Recompensează-i Iubirea

Cumpara cel putin un produs participant si trimite prin SMS, la 1808 (tarif normal in retelele Orange, Telekom sau Vodafone) un mesaj cu urmatoarele date: nume, prenume, numar bon fiscal/ factura fiscala care atesta achizitia, sau inregistreaza aceste date prin aplicatia disponibila pe [bannerid:542] si [bannerid:543].

Premii prin tragere la sorti: 1 x hrana  pe viata pentru animalul tau (oferita pentru o perioada de maxim de 15 ani); 10 x excursie de weekend pentru 2 persoane intr-o locatie pet friendly din Romania; 100 x culcus animal (catel/ pisica).

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMO?IONALE
Recompenseaza-i Iubirea
Perioada campaniei: 20.04.2015 – 12.06.2015

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1. Campania promotionala “Recompenseaza-i Iubirea” este organizata de S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala înregistrata în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public pe website-ul campaniei, www.infopromotii.ro.
1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Atât regulamentul, cât si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1 cod postal 020325, putând fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise datate si semnate sau în format electronic prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro.
1.4. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.
1.4. Campania se va desfasura prin intermediul Agentiei de marketing S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr. 20A, sec.1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583.
QB Promotion Company S.R.L., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Floreasca nr. 6, sector 2, Bucuresti înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6122/2001, având cod unic de înregistrare 13994270. Agentia va fi raspunzatoare de colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, operarea mecanismului prin SMS, efectuarea extragerii la sorti, contactarea potentialilor câstigatori si validarea acestora, livrarea premiilor. Agentia de marketing QB Promotion Company S.R.L. este operator de date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 20573 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara în perioada: 20.04.2015, ora 00.00.00 (ora României) – 12.06.20105, ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe întreg teritoriul României, în toate magazinele/ spatiile comerciale apartinând tuturor retelelor internationale – I.K.A. (International Key Accounts), celor nationale – L.K.A. (Local Key Accounts) si celor din comertul traditional – T. T. (Traditional Trade) ce comercializeaza produsele participante, denumite în continuare Magazine Participante.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani impliniti pâna la data începerii campaniei (20.04.2015), cetateni români, cu domiciliul stabil în România, clienti ai Magazinelor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiei de marketing direct, ai Magazinelor Participante, si ai celorlalte companii implicate în organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul întâi (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. În cazul în care câstigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

Produsele Participante in Campanie in limita stocului disponibil, sunt:

 

 

Marca

 

 

Produs

 

 

Gramaj

 

 

Sortimente

 

 

Pedigree

 

 

Junior – hrana uscata

 

 

470 g,500 g,2,8 kg, 3 kg, 7 kg, 15 kg

 

 

Pui si orez

 

 

Adult Talie Mica – hrana uscata

 

 

400 g, 2 kg, 12 kg

 

 

Pasare si Legume, Vita si Legume

 

 

Adult – hrana uscata

 

 

500 g, 2,4 kg, 8,4 kg, 10 kg, 15 kg

 

 

Vita si Pasare, Pasare si Legume

 

 

Adult

hrana umeda

 

100g

 

 

Curcan si Morcovi, Pui si Legume, Vita si Iepure, Vita.

 

 

Adult – hrana umeda pachet multivarietate

 

 

4 x 100g

 

 

2 x Pui si Legume, 2 x Vita si Legume

 

 

Junior

hrana umeda pachet multivarietate

 

4 x 100g

 

 

2 x Pui si Orez, 2 x Vita si Orez

 

 

Pedigree Recompense

 

 

Biscrock

 

 

200g, 5 Kg

 

 
 

Dentastix

 

 

45g, 77g, 110g, 180g, 270g

 

 
 

Jumbone

 

 

180g, 200g, 210g

 

 
 

Schmackos

 

 

43g, 104g

 

 
 

Markies

 

 

150g, 6Kg

 

 
 

Rodeo

 

 

70g

 

 

Vita, Pui

 

 

Gravy Bones

 

 

150g, 10Kg

 

 
 

Tubos Junior

 

 

72 g

 

 
 

Whiskas

 

 

Junior – hrana uscata

 

 

300 g, 14 kg, 1,2kg

 

 

Pui

 

 

Junior – hrana umeda (plic)

 

 

100 g

 

 

Pasare

 

 

Junior – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

4 x 100g

 

 

Pasare, rata, miel, iepure

 

 

Junior Delice – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

4 x 100g

 

 

2 xPui; 2x Somon

 

 

Adult – hrana uscata

 

 

300 g, 1,5 kg, 1,4kg

14 kg

 

 

Pui, Vita, Miel, Ton, Sterile

 

 

Adult – hrana umeda (plic)

 

 

100 g

 

 

Vita in sos, Pui in aspic, Vitel si

?mazare in sos alb, Iepure in sos alb, Somon in sos.

