TIKI iti schimba viata!

Cumpara orice detergent de vase TIKI, suna la 021-407.80.80 si inscrie-te in promotie comunicand operatorului datele tale personale si codul unic de pe ambalajul promotional. Pastreaza ambalajul pentru validare.

Saptamanal: 1 x 5000 RON; 5 x 500 RON.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Tiki iti schimba viata!”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1   SC ORIGINAL PROD S.R.L. cu sediul in Stei, cod postal 415600, str Lucian Blaga,nr.9, avand reprezentanta  in Oradea, str. Teatrului nr. 1-2, Romania,  numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2   Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3   Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 14.05.2007 – 30.09.2007 inclusiv, prin intermediul S.C. Netwing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 


SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1   La aceata campanie participa produsele ambalate la 0,5 litri si 1 litru, din variantele: GREEN APPLES & PEARS, GRAPEFRUIT & VINEGAR, LEMON & LIME, BRAZILIAN ORANGE.

2.2   Produsele participante la Campanie vor avea inscriptionata pe eticheta in forma de bulina un cod unic format din sapte caractere .

 


SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1   La aceasta campanie participa toate persoanele rezidente in Romania si cu domiciliul pe teritoriul Romaniei care au achizitionat unul sau mai multe produse din gama TIKI indiferent de varianta de ambalare, cu exceptia angajatilor firmei producatoare si distribuitoare a produselor participante, angajatilor agentiilor de publicitate implicati in organizarea campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I a celor mentionati mai sus.

3.2   In cazul in care unul dintre castigatori este minor, parintele/reprezentantul legal al minorului isi va da acordul scris pentru prelucrarea datelor personale ale acestuia, in conditiile prezentului Regulament, facand dovada calitatii sale de parinte/reprezentant legal .

3.3   Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament .

3.4   Participantii trebuie sa pastreze ambalajele si etichetele in forma de bulina a produselor participante pentru validare, conform Regulamentului .

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 14.05.200730.09.2007 (inclusiv) cel putin un produs participant si sa se inscrie in Campanie comunicand codul unic descoperit pe eticheta in forma de bulina a produsului participant, dupa cum urmeaza: 

 

4.1. Inscrierea prin Infoline

4.1.1          Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 3 se poate inscrie in Campanie, prin apelarea in perioada 14.05.2007 – 30.09.2007 (inclusiv) a numarului de telefon 021-407.80.80 (numar cu tarif normal) si comunicarea codului unic descoperit pe eticheta in forma de bulina a produsului participant achizitionat impreuna cu numele, judetul de domiciliu si un numar de telefon fix si/sau un numar de telefon mobil .

4.1.2          Un participant se poate inscrie cu un cod unic o singura data .

4.1.3      In momentul apelarii numarului de Infoline participantii vor asculta un mesaj de intampinare prin care acestia sunt informati ca, prin continuarea apelului telefonic, isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele personale comunicate (nume, judetul de domiciliu si un numar de telefon fix si/sau un numar de telefon mobil) sa intre in baza de date a Organizatorului  operata  de SC Netwing International S.R.L., in vederea desemnarii castigatorilor Campaniei prin tragere la sorti si validarii acestora conform prezentului Regulament.

4.1.4          Inscrierea in Campanie prin Infoline se poate face in perioada 14.05.2007 – 30.09.2007 inclusiv, de luni pana duminica, intre orele 8-20 .  In cazul in care un participant va suna in afara acestui program, acestuia i se va comunica printr-un mesaj, intervalul orar in care se poate inscrie in Campanie.

4.1.5          Participantii se pot inscrie in Campanie de mai multe ori, prin mai multe apeluri telefonice, fiecare apel continand insa un cod unic diferit. Mai multe produse cumparate, inseamna mai multe coduri unice descoperite, iar mai multe apeluri telefonice corect efectuate ofera participantului mai multe sanse de castig.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1   In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 120 premii, in valoare comerciala totala de 150.000 RON .

5.2 Premiile se vor acorda saptamanal si se compun din cate 1 premiu mare acordat saptamanal in valoare neta de 5000 RON si alte 5 premii acordate saptamanal in valoare neta de 500 RON fiecare. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament .

5.3 In cazul imposibilitatii validarii unui potential castigator, premiile respective se vor reporta la extragerile urmatoare. Exceptie face ultima extragere, cand Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda aceste premii.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1   Extragerea electronica aleatorie a codurilor unice castigatoare ale celor 6 premii acordate  saptamanal va avea loc in fiecare zi de luni a saptamanii pentru saptamana anterioara, la sediul central  din Oradea, in prezenta reprezentantilor Organizatorului. La extragerea saptamanala a codurilor castigatoare vor participa toate codurile validate preliminar si primite in Campanie prin Infoline pana la orele 20.00 din ziua anterioara tragerii la sorti .

