Tchibo – “Prelungește-ți momentele de răsfăț… cu un weekend, o săptămână, o lună!”

Cumpara cel putin unul dintre produsele Tchibo participante, descopera codul unic format din 8 cifre de pe eticheta promotionala si trimite-l prin SMS la 1896 sau inscrie-te pe www.tchibopromotii.ro. Pastreaza eticheta cu codul unic si bonul de casa pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 1 x excursie de 2 persoane in America de Sud timp de o luna + 2000 EUR bani de buzunar; 2 x excursie de 2 persoane in Asia timp de o saptamana + 400 EUR bani de buzunar; 8 x excursie de 2 persoane in Africa timp de 3 zile + 200 EUR bani de buzunar.
Premii instant: 1080 x lumanare parfumata Tchibo (cate 18 premii/ zi); 1200 x cutie din metal cu 2 pachete de cafea Tchibo Exclusive (cate 20/ zi); 1200 x CD cu muzica din Asia, Africa sau America de Sud (cate 20/ zi); 60 x cafetiera (cate 1/ zi); 60 x CD player (cate 1/ zi).

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Prelungeste-ti momentele de rasfat…cu un weekend, o saptamana sau o luna!”

Perioada campaniei: 1 aprilie 2009 ora 00:00:00 – 30 mai 2009 ora 23:59:59

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale „Prelungeste-ti momentele de rasfat… cu un weekend, o saptamana sau o luna!” (denumita in continuare “Campania”) este TCHIBO BRANDS S.R.L. Organizatorul, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, Str. DR. FELIX nr. 28, sector 1, cod. 011038 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7384/2001, Cod Unic de Inregistrare R 14147924, avand Cod IBAN nr. RO95CITI0000000724791018, deschis la  Banca CitiBank Bucuresti, reprezentata de Richard Hodul – Administrator. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 9915.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.tchibopromotii.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la numarul de telefon 021/318.97.06, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pâna vineri, între orele 09:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, în perioada 1 aprilie 2009 si 30 mai 2009.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.tchibopromotii.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “Prelungeste-ti momentele de rasfat…cu un weekend, o saptamana sau o luna!” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în centrele autorizate, unde se comercializeaza produsele participante in Campanie.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la 1 aprilie 2009 ora 00:00:00 si se va încheia la 30 mai 2009 ora 23:59:59.

Participarea la promotie dupa data de 30 mai 2009 ora 23:59:59 sau inainte de 1 aprilie 2009 ora 00:00:00  nu se va lua în considerare.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu resedinta în România cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza cel putin unul din produsele participante in Campanie. Inscrierea si participarea la Campanie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unei etichete promotionale cu codul unic si a unui bon fiscal cu data in perioada campaniei.

Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu îndeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care îl controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea Campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei TCHIBO BRANDS S.R.L.si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promotiei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei (www.tchibopromotii.ro) sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la telefonul  021 / 318.97.06  între orele 9:00 a.m. – 18:00 p.m., de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada 1 aprilie 2009 – 30 mai 2009.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participa produsele:

–           Tchibo Excusive 250g – cafea prajita si macinata;

–           Tchibo Excusive 500g– cafea prajita si macinata;

–           Tchibo Excusive 100g – cafea instant;

–           Tchibo Excusive Decaf 250g– cafea prajita si macinata;

–           Tchibo Excusive Decaf 100g – cafea instant.

Produsele vor fi identificate printr-un pliant promotional aflat pe ambalajul produselor participante, cu mesajul Campaniei „Prelungeste-ti momentele de rasfat… cu un weekend, o saptamana, o luna!”si cu logo-ul aniversar Tchibo 60 de ani. Produsele Organizatorului, care nu au eticheta mai sus mentionata, nu participa la Campanie.

Pliantul promotional aflat pe ambalajul produselor participante este considerat valid doar daca are tiparit in interior un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri numerice unice a Organizatorului.

Lista de produse poate fi modificata sau completata de Organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament si dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.tchibopromotii.ro.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, Consumatorul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din gama descrisa la Sectiunea 6.

Participantul la Campanie, va primi odata cu produsul o eticheta promotionala cu un cod unic numeric inscriptionat pe el. Inscrierea si participarea la Campanie, prin oricare din cele 2 modalitati de participare (SMS sau internet) se face o singura data pentru fiecare eticheta promotionala, Consumatorul neputand participa la concurs cu aceiasi eticheta promotionala (respectiv cod unic) de doua sau mai multe ori. De asemenea la o inscriere in campanie participantul poate trimite un singur cod unic. Pentru inscrierea mai multor coduri unice participantul trebuie sa trimita pentru fiecare cate un SMS sau sa completeze formularul web pentru fiecare cod unic.