 

Adult – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

4 x 100g

 

 

Varietati traditionale (Miel si morcov, vitel si mazare verde, vanat, vita)

Varietati fine (Curcan, miel si morcov, iepure, rata si mazare verde)

Varietati delicioase (Rata in sos, curcan in sos, pui si morcov in sos alb, iepure in sos alb)

 

 

Adult – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

12 x 100g

 

 

Varietati traditionale (3x Miel si morcov, 3x Vitel si mazare verde, 3x Vanat, 3x Vita)

 

 

Delice – hrana umeda

 

 

85 g

 

 

La gratar: pui, vita

La abur: ton, somon

Inabusit: curcan

 

 

Delice – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

4 x 85 g

 

 

La gratar: 2 x pui, 2 x vita

La abur: 2 x ton, 2 x somon

Inabusit: 2 x pui, 2 x pasare

 

 

Supreme – hrana umeda

 

 

85 g

 

 

Pui, Sardine

 

 

Gusto

hrana umeda

 

85 g

 

 

Pui ,Somon

 

 

Gusto – hrana umeda pachet multivarietate (plic)

 

 

4 x 85 g

 

 

2 x Pui & 2 x Vita

2 x Curcan & 2 x Somon

 

 

Sheba

 

 

Adult

hrana umeda

 

85 g

 

 

Pui in sos, Pui in aspic, Ton, Curcan, Vita, Somon, Iepure

 

 

Adult

hrana umeda pachet multivarietate

 

4 x 85g

 

 

Varietati Pasare

Vita & Iepure & Pui &Curcan

Curcan & Pui & Ton & Peste Alb

 

 

Dreamies

 

 

Recompense

 

 

60g

 

 

Pui, Vita, Somon, Branza, Pui & Rata, Somon & Branza

 

 

Kitekat

 

 

Adult

hrana umeda

 

100g

 

 

Miel, Somon, Pui, Vitel

 

 

Kitekat

 

 

Adult

Multivarietate

hrana umeda

 

4 x 100g

 

 

Meniuri Alese (2xMiel, 2xIepure)

Meniuri Rustice (2xPui, 2xVita)

Meniuri Vanatoresti (2xcurcan, 2x Rata

Meniuri Mixte (2xPui, 2xSomon)

 

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. În vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa achizitioneze cel putin 1 Produs Participant conform sectiunii 4 a prezentului Regulament, în perioada 20.04.2015 – 12.06.2015;
2. Sa înscrie, în perioada campaniei, urmatoarele date: nume, prenume, numar bon fiscal/ factura fiscala care atesta achizitionarea a cel putin 1 Produs Participant, prin una dintre urmatoarele metode:
a) Prin SMS, la numarul 1808; numarul 1808 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil în retelele Vodafone, Orange si Telekom). Un mesaj SMS trebuie sa contina un singur numar de bon fiscal/ factura fiscala, daca un participant înscrie mai multe bonuri / facturi în acelasi SMS, va fi luat în considerare primul înscris. Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decât cele de mai sus.
I. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.2. nu vor fi luate în considerare.
II. Participantul va primi un SMS de raspuns care îl va anunta asupra înscrierii sale în campania promotionala;
III. Începând cu data de 13.06.2015, ora 00:00 numarul 1808 la care s-au trimis SMS-uri în cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru înscriere în prezenta campanie promotionala.

