Procter&Gamble – Interex Hypermarket Sibiu

Cumpara orice produs(e) Procter&Gamble participante la promotie in valoare de minim 10 RON din Interex Hypermarket Sibiu, completeaza talonul si introdu-l in urna din magazin. Pastreaza bonul de casa.

Premii prin tragere la sorti: 1 x Dacia Logan Ambiance.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Interex Hypermarket

21.02 – 05.03.2007

 

 

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

 

 (1) Loteria publicitara „Interex Hypermarket” (denumita in continuare „Loteria”)  este organizata si desfasurata de catre S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Distribution SRL Romania. S.C. Clock Advertising S.R.L. detine calitatea de imputernicit al Procter&Gamble Distribution SRL Romania potrivit Legii 677/2001.

(2)  Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in permanenta pe perioada Loteriei, atat prin existenta unei copii in structura de vanzare Interex Hypermarket – Sibiu implicata in Loterie, cat si prin prezentare directa, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezent in structura de vanzare –Interex Hypermarket – Sibiu implicata in Loterie.

(4)  Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

 

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

 

(1)  Loteria este organizata si se desfasoara in –Interex Hypermarket – Sibiu

(2)  Loteria va fi lansata la data de 21.02.2007 si va dura pana la data de 05.03.2007

(3)  Loteria va fi desfasurata, cu respectarea datelor mentionate, in fiecare zi astfel:

a) Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata: 08:00 – 21:30

b) Duminica 08:00 – 19:00

(4) Dupa data incheierii Loteriei, data determinata in conformitate cu art. 2 alin. (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise la art. 3, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii structurilor de vanzare identificate in art. 2 alin. (1) la concluzia actualitatii ori continuarii Loteriei.

(5) Toate castigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

 

 

Art. 3 Produsele participante

 

Produsele participante in Campanie: Ariel, Bonux, Tide, Lenor, Pampers, Blend-A-Med, Londa, Head & Shoulders, Wash & Go, Wella, Pantene, Ace, Mr. Proper, Fairy, Camay, Always, Tampax.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care, pe durata Campaniei, cumpara orice produs Procter&Gamble descrise la  art.3  alin. (1) in valoare de minim 10,00 RON.

La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului sau ai Procter&Gamble, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Pentru fiecare bon de casa/ factura fiscala care atesta cumparea oricaror produse P&G descrise la Articolul 4(1), pe perioada promotiei, in valoare de minim 10,00 RON, se poate completa un singur talon.

Taloanele care nu au completate toate datele nu vor fi validate si nu vor putea fi desemnate castigatoare.

Se pot depune un numar nelimitat de taloane de catre aceeasi persoana, in urna din magazin. Pentru mai multe sanse de castig, depune  in urna mai multe taloane de tombola si pastreaza bonurile de casa/ facturile fiscale.

 

 

Art. 5 Procedura Loteriei

 

(1) Organizatorul amplaseaza, in structura de vanzare descrisa la art. 2 alin. (1), 1 urna.

(2) Urna va fi situata la biroul de informatii al magazinului.

(3) Participantul prezinta persoanei care coordoneaza urna (denumit in continuare „Promotorul”) bonul eliberat de casa de marcat, care dovedeste indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1).

(4)  Daca Promotorul constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1), Participantul are dreptul sa completeze un talon cu datele personale care ii ofera posibilitatea castigarii premiului.

(5) Dupa completarea datelor personale, Participantul va introduce talonul in urna descrisa la Art. 5 (1).

(5) Premiul se ofera in data de 06.03.2007 prin extragere la sorti.

 

 

Art. 6.  Conditii de validitate

 

(1) Pentru ca participantul sa fie validat ca si castigator trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A.Participantul sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament.

B.Participantul sa completeze talonul de participare cu toate datele personale ale participantului (nume, prenume, adresa completa din actul de identitate, telefon) si sa il introduca in urna.

