Unilever – “Fidelitatea te conduce la premii!”

Cumpara de la distribuitorii autorizati Unilever produse participante in valoare de min. 2.000 RON si acumuleaza puncte, parcurgand toate “treptele de viteza”.

Premii instant: 1 x autoutilitara Peugeot Partner, caroserie furgon; vouchere pentru achizitii de aparate si ustensile din magazinele Altex in valoare egala cu echivalentul in lei al punctelor acumulate la sfarsitul campaniei.

Aceasta promotie se adreseaza exclusiv persoanelor juridice.

 

Regulamentul campaniei promotionale

“Fidelitatea te conduce la premii”

 

1. Organizator

 

Organizator al campaniei promotionale  “Fidelitatea te conduce la premii” (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, numit in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

 

 

2. Perioada

 

Campania se va desfasura in perioada 01.02.2007 – 31.03.2007, prin intermediul distribuitorilor autorizati ai Organizatorului, S.C. Aquila Part Prod S.R.L. si S.C. Legato S.R.L. (“Distribuitorii autorizati Unilever”) si a S.C. BRANDSON MARKETING S.R.L, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, denumita in continuare „Agentia”.

 

 

3. Produse participante

 

La aceasta Campanie participa produsele comercializate sub marcile Omo, Dero (DERO SURF, DERO 2IN1,

DERO ALB DALB), Coccolino, Domestos, Cif, Dove (toate variantele), Axe, Rexona si Sunsilk, marci inregistrate apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”).

 

 

4. Participanti

 

Poate participa la Campanie orice persoana juridica romana (in sensul prezentului Regulament “persoana juridica” inseamna numai magazine de tip en-detail), care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament de la Distribuitorii autorizati Unilever.

 

Angajatii Organizatorului si ai Distribuitorilor acestuia, S.C. Aquila Part Prod S.R.L. si S.C. Legato S.R.L., precum si membrii familiilor acestora (soti si rude de gradul intai), nu au dreptul sa participe la Campanie prin societatile comerciale la care sunt asociati, actionari sau administratori.

 

 

5. Mecanism

 

Persoana juridica ce cumpara de la Distribuitorii autorizati Unilever, in perioada 01.02.2007 – 31.03.2007, produse participante, in valoare de cel putin 2.000 RON (cumparare de produse participante = achizitionare de produse participante de la Distribuitori, in perioada 01.02.2007 – 31.03.2007) si care accepta si realizeaza targetul negociat si stabilit de comun acord cu reprezentatul de vanzari al Distribuitorului autorizat Unilever, participa automat la Campanie, primind catalogul de prezentare al Campaniei impreuna cu talonul de participare.

 

Pentru a acumula cat mai multe puncte si a participa la tombola de la finalul Campaniei, participantii trebuie sa parcurga succesiv toate „treptele de viteza”, asa cum sunt acestea prezentate in continuare:

 

Treapta I – participantul achizitioneaza produse participante in valoare de minimum 2.000 lei (fara TVA) pe perioada promotiei, si pentru fiecare 50 lei (fara TVA) va acumula cate un punct.

 

Treapta a II-a – participantul achizitioneaza produsele lansate si relansate prezentate in Anexa 1 si va primi puncte conform Anexei 1.

 

Treapta a III-a – participantul care accepta si plaseaza materialele publicitare precizate in Anexa 2 si va primi puncte conform Anexei 2.

 

Fiecare punct acumulat valoreaza 1 (un) leu.

 

Treapta a IV-a – participantul completeaza talonul de participare primit impreuna cu catalogul de prezentare al Campaniei si il trimite la sediul Organizatorului, prin intermediul reprezentantului Distribuitorului autorizat Unilever care va verifica in prealabil corectitudinea completarii acestuia. Participantii care vor indeplinii conditiile de participare vor participa la o tombola, al carei premiu este o autoutilitara marca Peugeot, tip  Partner, caroserie furgon, motor 1.9D 70CP.

 

Talonul de participare va fi completat cu:

         datele de identificare ale participantului persoana juridica.

         Numele si datele de identificare ale reprezentantului participantului

         valoarea totala a produselor cumparate in timpul Campaniei,

         numarul de puncte cumulate pe fiecare „Treapta” de castig.

