Nesquik – “Descopera surprizele lui Quicky!”

Cumpara cacao instant sau sirop Nesquik in orice ambalaje insumand minim 2000g (varianta A) sau minim 3000g (varianta B), decupeaza codurile de bare si trimite-le la OP83 CP56 Bucuresti, impreuna cu datele tale personale (nume, prenume, data nasterii, adresa completa, telefon).

Premii garantate: o cana puzzle Nesquik pentru fiecare dintre primele 15000 de plicuri valide din varianta A; o mascota Quicky pentru fiecare dintre primele 15000 plicuri valide din varianta B. Prin tragere la sorti (pe 31 ianuarie), intre plicurile din varianta B: 20 de playstations.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Descopera surprizele lui Quicky!"

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 15.09.2007 – 15.12.2007

 

SECTIUNEA 1.         ORGANIZATORUL

1.1.      Campania promotionala "Descopera surprizele lui Quicky!" (denumita în continuare Campania) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “Nestlé România”).

1.2.      Campania se deruleaza prin intermediul S.C. Mercury Promotions S.R.L., cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. R11295365 (denumita în continuare „Agentia”).

1.3.      Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament (denumit in continuare „Regulament”), prin întocmirea unui act aditional.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare.

 

SECTIUNEA 2.         TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

 

SECTIUNEA 3.         LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în perioada 15.09.2007 – 15.12.2007, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4.         DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.      Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de orice vârsta, cu domiciliul/resedinta în România, care achizitioneaza produse Nesquik participante si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanti”).

4.2.      Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Ce trebuie sa faci:

5.1.      Cumpara din magazinele de pe întreg teritoriul României cel putin 2.000g produse Nesquik participante la Campanie – cacao instant si sirop – în orice combinatie vrei tu!

5.2.      (i) Decupeaza codurile de bare de pe produsele Nesquik participante totalizând cel putin 2.000g sau 3.000g, (ii) trimite-le în perioada 15.09.2007- 15.12.2007 la OP 83 CP 56, Bucuresti împreuna cu datele tale personale* si câstiga unul dintre premiile garantate puse în joc**, dupa cum urmeaza:

           Primele 15.000 de plicuri valide continând coduri de bare corespunzatoare a cel putin 2.000g produse Nesquik participante vor aduce garantat Participantilor respectivi o cana puzzle Nesquik;

           Primele 15.000 de plicuri valide continând coduri de bare corespunzatoare a cel putin 3.000g produse Nesquik participante vor aduce garantat Participantilor respectivi o mascota Quicky.

*Nume, prenume, data nasterii (optional), adresa, localitate, judet, nr telefon, scrise lizibil si corect.

**Premiile se vor acorda în limita stocului disponibil.  Dupa epuizarea stocului nu se va suplimenta numarul de premii oferite.  Un Participant poate câstiga un numar de premii garantate egal cu numarul plicurilor valide primite de Organizator conform prezentului Regulament.  Primii 15.000 de Participanti sunt determinati în ambele cazuri în functie de data postei (data expedierii catre Organizator a plicurilor), cu conditia ca plicurile sa fie valide, în conformitate cu prezentul regulament.

5.3.      În plus, Participantii care trimit, conform 5.2 de mai sus, coduri de bare corespunzatoare a cel putin 3.000g produse Nesquik participante participa la tragerea la sorti care le poate aduce unul dintre cele 20 de playstations.

 

SECTIUNEA 6.         PRODUSE PARTICIPANTE

6.1.      Produsele participante la Campanie sunt:

           Nesquik cacao instant 20g

           Nesquik cacao instant 200g

           Nesquik cacao instant 400g

           Nesquik cacao instant 800g

           Nesquik sirop 403 g

6.2.      La Campanie participa doar produsele NESQUIK cacao instant si sirop mentionate mai sus care se comercializeaza pe teritoriul României de catre Nestlé România.  Toate produsele importate si lansate sub marca Nesquik (cacao instant si sirop) de catre Nestlé România în perioada Campaniei participa automat la Campanie.

 

SECTIUNEA 7.         PREMII ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

7.1.      Premiile care vor fi oferite în cadrul acestei Campanii sunt:

 

Nr. Categoria de premii Numar de premii Valoare unitara RON (fara TVA) Valoare totala premii RON (fara TVA)
1. Premii Principale:
Playstations
20 680 RON 13.600 RON
2. Premii Garantate:
Mascota Quicky
15.000 2,848 RON 42.720 RON
3. Premii Garantate:
Cana puzzle Nesquik
15.000 1,334 RON 20.010 RON
  Total     76.330 RON

7.2.      Valoarea totala bruta a premiilor acordate este de 76.634,76 RON.

7.2.      Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câstigate în cadrul acestei Campanii.  Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în Campanie.  Toate premiile nerevendicate pâna la sfârsitul perioadei de revendicare a premiilor vor ramâne în proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 8.         CONDITII DE VALIDITATE

8.1.      Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa respecte cumulativ cel putin urmatoarele conditii:

8.1.1.   Sa achizitioneze cel putin 2.000g produse Nesquik participante la Campanie;

8.1.2.   Sa decupeze si sa trimita în original în perioada 15.09.2007 – 15.12.2007 (data postei* trebuie sa fie cuprinsa între 15.09.2007 – 15.12.2007) la OP 83 CP 56, Bucuresti codurile de bare ale produselor Nesquik participante totalizând cel putin 2.000g sau 3.000g.  Vor fi luate în considerare doar plicurile valide care ajung la OP 83 CP 56, Bucuresti pâna la data de 25.12.2007.

