Un BIC© de aventura (Carrefour, Cora)

Cumpara in programul Campaniei cel putin un produs pentru barbierit BIC© din magazinele Carrefour sau Cora participante, completeaza integral talonul de promotie si introdu-l in urna speciala din magazin. Pastreaza bonul/ bonurile de casa.

Premii prin tragere la sorti: 10 x caiac (cate unul in fiecare magazin participant).

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
«Un BIC© de aventura»

SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE1.1 Organizatorul campaniei promotionale « Un BIC© de aventura » (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 59, sectorul 2, Romania, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. Campania se desfasoara cu sprijinul companiei Brands & Bears si cu sprijinul S.C. NetWing International S.R.L.
1.2
Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Programul campaniei se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada 06 – 18 Iunie 2007, in magazinele Carrefour (Bucuresti si provincie) si in perioada 26 iunie – 09 iulie 2007 in magazinele Cora Pantelimon si Cora Lujerului din Bucuresti, Cora Cluj, (denumita in continuare „Durata Campaniei”). In total sunt 10 magazine participante.
1.4 Echipele Organizatorului vor fi prezente in magazinele participante, dupa urmatorul program:
– joi –
17:00 – 21:00;
– vineri –
15:00 – 21:00;
– sambata –
09:00 – 17:00;
– duminica –
10:00 – 14:00.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul program, dupa anuntarea prealabila a acestuia prin afisare la standurile special amenajate din cadrul magazinelor participante.
1.5 Toate actiunile promotionale descrise mai jos se refera la produsele BIC, din gama de produse pentru barbierit, sub orice tip de impachetare, detinute in portofoliul Organizatorului, denumite in continuare „Produsele”, achizitionate din magazinele participante detaliate la art. 1.3. de mai sus .

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minim 18 ani, care a completat materialul promotional si care poate face dovada cumpararii unuia sau mai multor produse BIC® pentru barbierit, prin bonul fiscal din magazinele participante. Exceptie fac angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
2.3. Numarul de participanti ai Campaniei « Un BIC© de aventura » este nelimitat, cu respectarea conditiilor stabilite prin prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE3.1. Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SETIUNEA 4. PREMIILE de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.
3.2. Orice persoana, care va achizitiona in perioada de desfasurare a Campaniei cel putin un produs participant, va primi la locul efectuarii cumparaturii, cumparatura dovedita cu bon fiscal, un talon promotional pe care va trebui sa il completeze integral si il va introduce in urna special amenajata pentru acesta Campanie. Taloanele promotionale sunt disponibile la raftul unde se gasesc produsele participante, precum si la standurile special amenajate cu insemnele Campaniei.
3.3. Talonul promotional aferent aceste Campanii (care va constitui Anexa 1 a prezentului regulament) cuprinde urmatoarele categorii de informatii: nume, prenume, CNP, telefon, e-mail si numarul bonului de casa care atesta cumpararea a cel putin un produs participant. Colectare datelor cu caracter personal se va face cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si a normelor emise in aplicarea acesteia.
3.4. Orice participant la aceasta Campanie trebuie sa pastreze bonul/bonurile fiscal/e care atesta cumpararea unui produs/produselor participante pentru a putea fi validat in cazul in care va fi extras castigator a unuia dintre premiile prezentei Campanii, asa cum sunt ele descrise la Sectiunea 4 din prezentul regulament.
3.5. Procedura de validare a castigatorilor este descrisa la Sectiunea 5 din cadrul acestui Regulament.
3.6. Dupa completarea integrala a talonului promotioanal, acesta va fi introdus in urnele asigurate de catre Organizator la locul cumparaturilor si disponibile pe intreaga durata a Campaniei.
3.7. Mai multe taloane promotionale completate corect si complet reprezinta mai multe sanse de castig.

