Samsung îți dă contravaloarea LCD-ului înapoi

Cumpara un televizor LCD Samsung si trimite un SMS cu seria si numarul facturii, numele si prenumele tau la 1817. Pastreaza factura.

Premii prin tragere la sorti: 52 x contravaloarea televizorului LCD achizitionat conform facturii (valoare cu TVA inscrisa pe factura).

Regulamentul oficial al promotiei

“Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi”

8 ianuarie  – 28 februarie 2007

 

 

1. Organizatorul campaniei:

 

Organizatorul campaniei promotionale “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” este compania Genco Trade SRL, cu sediul in Bucuresti Str Biharia nr. 67-77, cu sprijinul agentiei G&C Media. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul pe www.genco.ro .

 

 

2. Durata promotiei si aria de desfasurare:

 

Campania promotionala “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” se va desfasura in perioada 8 ianuarie  – 28 februarie 2007, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei.

 

 

3. Drept de participare: 

 

La campania promotionala “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Genco Trade SRL, ai distribuitorilor companiei, ai agentiei de publicitate G&C Media si ai Hit Mail Romania SRL, precum si rudele de gradul intai din familiile acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei Genco Trade.

Un participant se poate inscrie la promotie cu un numar nelimitat de facturi distincte.

 

 

4. Produse  participante:

 

Produsele participante la aceasta promotie sunt toate televizoarele LCD Samsung, de orice diagonala.

 

 

5. Premii:

 

Premiile constau in bonuri cadou, suma acestora reprezentand contravaloarea LCD-ului achizitionat de castigatori (valoarea cu TVA inscrisa pe factura castigatoare).

 

 

6. Mecanismul campaniei promotionale:

 

Participantii la promotia “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” vor trebui sa cumpere un televizor LCD Samsung, indiferent de diagonala in perioada promotiei, sa trimita seria si numarul facturii impreuna cu datele participantului (nume si prenume) prin SMS* la numarul 1817 (valabil in retelele Vodafone si Orange, cu tarif normal) in perioada promotiei : 8 ianuarie  – 28 februarie 2007.

Toate mesajele trimise la 1817  vor primi inapoi un mesaj de raspuns prin care participantii vor fi informati daca codul trimis este valid sau invalid.

*Ex mesaj trimis de participanti la promotie: BJXD.187563.MARINESCU.CRISTIAN

 

a) Mesaje trimise corect si inregistrate ca validate:

 Multumim pentru participarea la promotia ”Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi”. Mesajul tau a fost inregistrat la data de xx.xx ora xx.xx. Succes!

 

 b) Mesaje care contin o serie si un numar de  factura care au mai fost inregistrate:

 Multumim pentru participarea la promotia Samsung. Va comunicam ca acest cod a mai fost inregistrat si se poate inscrie pentru tragerea la sorti o singura data.

 

 c) Mesaje trimise in afara perioadei promotiei:

 Promotia “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” se desfasoara in perioada 8 ianuarie  – 28 februarie 2007.

Fiecare participant se poate inregistra cu o factura o singura data.

Participantii la promotie trebuie sa pastreze factura fiscala in original, din care sa reiasa ca au achizitionat un televizor LCD Samsung in perioada promotiei, pentru a-si putea revendica premiul in cazul in care vor fi desemnati castigatori.

 

Castigatorii promotiei “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara (de ex: pentru saptamana 12 Februarie – 18 Februarie 2007, extragerea se va face in data de 19 Februarie 2007), in prezenta unui notar public, cu exceptia perioadei 26 – 28 Februarie, cand extragerea se va face in data de 1 Martie 2007. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna potentialii castigatori ai saptamanii anterioare si 3 rezerve pe saptamana. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 8 ianuarie 2007 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv. SMS-urile necastigatoare vor ramane in continuare in concurs pentru extragerile viitoare.

 

 

7. Conditii de validare:

 

I. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

SMS-ul sa contina seria si numarul facturii fiscale prin care se face dovada achizitionarii unui televizor LCD Samsung in perioada promotiei.

SMS-ul sa fie trimis la numarul 1817 in perioada 8 ianuarie  – 28 februarie 2007, orele 23,59 inclusiv.

SMS-ul sa contina obligatoriu urmatoarele informatii: seria si numarul facturii, numele si prenumele participantului.

Sa nu fi fost inregistrat deja un SMS cu aceasi serie si numar de factura.

