“Mobexpert Step by Step – designul tău!”

Inscrie-te pe www.DesignulTau.ro si construieste dupa gustul tau corpul de mobilier Mobexpert Step by Step folosind aplicatia de pe site.

1 x mobilier de birou Mobexpert Step by Step (compus din birou si doua etajere)

Regulamentul campaniei promotionale

„Mobexpert Step by Step – designul tau!”

03 noiembrie 2009 – 03 decembrie 2009

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.    Organizatorul campaniei promotionale „Mobexpert Step by Step – designul tau!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania SC Mobexpert Holding SRL, cu sediul in Bucuresti, SOS FABRICA DE GLUCOZA, Nr. 21, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/9435/2001, CUI 14286698, Tel. 021.242.1040-45, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 7759 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.    Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.3.    Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Inbox Marketing SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Pictor Iosif Iser Nr. 19-21, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/8175/04.05.2005, Cod unic de inregistrare R17549756, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 9963, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1    Campania incepe pe data de 03 noiembrie 2009, ora 00:00:00 si se incheie la data de 03 decembrie 2009, ora 23:59:59.

2.2    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza tuturor persoanelor cu domiciliul stabil in Romania sau rezidente in Romania.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1    Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii SC Mobexpert Holding SRL, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2    La Campanie pot participa toate persoanele cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei care se inscriu pe site-ul www.DesignulTau.ro, respectand prezentul Regulament.

3.3    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1    La aceasta Campanie pot lua parte toate persoanele cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, in conditile mentionate la Sectiunea 3.

4.2    Pentru a lua parte la Campanie, participantii trebuie sa:
a) se inscrie pe site-ul www.DesignulTau.ro, cu urmatoarele date personale:
(*) Nume, Prenume
(*) Data nasterii
(*) Sex
Adresa: (*) Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament, (*) Judet/Sector, (*) Localitate  (domiciliul stabil)
Telefon Mobil
(*) E-mail
(*) Parola si Confirmare parola
(*) Accept comunicari ulterioare din partea SC Mobexpert Holding SRL
(*) Sunt de acord cu regulamentul concursului
(*) Unde locuiesti? (drop down – single answer)
a)    Cu chirie
b)    Cu parintii/ alte rude
c)    Proprietate personala
(*) Cate camere ai? (radio button)
Garsoniera    ?2    ?3    ?4    ?≥5
(*) Tipul imobilului in care locuiesti: (drop down – single answer)
a)    Bloc vechi (construit pana in 1995)
b)    Bloc nou/ proiect rezidential
c)    Casa la curte/ vila
(*) Nivel de educatie: (drop down – single answer)
a)    Scoala primara
b)    Liceu
c)    Universitate
d)    Studii postuniversitare
e)    Profesia ta (drop down – single answer)
f)    Patron
g)    Liber profesionist
h)    Manager
i)    Angajat cu studii superioare
j)    Angajat cu studii medii
k)    Muncitor calificat
l)    Muncitor necalificat
m)    Student/ elev
n)    Casnica
o)    Pensionar
p)    Somer
q)    Nu muncesc

b) Sa se logheze in contul creat pe site-ul www.DesignulTau.ro, sectiunea „designul tau” si sa adapteze corpul de mobilier Mobexpert Step by Step dupa propriile preferinte, folosind aplicatia pusa la dispozitie pe www.DesignulTau.ro, sectiunea „designul tau”.

4.3    Un participant poate trimite un numar nelimitat de designuri atat timp cat sunt respectate urmatoarele conditii, incluzand dar fara a se limita la:
Materialele respecta tema concursului (adapteze corpul de mobilier Mobexpert Step by Step dupa propriile preferinte)

4.4    Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice design pe care il considera necorespunzator conform art. 4.3.

4.5    Toate materialele trimise in cadrul acestei campanii promotionale devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

4.6    Nerespectarea oricareia dintre conditiile mentionate anterior conduce automat la descalificarea respectivului material si stergerea sa de pe site.