8.1.3.   Sa transmita urmatoarele date personale**: nume, prenume, data nasterii (optional), adresa, localitate, judet, nr telefon, scrise lizibil si corect. 

8.2.      Un plic este considerat valid atunci când:

8.2.1.   contine în original codurile de bare ale produselor Nesquik participante la Campanie, totalizând cel putin 2.000g sau 3.000g;

8.2.2.   contine datele personale ale unui Participant transmise în conformitate cu 8.1.3 de mai sus;

8.2.3.   este trimis de Participant la OP 83 CP 56, Bucuresti în perioada Campaniei 15.09.2007 – 15.12.2007 (data postei trebuie sa fie cuprinsa între 15.09.2007 – 15.12.2007) si este primit de Organizator pâna la data de 25.12.2007.

8.3.      Este interzisa reproducerea sau falsificarea codurilor de bare de pe produsele Nesquik participante la Campanie.  Codurile de bare ale produselor respective rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.  De asemenea, nu se vor lua în considerare nici copiile dupa codurile de bare ale produselor Nesquik participante la Campanie.

8.4.      Premiile Principale si Garantate vor fi acordate Participantilor care trimit plicuri valide în conditiile prezentului Regulament.

8.5.      Premiile Principale vor fi acordate în urma unei trageri la sorti, cu respectarea articolelor 5.3, 8.1. si 8.2. de mai sus.  Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul Agentiei, în data de 31.01.2008, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un Notar Public.  Numele câstigatorilor si valoarea câstigului corespunzator fiecaruia vor fi autentificate de catre Notarul Public.  Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în plicurile considerate valide conform prezentului Regulament.

8.6.      Tragerea la sorti este un eveniment public.  La cerere, orice Participant poate participa la tragerea la sorti.  Cererea va fi facuta, în scris, pe adresa S.C. Mercury Promotions S.R.L., Iride Business Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

*Data postei va fi considerata data expedierii.

**Se vor lua în considerare datele personale mentionate în plic.  Daca în plic nu sunt mentionate date personale, se vor lua în considerare datele personale scrise pe plic.  În cazul în care pe plic sunt precizate date personale diferite de cele specificate în plic, se va considera Participant la Campanie persoana ale carei date personale sunt mentionate în plic.

 

SECTIUNEA 9.         ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1.      Câstigatorii vor intra în posesia premiilor prin colet postal cu confirmare de primire în termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii listei câstigatorilor.  Câstigatorii care nu pot fi contactati prin posta în termenul stabilit de 45 de zile lucratoare, din motive independente de vointa Organizatorului, sau care nu-si revendica premiul pâna la data de 31.03.2008 inclusiv (i) sunând la Info Line 08008 637 853 sau (ii) în scris, pe adresa SC Nestlé România SRL, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9 – 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului, sau (iii) la OP6 – CP55, Bucuresti, în atentia Serviciul Consumatorului, sau (iv) la adresa de e-mail: contact.nestle@ro.nestle.ro vor pierde orice drept asupra premiului.

9.2.      Premiile trimise de Organizator conform prezentului regulament dar care, din motive independente de Organizator, se întorc retur la Organizator, vor fi retrimise o singura data, doar în cazul revendicarii acestora pana la data de 31.03.2008.

9.3.      Câstigatorii Premiilor Principale si/sau Garantate oferite în cadrul Campaniei nu pot ceda premiul unei alte persoane.

9.4.      Acordarea premiilor poate fi un eveniment public.  Organizatorul poate solicita Participantilor castigatori acordul pentru a publica, respectiv utiliza în mod gratuit numele, adresa si fotografia acestora în materiale audio, foto si video.  Refuzul Participantilor nu va afecta în nicio modalitate drepturile dobândite de Participanti prin participarea la Campanie si dobândirea de premii in conditiile prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 10. AMBALAJELE PRODUSELOR PARTICIPANTE

Premiile acestei Campanii se vor acorda numai în baza unor ambalaje/coduri de bare originale ale produselor Nesquik participante la Campanie, colectate conform 5.2 de mai sus si transmise Organizatorului în conditiile prezentului regulament.  Ambalajele/codurile de bare care prezinta neregularitati de forma, culoare sau tipar, care au fost falsificate sau deteriorate, vor fi considerate nule si nu vor participa la Campanie.