 

II. Validarea ulterioara a castigatorilor:

Castigatorii desemnati prin tragere la sorti vor fi validati telefonic (la numarul de telefon mobil de la care s-a primit SMS-ul trimis pentru inscrierea la promotie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

Participantii sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

Persoana respectiva sa poata fi contactata la numarul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor.

Persoana sa declare in urma contactarii numele, prenumele si adresa din buletinul de identitate/cartea de identitate valide.

Persoana sa prezinte in momentul ridicarii premiului factura fiscala in original, din care sa reiasa ca a achizitionat un televizor LCD Samsung in perioada promotiei care sa contina seria si numarul de factura cu care a fost desemnat castigator.

Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pasaport). In cazul in care persoana castigatoare este minora, ridicarea premiului va fi facuta de catre unul din parintii persoanei castigatoare sau de catre tutorele legal al acesteia.

 

 

8. Premiile campaniei promotionale:

 

Tragerea la sorti se va face electronic, asistata de reprezentanti ai firmelor organizatoare si un notar public.

In cadrul acestei campanii promotionale se va oferi drept premiu contravaloarea televizorului LCD Samsung achizitionat in perioada promotiei.

 

Valoarea medie a premiilor este de 52.000 Euro (fara TVA). Valoarea comerciala a tuturor premilor acordate in cadrul promotiei se va stabili la sfarsitul acesteia.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a solicita schimbarea parametrilor premiilor.

 

 

9. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

 

Castigatorii promotiei “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara, in cadrul unei comisii formate dintr-un notar public si reprezentantii companiilor implicate. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna 7 castigatori si 3 rezerve, exceptie facand ultima extragere, din 1 martie, cand vor fi desemnati 3 castigatori si 2 rezerve. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 8 ianuarie 2007 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv.

Se vor extrage 52 de castigatori, echivalentul celor 52 de premii ale campaniei promotionale.

O persoana poate castiga cu o factura un singur premiu in decursul promotiei.

Castigatorii vor fi contactati telefonic in cel mult 3 zile lucratoare de la desemnarea lor si li se vor da detalii privind ridicarea premiilor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Art. 6, pct II.

Daca in intervalul de 3 zile de la extragerea castigatorilor, acesta nu va putea fi contactat sau daca ulterior contactarii, in ziua in care isi va ridica premiul nu va putea prezenta factura castigatoare si actul de identitate in original, asa cum apare in SMS-ul trimis, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat unei rezerve in ordinea tragerii.

 

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe www.genco.ro .

 

 

10. Acordarea premiilor

 

Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor pe www.genco.ro.

 

 

11. Erori, SMS-uri necorespunzatoare:

 

Facturile fiscale care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la promotie. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform normelor in vigoare.

Pentru tragerile la sorti, orice SMS care nu contine datele de identificare (nume si prenume), care contine serii sau numere de facturi falsificate sau care contine alte erori, va fi declarat nul si nu va participa la promotie. Sunt considerate valide toate SMS-urile care indeplinesc conditiile de validare de la art.6.

 

 

12. Responsabilitate:

 

Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

SMS-urile primite inainte de data de 8 ianuarie 2007 sau dupa data de 28 februarie 2007, inclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide si nu vor participa la tragerile la sorti.

SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (vezi Art.6)

SMS-urile expediate la alt numar decat 1817 sau din afara retelelor Orange si Vodafone.

Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la art. 6.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15 martie 2007, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui SMS participant, decizia comisiei este definitiva.

 

 

13. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa  calculeze, sa  retina si sa  vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a  castigatorului.

 

 

14. Regulamentul promotiei

 

Regulamentul promotiei “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” este disponibil gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/2011180, numar cu tarif normal, precum si pe site-ul www.genco.ro.

Prin inscrierea la aceasta promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.

 

 

15. Incetarea promotiei

 

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 28 februarie 2007 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.genco.ro.

 

 

16. Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

17.Prelucrarea datelor personale

 

Trimiterea unui SMS la 1817 in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care-l expediaza pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

 

Prin expedierea datelor personale la 1817 participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul promotiei, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Genco Trade SRL, operator de date inregistrat cu nr 2202.

 

 

Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la promotie sunt: desemnarea castigatorilor promotiei “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi”, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse Samsung, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotia “Samsung iti da contravaloarea LCD-ului inapoi” sau alte actiuni desfasurate in viitor.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Genco Trade SRL.

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al  Genco Trade SRL.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Genco Trade SRL, Organizatorul se obliga:

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77.

La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.