C.Participantul trebuie sa pastreze bonul/factura fiscala de achizitionare a bunurilor participante la promotie

(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru taloanele depuse cu intarziere, pierdute sau deteriorate. Toate sesizarile sunt supuse verificarii de catre Organizator. Taloanele se pot depune in urna pana la data de 05.03.2007, ora inchiderii magazinului.

(3) In cazul prelungirii Campaniei, ultima zi de primire a taloanelor va fi cea inscrisa in actul aditional de prelungire care va fi publicat asemeni regulamentului, in magazinele participante in Campanie In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor taloane participante, decizia Organizatorilor este definitiva.

(4) Castigatorul va fi anuntat telefonic imediat dupa tragerea la sorti din ziua de 06.03.2007.  In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatorul  premiului va fi afisat in magazinul participant, in data de 06.03.2007. Se vor extrage si 3 castigatori de rezerva, in cazul in care castigatorul desemnat prin tragere la sorti nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu poate desemna alta persoana care sa accepte premiul in locul lui.

(5) In comisia care va extrage castigatorul, va participa un angajat al magazinului Interex , un reprezentant Procter&Gamble si va fi asistata de un notar public.

(6) Castigatorii care nu pot fi contactati telefonic si care nu revendica premiul pana la data de 15.03.2007 isi vor pierde dreptul asupra premiului castigat.

Premiul va fi predat  castigatorului  numai pe baza urmatoarelor acte :

– actulul de identitate a persoanei inscrise pe cuponul desemnat castigator

– bonul/factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la promotie

 

 

Art. 7 Castigurile

 

(1)  Castigul Loteriei consta intr-o masina DACIA LOGAN AMBIANCE 1.4

Valoarea premiului la momentul inregsitrarii promotiei este de 6479 Euro cu TVA inclus.

In momentul oferirii castigatorului, autoturismul care constituie premiul acestei campanii nu va avea numere de inmatriculare. Obtinerea de numere de inmatriculare temporare si a autorizatiei provizorii, precum si inmatricularea finala  a acestor autoturisme cade in sarcina castigatorului.

 

 

Art. 8 Datele cu caracter personal

 

(1) Prin participarea la Loterie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

(2) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces la date;

– dreptul de interventie asupra datelor;

– dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei.

(4) Scopul acestei baze de date consta exclusiv in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai Loteriei si in respectarea prevederilor legislatiei fiscale, baza de date urmand a fi distrusa de indata ce castigatorii sunt anuntati, exceptie facand datele personale ale castigatorilor care vor fi pastrate in contabilitate potrivit normelor fiscale.

 

 

Art. 9 Contravaloarea in bani

 

In cadrul acestei Loterii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre castigurile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 

 

Art. 10 Anuntarea si predarea castigurilor

 

(1)  Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public.  Participarea la Loterie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit OG 99/2000 si folosit in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizatori pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

(2)  Castigatorii Loteriei vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

 (3) Premiul se va preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat in forma autentica la notar.

 

 

Art. 11 Cazuri speciale de Participanti

 

In cazul in care cistigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

Art. 12 Incetarea inainte de termen a Loteriei

 

(1)  Loteria poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Loteria.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 11 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 11 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.  Incetarea Loteriei in situatia epuizarii premature a castigurilor va fi adusa la cunostinta publica prin afisare in cadrul structurilor de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).

 

 

Art. 13 TAXE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in numele participantilor.

 

 

Art. 14 Litigiile si legea aplicabila

 

(1)  Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Art. 15 Dispozitii Finale

 

(1) Prezentul Regulament Oficial al Loteriei  este disponibil in mod gratuit pentru consultare, in fiecare din structurile de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).  

(2) Prezentul Regulament va fi publicat in forma integrala si pe site-ul web www.infopromotii.ro

(3) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa promoterilor aflati zilnic, pe intreaga durata a Loteriei, in structurile de vanzare.

(4) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15.03.2007 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceaste date (in functie de faza in care s-a participat) nu vor fi luate in considerare.