NOROC “Câștigă românește”

Cumpara cel putin un produs participant si uita-te sub capac. Daca gasesti un mesaj castigator suna la 021.308.09.99 (numar cu tarif normal), de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00-18.00, cu exceptia sarbatorilor legale. Pastreaza capacul pentru validare.

Premii instant: 5 x Dacia Logan; 100 x “Bucate romanesti” (12 tichete cadou in valoare de 50 RON fiecare); 100.000 x pet 2,5L bere Noroc.

Citeste si Actele aditionale 1 si 2!
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

NOROC “Castiga Romaneste”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul campaniei promotionale “Castiga Romaneste” (in cele ce urmeaza “Campania”) este este S.C. Bergenbier S.A. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/209/1999, C.U.I. 6608725, atribut fiscal R, reprezentata legal de Dl Tiberiu Mercurian in calitate de Director Marketing, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2699.

Organizatorul organizeaza si desfasoara campania cu spijinul  S.C. STARCOM MEDIAVEST GROUP SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, atribut fiscal RO 13598098, Registrul Comertului sub nr J40/11643/2000 care va desfasura in cadrul acestei Campanii promotionale urmatoarele servicii:
– va monitoriza toate apelurile primite de la participantii campaniei promotionale din interfata de infoline;
– va rezolva reclamatiile primite la infoline, pe baza feedback-ul primit de la Organizator.

S.C. Telcor Communications SRL, imputernicit de catre S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L.  va desfasura in cadrul acestei Campanii promotionale urmatoarele servicii:
– va sustine linia informativa a campaniei in vederea preluarii datelor participantilor, care declara ca sunt in posesia unui capac castigator;
– va realiza interfata de infoline;
– va prelua datele necesare validarii premiului de la participantii care sustin ca detin un capac castigator la aceasta campanie promotionala;
– va realiza trimiterea/livrarea premiilor de la categoria II – „Bucate Romanesti” pe baza de procese verbale de predare-primire (pe care le va centraliza si preda Organizatorului la sfarsitul campaniei promotionale);
– la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire  premiului prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat;
– va solicita declaratie scrisa din partea castigatorilor pentru ca numele, imaginea si castigul lor sa poata fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta;
– va actiona ca imputernicit pentru prelucrarea datelor personale colectate  in cadrul prezentei campanii.
– va asigura livrarea premiilor.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin afisare pe pagina de web  https://www.infopromotii.ro fiind disponibil oricarui solicitant in mod gratuit prin scrisoare trimisa prin posta la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, Romania sau apeland linia telefonica a Campaniei promotionale 021.308.09.99 (tarif normal), de luni pâna vineri, în intervalul 9:00:00 – 18:00:00, în perioada 08 august – 02 octombrie 2011.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României.
Campania se desfasoara in limita stocului disponibil de produse participante.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania va fi lansata la data de 08 august 2011, ora 00:00 si va dura pana la data de
02 octombrie 2011, orele 23:59 (inclusiv), cu respectarea datelor prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania Promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale (08 august 2011), avand domiciliul/resedinta in Romania. Nu vor putea participa la aceasta campanie angajatii S.C. Bergenbier  S.A., S.C. Starcom Mediavest Group S.R.L., S.C Telcor Communications SRL, si nici ai celorlalte societati comerciale implicate în aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora), cat si angajatii magazinelor implicate in prezenta campanie.

Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
În cazul în care, în urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (participantii nu au respectat regulamentul promotiei sau au falsificat capacele de bere) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE
La campania promotionala “CASTIGA ROMANESTE!” participa marca “NOROC” (bere cu alcool), in ambalajele 1L Pet si 2,5L Pet, care se identifica prin etichetele promotionale  si capac promotional de culoare rosie si care vor avea tiparit in partea interioara a capacului unul dintre cele 4 (patru) mesaje:
–    Noroc. Data viitoare!
–    Bere Noroc 2.5l
–    Dacia Logan
–    Bucate romanesti

Dupa data incetarii Campaniei, produsele ambalate în ambalajul promotional îsi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu îsi asuma nici o obligatie în legatura cu comercializarea produselor ambalate în ambalajul promotional dupa data încheierii Campaniei.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Categorie

Nr. total premii

Tip premiu

Valoare comerciala

unitara

Lei

(TVA si taxe incluse)

Valoare totala

Lei

(TVA inclus)

I

5

Autoturism, marca Dacia Logan, nivel de echipare Laureate, motor benzina 1.6 85 CP, culoare rosie nemetalizata

40.223,4 RON

 

201.117 RON

II

100

„Bucate romanesti” – 12 Tichete cadou in valoare de 50 RON fiecare (valoare totala premiu 600 RON)*

600 RON

60.000 RON

III

100.000

Bere Noroc (2,5L)

5,4932 RON

549.320 RON

TOTAL

100.105

 

 

810.437 RON

* premiul reprezinta un numar de 12 tichete valorice a 50 RON fiecare, insumand valoarea unui premiu de 600 RON; valoarea fiecarui tichet este in valoare fixa si cuprinde valoarea totala de achizitie (inclusiv TVA) a produselor, in magazinele care accepta aceste tichete in Romania ca forma de plata;

In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

Valoarea totala comerciala a premiilor este de 810.437 Ron (include TVA si taxe).

