Vara asta, îți poți prelungi vacanța cu o înghețată de la Mars!

Cumpără din Magazinele Participante minim un Produs Participant și trimite un SMS la numărul 3746 (tarif normal, valabil în rețelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom Mobil) cu numele stației OMV și numărul bonului fiscal aferent achiziției. Păstrează bonul pentru validare!

Premii prin tragere la sorți: 1 x Weekend la munte pentru 2 persoane (sub formă de voucher printr-o agenție de turism, cu valoare unitară maxim de 1000 euro + TVA); 300 x 4 pack-uri Snickers Clasic.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Vara asta, îți poți prelungi vacanța cu o înghețată de la Mars!
Organizată de S.C. Mars România S.R.L.
Perioada: 1 august – 31 august 2019

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1. Campania promotionala “Vara asta, iti poti prelungi vacanta cu o inghetata de la Mars!” este organizata de S.C. Mars Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, avand numar de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro.
1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Atat regulamentul, cat si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile in mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1 cod postal 020325, putand fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise datate si semnate sau in format electronic prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro.
1.4. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional. 1.5. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii:  – S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie ,- S.C. Touch Communications SRL persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, avand cod unic de inregistrare RO34551632, agentia de implementare.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara in perioada: 1 August 2019, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 31 August 2019, ora 23.59.59 (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de statii de distributie carburant operate sub brand OMV, ce comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazine Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (31 Iulie 2019), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienti ai Magazinelor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiilor de marketing , ai Magazinelor Participante, si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele Participante in Campanie, in limita stocului disponibil din magazinele participante din perioada campaniei, sunt toate produsele de tip inghetata din gama MARS, mentionate mai jos.
•    BOUNTY ICE CREAM 39g
•    SNICKERS ICE CREAM 48g
•    MARS ICE CREAM 41.8g
•    TWIX ICE CREAM 40g