PARTICIPAREA PRIN INTERMEDIUL SMS-ului

Participantul va trimite prin SMS la numarul 1896 valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote un cod unic numeric din 8 cifre de pe eticheta promotionala, din lista de coduri ale Campaniei, de forma:

–           XXXXXXXX

Pentru fiecare SMS trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.

Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca îndeplineste simultan urmatoarele conditii:

              mesajul este trimis in perioada campaniei, adica intre 1 aprilie 2009, ora 00:00:00 si 30 mai 2009, ora 23:59:59

              mesajul contine codul unic numeric format din 8 cifre, identificat in interiorul pliantului promotional aflat pe ambalajul produselor participante, care se regaseste in lista de coduri unice ale Campaniei

              mesajul nu a mai fost inregistrat in baza de date inainte prin SMS sau WEB

Pentru fiecare mesaj trimis prin SMS, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:

              daca mesajul trimis nu este corect, consumatorul va primi un mesaj text SMS astfel: “Cod invalid! Codul corect este format din 8 cifre. Verifica codul din interiorul pliantului promotional si retrimite.Succes.”

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar de pe numarul de telefon respectiv s-au primit deja in cursul zilei respective 10 mesaje valide, indiferent de metoda aleasa de inscriere in campanie, consumatorul va primi prin SMS un mesaj astfel: „Numar restrictionat. Nu mai aveti dreptul de a participa deoarece exista deja 10 coduri unice valide  inscrise astazi in campanie de pe acest numar de telefon.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar de pe numarul de telefon respectiv s-au primit deja in cursul campaniei peste 30 mesaje valide, indiferent de metoda aleasa de inscriere in campanie, consumatorul va primi prin SMS, incepand cu cel de al 31-lea mesaj valid un mesaj astfel: „Numar restrictionat. Nu mai aveti dreptul de a participa deoarece exista deja 30 coduri unice valide inscrise in total in campanie de pe acest numar de telefon.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar nu este castigator al unui premiu instant, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Cod valid.Esti inscris la tragerea la sorti de un weekend, o saptamina sau o luna de rasfat in tarile de origine ale cafelei Tchibo.Pastreaza codul si bonul.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant CD cu muzica, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari. Ai castigat un CD cu muzica. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori „  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant cutie metalica de cafea Tchibo, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari. Ai castigat o cutie de metal si 2 pachete de cafea de Tchibo. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal.l” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant lumanare aromata cu boabe de cafea Tchibo, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari. Ai castigat o lumanare parfumata Tchibo. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant cafetiera, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari. Ai castigat o cafetiera. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant CD player, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari. Ai castigat un CD player. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori.l” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid dar a mai fost inregistrat inainte pe web sau SMS: consumatorul va primi un mesaj SMS, astfel: „Cod invalid! Acest cod a fost deja inscris in promotie. Pentru a intra in competitie trimite codul de pe o noua eticheta promotionala.”

              daca mesajul este valid dar a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, respectiv 1 aprilie 2009, consumatorul va primi un mesaj SMS astfel: „Cod invalid! Promotia incepe la 1 aprilie. Trimite codul dupa aceasta data si pastreaza eticheta si bonul fiscal pentru validare. Detalii pe tchibopromotii.ro”

              daca mesajul este valid dar a fost trimis dupa data de incheiere a campaniei, respectiv   1 iunie 2009, consumatorul va primi un mesaj SMS astfel: „Cod  invalid! Promotia s-a incheiat la 30 mai. Multumim pentru participare si va asteptam la viitoarele campanii Tchibo Romania.””

PARTICIPAREA PRIN INTERMEDIUL Internetului

Pentru participarea prin intermediul Internetului consumatorul trebuie sa acceseze pagina web: www.tchibopromotii.ro, sectiunea „Trimite codul” si sa se inscrie in campanie cu datele de identificare solicitate (respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, localitate, judet, data nasterii si numar de telefon mobil) si cu codul unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, identificat pe ambalajul produsului sub forma XXXXXXXX.

Mesajul inregistrat pe web de catre participant este considerat valid daca îndeplineste simultan urmatoarele conditii:

              mesajul este inregistrat in perioada campaniei, adica in perioada 1 aprilie 2009, ora 00:00:00 si 30 mai 2009, ora 23:59:59

              mesajul contine codul unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma: XXXXXXXX

              toate campurile solicitate si datele de identificare au fost completate corect

              mesajul nu a mai fost inregistrat inainte prin SMS sau WEB

Pentru fiecare mesaj trimis prin internet, pe pagina dedicata inscrierii de pe site-ul www.tchibopromotii.ro, participantul va primi imediat pe pagina web si prin SMS  la numarul de telefon pe care l-a inregistrat pe formularul web de inscriere in campanie unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns, astfel:

              daca mesajul trimis nu este corect, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj astfel: “ Cod invalid! Codul corect este format din 8 cifre. Verifica codul din interiorul pliantului promotional si retrimite.Succes.”

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar de pe numarul de telefon respectiv s-au primit deja in cursul zilei respective peste 10 mesaje valide, indiferent de metoda aleasa de inscriere in campanie, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS, incepand cu cel de al 11-lea cod valid trimis un mesaj astfel: „Numar restrictionat. Nu mai aveti dreptul de a participa deoarece exista deja 10 coduri unice valide  inscrise astazi in campanie de pe acest numar de telefon.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar de pe numarul de telefon respectiv s-au primit deja in cursul campaniei peste 30 mesaje valide, indiferent de metoda aleasa de inscriere in campanie, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS, incepand cu cel de al 31-lea mesaj valid un mesaj astfel: „Numar restrictionat. Nu mai aveti dreptul de a participa deoarece exista deja 30 coduri unice valide inscrise in total in campanie de pe acest numar de telefon.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, dar nu este castigator al unui premiu instant, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj astfel: „Cod valid.Esti inscris la tragerea la sorti de un weekend, o saptamina sau o luna de rasfat in tarile de origine ale cafelei Tchibo.Pastreaza codul si bonul.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant CD cu muzica, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj text, astfel: „Felicitari. Ai castigat un CD cu muzica. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant cutie metalica de cafea Tchibo, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj text, astfel: „Felicitari. Ai castigat o cutie de metal si 2 pachete de cafea de Tchibo. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant lumanare aromata cu boabe de cafea Tchibo, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj text, astfel: „Felicitari. Ai castigat o lumanare parfumata Tchibo. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal.”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant cafetiera, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj text, astfel: „Felicitari. Ai castigat o cafetiera. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, iar mesajul este castigator al unui premiu instant CD player, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj text, astfel: „Felicitari. Ai castigat un CD player. Esti inscris si in tragerea la sorti pentru excursii. Pastreaza codul si bonul fiscal. Vei fi contactat de organizatori.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

              daca mesajul este valid dar a mai fost inregistrat inainte pe web sau SMS, consumatorul va primi un mesaj pe pagina web si prin SMS, astfel: „Cod invalid! Acest cod a fost deja inscris in promotie. Pentru a intra in competitie trimite codul de pe o noua eticheta promotionala.”

              daca mesajul este valid dar a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, respectiv 1 aprilie 2009 ora 00:00:00, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj astfel: „Cod invalid! Promotia incepe la 1 aprilie. Trimite codul dupa aceasta data si pastreaza eticheta si bonul fiscal pentru validare. Detalii pe tchibopromotii.ro”

              daca mesajul este valid dar a fost trimis dupa data de incheiere a campaniei, respectiv   30 mai 2009 ora 23:59:59, consumatorul va primi pe pagina web si prin SMS un mesaj astfel: „Cod  invalid! Promotia s-a incheiat la 30 mai. Multumim pentru participare si va asteptam la viitoarele campanii Tchibo Romania.”

Castigatorii premiilor instant  vor primi mesajul de raspuns si prin SMS la numarul de telefon transmis de catre Consumator la inscrierea pe pagina web, chiar daca acestia s-au inscris pe pagina web.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea daca participantii la campanie inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza acestia nu pot fi contactati in cazul in care sunt declarati castigatori.

Nu se va accepta trimiterea de mesaje care contin in campul destinat introducerii codului unic, alte informatii decat codul unic inscriptionat pe eticheta promotionala sau un cod numeric dintr-un numar de cifre mai mic sau mai mare de 8. Mesajele care contin in campul destinat introducerii codului unic alte informatii in loc de sau impreuna cu codul unic de pe eticheta promotionala, nu vor fi luate in considerare pentru niciuna din tragerile la sorti, desfasurate in perioada promotiei sau pentru premiile instant.

Pentru participantii prin pagina web, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru inregistrarea datelor de identificare eronate (ex. Tel mobil, e-mail) si din aceasta cauza nu se primeste mesajul SMS / e-mail, de informare asupra premiului instant castigat.

Indiferent de metoda aleasa de participare:

Un participant poate trimite intr-o zi maxim 10 mesaje valide, indiferent daca inscrierea lor se face prin SMS sau pe pagina web. Dupa inscrierea celor 10 mesaje valide participantul este restrictionat si nu mai poate inscrie in campanie alte mesaje valide.

Un participant poate trimite in campanie in total maxim 30 mesaje valide, indiferent daca inscrierea lor se face prin SMS sau pe pagina web. Dupa inscrierea celor 30 mesaje valide participantul este restrictionat si nu mai poate inscrie in campanie alte mesaje valide.

