Pachetele delmicioase sunt și norocoase

Cumpara cel putin un produs participant si cauta sticker-ul aflat in interiorul mansonului promotional. Daca mesajul gasit este castigator suna la 021/5282128 (tarif normal) pentru a-ti revendica premiul. Pastreaza mansonul, sticker-ul si bonul pentru validare.

Premii instant: 500 x 100 RON.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Pachetele delmicioase sunt si norocoase”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1    Organizatorul campaniei promotionale “Pachetele delmicioase sunt si norocoase” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3    Campania se va desfasura la nivel national, incepand cu 19 august 2011 si va dura in functie de limita stocului disponibil din magazine, premiile prealocate produselor participante putand fi revendicate pana la data de 01.11.2011. Campania se deruleaza prin intermediul S.C. netWing International S.R.L., cu sediul in Calea Plevnei nr. 50 Sector 1, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE SI MECANISMUL DE PARTICIPARE
2.1    Produsele participante la Campanie sunt cele marca Delma (marca inregistrata apartinand Unilever) comercializate sub forma pachetelor de produse participante:
–    Delma Sandvis 500g+ Delma Gustoasa 400g,
–    Delma Sandvis 500g+ Delma Gustoasa cu Masline 400g,
–    Delma Sandvis 500g+ Delma Gustoasa cu Iaurt 400g (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in ambalaje promotionale, purtand insemnele acestei Campanii.
2.2    Prezenta Campanie se deruleaza sub forma unei Campanii cu premii prealocate.
2.3    Pachetul promotional ce contine produsele participante la Campanie are atasat un manson in interiorul caruia se gaseste un sticker ce poate fi castigator (avand inscriptionat premiul castigat de consumatorul respectiv) sau necastigator (avand inscriptionat mesajul „Necastigator”). Mansonul fiecarui produs participant are inscriptionat un cod unic numeric de tipul 943492611350.
2.4    In situatia in care un consumator descopera in interiorul mansonului produsului participant achizitionat un sticker cu mesajul „Necastigator” insemna ca acel produs este necastigator.
2.5    In masura in care consumatorul descopera in interiorul mansonului produsului participant un sticker cu un mesaj de tipul „Ai castigat 100 ron”, atunci consumatorul respectiv este castigator al unui premiu al Campaniei si trebuie sa urmeze procedura de validare si atribuire a premiilor detaliata la SECTIUNEA 5 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa pastreze mansoanele impreuna cu stickerele atasate acestora ce contin codurile castigatoare si bonul fiscal/bonul de casa ce atesta achizitionarea produselor participante in perioada Campaniei, pentru a putea intra in posesia premiului. Pentru a revendica premiul gasit pe sticke castigatorii trebuie sa sune la numarul de telefon comunicat pe sticker, respectiv la numarul 021/5282128, pentru a  confirma codul unic reprezentantului Agentiei urmand ca fiecare castigator  sa transmita Organizatorului prin Posta Romana, la adresa OP 5 CP 55 Bucuresti sau prin mail electronic la adresa delma.gustoasa@netwing.ro mansonul, stickerul cu codul castigator si bonul de casa/bonul fiscal pentru validare, conform procedurii detaliata la SECTIUNEA 5 de mai jos.

SETIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 500 premii, constand fiecare premiu in 100 ron.
4.2.    Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul acestei Campanii este de 50 000 ron.
4.3.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Consumatorii care achizitioneaza produse participante in perioada Campaniei si descopera pe stickerul atasat mansonului produselor participante un mesaj castigator de tipul ”Ai castigat 100 ron”, trebuie sa contacteze reprezentantii Organizatorului la numarul de telefon 021/5282128 (numar de telefon cu tarif normal in toate retelele de telefonie) pana cel mai tarziu la data de 1.11.2011, in vederea revendicarii premiului si indeplinirii procedurii de validare si atribuire a premiului comunicata de Organizator.
