Promo Johnson’s Baby – Auchan

Cumpara minim 2 produse Johnson’s Baby (cu exceptia sapunului*) din locatiile participante la promotie in perioada campaniei si inscrie codul bonului fiscal (BF si RL) prin SMS la numarul 1860 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom). Pastreaza bonul pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 100 x “Pachet produse Johnson’s Baby” (1 buc Jucarie Plus Barza + 2 buc Servetele umede 56 buc + 1 buc Lotiune de spalare bedtime 400 ml + 1 buc Lotiune de spalare top-to-toe 500 ml).

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Promo Johnson’s Baby – Auchan”

Perioada campaniei: 08 martie – 21 martie 2017

 

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:

ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA

CAMPANIA – Campania promotionala “Promo Johnson’s Baby – Auchan”

AGENTIA – S.C. Mullen Lowe S.A., in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Promo Johnson’s Baby – Auchan” (denumita în cele ce urmeaza “Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, Romania, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul: S.C. Mullen Lowe S.A. cu sediul Romania, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 3325. Vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”).

1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati: a) implementarea campaniei in magazinele participante; b) contacteaza castigatorii Campaniei pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor; c) expediaza/preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament.

1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 30 zile dupa incheierea perioadei de concurs, prezentate in cadrul Art. 4.

1.6 Campania se desfasoara cu sprijinul si in colaborare cu AUCHAN ROMANIA S.A. (denumita in prezentul “Auchan”/ “Partener”) cu sediul in Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2731/2005, cod fiscal nr. RO17233051, capital social 1317045210 lei. Auchan nu are calitatea de Organizator al Campaniei ci de partener al Organizatorului campaniei care se desfasoara in locatiile sale. 1.7 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al Campaniei poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie si a cerintelor Partenerului. Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului.

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in hypermarket-urile Auchan enumerate in Anexa 1.

2.2 Campania Promotionala va incepe la data de 08 Martie 2017 ora 00:00 si se va incheia la data de 21 Martie 2017, ora 23:59.

2.3 Participarea la promotie dupa data de 21.03.2017 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.

2.4 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 08 martie 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii Auchan, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.

3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania “Promo Johnson’s Baby – Auchan”, va fi constituita dupa cum urmeaza:

4.1 “PREMII acordate prin tragere la sorti” – Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia a minimum 2 (doua) produse Johnson’s Baby, cu exceptia sapunului, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de 22 Martie 2017, cumparatorul ce a achizitionat minimum 2 (doua) produse Johnson’s Baby, cu exceptia sapunului* din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa pastreze si sa inscrie codul bonului fiscal*(BF si RL) prin SMS la numarul 1860*. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor pana la data de 15 aprilie 2017 in vederea validarii premiului.

4.2 Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 22 Martie 2017 in prezenta unui Notar Public.

4.3 Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 08 martie 2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 21 martie 2017 (ora 23:59:59). Participantii vor trimite codul Bonului Fiscal prin expedierea, in perioada 08 martie 2017 – 21 martie 2017, unui SMS la 1860 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul bonului fiscal ce atesta achizitionarea a cel putin 2 (doua) produse Johnson’s Baby, cu exceptia sapunului, participante la Campanie. Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bon: BF si RL. Un Participant poate inscrie maxim 5 bonuri intr-o zi calendaristica. Un Bon poate fi inscris o singura data in Campanie.

4.4 Pentru fiecare inscriere in Campanie, Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje: (a) Pentru fiecare SMS trimis inainte de 08 martie 2017, indiferent de cate bonuri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Campania Johnson’s Baby nu a inceput inca. Cumpara Johnson’s Baby si retrimite incepand cu data de 08.03.2017. (b) Daca un numar de bon corect este expediat in perioada 08 martie – 21 martie 2017, Participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Ai o sansa in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii in regulamentul campaniei. (c) Daca un numar de bon incorect este expediat in perioada 08 martie – 21 martie 2017, Participantul va primi urmatorul mesaj: Mesajul trimis nu este corect! Verifica cu atentie si inscrie corect codul bonului fiscal(BF si RL). Detalii in regulamentul Campaniei. Succes! (d) Daca un numar de bon este primit la numarul 1860 de mai multe ori (indiferent de maniera de inscriere anterioara a numarului de bon), Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut: Acest Bon a fost deja folosit. Incearca alt bon. Detalii in regulamentul Campaniei. Succes! (e) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Campania Johnson’s Baby s-a incheiat pe data de 21.03.2017. (f) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 6-lea bon intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 coduri in campanie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de bonuri admise pe zi (5 bonuri). Poti folosi din nou acest bon in alta zi. *Produsele participante sunt produsele Johnson’s Baby, comercializate in reteaua de magazine Auchan Hypermarket de pe teritoriul Romaniei. Nu participa sapunul Johnson’s Baby. *Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bonul fiscal: BF si RL. *1860 – numar valabil cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 “Premii acordate prin tragere la sorti”: – 100 de premii fiecare constand in “Pachet produse Johnson’s Baby” in valoare unitara de 60.96 Lei cu TVA;

5.2. DESCRIERE PREMII: Pachet produse Johnson’s Baby: – 1 buc Jucarie Plus Barza – 18 ron; – 2 buc Servetele umede 56 buc – 2*6.22 ron; – 1 buc Lotiune de spalare bedtime 400 ml – 11.52 ron; – 1 buc Lotiune de spalare top-to-toe 500 ml – 19 ron. 5.3 Valoarea totala a premiilor, cu TVA , este 6096 lei. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

6.1 La sfarsitul Campaniei castigatorii premiilor vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 22 Martie 2017 in prezenta unei Notar Public.