4.7    Designurile trimise de participanti sunt votate de orice vizitator pe site, votarea fiind permisa atat utilizatorilor inregistrati, cat si celor neinregistrati. Voturile vor fi contorizate de cand a fost materialul incarcat pe site si pana la data incheierii promotiei. La sfarsitul promotiei, vor fi selectati, pentru a intra in etapa de jurizare, primii 50 de Participanti distincti cu cele mai votate designuri Step by Step inscrise in concurs. In caz de egalitate a mai multor materiale (din punct de vedere al numarului de voturi), va intra in jurizare designul cel mai recent postat. In cazul in care vor exista mai putin de 50 de Participanti cu designuri in concurs, vor intra toti in etapa de jurizare, indiferent de numarul de voturi. Materialele astfel selectate vor intra in jurizare.
Etapa de jurizare consta in acordarea a cate unei note de la 1 la 10, de catre fiecare membru al juriului (sunt permise si jumatati de masura), designurilor calificate in urma votului public si desemnarea unui castigator si a 10 rezerve (desemnate in ordinea descrescatoare a mediei punctajelor obtinute).
Juriul este compus dintr-un reprezentant SC Mobexpert Holding SRL si un reprezentant Interactions Marketing. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat sau refuza primirea premiului se va trece la contactarea unei rezerve;
Un castigator se considera imposibil de contactat in cazul in care nu poate fi contactat telefonic si nici nu raspunde la emailul de anuntare (Organizatorul, prin reprezentantii sai, va transmite 1 email si va face 5 incercari de contact telefonic pe parcursul celor 2 zile lucratoare, in intervale de timp diferite, intre orele 09.00 – 18.00); procesul de validare a rezervelor va fi acelasi ca si in cazul castigatorilor.
In cazul in care nici castigatorul, nici rezervele nu pot fi contactate, editiei respective premiul nu se mai acorda si ramane in proprietatea Organizatorului. In cazul in care juriul considera ca niciunul dintre materialele intrate in jurizare dintr-o sectiune nu respecta toate criteriile necesare pentru a fi desemnat un castigator, titlul de castigator nu se mai acorda, iar premiul ramane in proprietatea Organizatorului. Daca niciunul dintre participanti nu obtine o medie mai mare de 5.00, titlul de castigator nu se mai acorda, iar premiul ramane in proprietatea Organizatorului. Lista ce contine castigatorii si rezervele va fi autentificata de catre un notar public.
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, va semna o declaratie pe propria raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest premiu. Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorul sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaratia se va trimite Organizatorului prin scrisoare recomandata sau curier.

Criteriile de jurizare sunt:
a)    respectarea temei
b)    originalitatea ideii
c)    calitatea executiei

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1    In cadrul promotiei va fi premiat cel mai bun design, conform Sectiunii 4.7.
In cadrul prezentei campanii va fi acordat urmatorul premiu:
Birou Mobexpert Step by Step (Compozitie birou si 2 etajere 233x60x200H cm) in valoare de 1.818 RON (TVA inclus).

5.2    Valoarea totala bruta a premiului acordat fiind de 1.818 RON (TVA inclus).

5.3    Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare-primire a premiilor sau a confirmarii de primire, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

5.4    Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, incluzand, dar fara a se limita la: contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere sau in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei.

5.5    Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.6      In cadrul acestei campanii nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului.

5.7    Refuzul premiului conduce automat la anularea castigatorului. In acest caz se va apela la rezerve in ordinea punctajului obtinut in urma jurizarii.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1    Jurizarea va avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea Promotiei. Premiul promotiei va fi atribuit in urma etapei de jurizare, juriul facand public, pe site-ul www.DesignulTau.ro, numele castigatorului, in termen de 21 de zile lucratoare de la validarea acestuia.

6.2    Castigatorul premiului se considera validat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)    Trimite catre Organizator sau Agentie o copie dupa actul de identitate.
b)    Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul www.DesignulTau.ro.
c)    Castigatorul semneaza procesul verbal in care confirma acceptarea premiului si a tuturor conditiilor legate de intrarea in posesie.

6.3    Orice schimbare de adresa, necomunicata Organizatorului in termen de 5 zile lucratoare si care face imposibila validarea castigatorului sau atribuirea premiului, nu atrage raspunderea Organizatorului, castigatorul fiind invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

6.4    Premiul va fi expediat catre castigatori, in maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

6.5    Atribuirea premiului se va face pe baza actului de identitate al castigatorului. Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate prin chestionarul de inregistrare pe site si cele din actul de identitate duce la invalidarea castigatorului si la pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui premiul unei rezerve. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu poate face dovada identitatii, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

6.6      Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a acordat premiul si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA  7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

7.1     Numele castigatorului validat (cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat) va fi publicat pe site-urile www.DesignulTau.ro si www.cautpromotii.ro in termen de 21 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1    Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.
8.2    Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 9. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

9.1     Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie.

9.2        In cazul in care castigatorul unuia dintre Premiile acordate in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 7759.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise pe www.DesignulTau.ro si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens.

10.2    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

10.3    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10.4    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Mobexpert Holding SRL.

10.5    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

12.2    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Mobexpert Holding SRL., Bucuresti, SOS FABRICA DE GLUCOZA, Nr. 21, Sector 2, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii numelului castigatorului. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

12.3    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

12.4    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

13.1     Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.2    Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-urile www.DesignulTau.ro si www.cautpromotii.ro.

13.3     Prezentul Regulament a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale, la data de 03.11.2009.