Promo Johnson’s Baby – Auchan

Cumpara cel putin 1 (unu) produs participant din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei si inscrie codul bonului fiscal* (Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bon: BF si RL) prin SMS la numarul 1718 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom). Pastreaza bonul fiscal aferent achizitiei pana la 31 Mai 2017 pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 30 x Pachet produse Johnson’s Baby (1 buc Jucarie Plus + 2 buc Ulei pentru masaj 200 ml + 2 buc Sampon bedtime 300 ml + 2 buc Servetele umede 56 buc + 1 buc Lotiune de spalare bedtime 400 ml + 1 buc Lotiune de spalare top-to-toe 500 ml).

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Promo Johnson’s Baby – Auchan”
 Perioada campaniei: 19 aprilie – 30 aprilie 2017

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „Promo Johnson’s Baby – Auchan”
AGENTIA – S.C. Mullen Lowe S.A., in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.
PRODUSELE PARTICIPANTE: produsele Johnson’s Baby comercializate in cadrul Hypermarket-urilor Auchan in Perioada Campaniei, in limita stocului disponibil din Magazine pana la incetarea Campaniei.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1   Organizatorul campaniei promotionale “Promo Johnson’s Baby – Auchan” (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SARANTIS ROMANIA, S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1059/2001, CUI RO 8601391, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei 249, Cladirea C1(F1), Unitatea B, mezanin etaj 1 si 2, Biroul nr. 2, Judetul ILFOV, reprezentat prin dl. Nenad Marinkovic, in calitate de Director Executiv, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul: S.C. Mullen Lowe S.A. cu sediul Romania, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 3325. Vor actiona ca imputerniciti ai Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita în cele ce urmeaza “Agentia”).
1.3 Pe perioada Campaniei, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:
a) implementarea campaniei in magazinele participante;
b) contacteaza castigatorii Campaniei pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
c) expediaza/ preda, in numele si pe seama Organizatorului, premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.Infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului – disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 30 zile dupa incheierea perioadei de concurs, prezentate in cadrul Art. 4.
1.6  Campania se desfasoara cu sprijinul si in colaborare cu AUCHAN ROMANIA S.A. (denumita in prezentul „Auchan”/ „Partener”) cu sediul in Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2731/2005, cod fiscal nr. RO17233051, capital social 1317045210 lei. Auchan nu are calitatea de Organizator al  Campaniei ci de partener al Organizatorului campaniei care se desfasoara  in locatiile sale.
1.7 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al  Campaniei poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie  si a cerintelor Partenerului. Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului.
1.8  Campania „Promo Johnson’s Baby – Auchan” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia româna aplicabila.
1.9  Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Promo Johnson’s Baby – Auchan” va fi publicat pe site-ul www.Infopromotii.ro.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in  hypermarket-urile Auchan enumerate in Anexa 1, in conformitate cu programul de functionare al Magazinelor afisate la sediul acestora, in conditiile prezentului Regulament.
2.2 Campania Promotionala va incepe la data de 19 Aprilie 2017 ora 00:00 si se va incheia la data de 30 Aprilie 2017, ora 23:59.
2.3 Participarea la promotie dupa data de 30.04.2017 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.
2.4 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 19 aprilie 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania, care achizitioneaza Produse Participante din orice Magazin Participant, in Perioada promotiei conform conditii de participare impuse prin Regulament. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii Auchan,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.
3.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru Participantii care nu indeplinesc conditiile de participare din prezentul Regulament si/sau care au parcurs mecanica Promotiei inainte/ dupa incetarea Perioadei Campaniei conform art 2.1.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania „Promo Johnson’s Baby – Auchan”, va fi constituita dupa cum urmeaza:
4.1 „PREMII acordate prin tragere la sorti” – Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia a minimum 1 (unu) produs participant, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de  02 Mai 2017, cumparatorul ce a achizitionat minimum 1 (unu) produs  participant din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa pastreze si sa inscrie codul bonului fiscal*(BF si RL) prin SMS la numarul 1718*. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor pana la data de 31 Mai 2017 in vederea validarii premiului.
4.2 Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 02 Mai 2017 in prezenta unui Notar Public.
4.3 Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 19 aprilie 2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 30 aprilie 2017 (ora 23:59:59).
Participantii vor trimite codul Bonului Fiscal prin expedierea, in perioada 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017, unui SMS la 1718 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul bonului fiscal ce atesta achizitionarea a cel putin 1 (unu) produs participant, participante la Campanie. Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bon: BF si RL.
Un Participant poate inscrie maxim 5 bonuri intr-o zi calendaristica. Un Bon poate fi inscris o singura data in Campanie.
4.4 Pentru fiecare inscriere in Campanie, Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a)    Pentru fiecare SMS trimis inainte de 19 aprilie 2017, indiferent de cate bonuri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Campania Johnson’s Baby nu a inceput inca. Cumpara Johnson’s Baby si retrimite incepand cu data de 19.04.2017.
(b)    Daca un numar de bon corect este expediat in perioada 19 aprilie – 30 aprilie 2017, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Felicitari! Ai o sansa in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii in regulamentul campaniei.
(c)    Daca un numar de bon incorect este expediat in perioada 19 aprilie – 30 aprilie 2017, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Mesajul trimis nu este corect! Verifica cu atentie si inscrie corect codul bonului fiscal(BF si RL). Detalii in regulamentul Campaniei. Succes!
(d)     Daca un numar de bon este primit la numarul 1718 de mai multe ori (indiferent de maniera de inscriere anterioara a numarului de bon), Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
Acest Bon a fost deja folosit. Incearca alt bon. Detalii in regulamentul Campaniei. Succes!
(e)    Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Campania Johnson’s Baby s-a incheiat pe data de 30.04.2017.
(f)  Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 6-lea bon intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 coduri in campanie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de bonuri admise pe zi (5 bonuri). Poti folosi din nou acest bon  in alta zi.
*Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bonul fiscal: BF si RL.
*1718 – numar valabil cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom.