b) Completând aceleasi informatii, prevazute la art. 5.1. alineat 2, respectiv „nume, prenume, numar bon fiscal/ factura fiscala care atesta achizitionarea a cel putin 1 Produs Participant, cat si numarul de telefon la care poate fi contactat, în aplicatia dedicata promotiei care poate fi accesata din paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543].
5.2. Bonul fiscal/ factura fiscala trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de înscriere în promotie a potentialului câstigator, dar încadrându-se în perioada promotiei.
5.3. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala care atesta cumpararea a minimum un produs participant în perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca cel  transmis prin SMS, ori ca cel completat pe paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543].
5.4. Pentru fiecare produs participant achizitionat în perioada campaniei promotionale, cumparatorul are dreptul sa trimita un singur SMS sau sa efectueze o singura iîregistrare pe paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543] Acelasi bon fiscal/ factura fiscala va fi inscris o singura data, de pe un singur numar de telefon sau o singura înscriere pe paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543]. Un participant are dreptul sa înscrie în campanie maximum 5 bonuri fiscale / 5 facturi fiscale pe zi.
5.5. Pentru modalitatea înscrierii prin accesarea paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543], câmpurile marcate cu (*), cele pentru exprimarea acordului expres si neechivoc pentru monitorizarea activitatii în vederea înscrierii în campanie si a atribuirii premiilor, atunci când este cazul, sunt obligatorii, necompletarea si/ sau nebifarea acestora duce la imposibilitatea înscrierii în promotie si implicit la imposibilitatea de a participa si de a beneficia de premiile acordate prin tragere la sorti.
5.6. Daca participantul încearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, prin trimiterea mai multor SMS-uri / mai multe înscrieri de pe acelasi cont de paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543] fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/ facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon / acelasi cont de pe paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543].
5.7. În cazul în care un participant la promotie este desemnat câstigator al unui premiu, iar participantul a înregistrat pe perioada promotiei mai multe înscrieri declarate valide, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate bonurile/ facturile înscrise, în original) participante la promotie pentru care a realizat înscrieri valide. În cazul în care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a înregistrat numere de bon fiscal/ factura fiscala valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/ premiile respective.
5.8. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI
6.1. În cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a câstiga, prin tragere la sorti, unul din urmatoarele premii:

 

Natura premiului

 

 

Cantitate totala

 

 

Total valoare net

a

 

Culcus catel/pisica

 

 

100 buc

 

 

7983 RON

 

 

Excursie de weekend pentru 2 persoane intr-o locatie pet friendly.

 

 

10 buc

 

 

22000 RON

 

 

Hrana pe viata pentru animalul tau(maxim 15 ani)

 

 

1 premiu mancare pentru pisica sau catel

 

 

16040 RON

 

 

6.2. Descrierea Premiilor
6.2.1. Culcus animal (catel/pisica) cu valoare maxima de 79 RON fara TVA per bucata
6.2.2. Excursie de weekend pentru 2 persoane intr-o locatie pet friendly din Romania cu valoare maxima de 2200 RON fara TVA.
6.2.3. Hrana  pe viata pentru animalul tau, oferita pentru o perioada de maxim de 15 ani, perioada in care animalul castigatorului este in viata. In momentul in care animalul castigatorului decedeaza, castigatorul este obligat sa anunte organizatorul. In situatia in care decesul animaului survine inaintea expirarii perioadei de 15 ani, din acel moment (momentul decesului animalului) castigatorul nu mai poate beneficia de premiu chiar daca perioada de 15 ani nu s-a incheiat inca.
6.3. Valoarea maxima totala comerciala a premiilor oferite în cadrul campaniei este de 46 023 RON fara TVA.
6.3. În cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor câstigate sau schimbarea premiilor cu alte bunuri si/ sau servicii. Câstigatorii premiilor sunt singurii beneficiari ai acestora, neputând transfera dreptul lor catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu informativ.
6.5. Tragerea la sorti a celor 111 de câstigatori se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc în data de 29.06.2015, la sediul Agentiei, în prezenta reprezentantilor acesteia si a unui notar public. La tragerea la sorti din data de 29.06.2015 participa toate înscrierile valide din perioada 20.04.2015 ora 00.00.00 – 12.06.2015 ora 23.59.59.
6.6. Pentru fiecare câstigator vor fi extrase câte 2 rezerve. În cazul în care un câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva a câstigatorului respectiv, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 2 rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramânând în posesia Organizatorului.
6.7. Lista câstigatorilor validati continând atât numele si prenumele câstigatorilor cât si premiile câstigate va fi publicata, în termen de maxim 15 de zile lucratoare de la data validarii câstigatorilor, pe paginile web: [bannerid:542] si [bannerid:543].
6.8. Un participant poate câstiga un singur premiu în cadrul campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA,  VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Anuntarea câstigatorilor
7.1. Anuntarea câstigatorilor se va face în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câstigatorii s-au înscris în Campanie. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare.
7.2. Reprezentantii Agentiei vor încerca sa contacteze fiecare câstigator apelând numarul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, câstigatorul nu poate fi contactat în conditiile stabilite (are telefonul închis / nu raspunde la nici unul dintre apeluri / numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

Validarea câstigatorilor
7.3. În urma validarii telefonice, potentialii câstigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin în original bonul fiscal / factura fiscala ce are numarul folosit la înscrierea în campanie si care atesta achizitia a cel putin un produs participant în perioada campaniei promotionale. De asemenea, potentialilor câstigatori li se va solicita  sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul. Câstigatorii trebuie sa trimita originalul bonului fiscal/facturii fiscale respective si o copie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii câstigatorului si pentru îndeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului) atât prin posta la adresa Str. Floreasca, nr. 6, sector 2, Bucuresti, catre QB Promotion Company S.R.L, cât si la numarul de fax +40202305552 sau pe email la promotii@qbpromotion.ro în termen de maxim 2 zile lucratoare din data în care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra în posesia premiului. În cazul În care un câstigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat în termenele si în conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva a câstigatorului respectiv, în ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a câstigatorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramâne în proprietatea Organizatorului.
Acordarea premiilor
7.4. Premiile acordate în cadrul prezentei campanii vor fi livrate câstigatorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/ fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga durata a concursului, în oricare dintre urmatoarele modalitati:
– în format electronic, prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro;
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali câstigatori sau de câstigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin înscrierea la promotia “Recompenseaza-i Iubirea”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
11.2. Prin participarea la promotia “Recompenseaza-i Iubirea”, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa de email si numar de telefon mobil) sa fie prelucrate de Agentia de marketing QB Promotion Company S.R.L., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Floreasca nr. 6, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6122/2001, având cod unic de înregistrare 13994270, în cadrul campaniei promotionale exclusiv în scopul derularii acesteia, acordarii si trimiterii premiilor catre câstigatori si pentru ca datele personale ale câstigatorilor sa fie pastrate în evidentele contabile ale Organizatorului, pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale impuse acestuia de lege, cât si pentru afisarea în conditiile legii a listei nominale a câstigatorilor.
11.3. Datele personale prelucrate în cadrul acestei campanii promotionale vor fi dezvaluite Organizatorului S.C. Mars România S.R.L. exclusiv în scopul derularii campaniei promotionale si a îndeplinirii obligatiilor impuse acestuia de lege.
11.4. Prin simpla participare la aceasta campanie promotionala, persoanele care vor fi desemnate si validate câstigator îsi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului lor de identitate sa fie retinuta de catre Organizator pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale cu privire la virarea impozitului pe venit, cât si pentru validarea si atribuirea premiului.
11.5. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre societatea QB Promotion Company S.R.L., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Floreasca nr. 6, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6122/2001, având cod unic de înregistrare 13994270, societatea se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite societatii QB Promotion Company S.R.L la adresa mentionata mai sus o cerere datata si semnata, având mentionat pe plic “Aniversare Recompenseaza-i Iubirea 5 ani”.
De asemenea, participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

12.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/ sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/ sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate câstigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
– Înscrierea online pe un alt site decat www.infopromotii.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
– Înregistrarile trimise în afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
– Înscrierile care nu contin informatiile solicitate de toate câmpurile obligatorii;
– Imposibilitatea unui câstigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
– Pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în campanie în perioada de desfasurare a Campaniei;
– Pierderile, întâzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
– Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;
– Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;
– Situatiile în care participantii înscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza câstigatorul nu pot fi contactat pentru a fi validat;
– Existenta sau aparitia pâna la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a câstigatorului sau a însotitorilor acestuia de a beneficia de excursie, nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura în sarcina Organizatorului.
13.2. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/ înregistrarile care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, cod promotional gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.
13.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul în care se desfasoara înscrierile în campanie. În cazul în care se observa anumite tentative de frauda înscrierile respective vor fi anulate.
13.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
13.5. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din campanie. Încercarea de frauda, precum înscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
13.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre câstigator si/ sau de catre persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câstigat.
13.7. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali câstigatori sau câstigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Organizator,

S.C. Mars România S.R.L.

Prin
S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L.
S.C. QB PROMOTION COMPANY S.R.L.