Show off your #PERFECTSKIN

Cumpara minim 1 (un) produs Strep din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei, completeaza talonul de inscriere si depune-l in urna aflata la standul Strep, dupa casele de marcat. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Daca achizitia s-a facut in perioada in care in locatiile participante activeaza promoterii Strep, castigi automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, la alegere, in limita stocului disponibil.

Premii prin tragere la sorti: 1 x excursie 2 nopti litoral, hotel 3*, camera dbl; 3 x aparat foto digital Waterproof; 5 x geanta plaja; 5 x aparat foto digital Sony.
Premii instant: 100 x STREP CREMA DEPILATOARE CORP 100 ML R15; 300 x STREP DEPILATORY STRIPS FACE 20 PCS.; 200 x STREP DEPILATORY CREAM FACE 75 ML; 200 x STREP ARGAN DEPILATORY CREAM BODY 100 ML.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Show off your #PERFECTSKIN”
Perioada campaniei: 18 august – 26 august 2017

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „Show off your #PERFECTSKIN”
AGENTIA – SC THE SOCIAL NEST SRL, in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1   Organizatorul campaniei promotionale “Show off your #PERFECTSKIN” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul:
SC THE SOCIAL NEST SRL, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul social in STR. IRISULUI, NR1, BL. I5, AP 109, SAT STEFANESTII DE JOS, ILFOV, avand cod de înregistrare fiscala (CUI) RO34891448, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J23/2841/2015, administrator FLORIN DUMITRACHE, reprezentata legal prin SILVIU ALEXANDRU CHIVU;
vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”)
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b) contacteaza castigatorii Campaniei pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
c) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 15 zile dupa incheierea perioadei de concurs, prezentate in cadrul Art. 4.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante si in intervalele orare conform listei din ANEXA 1, atasata Regulamentului.
2.2    Campania Promotionala va incepe la data de 18 august ora 14.00 si se va incheia la data de 26 august 2017, ora 17.00.
2.3    Participarea la promotie dupa data de 26.08.2017 ora 17.00 nu se va mai lua in considerare.
2.4    Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 15.09.2017.
2.5    Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 18 august 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2    In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca „Strep”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania „Show off your #PERFECTSKIN”, componenta fizica, va fi constituita din doua parti:
4.1 „Premii tragere la sorti” – Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia oricarui produs Strep, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de 8.09.2017, cumparatorul ce a achizitionat minim un produs Strep din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa completeze talonul de inscriere in concurs si sa-l depuna in urna Campaniei aflata la standul Strep, dupa casele de marcat. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor Strep in vederea validarii premiului.
4.2 „Premii instant”- Aditional premiilor castigate in urma tragerii la sorti si pentru care criteriul de eligibilitate il constituie inscrierea la tombola, cumparatorii ce achizitioneaza minim un produs Strep din locatiile participante la promotie, in perioada in care in locatiile participante la promotie activeaza promoterii Strep, castiga automat, fara tragere la sorti, un premiu instant, la alegere, pe baza de proces verbal, in limita stocului disponibil.
4.3 Perioada in care in locatiile participante la sectiunea „premii instant” (cap. 4, art. 4.2) a promotiei si locatiile unde activeaza promoterii Strep,  sunt conforme cu ANEXA 1 atasata acestui regulament.
4.4 Castigatorii premiilor principale vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 8.09.2017  in prezenta unui reprezentant legal.
Campania „Show off your #PERFECTSKIN”, componenta digitala:
4.5 Aditional campaniei promotionale desfasurata in magazinele fizice prezentate in Anexa 1 a prezentului Regulament se va desfasura si o componenta digitala in care mecanismul de inscriere nu va implica achizitia unui produs STREP.
4.6 In perioada 21.08 – 8.09 pe pagina de Facebook www.facebook.com/StrepRomania vor fi postate 5 postari de concurs in cadrul carora Utilizatorii platformei Facebook pot castiga un aparat foto digital prin raspunderea la intrebarea fiecarui concurs, fie in scris fie prin intermediul unei poze tematice.
4.7 Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin intermediul sistemului automat de extragere www.woobox.com, conectat la fiecare dintre cele 5 postari.
4.8 Datele de postare/extragere sunt urmatoarele:
POST 1: postare 21.08 ora 15.00 – extragere 23.08 ora 15.00
POST 2: postare 24.08 ora 15.00  – extragere 28.08 ora 15.00
POST 3: postare 29.08 ora 15.00  – extragere 31.08 ora 15.00
POST 4: postare 01.09 ora 15.00  – extragere 05.09 ora 15.00
POST 5: postare 06.09 ora 15.00  – extragere 08.09 ora 15.00

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 „Premii instant” – 100 x STREP CREMA DEPILATOARE CORP 100 ML R15, 300 x STREP DEPILATORY STRIPS FACE 20 PCS., 200 x STREP DEPILATORY CREAM FACE 75 ML, 200 x STREP ARGAN DEPILATORY CREAM BODY 100 ML
5.2 „Premii tragere la sorti” – 1 x excursie 2 nopti litoral, hotel 3*, camera dbl, 3 x aparat foto digital Waterproof, 5 x geanta plaja, 5 x aparat foto digital Sony (activare digitala).
5.3 Valoarea totala a premiilor, fara TVA, este 11604,47 lei.
5.4 Volumul total al premiilor instant se imparte intr-un mod stabilit de Organizator pe toate cele 8 de locatii participante la Campanie.

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
6.1 La sfarsitul campaniei castigatorii premiilor principale vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 8.09.2017, la orele 15:00, in prezenta unei reprezentant legal.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
–    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
–    Sa faca dovada achizitiei a minim un produs Strep prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
–    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.
–    Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si / sau copie (legalizata) si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului.
7.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.
7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
7.5 Castigatorii vor fi comunicati dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro  timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.infopromotii.ro vor fi: nume prenume, premiu acordat.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE
9.1 Prin completarea formularului de inscriere la Campania ” Show off your #PERFECTSKIN” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
9.2 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.
9.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
9.5 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorului prezentei promotii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
10.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
10.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 26.08.2017, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL
11.1 Campania ” Show off your #PERFECTSKIN” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.
12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro  timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. LITIGII
16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
16.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
16.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
16.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale ”Show off your #PERFECTSKIN” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro.
17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
SC THE SOCIAL NEST SRL

ANEXA 1 la regulamentul campaniei „Show off your #PERFECTSKIN”

                                                                          

 

LANT DE MAGAZINE

LOCATIE

PERIOADA ACTIVARE

CORA

BUCURESTI SUN PLAZA

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

BUCURESTI LUJERULUI

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

BUCURESTI PANTELIMON

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

BUCURESTI ALEXANDRIA

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

CLUJ

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

CONSTANTA CITY PARK

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

BACAU

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00

PLOIESTI

18.08 – 14.00 – 20.00; 19.08 – 11.00 – 17.00;

25.08 – 14.00 – 20.00; 26.08 – 11.00 – 17.00