Eticheta promotionala obtinuta in urma achizitionarii produselor aferente participarii la Campanie va fi pastrata pentru validare, impreuna cu bonul fiscal.

Participantii la Campanie pot trimite o singura data mesajul SMS sau se pot inscrie o singura data pe pagina web pentru fiecare produs achizitionat, respectiv pentru fiecare eticheta promotionala ce contine codul unic.  Nu se accepta inscrierea mai multor coduri unice printr-un singur mesaj SMS sau o singura inscriere pe pagina web.

Pentru a putea participa la Campanie cu mai multe mesaje, participantul este obligat sa achizitioneze mai multe produse participante in Campanie conform prezentului regulament. Fiecarui produs achizitionat din gamele participante in Campanie trebuie sa-i corespunda o eticheta promotionala cu un cod unic numeric din 8 cifre, din lista de coduri ale Campaniei. Consumatorul poate sa trimita pentru fiecare eticheta promotionala fie câte un SMS cu codul unic inscriptionat pe acesta fie se poate inscrie pe pagina web, o singura data.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si superviza modul in care se desfasoara inscrierea. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile vor fi anulate, participantul fiind suspect de tentativa de frauda.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

În momentul în care un participant la Campanie a trimis prin SMS un mesaj valid sau s-a inscris pe pagina web, acesta va intra automat în tragerea la sorti, conform procedurii prezentate în Sectiunea 9 de mai jos.

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate câstigatoare ale premiilor alocate prin tragere la sorti sau ale premiilor instant.

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

În cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

8.1 PREMII INSTANT

 

          1080 Lumanari Parfumate Tchibo

          1200 cutii metalice cu doua pachete de cafea, cu modele Asia, Africa si respectiv America de Sud. Cantitatile sunt cate 400 buc din fiecare din cele 3 modele Asia, Africa, America de Sud.

          1200 CD-uri cu muzica din Asia / Africa / America de sud

          60 cafetiere

          60 CD playere

Castigatorii premiilor instant vor participa si la tragerile la sorti.

8.2 PREMII ACORDATE PRIN TRAGERE LA SORTI

          8 vouchere de servicii turistice in valoare de 1320 de euro fiecare, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

          2 vouchere de servicii turistice in valoare de 2500 euro fiecare, reprezentand contravaloarea unei excursii de 1 saptamana in Asia pentru 2 persoane + 400 EUR bani de buzunar

          1 voucher de servicii turistice in valoare de 6600 euro reprezentand contravaloarea unei excursii de 1 luna in America de Sud pentru 2 persoane + 2000 EUR bani de buzunar

Valoarea totala a Premiilor este de  56 777 Euro( cu taxe taxe incluse).

Nu se acorda contravaloarea în bani a premiilor, exceptand banii de buzunar. Câstigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Premiile sunt nominale si nu se accepta instrainarea lor catre terti inainte de primirea premiului.

Fiecare castigator al unui premiu acordat prin tragere la sorti va primi un voucher corespunzator valorii excursiei castigate, cu care se va prezenta la agentia emitenta unde isi poate alege serviciul turistic dorit. Banii de cheltuiala vor fi virati de organizator in contul declarat de castigator.  Voucherul este valabil un an, perioada in care castigatorul isi poate alege orice destinatie, hotel, etc. doreste. Alegerea destinatiei, a hotelului etc. respectiv intrarea in posesia voucherului trebuie sa se faca in termen de 90 zile de la validarea premiului.

Fiecare participant, are dreptul de a câstiga un numar nelimitat de premii cu conditia sa faca dovada posesiei unui numar de etichete promotionale care atesta achizitia produselor din Campanie cel putin egal cu numarul de inscrieri in Campanie si posesia bonului fiscal care sa ateste achizitionarea produselor, antedatat fata de data trimiterii codului unic, dar a carui data sa se incadreze in perioada de desfasurare a campaniei promotionale.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. In conditiile in care premiile sunt utilizate in mod necorespunzator de catre castigatori, modalitatea care poate duce la alterarea caracteristicilor acestora, independent de Organizator, Organizatorului nu i se poate imputa slaba calitate sau un viciu ascuns.

