Procter&Gamble – Alfa Beta Constanța

Cumpara de la magazinul Alfa Beta din Constanta produse Procter&Gamble participante in valoare de 20 sau 50 RON.

Premii instant: pasta de dinti Blend-A-Med 50ml (pentru cumparaturi de min. 20 RON); set 5 aparate de ras Gillette Blue II (pentru cumparaturi de min. 50 RON).

Regulament

 

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

 

 (1) Loteria publicitara „AlfaBeta – Constanta” (denumita in continuare „Loteria”)  este organizata si desfasurata de catre S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Marketing SRL Romania.

(2)  Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in permanenta pe perioada Loteriei, atat prin existenta unei copii in structura de vanzare Alfa Beta – Constanta implicata in Loterie, cat si prin prezentare directa, pe cale orala, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezent in structura de vanzare Alfa Beta – Constanta implicata in Loterie.

(4)  Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

(1)  Loteria este organizata si se desfasoara in Alfa Beta – Constanta.

(2)  Loteria va fi lansata la data de 13.02.2007 si va dura pana la data de 28.02.2007.

(3)  Loteria va fi desfasurata, cu respectarea datelor mentionate, in fiecare zi astfel:

            Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri Sambata, Duminica: 09:00 – 20:00

(4) Dupa data incheierii Loteriei, data determinata in conformitate cu art. 2 alin. (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise la art. 3, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii structurilor de vanzare identificate in art. 2 alin. (1) la concluzia actualitatii ori continuarii Loteriei.

(5) Toate castigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

 

Art. 3 Produsele participante

Produsele participante in Campanie: Ariel, Bonux, Ace, Lenor, Pantene, Head&Sholders, Wash&Go, Blend-A-Med, Camay, Londatrend, Londa Color Cream, Wellaton, Wellaflex, Design, Gilette.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

  • La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care, pe durata Campaniei, cumpara orice produs Procter&Gamble descrise la  art.3  alin. (1) astfel:

la cumpararea oricaror produselor P&G descrise la art 3 alin(1) in valoare de 20 RON se ofera gratuit, pe loc o pasta de dinti Blend-a-med 50ml

la cumpararea oricaror produselor P&G descrise la art 3 alin(1) in valoare de 50 RON se ofera gratuit, pe loc un set de 5 aparate de ras Gillette Blue II.

  • La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului sau ai Procter&Gamble, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.
  • Pentru fiecare bon de casa/ factura fiscala care atesta cumparea oricaror produse P&G descrise la Articolul 4(1), Participantul poate primii gratuitatea.

 

 

Art. 5 Procedura Loteriei

 

(1) Organizatorul amplaseaza, in structura de vanzare descrisa la art. 2 alin. (1), 1 stand.

(2) Standul va fi amplasat dupa casele de marcat.

(3) Participantul prezinta persoanei care coordoneaza standul (denumit in continuare „Promotorul”) bonul eliberat de casa de marcat, care dovedeste indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1).

(4)  Daca Promotorul constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1), are obligatia de a-i oferii Participantului premiul corespunzator valorii cumparaturilor facute.

 

 

Art. 6 Castigurile

 

(1)  Castigurile Loteriei constau in:

– paste de dinti Blend-a-med 50ml;

– seturi de 5 aparate de ras Gillette Blue II

 

 

Art. 7 Datele cu caracter personal

 

(1) Prin participarea la Loterie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

(2) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces la date;

– dreptul de interventie asupra datelor;

– dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei.

(4) Scopul acestei baze de date consta exclusiv in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai Loteriei si in respectarea prevederilor legislatiei fiscale, baza de date urmand a fi distrusa de indata ce legislatia fiscala permite.

 

 

Art. 8 Contravaloarea in bani

 

In cadrul acestei Loterii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre castigurile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 

 

Art. 9 Cazuri speciale de Participanti

 

In cazul in care cistigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

Art. 10 Incetarea inainte de termen a Loteriei

 

(1)  Loteria poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Loteria.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 11 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 11 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.  Incetarea Loteriei in situatia epuizarii premature a castigurilor va fi adusa la cunostinta publica prin afisare in cadrul structurilor de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).

 

 

Art. 11 TAXE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in numele participantilor.

 

 

Art. 12 Litigiile si legea aplicabila

 

(1)  Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Art. 13 Dispozitii Finale

 

(1) Prezentul Regulament Oficial al Loteriei  este disponibil in mod gratuit pentru consultare, in fiecare din structurile de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).  

(2) Prezentul Regulament va fi publicat in forma integrala si pe site-ul web www.infopromotii.ro, www.clock.ro

(3) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa promoterilor aflati zilnic, pe intreaga durata a Loteriei, in structurile de vanzare.

(4) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15.03.2007 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceaste date (in functie de faza in care s-a participat) nu vor fi luate in considerare.