Skol il rasplateste pe cel care gandeste

Cauta sub capacele sticlelor si sub inelele dozelor de bere Skol. Daca gasesti mesajul “doze” sau “bani” suna la telefonul promotiei: 021/205 50 99 si afla cum poti intra in posesia premiului.

Poti castiga: 10 premii in bani, a cate 10.000 euro fiecare si 250.000 premii constand in cate 4 doze de bere Skol de 0,5 litri.

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

„Skol il rasplateste pe cel care gandeste”

 

 

1. Organizatorul campaniei

 

Organizatorul campaniei este S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L. Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/11906/1994, cod unic de inregistrare RO 5857302, denumit in continuare URBB.

 

 

2. Durata campaniei

 

Campania promotionala incepe la 1 august 2007 si se incheie la 31 octombrie 2007.

 

 

3. Regulamentul campaniei promotionale

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Skol il rasplateste pe cel care gandeste” este public pe toata durata desfasurarii campaniei promotionale si va fi tiparit in cel putin un ziar de raspandire nationala. Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la punctul de lucru al companiei organizatoare, din Bd. Biruintei nr. 89, Com. Pantelimon, Ilfov. De asemenea, detalii privind regulamentul oficial al campaniei promotionale vor fi disponibile la numarul de telefon 021/205.50.99 (de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:00) sau pe site-ul www.skolbeer.ro.

 

 

4. Produse participante la promotie si  descrierea mesajelor castigatoare

 

Toate sticlele de bere SKOL de 0.5l , 0.5l PET, 2l si 2.5 l PET participante la campania promotionala vor avea inscriptionat in interiorul capacului unul dintre mesajele: „Inca un rand, inca un gand”, „Doze” sau „Bani”, iar pe partea din spate o eticheta distincta cu informatii referitoare la campania promotionala.

Toate dozele de bere SKOL de 0.5l participante la campania promotionala vor avea inscrise pe ambalaj informatii referitoare la campania promotionala. Dozele castigatoare vor avea inscriptionat sub inelul dozei unul dintre mesajele: „Bani” sau „Doze”.

 

 

5. Descrierea premiilor

 

In functie de mesajul inscriptionat in interiorul capacului sau sub inelul dozei, participantul poate castiga un premiu, dupa cum urmeaza:

 

Mesaje sub capacele si inele Skol

 

Premiu

Nr. premii

 

„BANI”

 

10.000 $

 

10 premii

„DOZE”

 

4 doze de bere Skol de 0.5l

 

250.000 premii

“Inca un rand, inca un gand”

Necastigator

 

 

 

Nota: – premiile in bere nu pot fi preschimbate in contravaloarea lor in bani.

– premiile in bani se acorda numai in lei la cursul de referinta comunicat de BNR la data acordarii premiului.

 

La aceste premii sa adauga si impozitul datorat pentru premiile castigate, ce va fi achitat de catre organizator.

 

 

6. Revendicarea premiilor

 

Revendicarea oricarui premiu se poate face pana pe data de 15 noiembrie 2007, inclusiv, ora 17:00.

 

Momentul in care consumatorul primeste premiile de la „Skol il rasplateste pe cel care gandeste” va fi filmat. Un montaj de imagini va fi difuzat pe posturile nationale TV.

Consumatorul castigator este de acord ca aceste imagini sa fie difuzate pe posturile 

nationale TV si sa fie utilizate de catre URBB pe o perioada nedeterminata de timp

 

Premiile campaniei „Skol il rasplateste pe cel care gandeste” constand in bani, adica contravaloarea in lei a 10.000$ (zece mii de dolari), se ridica de la punctul de lucru al organizatorului aflat in Orasul Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 89, Ilfov, in termen de doua saptamani de la data validarii premiului castigat.

           

Premiile in bere se ridica de la punctul de lucru al organizatorului aflat in Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 89, Ilfov, de la reprezentantele organizatorului din tara (filiale) sau de la unul din sediile distribuitorilor autorizati de URBB sau de la unul dintre magazinele apartinand benzinariilor Mol sau de la magazinele autorizate.

 

Informatii suplimentare cu privire la modalitatea prin care participantii pot intra in posesia premiului si orice alte detalii referitoare la promotie se pot obtine de la numarul de telefon al campaniei – “infoline” 021/205 50 99 (de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:00), direct la sediul organizatorului (de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:00) sau pe site-ul www.skolbeer.ro.

 

 

7. Validarea capacelor si inelelor castigatoare

 

Premiile se acorda numai acelor solicitanti care detin si prezinta capace sau inele promotionale originale, care au in interior mesaje originale tiparite de catre Organizator sau agentiile acestuia.

Capacele si inelele castigatoare vor avea elemente de siguranta stabilite si cunoscute numai de catre Organizator, elemente pe baza carora Organizatorul valideaza capacele si inelele ca fiind originale.

 

 

8. Responsabilitatea

 

Organizatorul campaniei promotionale nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea capacelor sau inelelor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra capacelor sau inelelor promotionale nu vor putea influenta principiul conform caruia organizatorul campaniei promotionale va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament, organizatorul neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

 

Participantii la campania promotionala se obliga sa respecte prezentul regulament.

 

 

9. Dreptul de participare

 

Campania promotionala este deschisa tuturor persoanelor cu resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 august 2007, cu exceptia angajatilor societatii URBB si Carlsrom Beverage, angajatilor Tempo Advertising precum si a rudelor acestora de gradul I, precum si sotii angajatilor antementionati.

 

Participantii la aceasta promotie accepta implicit ca numele, adresa, si fotografia castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scopul publicitatii.

 

 

10. Taxe

 

Organizatorul campaniei promotionale nu va suporta taxele, impozitele sau orice alte obligatii financiare legate de premii, cu exceptia impozitului pe veniturile obtinute din campania promotionala de catre castigatori, impozit pe care organizatorul este obligat sa il plateasca prin retinere la sursa, conform legii.

 

 

11. Alte dispozitii

 

Prin revendicarea oricaruia dintre premiile oferite in derularea campaniei vizate de prezentul regulament, participantii accepta neconditionat si in mod irevocabil dispozitiile acestui regulament.

 

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al promotiei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

 

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile actelor normative aflate in vigoare pe teritoriul Romaniei.

 

 

12. Protectia datelor personale

 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul va face public numele castigatorilor si castigurile acordate acestei campanii.

 

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.