Tefal economiseste pentru tine si iti rasplateste fidelitatea

Achizitioneaza orice statie de calcat Tefal participanta la promotie si trimite la OP 37 CP118 Bucuresti un plic cu factura sau bonul fiscal, codul de bare decupat de pe ambalajul produsului si cuponul din pliantul promotional, completat integral.

Premii de rambursare garantate: 70 RON sau 50 RON (in functie de modelul achizitionat). Premii prin tragere la sorti: 2 x mini-excursie la munte.

REGULAMENTUL PROMOTIEI

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizatorul campaniei promotionale “TEFAL ECONOMISESTE PENTRU TINE SI ITI RASPLATESTE FIDELITATEA” (denumita in continuare „Campania Promotionala”) este societatea comerciala GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Str. Daniel Constantin, nr. 8, Sector 1, numarul de ordine in Registrul Comertului J40/482/2006, CUI 18288047, capital social subscris si varsat 730000,00 RON.

 

Campania Promotionala se va derula in temeiul prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, dar nu inainte de a anunta participantii.

 

 

SECTIUNEA 2.   LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura in magazinele care comercializeaza produsele GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., cuprinse in Anexa 1 atasata prezentului regulament.

 

 

SECTIUNEA 3.   DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala se desfasoara in perioada 20 august 2007- 31 octombrie 2007.

 

 

SECTIUNEA 4.   MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta Campanie Promotionala participa toate produsele din gama statii de calcat Tefal care se regasesc in Anexa 2 la prezentul Regulament, numita “Produse participante” (denumite in continuare „Produsele GROUPE SEB ROMANIA”).

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La Campania Promotionala are dreptul sa participe orice persoana fizica avand cetatenia romana si domiciliul in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii SC GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., ai magazinelor in care se va desfasura Campania Promotionala, mentionate in Anexa 1, precum si sotii si rudele de gradul intai ai acestora.

 

 

SECTIUNEA 6.  MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Oferta promotionala este valabila in perioada 20 august – 31 octombrie 2007. Persoanele care achizitioneaza unul dintre modelele de statii de calcat Tefal pana la data de  31 octombrie 2007 si care trimit la adresa noastra un plic care sa contina dovezi de achizitie si talonul completat, vor primi banii premiului de rambursare si in plus vor automat inclusi in competitia cu premii Tefal.

 

Pentru ca TEFAL (Groupe Seb Romania SRL) sa ofere premiul de rambursare, consumatorul trebuie sa  sa expedieze urmatoarele documente la OP 37 CP118, Bucuresti, pana la data de 15 noiembrie 2007 (data postei):

– copia dovezii de achizitionare (bon fiscal sau factura )

– codul de bare al produsului (decupat de pe ambalaj )

– cuponul de promotie care se gaseste in pliantul promotiei.

 

Plicurile trimise pe adresa OP37 CP 118, vor intra automat in competitia cu premii Tefal, premiile constand in doua excursii de relaxare la munte in valoare de 200 EURO.

Premiile vor fi oferite prin tragerea la sorti care va avea loc la data de 25 noiembrie 2007 ora 10, la sediul organizatorului.

 

Doar acele plicuri care intrunesc conditiile de validitate de mai sus vor fi luate in considerare iar premiul de rambursare va fi trimis prin mandat postal tuturor participantilor pana la data de 25 decembrie 2007.

 

Participantii la competitie vor primi premiul o singura data. Premiul tragerii la sorti nu poate fi inlocuit, nu poate fi incasta contravaloarea sau transferata catre o terta persoana.

 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea tuturor taxelor care depind de premiul (inclusiv TVA), pana la sfarsitul lunii mai 2008.

 

 

SECTIUNEA 7.  CONDITIILE DE VALIDARE ALE CASTIGATORILOR

 

Pentru a participa la aceasta promotie, cumparatorul trebuie sa intruneasca conditiile de la sectiunea 5, sa achizitioneze in  perioada promotiei produsele incluse.

