Unilever – “Spune-ne ce ai in frigider si poti castiga unul nou!”

Completeaza integral chestionarul si formularul din publicatiile „Acasa Magazin” (din 3 iulie), „Femeia de azi” (din 30 iunie sau 7 iulie) sau „Libertatea pentru Femei” (din 25 iunie sau 2 iulie) si trimite-le intr-un plic la CP20 OP5 Bucuresti. Daca vrei, ataseaza si fotografia frigiderului tau.

Premii prin tragere la sorti: 3 x frigider cu 2 usi Electrolux ERD 2750.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Frigiderul meu”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI


Organizatorul campaniei promotionale “Frigiderul meu” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 25 iunie 2007 – 15 iulie 2007, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 2 se poate inscrie in Campanie in perioada 25 iunie 2007 – 15 iulie 2007, prin completarea integrala a chestionarului si a formularului de inscriere  pe care l-a decupat in prealabil din una din urmatoarele publicatii: Acasa Magazin – numarul din data de 3 iulie, Femeia de Azi – numerele din data de 30 iunie si 7 iulie si Libertatea pentru Femei – numerele din data de 25 iunie si 2 iulie 2007.

Formularul de inscriere aflat in paginile publicatiilor sus mentionate se completeaza cu urmatoarele date:

– Nume si prenume

– Numarul de telefon

 

Dupa completarea integrala a chestionarului si a formularului de inscriere si bifarea casutei corespunzatoare acordului expres si neechivoc pentru ca datele personale sa fie cuprinse in baza de date a Organizatorului (cu notificare la ANSPDCP nr.2220) operata de catre S.C. netWing International S.R.L in vederea inscrierii in Campanie, validarii inscrierii, tragerii la sorti si atribuirii premiilor conform prezentului Regulament, participantii trebuie sa le decupeze, sa le introduca intr-un plic (optional, participantii le pot trimite impreuna cu o fotografie a frigiderului lor) si sa trimita plicul la CP 20 OP 5 Bucuresti, pana pe data de 15 iulie 2007 inclusiv (data Postei).

La tragerea la sorti a castigatorilor, asa cum este ea explicata la SECTIUNEA 5, vor participa toate plicurile primite la CP 20 OP 5 Bucuresti in perioada Campaniei, cu formularul de inscriere completat integral.

Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de participanti pe alta adresa, precum si pentru cele expediate la CP 20 OP 5 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art.3.2.4 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Participantii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la CP 20 OP 5 Bucuresti

 

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

 

In cadrul Campaniei se vor acorda, in total, prin tragere la sorti organizata conform SECTIUNII 5 de mai jos, 3 de premii constand fiecare in cate un frigider cu 2 usi Electrolux ERD 2750, in valoare de 1.000 RON fiecare (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor Campaniei este de 3.000 RON (TVA inclus). Valoarea fiecarui premiu cuprinde valoarea mentionata in prezentul articol la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

 

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

Tragerea la sorti a celor 3 castigatori ai Campaniei va avea loc in data 25 iulie 2007 la sediul S.C. netWing International S.R.L. din Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti in prezenta in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, unul al Agentiei si a unui notar public.

La extragerea electronica vor participa toate inscrierile corect efectuate in perioada Campaniei in modalitatea mentionata la SECTIUNEA 3.

Fiecare castigator va fi apelat in termen de 48 de ore de catre un reprezentant al Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a comunicat la inscrierea in Campanie, pentru a fi validat telefonic. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie. Daca raspunsul este afirmativ, acestuia ii va fi solicitata adresa la care doreste sa primeasca premiul castigat. In conditiile in care un castigator nu poate fi contactat in primele 48 de ore de la data extragerii (nu raspunde, numar inexistent, telefon inchis ori defect etc), acesta va fi invalidat.

In termen de 30 zile de la validarea telefonica, la adresa castigatorului comunicata telefonic i se va expedia prin curier premiul, impreuna cu un proces verbal de predare-premire.

Procesul-verbal de predare-primire a premiului, va cuprinde pe langa descrierea premiului castigat, datele de identificare complete ale castigatorului (numele, prenumele, data nasterii, domiciliul, CNP-ul) si o  declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament. De asemenea, prin semnarea procesul-verbal, castigatorul isi va da acordul in mod expres si fara echivoc datele sale personale sa fie utilizate in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, ca numele si imaginea sa sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare audio si/sau video  (de exemplu spoturi TV) aferente si/sau in legatura cu Campania.

 Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise mai sus, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, conduce automat la pierderea dreptului castigatorului de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro, dupa data de 30 august 2007.

 

 

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C. netWing International S.R.L, in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii castigatorilor extrasi, atribuirii premiilor si indeplinirii a obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro.