Strânge puncte și câștigi cu Gusto premii multe

Achizitioneaza si pune in vanzare produse Gusto participante cu card razuibil atasat. Solicita premiile instant pe [bannerid:483] sau trimite cardurile razuibile acumulate si taloanele de premii prin posta sau prin intermediul agentilor de distributie.

Premii instant: produse Gusto, conform punctelor acumulate.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Strange puncte si castigi cu Gusto premii multe”
Perioada de desfasurare a campaniei este 1 Noiembrie 2011 – 15 Martie 2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale „Strange puncte si castigi cu Gusto premii multe” (“Compania”) este compania SC Phoenixy srl. Organizatorul, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul social în Judetul Prahova, DN1 nr.12., comuna Baicoi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1655/1992, Cod Unic de Inregistrare  RO 1349786, si capital social de 16.000.000 ron, avand Cod IBAN nr. RO85RNCB 0205044853120001, deschis la  Banca BCR Ploiesti, reprezentata de Dl. Eliodor Apostolescu – Director General. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5352.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483]. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului. Mecanismul promotiei si premiile vor fii aduse la cunostinta participantilor si pe un pliant care se va regasi in ambalajul produselor si la distribuitorii Gusto din toata tara.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/ completa si/ sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483].

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza produsele Gusto en-detail.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la 1 noiembrie 2011 ora 00:00:00 si se va încheia la 15 martie 2011 ora 23:59:59 cand vor inceta sa mai fie emise carduri. Dupa aceasta data cardurile isi vor pierde valabilitatea si nu mai vor putea fi folosite pentru revendicarea premiilor. De asemenea, aceste carduri nu  pot fi folosite la alte campanii Gusto.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor juridice si reprezentantilor acestora, cu resedinta în România, care achizitioneaza si comercializeaza produsele din gama Gusto mentionata la SECTIUNEA 5 din Regulament. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unui card razuibil pentru fiecare bax achizitionat.
Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu îndeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care îl controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei Phoenixy srl si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promotiei. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorului campaniei.
Regulamentul este disponibil pe website-ul (www.infopromotii.ro si [bannerid:483]).
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participa la campanie. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude orice participant, în orice moment si fara preaviz daca acel participant a încalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
La aceasta campanie promotionala participa produsele Gusto dupa cum urmeaza:

·    Pufuleti Gusto simpli 45 gr./pg  –baxul de 50 pungi …………valoare 15 puncte
·    Pufuleti Gusto simpli 45 gr./pg – baxul de 25 pungi …………valoare 7 puncte
·    Pufuleti Gusto simpli 85 gr /pg – baxul de 30 pungi …………valoare 15 puncte
·    Pufuleti Gusto simpli 85 gr/pg – baxul de 15 pungi …………..valoare 7 puncte
·    Pufuleti Gusto surprize 30 gr/pg – baxul de 40 pungi ………..valoare 20 puncte
·    Pufuleti Gusto cu surprize 30 gr/pg – folia de 7 pungi ……….valoare 4 puncte
·    Pufuleti Gusto cu cascaval si surprize – baxul de 40 pungi …valoare 24 puncte
·    Pufuleti Gusto cascaval si surprize –folia de 7 pungi ………….valoare 4 puncte
·    Pufuleti Gusto pizza si surprize – baxul de 40 pungi …………..valoare 24 puncte
·    Pufuleti Gusto pizza si surprize – folia de 7 pungi ………………valoare 4 puncte
·    Pufuleti Gusto surprize 45 gr/pg – baxul de 30 pungi ………….valoare 27 puncte
·    Pufuleti Gusto surprize 45 gr/pg – folia de 7 pungi ……………..valoare 6 puncte
·    Pufuleti Gusto Megasurprize – baxul de 20 pungi ……………….valoare 25 puncte
·    Pufuleti Gusto Megasurprize – baxul de 7 pungi …………………valoare7 puncte
·    Pufuleti Gusto cascaval  – baxul de 40 pungi ……………………….valoare 19 puncte
·    Pufuleti Gusto cascaval – baxul de 20 pungi ……………………….valoare 10 puncte
·    Pufuleti Gusto cascaval – folia de 7 pungi …………………………..valoare 4 puncte
·    Gusto Ciocoleti – baxul de 36 pungi ……………………………………valoare 26 puncte
·    Gusto Ciocoleti – folia de 6 pungi ……………………………………….valoare 4 puncte
·    Pufuleti Gusto cu CD – folia de 7 pungi ………………………………valoare 10 puncte

Produsele Gusto participante in campanie se gasesc in impachetarile precizate mai sus. Toate impachetarile mentionate participa la campanie cu punctajele mentionate mai sus.
Lista de produse poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483].

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
Acordarea premiilor se va face instant, fara tragere la sorti.
Valoarea totala a Premiilor este de 300.000 Ron. Produsele castigatoare vor fi alese de participanti din catalogul de premii, mentionate in SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE, pe baza punctajului obtinut pe cardurile de puncte aferente.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul nu are posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este adresata persoanelor care achizitioneaza produse participante in promotie.
Participantul la promotie, va primi odata cu achizitionarea produsului, in baxul de pufuleti Gusto, un card razuibil. Fiecarui card razuibil ii corespunde un numar de puncte. Conditia pentru a putea revendica oricare din premiile acordate in promotie este de a acumula un numar de puncte egal cu cel trecut pe pliantul promotiei in dreptul respectivului produs. Fiecare card razuibil poate participa o singura data la promotie.
Participantul poate trimite cardurile pentru revendicarea premiilor folosind una din cele trei variante mentionate mai jos:
1.    Prin posta pe adresa S.C. Phoenixy S.R.L:
a.    Baicoi, Prahova, DN 1, Nr. 12, Cod postal 105200
b.    Impreuna cu cardurile insumand valoarea in puncte a produsului revendicat, participantul trebuie sa trimita si TALONUL DE PREMII in care este obligatoriu sa completeze toate rubricile.
2.    Prin intermediul agentilor firmelor de distributie care le livreaza pufuletii Gusto.
a.    In acest caz se vor pune intr-un plic cardurile de puncte insumand o valoare egala cu cea a premiului solicitat , impreuna cu talonul de premii avand obligatoriu toate rubricile completate. Se va da acel plic agentului firmei de distributie care le livreaza pufuleii Gusto si tot agentul le va aduce premiul dupa ce plicul va ajunge la oganizator.
3.    Prin intermediul internetului.
a.    In acest caz se va  proceda astfel: Se va intra pe site-ul [bannerid:483], se vor completa obligatoriu toate rubricile din tabelul de participare conform modelului prezent pe site si organizatorul le va trimite premiul. Atentie la completarea datelor! Codurile unice aferente cardurilor de puncte care vor fi scrise gresit nu vor fi validate de catre calculator deci premiul nu poate fi acordat!
Pentru fiecare plic trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii curierat folosit.
Pentru a putea participa la promotie cu mai multe plicuri, participantul este obligat sa achizitioneze de mai multe ori produsele incluse in campanie conform prezentului regulament.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Plicul/cardurile razuibile trimise de catre participant sunt considerate valide daca îndeplinesc simultan urmatoarele conditii:
A. Plicul este trimis in perioada campaniei
B. Punctele cumulate de pe cardurile razuibile trimise, insumeaza minim punctajul corespunzator premiului solicitat
C. Codurile unice inscrise pe carduri nu au fost modificate sau deteriorate
În momentul în care un participant la Campanie a trimis un plic cu cardurile razuibile valide castiga automat, fara tragere la sorti, unul din premiile mentionate in SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE.
Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor. Plicurile cu cardurile razuibile a caror suma de puncte nu atinge minim valoarea premiului solicitat nu sunt valide. Plicurile care nu sunt valide nu pot fi desemnate câstigatoare ale premiilor alocate.

SECTIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
Participantii la Campanie, care au trimis plicuri valide sau care s-au inscris corect pe site-ul de concurs, li se va acorda premiul instant, fara tragere la sorti.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Pentru a fi validat drept câstigator, participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat câstigator trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
A.    Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
B.    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre organizator sau reprezentantii acestuia, pentru a i se acorda premiul.
Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

A.     Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si/ sau copie (legalizata), imputernicire din partea firmei în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului
La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.
Participantul la Campanie, desemnat câstigator, care refuza sau se afla în imposibilitatea de a îndeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, îsi pierde în mod automat calitatea de câstigator si nu poate intra în posesia premiului.
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este în incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre câstigator, procura ce da dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.
Castigatorii vor fi comunicati si pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483] timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483] vor fi: nume prenume, adresa magazinului, premiu acordat.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
Organizatorul, precum si alte persoane implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea cardurilor razuibile, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiul pe baza unor astfel de documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE
Prin transmiterea plic în cadrul participarii la Campania “Strange puncte si castigi cu Gusto premii multe” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.
Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele câstigatorilor si premiul câstigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro si [bannerid:483].
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea câstigatorului prezentei promotii.
Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea expedierii plicului la adresa mentionata in regulament sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei).

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
Plicurile / revendicarile receptionate înainte sau dupa perioada mentionata în regulament in Sectiunea 8 nu se iau în considerare. Ordinea receptionarii plicurilor este data de data calendaristica a receptionarii lor, indiferent de data si ora trimiterii plicurilor.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile sau întârzierile plicurilor, generate de retelele de distributie sau firmele de curierat prin care sunt trimise.
Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere si nu va fi parte în cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra plicului care a fost declarat câstigator.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea premiului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza uni plic trimis se va acorda un singur premiu pe baza cartii de identitate.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâsigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 25 martie 2012, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 1 mai 2012  inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

SECTIUNEA 13. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala “Strange puncte si castigi cu Gusto premii multe” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 14. TAXE
Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta între venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantul la promotie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR
În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele câstigatorilor, orasul si câstigurile acordate in cadrul acestei Campanii.  Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483]  timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 18. LITIGII
In cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.
Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Strange puncte si castigi cu Gusto premii multe” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:483].
Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC. Phoenixy s.r.l.
prin imputernicit

Eliodor Apostolescu