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. In vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
5.1.1. Sa achizitioneze din Magazinele Participante minim un Produs Participant conform sectiunii 4 a prezentului Regulament, in perioada 01.08.2019 – 31.08.2019.
5.1.2. Sa trimita SMS la numarul 3746; fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil in retelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom Mobil).
Un mesaj SMS trebuie sa contina numele statiei OMV si numarul bonului fiscal. Un participant inscrie un bon o singura data, de pe un singur numar de telefon.
Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decat cele de mai sus.
I.    Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.1.2. nu vor fi luate in considerare.
II.    Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala;
III.    Incepand cu data de 31.08.2019, ora 23.59.59 numarul 3746 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie promotionala.
Pentru fiecare SMS trimis la numarul 3746 in perioada 01.08.2019 – 31.08.2019, Participantul va primi unul din mesajele de raspuns detaliate mai jos:
•    „Felicitari! Te-ai inscris in Campania Promotionala Mars din OMV. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”
•    Inscriere dubla: „Acest bon fiscal a mai fost inscris in Campanie de pe acest numar de telefon!”
•    eroare: „Eroare! Mesajul nu contine un numar de bon fiscal si numele statiei OMV”
5.1.3. Sa pastreze bonul fiscal inscris in campanie.
5.2. Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.
5.3. In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator, iar participantul a inregistrat pe perioada promotiei mai multe inscrieri declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate bonurile fiscale inscrise in campanie) participante la promotie pentru care a realizat inscrieri valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a inregistrat bonuri fiscale valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/premiile respective.
5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA
6.1. In cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a castiga, unul din urmatoarele premii:
–    300 buc x 4 pack-uri Snickers Clasic, cu valoare unitara maxima de 5.23 lei + TVA
–    1 Weekend la Munte pentru 2 persoane, oferit sub forma de voucher printr-o agentie de turism, cu valoare unitara maxim de 1000 euro + TVA (4730 lei la data redactarii prezentului regulament). Conversia in RON a premiului se va face conform  cursului de schimb EUR/RON stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data redactarii regulamentului.
Voucherul va putea fi folosit doar in Romania, iar destinatia va fi aleasa de catre castigator impreuna cu agentia de turism.
Premiul Mare constand in voucher va fi oferit la sfarsitul anului 2019.
Premiile Secundare constand in 4 pack-uri Snickers Clasic se vor trimite prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea campaniei.
6.2. Valoarea maxima totala comerciala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 6300 lei + TVA.
6.3. In cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor, neputand transfera dreptul lui catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu exemplificativ.
6.4. Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc la sediul Touch Communications SRL, in prezenta unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in maxim 14 zile lucratoare de la terminarea campaniei.
La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide din perioada 01.08.2019, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 31.08.2019, ora 23.59.59 (ora Romaniei).
6.5. Se vor extrage 301 potentiali castigatori si 2 rezerve pentru fiecare potential castigator. In cazul in care un potential castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la rezerve, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura si pentru rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru rezerve, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.
6.6. Numele si prenumele castigatorilor cat si premiul castigat vor fi publicate, in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validarii, pe website-ul www.infopromotii.ro.
6.7. Organizatorul va acorda 301 premii in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Anuntarea castigatorilor
7.1. Anuntarea posibililor castigatori se va face in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care posibili castigatori s-au inscris in Campanie. Acestia vor fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.
7.2. Reprezentantii Agentiei Touch Communications vor incerca sa contacteze fiecare posibil castigator apeland numarul de telefon de maximum 2 ori, in 2 zile diferite, in intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, posibilul castigator nu poate fi contactat in conditiile stabilite (are telefonul inchis / nu raspunde la nici unul dintre apeluri / numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerva.
7.3. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal inscris in campanie. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa semneze si sa transmita catre Agentia Touch Communications acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1 la prezentul Regulament) si sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul impreuna cu procesul verbal si declaratia de acceptare a premiului (Anexa 2 la prezentul Regulament). Castigatorul trebuie sa trimita acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, o fotocopie a bonului fiscal inscris in campanie si o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii castigatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului in cazul in care valoarea premiului depaseste 600 lei) la o adresa comunicata de reprezentantul Organizatorului in termen de maxim 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra in posesia premiului.
Pentru validarea premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere potentialilor castigatori prezentarea bonului fiscal inscris in campanie in original.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesia acestuia, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei de implementare, Touch Communications SRL.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile in bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
8.3. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a loteriei publicitare, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
– in format electronic, prin accesarea website-ul www.infopromotii.ro.
– printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului;
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
11.2. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, in cazul in care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 9.5 de mai sus, insa nu mai mult de 10 lucratoare de la data tragerii la sorti .
11.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt:
(i) pentru Participanti: numarul de telefon;
(ii) pentru castigator: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, CNP din CI (doar in cazul premiilor cu valoarea peste 600 lei).
11.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 11.3 de mai sus este Organizatorul Campaniei, MARS ROMANIA S.R.L.
Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”) TNDC Advertising.
11.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 11.3 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
11.6.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la 11.3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.
11.7. In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: Touch Communications– agentie de implementare, More Results Marketing – asigura platforma de inscriere a participantilor in campanie (numarul scurt de SMS), Nemo Express Curier – societatea care furnizeaza servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor), Five Tours and Events – agentia de turism (pentru acordarea marelui premiu sub forma de voucher de vacanta la munte).
11.8. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati cu privire la colectarea datelor de catre Operator, Imputernicit si celelalte categorii de profesioniti mentionati la art. 11. 7 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus dupa scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus si/sau vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila
Datele cu privire la castigatori colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator si Imputernicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare.
Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiul pus in joc.
11.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)    scopurile prelucrarii;
(b)    categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
(d)    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(h)    existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care Persoana Vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(i)    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii)    Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii)    Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
(iv)    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v)    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
(i)    Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
(ii)    prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
(iii)    Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(iv)    Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia sau se pot adresa instantelor judecatoresti competente.
11.10. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
–    Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
–    Inscrierile care nu contin informatiile solicitate;
–    Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
–    Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in campanie in perioada de desfasurare a Campaniei;
–    Pierderile, intazierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
–    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;
–    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei sau a bonului fiscal inscris.
–    Pierderea bonului fiscal de catre castigator sau de catre firma de curierat/posta.
13.2. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/inregistrarile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament.
13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
13.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
13.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din campanie. Incercarea de frauda, precum inscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta in descalificarea respectivului Participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
13.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

Organizator,
S.C. Mars Romania S.R.L.
prin S.C. Touch Communications S.R.L.