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE
Consumatorul va achizitiona produsele mentionate la SECTIUNEA 6 si va putea descoperi in interiorului capacului de la sticla de bere, provenind de la produsele participante la campanie unul din urmatoarele mesaje:

MESAJE CASTIGATOARE:
1.    “Dacia Logan”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria I,  un autoturism, marca Dacia Logan  nivel de echipare Laureate.

2.    “Bucate romanesti”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria II,
12 tichete cadou a 50 RON fiecare, in valoare totala de 600 Ron/ premiu, a caror perioada de valabilitate va fi pana la data de 31.12.2011, cu care pot sa isi achizitioneze bucate romanesti.

3.    “Bere Noroc 2.5l”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria III,  un PET de bere NOROC 2,5L.

Participantii care vor gasi mesajele castigatoare inscriptionate sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, trebuie sa pastreze în original capacul cu mesajul castigator, pentru validarea premiului si sa-l predea reprezentantului Organizatorului în momentul înmânarii premiului.

MESAJE NECASTIGATOARE:
1.    “ NOROC. DATA VIITOARE!”
Acest mesaj nu da dreptul castigarii niciunuia dintre premiile acordate in cadrul acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Categoria I: Autoturism, marca Dacia Logan
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Dacia Logan”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021.308.09.99, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri, intre orele 09:00–18:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon mobil alternativ la care poate fi contactat). Participantul va trebui sa trimita prin fax la numarul 021.308.09.90 o copie dupa actul de identitate.

Organizatorul il va contacta pe participantul care detine capacul cu mesajul castigator in termen de maximum 3 zile de la data validarii telefonice pentru a valida castigul, aceasta constand in predarea capacului cu mesajul castigator de catre participant Organizatorului, prin intermediul unui reprezentant al Organizatorului.
Participantii care nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului in termenul de 3 zile lucratoare de la data validarii telefonice sau daca acestia refuza premiul castigat pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului.

Dupa ce capacul este validat (capacul va fi verificat pentru a se valida autenticitatea), iar participantul este validat ca si castigator si va semna documentele de castigator in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, va fi invitat sa participe la evenimentul de inmanare a premiului castigat, organizat in data de 25 octombrie 2011, in Bucuresti. Datele exacte referitoare la evenimentul de premiere vor fi comunicate castigatorului, dupa validarea lui.

În faza receptionarii premiilor, câstigatorii trebuie sa prezinte în original:
– un document de identitate (CI/BI);
– capacul cu mesajul castigator în original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului;

Toti câstigatorii vor semna un proces verbal de predare-primire a premiului, dupa ce in prealabil au predat in original capacul cu mesajul castigator reprezentantului Organizatorului.

Categoria II: Bucate romanesti (Plic cu 12 tichete cadou in valoare totala de 600 Ron/premiu)
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Bucate romanesti”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021.308.09.99, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri, intre orele 09:00–18:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, adresa, numar de telefon mobil alternativ la care poate fi contactat).

Premiile vor fi livrate prin curier în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data validarii telefonice, la adresa furnizata de catre participant în momentul validarii telefonice.

Pentru premiile livrate prin curier se va încerca o singura data livrarea premiilor la adresa si în intervalul orar mentionat de catre castigator la validarea telefonica. O noua încercare de livrare a premiului se va face în momentul în care câstigatorul a sunat la linia telefonica si a mentionat cand poate fi gasit si la ce adresa. Daca nici în aceasta situatie premiul nu poate fi livrat din motive independente de firma de curierat, premiul nu se mai acorda.

In faza receptionarii premiilor, castigatorii trebuie sa prezinte în original:
– un document de identitate (CI/BI);
– capacul cu mesajul castigator în original – care va trebui predat curierului;

Toti câstigatorii vor semna un proces verbal de predare-primire a premiului, dupa ce in prealabil au predat in original capacul cu mesajul castigator reprezentantului Organizatorului.

Categoria III: Noroc (bere cu alcool) 2,5L PET
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Bere NOROC 2.5l”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021.308.09.99, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri, intre orele 09:00–18:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator. Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului.

Magazinele de unde se pot ridica premiile sunt semnalizate printr-o bulina care indica magazinul ca fiind centru de premiere expusa in locuri vizibile, pe acestea fiind trecuta mentiunea NOROC „Castiga Romaneste!”

Participantul trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului prin prezentarea capacului castigator si a unui document de identitate (BI/CI).

Premiile din categoria III pot fi revendicate pe toata perioada promotiei (08 august – 02 octombrie 2011) si ulterior, dar nu mai tarziu de 15 octombrie 2011, in timpul programului de lucru corespunzator fiecarui magazin participant la promotie. Magazinele participante au obligatia de a retine capacul castigator.

