Unilever – “Goana dupa aur la Metro”

Cumpara pe o singura factura produse participante in orice combinatie, in valoare de minim 500 RON + TVA din orice magazin Metro, completeaza integral si lizibil talonul promotional si introdu-l in urna special amenajata. Pastreaza factura pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 24 x autoturism Dacia Logan Van.

NOTA:
Regulamentul acestei promotii a fost completat cu precizari printr-un act aditional, aflat la rubrica "documente conexe" de mai sus.

Regulamentul campaniei promotionale

"Goana dupa aur la Metro"

 

 


1. Desfasurarea campaniei. Durata.

 

1.1. Organizator al campaniei promotionale "Goana dupa aur la Metro" („Campania") este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".


1.2. La prezenta Campanie participa toate produsele comercializate sub marcile Dove, Rexona, Clear, Dero, Cif, Domestos, (numite in continuare "produse participante"), comercializate sub forma "unitatilor Metro de produs".  Prin "unitate Metro de produs" se intelege orice forma de ambalare, alcatuita din unul sau mai multe produse similare sau diferite si care are un pret distinct, comercializata numai in aceasta forma in magazinele Metro.


1.3. Campania se va desfasura in perioada 29 ianuarie 2009 – 18 aprilie 2009 inclusiv, in reteaua magazinelor METRO Cash&Carry din intreaga tara (numite in continuare "magazine participante"), prin intermediul S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral  Av. Andrei Popovici nr. 10, numita in cele ce urmeaza "Agentia" pe durata prezentei promoterilor in magazine (intervalul orar 08:00 — 21:00).


1.4. Pot participa la Campanie toti clientii Metro, persoane juridice, persoane fizice autorizate si asociatii familiale sau alte organizatii titulari de legitimatii Metro, care achizitioneaza produse participante, in perioada Campaniei si in conditiile stabilite prin prezentul Regulament,, in valoare de minimum 500 lei fara TVA, pe baza unei singure facturi ,fiscale emise fie pe numele persoanei fizice titulara a legitimatiei Metro respective, fie pe numele organizatiei Client Metro.  Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti.


1.5. Clientii Metro care achizitioneaza produse participante, in perioada si conditiile prevazute la art. 1.3. – 1.4. de mai sus, pot participa la tragerile la sorti pentru premiile Campaniei, prin introducerea in urna aflata in fiecare magazin participant, dupa casele de marcat, a talonului primit de la promoterii din magazin si completat cu datele mentionate la pct.2 de mai jos. Completarea talonului si introducerea sa in urna se va face numai pe durata prezentei promoterilor in magazine, dupa ce acesta a fost verificat de promoteri. Promoterul va mentiona pe verso-ul facturii Metro prezentata de participant numarul de taloane primite in baza acelei facturi si va semna.


1.6. In cazul in care un client METRO achizitioneaza cu o singura factura produse participante diferite, in valoare de peste 500 lei fara TVA, acesta va primi cate un talon pentru fiecare 500 de lei cheltuiti pentru achizitionaaea de produse participante. Participantii trebuie sa pastreze in original factura cu care au achizitionat produsele participante, pentru validare si atribuirea premiului.


1.7. Orice incercare de fraudare a conditiilor de participare la Campanie (de exemplu, dar fara a se limita la: completarea de taloane fara a indeplini conditiile de participare la Campanie, sustragerea de taloane de participare in vederea completarii for de catre participant cu rea credinta, completarea mai multor taloane in baza aceleiasi facturi, cu incalcarea conditiilor de participare etc.) duce la invalidarea talonului extras drept castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului, eliminarea din Campanie a participantului in cauza si eliminarea din urna a tuturor taloanelor participantul respectiv.


1.8.In cazul in care orice incercare de frauda este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerilor la sorti, de catre Organizator sa reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul respectiv si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in termen de 48 ore de la data inregistrarii reclamatiei, in original si pe orice cale (personal, prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul respectiv o considera utila si eficienta pentru solutionarea in timp util a reclamatiei) a facturii/facturilor mentionate in taloanele gasite in urna.


1.9.In cazul in care participantul respectiv nu respecta termenul mai sus mentionat si/sau refuza sa faca dovada inscrierii sale legale in Campanie, acesta va fi eliminat din urna, respectiv invalidat dupa caz, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 


2. Conditii de validitate a taloanelor

 

2.1. Pentru participantii persoane fizice titulare de legitimatii Metro, sunt valide taloanele semnate, datate, in care fiecare participant a bifat campul corespunzator acordului dat pentru utilizarea datelor sale personale si completate cu urmatoarele date:

– nume si prenume;

– adresa completa;

– numarul de telefon;

– varsta;

– datele de identificare ale facturii Metro ce atesta cumpararea de produse participante in conditiile prezentului Regulament.


2.2. Pentru persoanele juridiceipersoanele fizice autorizate/asociatiile familiale/alte organizatii Clienti Metro care participa in aceasta calitate la Campanie, sunt valide taloanele depuse in urne de catre reprezentantii acestor participanti, in care sunt inscrise urmatoarele date:

– denumirea completa a participantului-client Metro;

– sediul;

– numarul de telefon;

– numarul de inregistrare in registrul comertului;

– data;

– datele de identificare ale facturii Metro ce atesta cumpararea de produse participante in conditiile prezentului Regulament.

 


3. Participanti

 

Poate participa la Campanie orice Client Metro (titular de Legitimatie Metro), persoane fizice cu varsta peste 18 ani si persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociatii familiale ori alte organizatii, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora)

 


4. Premiile Campaniei

 

 

4.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda ca premii 24 de autoturisme Dacia Logan Van neinmatriculate, in valoare de 31.504,6 lei fiecare, cate unul pentru fiecare magazin

participant.