 

SECTIUNEA 7. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: – Sa inscrie codul bonului fiscal prin SMS la numarul 1860; Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament; Sa faca dovada achizitiei a minimum 2 (doua) produse Johnson’s Baby, cu exceptia sapunului, prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei. Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator. Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se va solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume si adresa de livrare (judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), data nasterii/varsta. In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin email, la adresa validare@mhmr.ro, in maxim 3 zile, urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara: a. Copia Bonul fiscal in baza caruia a fost desemnat castigator; Documentele mentionate mai sus trebuiesc transmise prin e-mail la adresa validare@mhmr.ro in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi e-mail-ul solicitat in vederea validarii premiului, in a 4 zi lucratoare ii va transmite un sms potentialului castigator prin care il v-a informa ca mai are la dispozitie inca 12 ore pentru trimiterea documentelor solicitate. Daca dupa trimiterea sms-ului, potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 5 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.

7.2 Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. Orice prelungire a termenelor de punere in posesie a premiilor va fi adusa la cunostinta castigatorilor. Odata premiul inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.

7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta. 7.6 Castigatorii vor fi comunicati dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.infopromotii.ro vor fi: nume prenume, premiu acordat.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.

8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE

9.1 Prin inscrierea la Campania “Promo Johnson’s Baby – Auchan” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

9.2 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.

9.3 Organizatorul prin Agentie garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresataAgentiei, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

9.5 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: derularea campaniei, validarea castigatorilor, acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului, pentru indeplinirea obligatiilor impuse acestuia de lege, cat si pentru afisarea in conditiile legii a listei castigatorilor respectiv: numele, prenumele.

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/ sau obligatie.

10.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.

10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

10.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 21 Aprilie 2017, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL

11.1 Campania “Promo Johnson’s Baby – Auchan” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 12. TAXE

12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.

12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

13.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro timp de doua saptamani.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

16.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

16.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.

16.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Promo Johnson’s Baby – Auchan” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro.

17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. SC SARANTIS ROMANIA SA prin imputernicit S.C. Mullen Lowe S.A. cu sediul Romania, Bucuresti, Sector 1, strada Grigore Alexandrescu 89- 97, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 3325, reprezentant oficial Cristina David.

Anexa 1 la regulamentul campaniei

 

MAGAZINE

ADRESA

BRASOV CORESI

 acces din Strada Zaharia Stancu, nr 1, Brasov 

BRASOV CITY

Cristianului nr 5, Brasov

BUCURESTI TITAN

Bd 1 Decembrie 1918, nr 33A, sector 3, 032455, Bucuresti 

BUCURESTI COTROCENI

Vasile Milea Nr. 4, sector 6, Bucuresti

BUCURESTI MILITARI

Bld. Iuliu Maniu nr 546-560, sector 6, 061129, Bucuresti 

BUCURESTI VITAN

Calea Vitan 236, sector 3, Bucuresti

BUCURESTI DRUMUL TABEREI

Strada Brasov, nr 25, Sector 6, Bucuresti

BUCURESTI CANGASI

Bd Constructorilor, nr 16A, sector 6, 060511, Bucuresti

BUCURESTI BERCENI

Dealul Bisericii nr. 67 – 109, Sector 4, 042157, Bucuresti

CLUJ NAPOCA NORD IRIS

B-dul Muncii Nr. 1-15, Cluj-Napoca

CLUJ NAPOCA

Str. Alexandru Vaida Voievod nr 53-55, 400436, Cluj (in Iulius Mall)

CONSTANTA SUD

Soseaua Mangaliei nr. 195 A, Constanta

CONSTANTA AUREL VLAICU

Bd Aurel Vlaicu, nr 220, 900380, Constanta (in Maritimo Shopping Center) 

CRAIOVA CALEA BUCURESTI

Calea Bucuresti, nr 80, 200440, Craiova (in Electroputere Parc)

CRAIOVA FOST REAL

Cal. Severinului Nr. 5A, Craiova

GALATI

Bdul Galati, Nr. 3A, Galati

IASI COMPLEX PALAS

Str Palas, nr 5C, 700051, Iasi (in Palas Iasi)

PLOIESTI

Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Nr.1200, Judetul Prahova

SIBIU FOST REAL

Comuna Selimbar, DN1 Km 306+629,43 – Km, Judetul Sibiu

PITESTI

Dobrogeanu-Gherea Nr. 1, Pitesti

TIMISOARA NORD 1

Calea Aradului 56 A, Timisoara

TIMISOARA SUD 2 (FOST REAL)

Calea Sagului 223, Timisoara

TIMISOARA DEMETRIADE

Str Demetriade nr 1, 300088, Timisoara (in incinta Iulius Mall)