Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal

Prin completarea formularului de abonare sau a celui de Contact, ești de acord ca datele înscrise să intre în baza de date a companiei Netstreet Media SRL, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5373, care poate utiliza informațiile conținute în scopuri de trimitere newsletter, statistică, furnizarea de servicii, sau pentru propria protecție.

La cererea ta scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa Bulevardul Banul Manta nr. 28-30, Corp B, Parter, Ap. 2Bis, București, Sector 1 sau pe email, la adresa office@infopromotii.ro, S.C. Netstreet Media SRL îți va asigura toate drepturile prevăzute de legislația GDPR si normele emise în aplicarea acesteia (inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție).