MOL – Prinde-te in raliul virtual Bonus Tracker!

Intra pe www.multibonus.ro, inscrie-te pe ca membru si joaca Bonus Tracker, acumuland puncte la fiecare joc. Castigi daca pe 30 noiembrie, la ora 24:00, ai cel mai mare punctaj dintre toti participantii.

Castigi orice premiu doresti din noul catalog MOL MultiBonus.

Regulamentul promotiei

“Bonus Tracker”

 

 

1. Organizatorul promotiei

 

Organizatorul promotiei este S.C. MOL Romania Petroleum Products S.R.L. (numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 81-83, judetul Cluj, cod unic de inregistarare RO 7745470, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/729/2000.

 

2. Durata de desfasurare a promotiei

 

Promotia „Bonus Tracker”se va desfasura in perioada 1 noiembrie 2007 – 30 noiembrie 2007.

 

3. Conditii de participare la promotie

 

3.1. La promotie poate participa orice persoana fizica care a implinit la data inregistrarii la jocul online varsta de 18 ani, cu cetatenie romana, cu domiciliul stabil in Romania si care accepta conditiile prezentului regulament. Participarea la promotie prin inregistrarea la jocul online presupune acceptarea prezentului regulament in intregime.

 

3.2. Nu au dreptul sa participe la promotie angajatii companiei MOL Romania Petroleum Products S.R.L, angajatii Agentiei SC Chilli Media SRL (cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17575/2004 cod unic R 16896099), respectiv toate companiile colaboratoare la aceasta promotie si nici rudele de gradul I ale acestora.

 

4. Procedura/mecanismul promotiei

 

4.1. Persoanele care in perioada promotiei “Bonus Tracker” acceseaza site-urile www.multibonus.ro ori www.molromania.ro si participa la jocul online existent pe site, vor intra in clasamentul general in functie de rezultatele obtinute (conform punctajului obtinut). Inainte de prima participare utilizatorul se va inregistra pentru joc. Va fi desemnat ca fiind castigator al promotiei cel care la 30 noiembrie 2007, ora 24:00, va avea cel mai mare scor, fiind primul clasat..Un participant poate juca un numar nelimitat de jocuri. Scorul sau din clasament fiind calculat prin insumarea scorurilor obtinute la fiecare dintre jocurile jucate.

Daca se descopera ca un participant incearca fraudarea clasamentului direct sau indirect, acesta va fi eliminat din competitie, acesul la joc sub respectivul user name fiind blocat.

 

4.2. Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord ca adresa de email,

completata online in formularul de inregistrare sa fie procesate intr-o baza de date, proprietatea Organizatorului; datele vor fi procesate de catre Organizator in calitate de operator de baze de date identificat cu numarul de operator 3194/2006.

Datele vor fi utilizate pentru anuntarea rezultatatului concursului si pentru confirmarea crearii de cont.

 

4.3. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul, va asigura acestora dreptul de

acces, dreptul de interventie asupra datelor personale si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001, precum si celelalte drepturi, conform cu dispozitiile legale.

 

 

5. Conditii de validitate

Conditiile de validare ale participarii unei persoane la promotie sunt urmatoarele:

A. Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in

prezentul regulament, conform art. 3 si 4.

B. Participantul trebuie sa completeze online un formular de inregistrare inainte

de a incepe primul joc, cu datele personale solicitate (adresa de e-mail valida)

pentru a fi contactat in cazul in care este castigator.

 

 

6. Premiile concursului si acordarea lor

La aceasta promotie se va acorda un premiu, la alegere, respectandu-se valoarea maxima specificata prin prezentul regulament, constand in orice produs din catalogul MB 2007/8. Catalogul este disponibil in mod gratuit la orice statie MOL sau pe www.molromania.ro. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail pana la data de 3 decembrie inclusiv. Acesta va trebui sa raspunda prin e-mail in termen de 4 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului (adica pana la data de 7 decembrie, inclusiv). In raspunsul trimis castigatorul va indica produsul dorit cu titlu de premiu din catalogul MultiBonus 2007-2008, prin specificarea denumirii si codului aferent, respectiv numele si prenumele, adresa de domiciliu si numarul de telefon.

In cazul in care castigatorul nu va raspunde in termenul mentionat acesta va pierde orice drept, fiind contactata persoana care este clasata pe locul doi, cu scorul imediat urmator.

Castigatorul poate sa aleaga produsul din catalogul MultiBonus editia 2007-2008.

Catalogul este disponibil in mod gratuit la orice statie MOL sau pe www.molromania.ro.

Premiul ales va fi trimis castigatorului prin posta/curier, la adresa indicata de catre acesta, in maxim 4 saptamani de la comandarea acestuia. Valoarea maxima a unui premiu este de 219 RON (fara TVA), respectiv de 260,61 RON (TVA inclus).

In cazul in care produsul prezinta vicii de fabricatie sau este defect, catigatorul va anunta prin email la adresa relatiiclienti@molromania.ro. Produsele aflate intr-una dintre situatiile mentionate se vor inlocui.

 

 

7. Taxe

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, vor fi in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

8. Alternative ale premiilor

Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii premiului in bani si nici de a cere modificarea parametrilor produsului ales.

 

 

9. Clauze / Diverse

9.1. Prezentul regulament este disponibil, in copie, in mod gratuit pe toata durata promotiei. Regulamentul promotiei poate fi obtinut de la toate statiile de alimentare MOL Romania pe toata durata promotiei, precum si dupa aceea, pana la data validarii castigatorilor sau vizitand site-ul www.multibonus.ro.

 

9.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea prezentului Regulament.