Revendicarea premiilor din categoria I si II, descoperite sub capacul produselor participante la campanie va putea fi facuta la linia informativa a campaniei, 021.308.09.99, apel cu tarif normal, cu functionare de Luni pana Vineri, intre orele 09:00– 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) pana la data de 02 octombrie 2011, inclusiv.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei si pentru validarea premiilor descoperite sub capacul produselor participante la campanie.

Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse.
Castigatorii  premiilor din categoria I si II ai campaniei promotionale vor fi adusi la cunostinta publicului pe www.infopromotii.ro in termen de  cel mult 10 zile lucratoare de la sfarsitul campaniei.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare din cadrul campaniei promotionale. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai capacele promotionale cu mesaje castigatoare, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar/imprimare sau alte erori si pentru ambalaje de alta natura, S.C. Bergenbier S.A. este exonerat de orice raspundere.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta in legatura cu revendicarile ce apar ulterior expirarii termenului de revendicare a premiilor.

SECTIUNEA 11.  CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un consumator sa poata participa la aceasta Campanie promotionala, trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
A. Cerinte cu privire la consumator:
1.    Sa îndeplineasca conditiile de la Sectiunile 2, 3, 4, 5, 8 ale prezentului Regulament Oficial;
2.    În perioada Campaniei promotionale sa cumpere unul dintre produsele participante la campania promotionala, conform Sectiunii 6;
3.    Sa pastreze în original capacul cu mesajul castigator de la produsele participante la promotie si sa-l predea reprezentantului Organizatorului in momentului inmanarii premiului, conform conditiilor de validare a premiilor mentionate la sectiunea 9.

B. Elementele de identificare ale castigatorilor premiilor din categoriile I si II sunt:
În faza validarii telefonice: detinatorul capacului cu mesaj castigator pentru categoriile de premii I si II va comunica operatorului la linia telefonica datele personale pentru validare. Datele personale necesare validarii telefonice sunt: nume si prenume, un numar de telefon alternativ, adresa si localitatea de domiciliu din BI/CI, adresa la care doreste sa îi fie livrat premiul si CNP (pentru câstigatorii de premii cu valoare mai mare sau egala cu 600 Ron).
În faza receptionarii premiului:
Ø    buletin/carte de identitate (în original);
Ø    capacul cu mesajul castigator în original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului la înmânarea premiului respectiv;
Ø    Participantii care detin un capac cu mesaj castigator DACIA LOGAN se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pâna la data de 30 Iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat) codul sau numeric personal din cartea de identitate. În cazul în care un câstigator refuza sa indice codul sau numeric personal, acestuia nu îi va fi acordat premiul câstigat, urmând a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. Aceasta prevedere se aplica premiilor cu valoare mai mare de 600 RON si anume autoturismelor Dacia Logan.

Vor fi invalidati câstigatorii în urmatoarele cazuri:
Ø    Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Ø    Nu respecta conditiile de validare enumerate în Regulament;
Ø    Nu pot fi contactati pentru inmanarea premiului, conform termenelor mentionate în prezentul Regulament;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu preda / nu doreste sa predea în original reprezentantului Organizatorului capacul cu mesajul castigator;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei promotionale;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator este minor la data începerii Campaniei promotionale, conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

SECTIUNEA 12.  PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezenta Campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.

În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinând persoanelor vizate au urmatorul continut:
1.    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata la Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, o data pe an, în mod gratuit, compania S.C. Bergenbier S.A. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

2.    Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit:
(i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

3.    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

4.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la adultii consumatori de bere cu alcool, indeplinirea obligatiilor fiscale. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.

Dupa data incetarii campaniei promotionale baza de date personale colectata prin prezenta campanie se va distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.

5.    In cadrul prezentei campanii vor fi colectate urmatoarele date personale:
A.    De la castigatorii premiilor din Categoria I – “Dacia Logan” se vor colecta urmatoarele date personale: nume, prenume, cod numeric personal, adresa din BI/CI, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon mobil alternativ la care poate fi cotactat.

B.    De la castigatorii premiilor din Categoria II – “Bucate romanesti” se vor colecta urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa, numar de telefon mobil alternativ la care poate fi cotactat.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei în vigoare. Participantul la promotie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 13. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea oricarui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acordul fiecarui Participant ca, în cazul câstigarii unui premiu, numele si fotografia sa poata fi facute publice si folosite în materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta. In acest sens  Câstigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa, conform celor solicitate de catre Organizator.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului

SECTIUNEA 15. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
(1)Campania poate înceta înainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.
(2)  Situatiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3)  În situatiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

SECTIUNEA 16.   LITIGII
În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente române în jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezenta Campanie promotionala se primesc în scris, la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, România de catre Organizator pâna la data de 15 Octombrie 2011 (inclusiv), data postei.

Legea  aplicabila este legea Romaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat, semnat si autentificat în 4 exemplare de catre un Notar Public.