 

 

6. Atribuirea castigurilor Campaniei

 

6.1.             Atribuirea vouchereler Altex        

La sfarsitul Campaniei, participantii vor primi, de la reprezentantii Distribuitorilor autorizati Unilever vouchere Altex cu valoarea echivalentului in lei corespunzator punctelor acumulate de fiecare dintre acestia.

Voucherele astfel primite vor putea fi utilizate de participanti numai pentru achizitionarea, din reteaua de magazine Altex, de aparate si ustensile pentru utilarea unitatilor de vanzare proprii.

 

6.2.             Atribuirea premiului Campaniei

6.2.1.        In cadrul prezentei Campanii se va acorda prin tragerea la sorti din data de 7 mai 2007, efectuata conform art.6.3 de mai jos, premiul Campaniei constand intr-o autoutilitara marca Peugeot Partner, in valoare de 40.348 lei  cu TVA.

6.2.2.        Valoarea premiului include valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

6.2.3.        Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a mai organiza o noua tragere la sorti.

 

6.3.             Tragerea la sorti si atribuirea premiului

6.3.1.        Tragerea la sorti a premiului Campaniei va avea loc in data de 7 mai 2007 ora 14.00, la sediul Organizatorului din Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sector 2. Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, unul al Agentiei si un notar public.

6.3.2.        La tragerea la sorti a premiului vor participa toate taloanele primite pana la ora efectuarii extragerii.

6.3.3.        Dupa extragerea unui talon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, talonul va fi declarat castigator. În cazul în care conditiile de participare nu sunt îndeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 5 de mai sus) va fi selectionat alt talon (alte taloane), pâna la desemnarea castigatorului.

6.3.4.        Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la punctul 5 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.

6.3.5.        Castigatorul va fi anuntat telefonic, cat mai curand cu putinta, cu privire la premiul castigat, locul si termenul in care trebuie sa se prezinte in vederea atribuirii acestuia. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat, va pierde dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul va avea dreptul sa organizeze o noua tragere la sorti.

6.3.6.        Castigatorul premiului Campaniei nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane juridice.

6.3.7.        Castigatorul premiului are la dispozitie un termen de 14 zile de la data tragerii la sorti, pentru a se prezenta in vederea atribuirii premiului la sediul Organizatorului din Str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, Castel 1, sector 2, Bucuresti, cu o copie si originalul certificatului de inregistrare al castigatorului persoana juridica si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal/persoana imputernicita a castigatorului persoana juridica.

6.3.8.        In situatia neprezentarii castigatorului in termenul acordat, constatarii oricaror neconcordante intre datele mentionate in taloanul validat si cele din actele prezentate de castigatorul persoana juridica, precum si in cazul in care acesta nu prezinta documentele solicitate conform art.6.3.7 de mai sus, acesta pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului, acesta rezervandu-si dreptul de a mai organiza o noua tragere la sorti.

6.3.9.        In cazul in care castigatorul extras la a doua tragere la sorti nu se prezinta la sediul Organizatorului in termenul mentionat la art.6.3.7 de mai sus, nu prezinta documentele indicate, precum si in cazul in care se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si cele inscrise in talonul extras castigator, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.3.10.    Premiul Campaniei se va atribui castigatorului prin intermediul Agentiei, dupa verificarea documentelor mentionate la art.6.3.7 de mai sus, cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale de transferare a dreptului de proprietate asupra premiului catre castigator. Premiul va fi predat castigatorului impreuna cu toate documentele necesare pentru punerea in circulatie a autoturismului pe drumurile publice.

 

 

7.                   Clauze Diverse

 

7.1 Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

7.2 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament reprezentantii participantilor isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie, in scopul atribuirii premiilor Campaniei si indeplinii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3 La cererea expresa a reprezentantilor participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa Organizatorului, din Sos Fabrica de Glucoza 2-4, sector 1, Bucuresti, intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

Regulamentul de participare este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta in perioada Campaniei la nr. de telefon  021/303.48.22 (numar cu tarif normal) in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9-17 sau la adresa Fabrica de Glucoza nr 2-4, Sector 2, Bucuresti, cu mentiunea: pentru Campania  “Fidelitatea te conduce la premii”