5.2.    La numarul de telefon 021/5282128 va raspunde zilnic, de luni pana vineri, in intervalul 9.00-17.00, un reprezentant al Organizatorului, care va indeplini procedura de validare detaliata mai jos. In zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatoare legala, la numarul de telefon 021/5282128 va raspunde un robot, care ii va instiinta pe consumatori despre programul de lucru al operatorilor si despre procedura ce o au de urmat pentru a fi validati sau a obtine mai multe informatii despre Campanie.
5.3.    In momentul apelarii numarului de telefon 021/5282128, toti apelantii vor fi informati asupra drepturilor conferite de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date prin urmatorul mesaj: ”Bun venit la campania Delma “ Pachetele delmicioase sunt si norocoase”. Continuarea acestei convorbiri reprezinta acordul dvs. expres si neechivoc ca datele personale comunicate sa intre in baza de date a S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2220, si operata de SC Netwing International SRL in vederea validarii castigatorilor si atribuirii premiilor campaniei. Pentru a confirma acordul dvs. expres si neechivoc in vederea prelucrarii datelor personale va rugam sa tastati tasta ”1”. In cazul in care nu sunteti de acord sa comunicati Organizatorului datele dvs. personale si/sau nu sunteti de acord cu prelucrarea acestora pentru validarea dvs., va aducem la cunostiinta ca Organizatorul este pus in imposibilitatea de a va valida , iar dvs. nu veti putea primi premiul mentionat pe stickerul atasat mansonului produsului participant achizitionat.”
5.4.    Raspunzand apelului potentialului castigator pentru revendicarea premiului, reprezentantul Organizatorului ii va solicita acestuia sa confirme participarea sa la Campanie si codul unic descoperit pe mansonul produsului participant. Daca acest cod corespunde cu cel existent in baza de date a Organizatorului, potentialului castigator ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa. Dupa validarea preliminara Organizatorul ii va aduce la cunostinta castigatorului modalitatea de virare a premiului, respectiv prin mandat postal sau prin virament bancar intr-un cont al carui titular este potentialul castigator. Daca un potential castigator solicita ca premiul castigat sa-i fie virat intr-un cont bancar, acesta va comunica telefonic contul bancar si unitatea bancara la care acesta este deschis. Este obligatoriu ca persoana desemnata potential castigator sa fie titular al contului bancar comunicat telefonic pentru virarea premiului. Potentialilor castigatori li se va comunica termenul in care trebuie sa trimita mansonul produsului participant, stickerul promotional descoperit in interiorul masonului si bonul de casa/bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului participant in perioada Campaniei, in vederea validarii lor finale. Potentialii castigatori cu domiciliul in Bucuresti se pot prezenta personal la sediul Agentiei din Calea Plevnei nr.50 Sector 1, Bucuresti, fara a mai fi nevoiti sa trimita mail sau plic la adresele specificate mai sus, pentru validarea finala si pentru primirea premiului. Dupa terminarea apelului telefonic, potentialii castigatori vor primi un SMS pe numarul de telefon comunicat in vederea validarii preliminare, cu informatiile necesare trimiterii dovezilor pentru validarea finala si atribuirea premiului (ex: trimiteti masonul si bonul de achizitie a produsului la OP 5  CP 55 Bucuresti sau scanate pe email la  delma.gustoasa@netwing.ro).
5.5.    Documentele mentionate la art.5.4  de mai sus trebuie expediate de potentialul castigator la OP 5 CP 55 Bucuresti sau prin email (scanate) la adresa  delma.gustoasa@netwing.ro in maximum 10 zile de la data revendicarii telefonice a premiului. In cazul in care documentele ce atesta castigarea unui premiu sunt trimise prin e-mail, consumatorul este rugat de reprezentantii Organizatorului sa pastreze originalele pana la atribuirea efectiva a premiului. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic revendicat castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe stickerul plasat pe mansonul produsului participant, primit prin posta si/sau scanat. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.5.14 de mai jos.