 

Cumparatorul trebuie sa completeze cuponul cu urmatoarele date: nume, prenume, adresa, localitate, numar factura/ bon fiscal, data, produs achizitionat (cod/ denumire).

 

Pentru ca un plic sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

– plicul trebuie sa contina urmatoarele documente: cuponul de rambursare completat in clar conform conditiilor enumerate la sectiunea 4 ( mecanismul promotiei ), bonul de casa sau factura cu care sa se dovedeasca achizitia facuta si codul de bare al produsului achizitionat.

– participantii sa indeplineasca dreptul de participare la promotie, in acord cu prevederile sectiunii 5 din prezentul regulament.

– bonul/ bonurile fiscale, facturile, cupoanele de promotie si codurile de bare sa fie intregi si in original (nu se accepta fotocopii , facsimile sau alte reproduceri ale bonului).

– Participantii care indeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 7 din  prezentul regulament, pot participa la promotie cu unu sau mai multe bonuri de casa fiscale. Fiecare dintre aceste bonuri de casa fiscale trebuie sa intruneasca toate conditiile de validitate.

 

 

SECTIUNEA 8.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acestea nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOTIEI

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale „TEFAL ECONOMISESTE PENTRU TINE SI ITI RASPLATESTE FIDELITATEA” este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro, incepand cu data de 20 august 2007 (prima zi de oferta promotionala) si pana in data de 31 octombrie 2007.

 

 

SECTIUNEA 11.  INTRERUPREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania publicitare va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului dar nu inainte de a anunta participantii.

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE.

 

Regulamentul promotiei va fi pus la dispozitie, in mod gratuit de catre Organizator prin intermediul societatilor : Altex, Altex MS, Artimo, Auchan, Carrefour, Cora, Cosmo, Domo, Flanco, G’ Market, Media Galaxy, Metro, PIC, Real, Selgros, Teckhnosa, in fiecare magazin, sucursala in care se desfasoara promotia, pentru a putea fi consultat de catre orice participant.

Pentru obtinerea regulamentului, solicitarea poate fi transmisa la adresa GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., Str. Daniel Constantin nr. 8, sector 1, Bucuresti sau pe site-ul www.infopromotii.ro.

Pentru participarea la promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin inscrierea la promotie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania GROUPE SEB Romania S.R.L. In scopul unor potentiale informatii ulterioare din partea GROUPE SEB Romania S.R.L.

organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in  organizarea promotiei.

 

La cerea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa GROUPE SEB Romania S.R.L., Str. Daniel Constantin nr. 8, sector 1, Bucuresti, Operatorul se obliga:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele personale, in mod gratuit pentru o solicitare  pe an;

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

 

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/ 2001.

 

 

SECTIUNEA 14. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “TEFAL ECONOMISESTE PENTRU TINE SI ITI RASPLATESTE FIDELITATEA” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea bonurilor de casa fiscale participante la promotie sau de continutul acestora. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru bonurile de casa fiscale deteriorate, necorespunzatoare din punct de vedere al conditiilor mentionate anterior.

Organizatorul are dreptul de a invalida bonurile de casa fiscale care nu indeplinesc toate conditiile de participare.

 

 

SECTIUNEA 15. DIVERSE

 

Prin insrierea la Campania Promotionala GROUPE SEB Romania S.R.L., participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

– plicurile trimise pe alta adresa decat cea a Organizatorului;

– plicurile expediate dupa data de 15 noiembrie 2007 ( data postei);

– plicurile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

 

Numele participantilor care vor beneficia de rambursarea in conformitate cu actualul Regulament vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro.

 

Anexa 1 – „Lista magazine” magazinele care comercializeaza produsele GROUPE SEB si in care campania promotionala va fi desfasurata.

 

Anexa 2 – „Produse participante” statiile de calcat Tefal” care sunt incluse in Campania Promotionala.