 

4.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 756.110,4 lei, la care se adauga valoarea impozitului ce va retinut la sursa.


4.3. Un premiu acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti.


4.4. Mai multe taloane completate – mai multe sanse de castig.

 

 

 

5. Procedura tragerii la sorti

 

5.1. Premiile Campaniei se vor atribui prin trageri la sorti, ce se vor organiza in ultima zi a Campaniei – 18 aprilie 2009, in cadrul fiecarui magazin participant, la ora 21.15. Fiecare tragere la sorti se va efectua in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al magazinului participant si un reprezentant al Agentiei, intr-un spatiu din magazin deschis publicului/clientilor Metro aflati in magazin la ora extragerii, care pot asista, dupa dorinta, la efectuarea operatiunii tragerii la sorti.


5.2.La fiecare tragere la sorti participa toate taloanele introduse pana in ultima zi a campaniei, la ora 21.00, in urna din magazinul participant respectiv, in perioada Campaniei si pe durata prezentei promoterilor in acest magazin.


5.3.Dupa extragerea unui talon si verificarea indeplinirii conditiilor de participare, inclusiv a cumpararii produselor in conditiile mentionate in prezentul Regulament, in cazul in care conditiile de participare sunt indeplinite talonul va fi declarat castigator. In cazul in care conditiile de participare nu sunt indeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 2 de mai sus "Conditii de validitate a taloanelor" sau nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament) va fi extras alt talon pana la desemnarea castigatorului.


5.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele "necompletate cu datele precizate la art.2 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.


5.5.Fiecare castigator va fi contactat la numarul de telefon pe care l-a comunicat prin talonul de participare, in termen de 2 zile de la data extragerii, si va fi anuntat cu privire la premiul castigat, locul si termenul in care trebuie sa se prezinte in vederea primirii acestuia.


5.6.Potentialul castigator va fi apelat de 5 ori in intervalul celor 48 de ore, din momentul in care a fost extras. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.5 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti.


5.7. Organizatorul va afisa la sediul fiecarui magazin participant numele castigatorilor si premiile castigate.


5.8.Castigatorul unui premiu nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.


5.9.Castigatorul unui premiu are la dispozitie un termen de 7 zile de la data contactarii sale de catre reprezentantii Organizatorului conform art 5.5 de mai sus, pentru a se prezenta, personal sau, dupa caz, prin reprezentant, la locul stabilit de comun acord la acea data  magazinul Metro in care a fost desemnat castigator, unde se afla expus autoturismul oferit ca premiu, in vederea validarii si primirii premiului. Castigatorul/reprezentantul castigatorului va prezenta actul de identitate ori, dupa caz, imputernicire emisa in mod expres in acest scop de firma participanta si factura/facturile pe baza careia/carora s-a inscris in Campanie, in original, precum si certificatul de inregistrare a castigatorului persoana juridica (in original si o copie).

5.10. Neprezentarea castigatorului in termenul stabilit in baza art.5.9 de mai sus, neprezentarea documentelor sol icitate pentru validare sau constatarea oricaror alte neconcordante intre datele castigatorului si/sau ale facturii prezentate, pe de o arte, si cele inscrise in talonul de participare extras si validat drept castigator, pe de alta parte, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a organiza o noua tragere la sorti.


5.11. In cazul in care castigatorul desemnat la a doua extragere nu se prezinta in termenul mentionat la art.5.9 de mai sus, sau se gaseste in vreuna dintre situatiile mentionate la art.5.10 de mai sus, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv.


5.12. Reprezentantilor castigatorilor persone juridice, persoane fizice autorizate, asociatiilor familiale sau altor organizatii Clienti Metro le vor fi inmanate premiile, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, incheiat intre reprezentantul Organizatorului si reprezentantul legal ori imputemicitul Clientului Metro castigator, ce face dovada imputemicirii exprese in acest sens.


5.13. Procesul-verbal de validare si atribuire a unui premiu castigat de un participant persoana fizica va fi semnat de acesta si de reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si CNP, precum si acordul expres pentru prelucrarea datelor personale comunicate in vederea validarii finale, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.


5.14. Odata cu semnarea de catre parti a procesului verbal si predarea catre fiecare castigator a premiului constand in autoturism, impreuna cu toate documentele aferente acestuia, orice obligatie a Organizatorului fata de acestia inceteaza, toate formalitatile si cheltuielile ulterioare necesare inmatricularii autoturismului fiind in sarcina fiecarui castigator.

 

 

6. Clauze Diverse

 

6.1.Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.


6.2.Prin comunicarea datelor personale in modalitatile mentionate prin prezentul Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale astfel comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata si prelucrata de S.C. Brandson Marketing SRL, in scopul organizarii tragerii la sorti, validarii castig;atorilor, atribuirii premiilor Campaniei si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor de promotii.


6.3.La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normele emise in aplicarea acestei legi. Pentru exercitarea acestor drepturi, paricipantii vor inainta USCE pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladire B1-B2, et. 4, Sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.


6.4.Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta, in perioada Campaniei, la nr. de telefon 021/30.34.800, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-17, in magazinul participant, pe site-ul www.infopromotii.ro sau in scris pe adresa Bucuresti, Soseaua Bucuresti  Ploiesti nr.42-44, Cladirea B, etaj 4, sector 1, cu mentiunea: pentru Campania "Goana dupa aur la Metro". Prezentul Regulament a fost intocmit de avocat Simona Coman si autentificat astazi, 23.01.2009, la Biroul Notarial "Savulescu Vasile-Ivan Mihaela" din Campina, in 6 exemplare, din care 5 exemplare s-au eliberat partilor.