Mmmplac înghețatele norocoase Nestlé!

Cumpara cel putin un produs participant si solicita de la punctul de vanzare cardul razuibil cu cod promotional (8 caractere alfanumerice). Inscrie codul pe www.inghetatenorocoase.ro sau trimite-l prin SMS la 1772 (tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone). Pastreaza cardul pentru validare.

Ai mai multe sanse de castig pana pe 2 August 2011! Cumpara orice inghetata norocoasa Nestle, cere cardul razuibil la casa de marcat si inscrie-te si tu!
Premii: 9 x 1000 EUR (cate un premiu pe saptamana); 630 x 100 EUR (cate 10 premii pe zi in intervalul 10:00-20:00).

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!”
1 iunie 2011 – 2 august 2011

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339, RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168, denumita in continuare “Organizatorul” sau “Nestle Romania”. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.2. Regulamentul este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin afisarea pe site-ul web www.inghetatenorocoase.ro, fiind deasemenea disponibil in mod gratuit oricarei persoane la Infoline 021.528.1772, între orele 9:00 – 18.00, de luni pâna vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau trimitând o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate pe site-ul de web www.inghetatenorocoase.ro si vor fi disponibile la infoline-ul campaniei.
1.4. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile marcate cu insemnele promotionale, in perioada 01 Iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei, si 12 iulie 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei prin intermediul agentiilor de implementare:
–    S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr 139B,inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, telefon 021/528.88.00, fax +4031/107.11.44, , înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea mecanismului campaniei si procesarea bazei de date, numita in cele ce urmeaza “Agentia SMS”;
–     SC MRM PARTENERI SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Jules Michelet nr 18 sector 1; nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4017/2003, cod unic de inregistrare 15300138, atribut fiscal RO, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank – Sucursala Bucuresti, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 17121 in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea site-ului de web www.inghetatenorocoase.ro, numita in continuare “Agentia Online”.
Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile marcate cu insemnele promotionale care vor contine logo-ul Nestle, denumirea Campaniei promotionale precum si versiunea scurta a Regulamentului de participare.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura in intervalul calendaristic 01 Iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei, si 12 iulie 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei (numita in continuare „Durata Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1. Produsele participante la Campanie sunt:

FANTASTICO CACTUS
FANTASTICO CHOCO DUO
FANTASTICO VANILLA
FANTASTICO PEPENE ROSU SI MAR
FANTASTICO FOXY
NESQUIK STICK
NESTEA BERRIES
NESTEA LEMON
NESTEA PEACH
PIRULO JELLY FRUIT
PIRULO TROPICAL
BEST ALMONDS
BEST CARAMEL
BES GIANDUIA
BEST STRAWBERRY WHITE
HELLO KITTY
TRANSFORMERS
HIT STRAWBERRY
JOE STRAWBERRY STICK
JOE CHOCOMANIA STICK
JOE VAFA COCOA COCOA
JOE VAFA VANILLA COCOA
JOE CARAMEL CONE
JOE VANILLA COCOA CONE
JOE STRAWBERRY CONE
KIT KAT CONE CACAO
KIT KAT CONE VANILLA/CACAO
TOP GUN CHOCO
TOPGUN MOJITO
TOP GUN VANILLA
MEGA TOP GUN
CHERRY DREAM
NESTLE INGHETATA CU LAPTE COCOA CUP
NESTLE INGHETATA CU LAPTE VANILLA CUP
NIRVANA CHOCOLATE & PRALINES CUP
NIRVANA COFFEE LIQUEUR CUP
NIRVANA CREAM & PRALINES CUP
OVER COCOA CHOCO SYRUP  CUP
OVER VANILLA CARAMEL CUP
BEST MEGA BAR
JOE SANDWICH COCOA
JOE SANDWICH WHITE
MAXIBON SANDWICH
TOPGUN COOKIE SANDWICH
ALOMA ROLL CAKE CREAM
ALOMA CARAMEL COCOA SYRUP 600ML
ALOMA VANILLA STRAWBERRY 600 ML
ALOMA VANILLA CARAMEL 600ML
ALOMA CACAO CHOCO PIECES 600ML
ALOMA COCOA CHERRY SYRUP 1L
ALOMA CARAMEL COCOA SYRUP 1L
ALOMA COCOA COCOA SYRUP 1L
ALOMA VANILLA CARAMEL SYRUP 1L
ALOMA VANILLA COCOA&BISCUITS 1L
ALOMA VANILLA STRAWBERRY 1L
ALOMA STRACIATELA 900 ML
ALOMA CARAMEL CREAM 900ML
ALOMA FOREST FRUITS 900ML
ALOMA PROFITEROLE 900ML
ALOMA RUM RAISINS 900ML
ALOMA SWISS ROLL 900ML
ALOMA TOP CHOC 900ML
ALOMA TIRAMISU 900ML
ALOMA BLACK FOREST 900ML
ALOMA  YOGHURT STRAWBERRY  CEREALS 900ML
JOE CHOCOLATE CREAM 1L
JOE STRAWBERRY CREAM 1L
JOE VANILLA CREAM 1L
LA CREMERIA CHEESE CAKE
LA CREMERIA CHOCOLATE
LA CREMERIA MASCARPONE FOREST FRUITS
LA CREMERIA PISTACHIO
LA CREMERIA STRAWBERRY
LA CREMERIA LEMON
LA CREMERIA VANILLA
LA CREMERIA TIRAMISU
NESQUIK PLUS 750ML
NESTLE INGHETATA CU LAPTE CACAO FAMILY
NESTLE INGHETATA CU LAPTE VANILIE FAMILY
NIRVANA CHOCOLATE & PRALINES FAMILY
NIRVANA CHOCOLATE COFFEE LIQUEUR FAMILY
NIRVANA CHOCO CHERRY FAMILY
NIRVANA CREAM & PRALINES FAMILY
NIRVANA CHEESECAKE FAMILY
NIRVANA CARRIBEAN FAMILY
NIRVANA DULCE DE LECHE FAMILY
NIRVANA FRENCH VANILLA FAMILY
OVER VANILLA-STRAWBERRY 800ML
OVER VANILLA-COCOA 800ML
OVER COCOA 400ML
OVER VANILLA 400ML
MINI JOE MULTIPACK
MINI TOP GUN MULTIPACK