SECTIUNEA 4. PREMIILE4.1. In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, Participantii pot castiga, prin tragere la sorti organizata la sediul Organizatorului la finele Campaniei, 10 premii, cate unul pentru fiecare magazin participant, constand in pachete caiac (caiac ouassou galben, padela, suport spate extra comfort) in valoare comerciala de 1.773 RON (TVA inclus) fiecare. Vor fi alocate 7 premii pentru magazinele Carrefour participante la Campanie si 3 premii pentru magazinele Cora participante la Campanie. Valoarea totala comerciala a premiilor prezentei Campanii este de 17.730 RON (TVA inclus).
4.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
4.3. Organizatorul nu poarta raspunderea pentru calitatea si utilitatea premiilor obtinute de castigatorii loteriei publicitare (nici raspunderea cu titlu de garantie pentru defectele obiectului care constituie premiul). Raspunzator pentru aceasta este persoana care acorda garantia (producatorul, distribuitorul, vanzatorul). Premiul remis castigatorului loteriei poate diferi ca aspect de imaginile premiului din materialele publicitare si promotionale.
4.4. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR5.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor acestei Campanii va avea loc pe data de 16 iulie 2007, la sediul Organizatorului (Sos. Pipera, nr. 59, sectorul 2, Bucuresti), in prezenta unei comisii si a unui notar public . Vor fi trasi la sorti 10 castigatori si 10 rezerve, cate un castigator si cate o rezerva pentru fiecare magazin participant. Castigatorii vor fi validati si li se vor atribui premiile daca indeplinesc conditiile de validare din prezentul regulament si vor primi premiile asa cum sunt ele mentionate la sectiunea 4, art. 4.1.
5.2. Castigatorii trasi la sorti vor fi verificati pentru a vedea daca indeplinesc conditiile prevazute de regulamentul Campaniei.
5.3. Pentru a fi validat ca si castigator, un participant al Campaniei care a fost extras la tragerea la sorti, trebuie sa faca dovada platii unui produs participant prin bonul de casa si sa prezinte cu cartea de identitate sau buletinul de identitate la sediul Organizatorului la data la care acesta o va comunica telefonic fiecarui castigator.
5.4. Daca castigatorul nu indeplineste toate conditiile necesare pentru acordarea premiului sau refuza premiul, ori nu se prezinta in termen pentru ridicarea acestuia, se va apela la lista de rezerve extrase, care va fi supusa aceleiasi verificari. Procesul se reia, pana la desemnarea unui castigator sau epuizarea rezervelor. In cazul in care dupa epuizarea acestora premiul nu va putea fi acordat, acesta va ramane la dispozitia Organizatorului.
5.5. Castigatorii vor fi instiintati telefonic despre rezultat in perioada 17 – 30 iulie 2007. Castigatorul care se prezinta sa ridice premiul va trebui sa faca dovada ca este, respectiv ca reprezinta conform legii, castigatorul, prezentand in acest sens documentele solicitate de Organizator (bonul de casa si BI/CI).
5.6. Neridicarea si neanuntarea prezentei la data stabilita de Organizator pentru ridicarea premiilor, transmisa castigatorilor de catre Organizator ulterior tragerii la sorti, echivaleaza cu renuntarea la acestea.
5.7. Comisia va intocmi un proces-verbal cuprinzand rezultatele extragerii. Participantii la extragere pot consulta gratuit acest proces-verbal, la cerere.
5.8. Numele castigatorilor Campanie « Un BIC© de aventura » vor fi facute publice pe site-ul www.infopromotii.ro dupa data de 17 iulie 2007.
5.9. In toate cazurile, premiile Campaniei vor fi atribuite conform prezentului regulament, persoanei indicate in talonul de participare drept participant.
5.10. Premiile vor fi inmanate castigatorilor la sediul Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare-primire. Prin procesul-verbal castigatorul isi va da acordul ca numele si imaginea sa sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare audio si/sau video (de exemplu spoturi TV) aferente si/sau in legatura cu
Campania, fara alte plati din partea Organizatorului.
5.11. Taxele si impozitele aferente premiilor acordate sunt suportate de catre BIC (
Romania) Marketing & Distribution SRL, in conditiile legislatiei in vigoare.
5.12. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii promotiei, pe adresa: BIC (
Romania) Marketing & Distribution SRL, Soseaua Pipera nr. 59, sector 2, Bucuresti – in atentia BIC Category Manager. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile de la primire, de catre conducerea Departamentului de Marketing al BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE6.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ca datele lor personale completate de acestia pe materialul promotional sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL in scopul desemnarii castigatorilor si validarii acestora conform prezentului regulament, in scopuri statistice si, daca bifeaza optiunea “Da” de pe talonul promotional, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (e-mail, SMS) din partea BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL si partenerilor sai. BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de legea 677/2001. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL.
6.2. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 59, sectorul 2, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata in acest sens.
6.3. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 6 iunie 2007.