 

SECTIUNEA 11. ERORI, AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

11.1.    Organizatorul precum si celelalte societati implicate în organizarea Campaniei nu îsi asuma nicio raspundere pentru codurile de bare ale produselor Nesquik participante care nu corespund cerintelor mentionate la Sectiunea 10.

11.2.    Organizatorul nu îsi asuma nicio responsabilitate pentru codurile de bare pierdute, înstrainate, deteriorate sau falsificate, sau plicurile ce nu au imprimata data postei.

11.3.    De asemenea, Organizatorul nu va fi responsabil pentru plicurile sosite înainte sau dupa terminarea Campaniei, pierdute, înstrainate, deteriorate, incomplete sau adresate gresit, pentru orice alte nereguli cauzate de serviciul postal sau de orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare în cadrul acestei Campanii, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de plicuri/coduri de bare care nu întrunesc toate conditiile prevazute în acest Regulament pentru a fi validate.  De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru modul în care societatile de distributie ale produselor Nesquik participante la Campanie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vând produsele Nesquik participante si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor/codurilor de bare care ar putea rezulta din aceste activitati. 

11.4     Dovada de expediere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii plicurilor.

 

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este minor (cu vârsta sub 18 ani), persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau legal sau al oricarei alte persoane împuternicite în acest sens. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

 

SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE

13.1.    Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care datele personale ale Participantilor mentionate conform 8.1.3 de mai sus sunt gresite, scrise ilizibil sau sunt fictive.  În acest caz, Organizatorul nu va putea oferi Participantilor câstigatori premiile dobândite în conditiile prezentului regulament.

13.2.    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra codurilor de bare/premiilor.  Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra codurilor de bare/premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul în considerarea datelor personale mentionate conform 8.1.3 de mai sus.

13.3.    Prin semnarea confirmarii de primire, câstigatorul recunoaste în mod definitiv si irevocabil ca premiul întruneste conditiile prevazute în prezentul Regulament, Organizatorul fiind astfel liberat de orice obligatie fata de câstigator.

13.4.    În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata, de orice natura, respectivului câstigator.  În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu acesta.

13.5.    Solutionarea reclamatiilor referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii confirmarii de primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei.  Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Campaniei.

13.6.    Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

14.1.    Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, asa cum a fost ulterior modificata, în calitate de operator de date personale, în baza notificarii cu numarul 2168.

14.2.    Toate plicurile participante la aceasta promotie devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin.

14.3.    Prin participarea la Campanie, Participantii îsi exprima în mod expres si neechivoc consimtamântul pentru utilizarea de catre Organizator, direct sau prin împuterniciti, a datelor lor personale pentru campanii viitoare de marketing direct.  Prin comunicarea datelor personale în modalitatile indicate în mod expres prin prezentul regulament, Participantii îsi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului.  La prima comunicare scrisa cu Participantii, Organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform Legii 677/2001, asa cum a fost ulterior modificata.  Datele personale colectate în cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.  Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câstigatorilor premiilor cu o valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele, prenumele câstigatorilor Premiilor Principale vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata, în ziarul „România Libera” din data de 15/02/2008.  Numele, prenumele castigatorilor Premiilor Garantate cât si premiile atribuite vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro începand cu data de 15/02/2008 pentru o perioada de o luna.

14.4.    Participantii, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, asa cum a fost ulterior modificata, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

14.5.    In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Iride Bussines Park, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9 – 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE

15.1.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

15.2.    Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

15.3.    Participantilor la Campanie nu le este impus nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare ale Campaniei (cheltuieli reprezentând, de exemplu, tarifele normale stabilite de Posta Româna în cazul solicitarii Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau trimiterii plicurilor la OP 83 CP 56, Bucuresti sau a cheltuielilor necesare conexiunii la internet în vederea vizualizarii regulamentului campaniei promotionale sau a listei câstigatorilor).

 

SECTIUNEA 16. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

16.1.    Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta Majora reprezinta evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament si care împiedica partile sa-si îndeplineasca obligatiile prevazute prin prezentul Regulament, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

16.2.    Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si, ca atare, continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata.  Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1.    Eventualele litigii aparute între Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

17.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti România, în atentia „Serviciul Consumatorului”, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor Premiilor Principale în ziarul România Libera din data de 15/02/2008 si a câstigatorilor Premiilor Garantate pe site-ul www.infopromotii.ro.  Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL

18.1.    Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

18.2.    Regulamentul Campaniei va fi publicat în ziarul România Libera din data de 14/09/2007.  De asemenea, regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricarui consumator care îl solicita în scris la OP 6 – CP 55 Bucuresti, la adresa de email contact.nestle@ro.nestle.com sau sunând la infoline 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila din reteaua Romtelecom), de luni pâna vineri între orele 9h00 – 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale). Regulamentul va fi disponibil de asemenea si pe site-ul www.infopromotii.ro.

18.3.    Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata, si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi 21.08.2007, data autentificarii de catre Notarul Public.