SECTIUNEA 9. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

9.1 ALOCAREA PREMIILOR INSTANT

Zilnic se vor acorda 60 de premii instant dupa cum urmeaza:

                18 premii Lumanari Parfumate Tchibo

                20 premii cutii metalice cu doua pachete de cafea, cu modele Asia, Africa si respectiv America de Sud

                20 CD-uri cu muzica din Asia / Africa / America de sud

                1 cafetiera

                1 CD player

Algoritmul de acordare a premiilor instant este urmatorul:

Inainte de inceperea campaniei promotionale for fi generate aleator de catre calculator pentru fiecare zi a campanie promotionale (60 zile) cate 60 momente castigatoare identificate sub forma: zz-ll-yyyy hh:mm. Lista momentelor castigatoare va fi autentificata la un notar public sub forma de Anexa 1 la prezentul regulament, conform prevederilor OG 99 / 2000 modificata prin Legea 650 / 2002, art. 51, pct. 1. Separat de momentele zilnice castigatoare se va genera aleator, inainte de inceperea campaniei, o lista cu ordinea premiilor instant zilnice asa cum vor fi ele acordate in momentele castigatoare zilnice corespunzatoare (in ordine) sub forma de Anexa 2 la prezentul regulament. Lista cu ordinea  premiilor instant acordate zilnic va fi autentificata la un notar public sub forma de Anexa 2 la prezentul regulament, conform prevederilor OG 99 / 2000 modificata prin Legea 650 / 2002, art. 51, pct. 1.

Alocarea premiilor instant se va face dupa cum urmeaza: primul SMS primit dupa fiecare moment castigator generat de calculator pentru fiecare zi a campaniei va fi declarat castigator al premiului instant corespunzator (momentul 1 – premiul 1 s.a.m.d).

Daca intre doua momente nu se inregistreaza nici o inscriere in campanie (prin SMS sau WEB) premiile instant corespunzatoare momentului / momentelor respectiv se raporteaza pentru momentul urmator– respectiv se aloca urmatorului moment castigator toate premiile neacordate si reportate de la momentele anterioare.

In total se vor acorda 3600 premii instant pe toata perioada promotiei.

Castigatorii premiilor instant vor participa si la tragerile la sorti.

9.2 ALOCAREA PREMIILOR PRIN TRAGERE LA SORTI

Tragerea la sorti se va efectua electronic si va avea loc dupa cum urmeaza:

–           pe 13 aprilie 2009  pentru mesajele valide trimise din 1 aprilie 2009 ora 00:00:00  pâna pe data de 9 aprilie 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

                      pe 20 aprilie 2009  pentru mesajele valide trimise din 10 aprilie 2009 ora 00:00:00  pâna pe data de 16 aprilie 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

–           pe 27 aprilie 2009  pentru mesajele valide trimise din 17 aprilie 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 23 aprilie 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

–           pe 4 mai 2009  pentru mesajele valide trimise din 1 aprilie 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 30 aprilie 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar pentru participantii inscrisi in perioada 24  aprilie 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 30 aprilie 2009 ora 23:59:59

                un voucher de servicii turistice in valoare de 2500 euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de 1 saptamana in Asia pentru 2 persoane + 400 EUR bani de buzunar pentru participantii inscrisi in perioada 1 aprilie 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 30 aprilie 2009 ora 23:59:59

–           pe 11 mai 2009  pentru mesajele valide trimise din 1 mai 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 7 mai 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

–           pe 18 mai 2009  pentru mesajele valide trimise din 8 mai 2009 ora 00:00:01 pâna pe data de 14 mai 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

–           pe 25 mai 2009  pentru mesajele valide trimise din 15 mai 2009 ora 00:00:01  pâna pe data de 21 mai 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar

–           pe 1 iunie 2009 pentru mesajele valide trimise din 1 aprilie 2009 ora 00:00:00  pâna pe data de 30 mai 2009 ora 23:59:59  atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

                un voucher de servicii turistice in valoare de 1320 de euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de un weekend (3zile) in Africa pentru 2 persoane + 200 EUR bani de buzunar pentru participantii inscrisi in perioada 22 mai 2009 ora 00:00:01 pâna pe data de 30 mai 2009 ora 23:59:59

                un voucher de servicii turistice in valoare de 2500 euro, reprezentand contravaloarea unei excursii de 1 saptamana in Asia pentru 2 persoane + 400 EUR bani de buzunar pentru participantii inscrisi in perioada 1 mai 2009 ora 00:00:01 pâna pe data de 30 mai 2009 ora 23:59:59

                un voucher de servicii turistice in valoare de 6600 euro reprezentand contravaloarea unei excursii de 1 luna in America de Sud pentru 2 persoane + 2000 EUR bani de buzunar pentru participantii inscrisi in perioada 1 aprilie 2009 ora 00:00:00  pâna pe data de 30 mai 2009 ora 23:59:59

In total se vor acorda 11 premii prin tragere la sorti.

La fiecare tragere la sorti vor fi extrase, în prezenta unui avocat, din baza de date cu participantii în Campanie care au trimis mesaje valide, un numar de mesaje valide, corespunzatoare numarului de premii acordate conform regulamentului. Participantii care au trimis aceste mesaje vor fi declarati potentiali castigatori ai premiilor urmand a fi validati conform Sectiunii 10 din prezentul regulament. La fiecare tragere la sorti se vor extrage in plus fata de numarul de mesaje castigatoare inca 10 mesaje valide, care vor constitui mesaje de rezerva, în cazul în care unul din participantii care a fost declarat potential castigator al unui premiu nu va fi validat conform procedurii descrise în Sectiunea 10 de mai jos.