5.6.    Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic existent pe mansonul produsului participant, comunicarea unui cod unic ce nu corespunde bazei de date detinuta de reprezentantii Organizatorului, constatarea neindeplinirii oricarei conditii de participare sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
5.7.    Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
sa confirme telefonic codul unic castigator, conform art.5.4 de mai sus, si faptul ca se afla in posesia acestuia (a mansonului si a stickerului promotional descoperit in interiorul mansonului).
sa trimita la OP 5 CP 55 Bucuresti sau pe adresa de mail  delma.gustoasa@netwing.ro, in maximum 10 de zile de la revendicarea telefonica a premiului, mansonul produsului participant cu codul unic comunicat la telefon spre validare preliminara (aflat pe stickerul promotional descoperit in interiorul mansonului) si bonul de casa/bonul fiscal ce atesta achizitionarea produsului participant in perioada Campaniei
5.8.    In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele comunicate sau daca mansonul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.5.4 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura prezentata in prezentul Regulament, Agentia, in calitate de reprezentant al Organizatorului, depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat. Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare de catre potentialii castigatori vor ramane la dispozitia Organizatorului, fara nicio obligatie de despagubire fata de potentialii castigatori invalidati.
5.9.    Totodata, Castigatorii vor primi un SMS din partea Organizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii lor finale, in care sunt instiintati ca au fost declarati castigatori si ca li se va expedia premiul la adresa declarata de acestia la validarea telefonica. Textul SMS-ului final de instiintare este urmatorul: “Dovezile dvs. au ajuns la noi. DELMA va trimite premiul prin Posta sau in contul bancar comunicat in max 5 de zile de la expedierea prezentului mesaj”.
5.10.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 5.7. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti in afara termenului mentionat la art.5.7 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii vor primi din partea Organizatorilor prin SMS confirmare de primire pentru plicurile expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti.
5.11.    Daca Organizatorul nu receptioneaza la OP 5 CP 55 Bucuresti plicurile cu dovezile de validare in termen se emite catre potentialul castigator un SMS de reamintire cu urmatorul text ”Nu am primit dovezile de la dumneavoastra! Delma le asteapta la adresa OP 5 CP 55 Bucuresti sau pe email la delma.gustoasa@netwing.ro” sau daca dovezile expediate nu corespund informatiilor comunicate telefonic atunci potentialul castigator va primi prin SMS un mesaj de atentionare cu textul „ Nu ati trimis talonul castigator! Va rugam sa ne contactati!”.
5.12.    De asemenea, Organizatorul confirma prin SMS castigatorilor expedierea premiilor, printr-un mesaj cu textul „Delma v-a expediat premiul, mergeti sa-l ridicati!”.
5.13.    Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa validarea lor finala, dupa data de 15.11.2011.
5.14.    Premiile vor fi expediate castigatorilor cu confirmare de primire si valoare declarata pe adresa comunicata de acestia,  in termen de 5 zile de la data  comunicarii SMS-ului de confirmare a primirii din partea castigatorilor a plicului/emailului cu datele complete si corecte trimise de catre castigatori, SMS mentionat la art. 5.9 de mai sus. Agentia va asigura in numele Organizatorului expedierea premiilor catre castigatori. Acestea vor fi expediate prin Posta Romana, prin mandat postal sau prin transfer bancar, in contul indicat telefonic de castigator conform art.5.4 de mai sus. Mandatul postal va fi trimis cu confirmare de primire fiecarui castigator. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin imputernicitul sau, S.C. netWing International S.R.L., sa expedieze premiile Campaniei in conditii de siguranta. Premiul va putea fi ridicat de castigator de la Posta Romana pe baza unui act de identitate, din care sa rezulte datele comunicate telefonic Organizatorului in vederea validarii preliminare.
5.15.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de raspuns mentionate la SECTIUNEA 5, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
daca  numarul de telefon furnizat pentru validarea preliminara nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila.
pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
pentru viramentele bancare sau expedierile de premii ce intarzie datorita problemelor in sistemul bancar sau in cel al serviciului Posta Romana.

SECTIUNEA 6. DIVERSE
6.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
6.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea validarii si expedierii/atribuirii premiilor.
6.3.    La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etaj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
6.4.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 19.08.2011 si va fi disponibil gratuit prin apel la 021/5282128 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri, in perioada 17.08.2011-1.11.2011 cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic) sau solicitare scrisa la adresa OP 5 CP 55 Bucuresti.