SECTIUNEA 5. PREMIILE  CAMPANIEI
5.1 Premii  Campaniei prin tragere la  sorti sunt:
– 30 de premii fiecare constand in „Pachet produse Johnson’s Baby” in valoare unitara de 107.5 Lei cu TVA;
5.2. DESCRIERE PREMII:
Pachet produse Johnson’s Baby:
– 1 buc Jucarie Plus– 19 ron;
– 2 buc Ulei pentru masaj 200 ml – 2*11.83 ron
– 2 buc Sampon bedtime 300 ml – 2*11.44 ron
– 2 buc Servetele umede 56 buc – 2*6.22 ron;
– 1 buc Lotiune de spalare bedtime 400 ml – 11.52 ron;
– 1 buc Lotiune de spalare top-to-toe 500 ml – 19 ron.
5.3 Valoarea totala a premiilor, cu TVA , este 3225 lei.
Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
6.1 La sfarsitul Campaniei castigatorii premiilor vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 02 Mai 2017 in prezenta unei Notar Public.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
–     Sa inscrie codul bonului fiscal prin SMS la numarul 1718;
–    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
–    Sa faca dovada achizitiei a minimum 1 (unu) produs Johnson’s Baby, prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
–    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator.
–    Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se va solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume si adresa de livrare (judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), data nasterii/varsta. In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin email, la adresa validare@mhmr.ro, in maxim 3 zile,  urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
a.    Copia Bonul fiscal  in baza caruia a fost desemnat castigator;
–    Documentele mentionate mai sus trebuiesc transmise prin e-mail la adresa validare@mhmr.ro in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi e-mail-ul solicitat in vederea validarii premiului, in a 4 zi lucratoare ii va transmite un sms potentialului castigator prin care il v-a informa ca mai are la dispozitie inca 12 ore pentru trimiterea documentelor solicitate. Daca dupa trimiterea sms-ului, potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 5 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
7.2 Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.  Orice prelungire a termenelor de punere in posesie a premiilor va fi adusa la cunostinta castigatorilor. Odata premiul inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.
7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
7.6 Castigatorii vor fi comunicati dupa tragerea la sorti pe site-ul www.Infopromotii.ro  timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.Infopromotii.ro  vor fi: nume prenume, premiu acordat.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE
9.1 Prin inscrierea la Campania „Promo Johnson’s Baby – Auchan” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
9.2 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.Infopromotii.ro .
9.3 Organizatorul prin Agentie garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
9.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Agentie, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Agentiei prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresataAgentiei, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
9.5 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: derularea campaniei, validarea castigatorilor, acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului, pentru indeplinirea obligatiilor impuse acestuia de lege, cat si pentru afisarea in conditiile legii a listei castigatorilor respectiv: numele, prenumele localitatea Participantilor la Campanie.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
10.2 Revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 2 nu se iau in considerare.
10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
10.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 31 Mai 2017,inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL
11.1 Campania „Promo Johnson’s Baby – Auchan” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.Infopromotii.ro timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. CONTESTATII &  LITIGII
16.1 Contestatiile cu privire la modul de desfasurare a Campaniei vor fi formulate de Participanti in scris pe durata Campaniei si vor fi trimise la adresa Agentiei  – solutionarea acestora urmand a se face prin PV de constatare , care va cuprinde decizia finala a Organizatorului.
16.2 Daca nu este posibila rezolvarea contestatiilor/ litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
16.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.
16.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 17. CLAUZE FINALE
17.1 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
17.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/ intrerupe/ prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.
17.3.  Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.
17.3  Nici un participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.
17.4 Pentru exercitarea oricaror drepturi, Participantii la Campanie se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator – pe adresa Agentiei mentionata in Sectiunea 1.
17.5 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

SC SARANTIS ROMANIA SA
prin imputernicit
S.C. Mullen Lowe S.A. cu sediul Romania, Bucuresti, Sector 1, strada Grigore Alexandrescu 89- 97, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 3325, reprezentant oficial Cristina David.