Fiecare participant poate castiga un numar nelimitat de premii cu conditia sa indeplineasca conditiile de inscriere in promotie descrise la sectiunea 8 din prezentul regulament. In cazul in care, se constata ca unul dintre participanti a castigat mai multe premii se va solicita dovada proprietatii etichetelor promotionale cu codurile unice si a bonurilor fiscale pentru fiecare mesaj de inscriere in Campanie trimis si declarat castigator. In cazul in care exista castigatori extrasi care nu vor putea fi contactati pentru a li se inmana premiile, in termen de 5 zile de la tragerea la sorti, acestia vor pierde calitatea de castigatori si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii acestora, pentru validarea si acordarea premiilor.

Premiile neacordate pana la sfârsitul Campaniei, ramân  in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 10. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

10.1 VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR INSTANT

Pentru a fi validat drept câstigator, participantul la Campanie, care a fost desemnat câstigator al unui premiu instant trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A.                 Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

B.                 Sa trimita, dupa ce este contactat de organizator, la numarul de fax: 021/230.33.92 sau pe e-mail la adresa office@propaganda.ro, sau prin posta clasica, pe adresa Bucuresti, Str. Constantin Aricescu, nr. 15, sector 1, eticheta promotionala cu codul castigator care probeaza achizitia produselor promotionale, copie dupa bonul fiscal care dovedeste achizitia produsului respectiv si actul de identitate in copie în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului, in termen de 5 zile de la data primirii SMS-ului de confirmare a premiului instant castigat.

C.                 Eticheta promotionala este întreaga si lizibila;

D.                 Data bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de desfasurare a campaniei promotionale, dar inainte de data inscrierii codului castigator in campanie

E.                  In baza unui etichete promotionale se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor  etichete promotionale. La acordarea unui premiu eticheta promotionala corespunzatoare va ramane in posesia Organizatorului.

F.                  Sa-si declare datele personale de identificare: nume, prenume, data nasterii (varsta), adresa, numarul de telefon, e-mail.

Procesul de validare se va desfasura dupa urmatorul scenariu:

                      Fiecare castigator am unui premiu instant va fi contactat telefonic (convorbirile telefonice pot fi inregistrate, cu acordul persoanelor contactate) in prima zi lucratoare urmatoare zilei in care a fost declarat castigator al premiului instant pentru a i se oferi toate informatiile conform regulamentului cu privire la documentele necesare pentru validare si cum pot fi aceste trimise Organizatorului

                      Contactarea castigatorilor care nu raspund de la primul apel telefonic al Organizatorului se va face de 3 ori in 3 zile diferite in momente diferite ale zilei

                      Pentru participantii declarati castigatori de premii instant care nu au putut fi contactati sau care nu au trimis documentele necesare validarii in termen de 3 zile de la contactarea lor li sa va trimite in a 4–a zi un SMS prin care li se comunica inca o data datele solicitate pentru validare.

                      Daca pana in termen de 5 zile de la informarea castigatorilor acestia nu au trimis documentele necesare validarii, acestia vor fi declarati invalizi iar premiile instant corespunzatoare neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

Dupa ce procesul de validare a fost incheiat, Organizatorul va expedia premiul participantului câstigator, la adresa indicata de acesta in termen de 30 de zile de la data primirii documentelor solicitate de catre Organizator. Modalitatea de distribuire a premiilor va fi stabilita de Organizator impreuna cu castigatorul in urma validarii acestuia. Câstigatorii nu pot schimba premiul în bani sau pe un alt premiu. Daca castigatorul nu este disponibil la locul si data indicate Organizatorului, din orice motiv, acesta nu mai poate emite nici o pretentie asupra lui.

In situatia in care castigatorului i se expediaza premiul prin posta, orice eroare referitoare la datele furnizate de catre castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului. Organizatorul nu este raspunzator pentru situatia in care, datorita datelor eronate oferite de castigator, premiul nu a ajunge la acesta.

În sensul prezentului Regulament participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept câstigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de înscriere în Campanie.

10.2 VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR PRIN TRAGERE LA SORTI

Fiecare castigator al unui premiu acordat prin tragere la sorti va primi un voucher corespunzator valorii excursiei castigate, cu care se va prezenta la agentia emitenta unde isi poate alege serviciul turistic dorit. Banii de cheltuiala vor fi virati de organizator in contul declarat de castigator.  Voucherul este valabil un an, perioada in care castigatorul isi poate alege orice destinatie, hotel, etc. doreste. Intrarea in posesie a premiului trebuie sa se faca in termen de 90 zile de la comunicarea castigatorilor.