6.2   Potentialii castigatori ai premiilor Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon comunicat in momentul inscrierii in Campanie pentru a fi validati . Daca un cod unic extras a fost inscris de pe mai multe numere de telefon, vor fi apelati toti potentialii castigatori, urmand procedura de validare conform prezentului regulament. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator  identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor. In cazul in care potentialul castigator este un minor, preluarea datelor sale personale se va face numai dupa ce parintele/reprezentantul legal al acestuia este chemat la telefon si isi da acordul expres si neechivoc pentru ca datele minorului sa fie comunicate si prelucrate in vederea validarii si atribuirii premiului. De asemenea i se va comunica potentialului castigator, respectiv parintelui/reprezentantului legal al acestuia (in cazul castigatorilor minori) termenul in care trebuie sa trimita ambalajul si eticheta in forma de bulina cu codul unic extras castigator si textul declaratiei de acord pe care acesta trebuie sa o expedieze conform art.6.5 de mai jos.

6.3   In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.4   Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 24 de ore de la extragere, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 3 ori in cele 24 de ore, in urmatoarele 24 de ore va fi apelat de inca 2 ori – si in cazul in care nu poate fi contactat nici de aceasta data, acesta va fi invalidat.

6.5   Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

                      sa confirme telefonic codul castigator, conform art.6.2. de mai sus si faptul ca se afla in posesia acestuia;

                      sa trimita ambalajul si eticheta tip bulina la sediul central  str. Teatrului nr 1-2 Oradea

cod postal  410020 jud Bihor, in maxim 10 de zile lucratoare (data de expediere a plicului) de la validarea telefonica ; ambalajul produsului participant trebuie sa fie intact, iar eticheta tip bulina cu codul unic castigator sa nu fie dezlipita de pe ambalaj; trebuie sa trimita o declaratie de acord a prelucrarii datelor cu caracter personal impreuna cu urmatoarele date personale:  nume, prenume, data nasterii, adresa completa, numar telefon, datele bancare, data si semnatura .

       In cazul potentialilor castigatori minori, plicul va contine o declaratie de acord pentru prelucrarea datelor personale semnata de parintele/reprezentantul legal al minorului, o copie a actului de identitate si dovada calitatii acestuia de parinte/reprezentant legal al minorului desemnat potential castigator. Aceasta dovada poate fi copia certificatului de nastere al minorului, copia deciziei de instituire a tutelei sau copia hotararii judecatoresti prin care minorul este incredintat unui parinte (in caz de divort) .

6.6   Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe ambalaj si eticheta tip bulina primit prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este declarat Castigator si va intra in posesia premiului.

6.7   Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.5. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, expediate la sediul Organizatorului in afara termenului mentionat la art.6.5 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat.

6.8   Codurile unice extrase castigatoare conform art. 6.1. validate conform articolului 6.2. vor fi eliminate din baza de date, participantul ramanand inscris in Campanie pentru castigarea premiilor saptamanale  prin intermediul celorlalte coduri  unice comunicate (daca acestea exista).

6.9   Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate in cotidianul Evenimentul Zilei  in fiecare luna de premiere .

6.10            Intrarea in posesia premiilor de catre fiecare Castigator se va face prin transfer bancar intr-un cont deschis la o banca comerciala din Romania, ce a fost comunicat in plicul trimis conform art. 6.5 de mai sus.

6.11          Datele bancare ce trebuie comunicate se refera la: numele titularului de cont, numarul de cont IBAN, denumirea bancii unde este deschis acest cont, precum si sucursala unde este deschis contul, la care se adauga semnatura si data completarii acestora. Castigatorul trebuie sa fie titularul contului.

6.12             Potentialii castigatori care nu sunt validati Castigatori din cauza netrimiterii, netrimiterii la timp sau a invalidarii trimiterilor plicurilor conform art.6.5 de mai sus, pierd calitatea de Castigatori. Participantii care nu trimit catre Organizator datele necesare pentru a primi premiile – datele bancare conform art. 6.11., semnatura si data completarii acestora – pierd calitatea de Castigatori, cu exceptia cazului in care castigatorii au comunicat in termenul de 15 zile lucratoare imposibilitatea, temeinic motivata, de a-si deschide cont bancar in acest termen. In aceasta situatie Organizatorul poate conveni cu castigatorul o alta modalitate de inmanare a premiului.

6.13            Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu pot solicita prin nici un mijloc atribuirea premiilor.

 

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

 

7.1.         Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament .

7.2.        Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului.

7.3.             La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa din Oradea, strada Teatrului , nr. 1-2 , o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4.           Regulamentul Campaniei va fi publicat pe siteul www.infopromotii.ro si pe siteul Organizatorului www.originalprod.ro si va fi disponibil prin apel la Infoline 021-407.80.80 (numar cu tarif normal).

 Prezentul Regulament a fost intocmit de SC NetWing International SRL si autentificat la “Biroul Notarial Public Maduta Aurel” din 08 mai 2007, in 6 exemplare, din care 5 s-au eliberat partii.