Pentru a fi validat drept câstigator, participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat câstigator prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A.                 Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

B.                 Sa raspunda apelului Organizatorului, in termen de 5 zile de la data tragerii la sorti, in conditiile in care Organizatorul se obliga sa apeleze potentialul castigator de cel putin 3 ori si sa trimita cel putin 1 SMS. Daca potentialul castigator, nu raspunde apelurilor Organizatorului sau in urma SMS-ului nu contacteaza Organizatorul, isi pierde dreptul de atribuire al premiului. In acest caz, Organizatorul va contacta rezervele extrase, in ordinea extragerii lor, pentru validarea si atribuirea premiilor.

C.                 Sa trimita, la cererea telefonica a Organizatorului (convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate) la numarul de fax: 021/230.33.92 sau pe e-mail la adresa office@propaganda.ro, sau prin posta clasica, pe adresa Bucuresti, Str. Constantin Aricescu, nr. 15, sector 1, eticheta promotionala cu codul castigator care probeaza achizitia produselor promotionale, copie dupa bonul fiscal care probeaza achizitia produsului, respectiv actul de identitate in copie în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului, in termen de 5 zile de la data contactarii sale de catre Organizator.

D.                 Eticheta promotionala este întreaga si lizibila; Data bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de desfasurare a campaniei promotionale, dar inainte de data inscrierii codului castigator in campanie

E.                  In baza unui etichete promotionale se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor  etichete promotionale. La acordarea unui premiu eticheta promotionala corespunzatoare va ramane in posesia Organizatorului.

F.                  Sa-si declare datele personale de identificare: nume, prenume, data nasterii (varsta), adresa, numarul de telefon, e-mail.

G.                 Sa ofere un cont in care sa fie virati banii de buzunar conform premiului castigat.

Procesul de validare se va desfasura dupa urmatorul scenariu:

              Fiecare castigator al unui premiu extras la tragerea la sorti  va fi contactat telefonic (convorbirile telefonice pot fi inregistrate, cu acordul persoanelor contactate) in prima zi lucratoare urmatoare zilei in care a fost declarat castigator la tragerea la sorti pentru a i se oferi toate informatiile conform regulamentului cu privire la documentele necesare pentru validare si cum pot fi acestea trimise organizatorului

              Contactarea castigatorilor care nu raspund de la primul apel telefonic al organizatorului se va face de 3 ori in 3 zile diferite in momente diferite ale zilei

              Pentru participantii declarati castigatori de premii la tragerile la sorti  care nu au putut fi contactati sau care nu au trimis documentele necesare validarii in termen de 3 zile de la contactarea lor li sa va trimite in a 4–a zi un SMS prin care li se comunica inca o data datele solicitate pentru validare.

              Daca pana in termen de 5 zile de la informarea castigatorilor acestia nu au trimis documentele necesare validarii, acestia vor fi declarati invalizi iar procesul de validare va fi reluat de la inceput si se va contacta telefonic a prima rezerva extrasa (respectiv urmatoarea rezerva extrasa) la tragerea la sorti.

              Daca dupa epuizarea tuturor rezervelor, in ordinea extragerii lor,  nu au trimis documentele necesare validarii premiului extras in termen de 5 zile de la informarea acestora, acestia vor fi declarati invalizi iar premiile corespunzatoare neacordate vor ramane in posesia Organizatorului

În sensul prezentului Regulament participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept câstigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului sau a adresei de mail de înscriere în Campanie.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid desemnat câstigator în urma tragerii la sorti si care refuza sau se afla în imposibilitatea de a îndeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, îsi pierde în mod automat calitatea de câstigator si nu poate intra în posesia premiului.

În cazul în care câstigatorul al unuia dintre premii este o persoana fizica fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura tutorelui legal, pentru a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este în incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre câstigator, procura ce da dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.

In cazul premiilor constand in excursii in Africa, Asia si America Latina, castigatorul are obligatia de a detine un act de identitate valid si a unui pasaport valabil, iar Organizatorul nu este responsabil in nici un mod de formalitatile si platile necesare eliberarii documentelor de calatorie care il privesc in mod personal pe castigatorul premiului.

Pentru obtinerea vizelor necesare, Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului documentele care sa ateste ca acesta a fost desemnat si validat castigatorul campaniei promotionale. Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului respectivul document pentru o singura solicitare a vizei. Daca in urma acestei solicitari acordarea vizei i-a fost refuzata Organizatorul nu mai are nici o obligatie de nici un fel cu privire la documentul care sa ateste ca acesta a fost desemnat si validat castigator in cadrul campaniei promotionale. Orice alte documente solicitate in vederea eliberarii vizei sunt in grija si responsabilitatea exclusiva a castigatorului.

Obtinerea vizei pentru calatorie pentru castigator si pentru persoana care il insoteste este in responsabilitatea acestuia. In cazul in care acesta sau persoana care il insoteste nu reusesc sa obtina viza Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatorul nu este responsabil pentru modificarea unui premiu excursie de catre agentia emitenta dupa alegerea acesteia de catre Casigator.Orice alte cheltuieli generate de excursie (inclusiv asigurarile de sanatate, etc), de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura exceptand cheltuielile definite in descrierea premiilor intra in grija exclusiva a castigatorului.

De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot apare in legatura cu premiul excursie, cum ar fi ca exemplu dar fara sa se limita la:

              Avionul sau orice alt mijloc de transport ales nu pleaca la data si ora specificate sau este anulat;

              autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului;

              castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata

              in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, mijloace de transport etc., acestea vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o raspundere.

In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.tchibopromotii.ro cu urmatoarele informatii: nume, prenume, oras, premiu acordat. Castigatorii vor fi afisati pe site doar dupa validare.

In situatia in care un castigator a fost validat dar nu intra in posesia premiului excursie din motive independente de organizator, in termen de 90 zile de la publicarea listei castigatorilor, Organizatorul va apela la urmatoarea rezerva pana la epuizarea tuturor rezervelor. Dupa epuizarea tuturor rezervelor premiul neacordat ramane in posesia organizatorului.

Daca vor exista premii (indiferent de natura acestora) care nu au fost acordate din urmatoarele motive:

a)      Câstigator nu a putut fi contactat în termenul stabilit de Organizator;

b)      Câstigator nu a intrat în posesia premiului, din orice alte motive imputabile acestuia;

c)      Câstigator nu a îndeplinit conditiile de validare solicitate de organizator pentru premiu;

dupa epuizarea tuturor rezervelor extrase la treagerea la sorti, acestea vor ramâne în proprietatea Organizatorului.

În cazul în care câstigatorul unui premiu nu îndeplineste conditiile de validare, Organizatorul va contacta câstigatorul rezerva extras la tragerea la sorti. Si acestuia i se vor aplica conditiile de validare expuse mai sus.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de a participa la Campanie. Persoanele care nu îndeplinesc aceste conditii sau care refuza sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participare vor fi excluse automat din concurs, iar în cazul în care câstiga, nu-si vor putea revendica nici un premiu.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude orice participant, în orice moment si fara preaviz daca acel participant a încalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

Daca dupa epuizarea listei cu câstigatori si rezervele acestora nu se valideaza un câstigator eligibil, premiile nevalidate ramân in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul, precum si alte persoane implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea de catre participanti a etichetelor promotionale de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului .

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE

Prin transmiterea unei mesaj SMS sau pe internet în cadrul participarii la Campania “Prelungeste-ti momentele de rasfat… cu un weekend, o saptamana, o luna!” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.

In cadrul participarii la aceasta Campanie, participantii isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câstiga, numele, localitatea de resedinta si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, în diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala. Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele câstigatorilor si premiul câstigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.tchibopromotii.ro.

Prin simpla participare la promotie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate reprezentantilor Organizatorului TCHIBO BRANDS S.R.L. sa intre în baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite pentru a transmite noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing pe întreg parcursul promotiei. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea câstigatorilor prezentei promotii, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin SMS cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1896, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei sau cheltuielile aferente trimiterii catre Organizator a actelor doveditoare pentru a intra in posesia premiului).

SECTIUNEA 13. LIMITAREA RASPUNDERII

Predarea etichetei promotionale de catre castigator unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

Mesajele / revendicarile receptionate înainte sau dupa perioada mentionata în regulament in Sectiunea 4 nu se iau în considerare.

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1896.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi mesaj valid.

Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere si nu va fi parte în cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra etichetei promotionale care a fost declarata câstigatoare în urma tragerii la sorti.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor participantilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care a trimis pentru revendicarea premiului eticheta promotionala cu codul desemnat castigator care atesta realizarea achizitiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unei etichete promotionale se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor etichetele ce contin codurile unice desemnate castigatoare.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie in termen de 2 saptamani de la publicarea listei castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 30 mai 2009, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

SECTIUNEA 14. TAXE

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta între venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la promotie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate in tragerile la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.tchibopromotii.ro la finalul Campaniei.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 18. LITIGII

In cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Prelungeste-ti momentele de rasfat… cu un weekend, o saptamana, o luna!” va fi publicat pe site-ul www.tchibopromotii.ro si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/318.97.06, apel cu tarif normal, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (exclusiv in sarbatorile legale).

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost autentificat in 4 exemplare originale, astazi, 31 MARTIE 2009 de catre Notarul Public.