4.2. Pentru fiecare produs achizitionat din cele mentionate la art 4.1 de mai sus, participantii vor primi pe loc un card  razuibil. Pe suprafata fiecarui card se va gasi o suprafata razuibila, precum si versiunea scurta a Regulamentului. Sub suprafata razuibila a fiecarui card, participantii vor descoperi un cod numeric format din 8 caractere alfanumerice.
4.3. In situatia in care un participant nu primeste de la reprezentantul punctului de vanzare de unde se face achizitia produsului participant un card razuibil, conform art 4.2. de mai sus, iar punctul de vanzare este unul participant in promotie, conform Sectiunii 2 de mai sus, Organizatorul recomanda acestuia sa solicite explicit reprezentantului punctului de vanzare un card razuibil. Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, desi au achizitionat cel putin un produs participant la Campanie, participantilor nu le-au fost inmanate carduri razuibile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.    5.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim14 ani la data inceperii Campaniei, care achizitioneaza cel putin un produs participant in campanie din locatiile participante conform Sectiunii 2, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiilor, ai Distribuitorilorsi ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I). Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand completarea de catre reprezentatul legal a formularului electronic de inscriere si bifarea casutei de acord pentru comunicare promotionala de pe site-ul campaniei promotionale.
5.2. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.
5.3. Participantii au obligatia de a pastra cardurile razuibile pe care se gasesc codurile promotionale de participare la Campanie pana in momentul publicarii listei finale a castigatorilor, astfel incat, in cazul contactarii de catre reprezentantii Organizatorului, castigatorii sa poata prezenta pentru validare cardul razuibil continand codul promotional in original.
5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.
5.6. Un participant se poate inscrie in campanie folosind un singur numar de telefon. Daca sunt identificate persoane care au participat in campanie folosind mai multe numere de telefon, in cazul in care au castigat premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 6. PREMIILE
6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda 2 (doua) categorii de premii, si anume: premii orare, premii saptamanale, astfel:
– 420 premii orare in valoare unitara de 420 RON, echivalentul a 100 euro la cursul de schimb 1 euro =  4,2 RON
– 6 premii saptamanale in valoare unitara de 4200 RON, echivalentul a 1000 euro la cursul de schimb 1 euro = 4,2RON
6.2. Valoarea totala a premiilor (valoarea bruta) prezentei campanii este de  205.714 RON, valoare ce contine impozitul cu retinere la sursa pentru premiile ce depasesc valoarea de 600 lei. Valoarea neta totala a premiilor este de 201.600 RON.6.4. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urmatoarei rezerve extrase. In cazul in care nicio rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
7.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 12 iulie 2011, ora 23:59:59 (inclusiv), cel putin unul dintre produsele participante la Campanie si sa primeasca/sa solicite reprezentantului punctului de vanzare participant la promotie un card razuibil, sa descopere prin razuire codul format din 8 caractere alfanumerice si sa inscrie codul in Campanie prin una din cele 2 modalitati de inscriere si anume:

– Prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1772, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone; Un mesaj SMS poate contine un singur cod unic; SMS – urile care contin mai multe coduri unice valide vor fi înregistrate ca fiind o singura înscriere, luându-se în considerare primul cod unic din SMS.
– Prin accesarea si completarea formularului afisat pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro.
Fiecare cod poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
Un participant unic definit de acelasi numar de telefon se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim 5 coduri promotionale valide corecte pe zi calendaristica.
7.2. Participantii au obligatia de a pastra cardurile razuibile continand codurile inscrise in Campanie pana la publicarea listei finale a castigatorilor, continand toti castigatorii validati astfel incat, in eventualitatea unui castig, sa poata face dovada detinerii cardului razuibil. Castigatorii vor fi publicati pe masura ce vor fi validati.
Daca pe perioada campaniei un participant anunta Organizatorul ca a achizitionat un produs participant in promotie insa ca nu a primit un card razuibil, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i acorda respectivului participant un cod extra daca:
·    Participantul suna la numarul de infoline 021/528.1772 si solicita un cod promotional. Codul promotional ii va fi oferit in conditiile in care participantul furnizeaza urmatoarele informatii:
–    Nume si prenume
–    Telefon
–    Adresa de email
–    Copie bon fiscal
–    copia ambalajului produsului participant in promotie.
Bonul fiscal si amabalajul original se vor pastra pentru validare avand acelasi regim ca si cardul razuibil.
7.3. In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor promotionale descoperite pe cardurile razuibile, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/528.1772 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale).
7.4. Inscrierea prin SMS
Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1772 (numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Vodafone, Orange) in intervalul 1 iunie 2011 ora 00:00:00 – 12 iulie 2011, ora 23:59:59 (data limita de primire a mesajelor de participare la Campanie la numarul de telefon 1772), a unui mesaj de participare care sa cuprinda un cod inscris pe cardul razuibil primit la achizitionarea unui produs participant la Campanie.
7.4.1. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa contina un cod format din 8 caractere alfanumerice inregistrat in baza de date a Organizatorului descoperit pe un card razuibil;
– codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie;
– codul sa fie primit la numarul 1772 in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 12 iulie 2011, ora 23:59:59;
– numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.
7.4.2. Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1772, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia in care se afla:
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata: “Felicitari! Te-ai inscris in Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!”.Pastreaza cardul razuibil pentru validare! Infoline 021/528.1772 (tarif normal)”
– daca mesajul nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc.): “Cod incorect! Detalii pe www.inghetatenorocoase.ro sau la Infoline 021/528.1772 (apel cu tarif normal)”
Inscrierile prin SMS continand coduri gresite vor primi SMS de raspuns in limita a 2 mesaje / zi.
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie se va trimite urmatorul mesaj: “ Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772”
– daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a Campaniei, respectiv 1 iunie 2011: ”Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” incepe in data de 1.06.2011, ora 00:00:00. Pastreaza cardul razuibil si trimite codul dupa aceasta data. Succes!”
– daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv dupa data de 12 iulie 2011, ora 23:59:59: Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” s-a incheiat in data de 12.07.2011, ora 23:59:59. Vezi lista castigatorilor pe www.inghetatenorocoase.ro” – daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 6-lea 5 cod corect inscris in acea zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, se va trimite urmatorul mesaj:
„Ai atins limita maxima de 5 coduri pe zi. Te asteptam si maine cu noi coduri. Succes! Infoline 021/528.1772”

Inscrierile prin SMS care depasesc limita zilnica de 6 inscrieri / zi nu vor primi mesaje de raspuns.
7.4.3. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1772 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 7.4.1 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/deja inscrise in Campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul inscris pe cardul razuibil, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
7.4.4. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a) Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1772, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon decat 1772;
b) Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau ale mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 7.4. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c) Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d) Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e) Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS sau internet de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f) Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile promotionale de participare;
g) Inainte si dupa data limita de primire a mesajelor (1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 12 iulie 2011, ora 23:59:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.
h) pentru neinmanarea cardurilor razuibile de catre locatiile participante conform Sectiunii 2.
i) pentru achizitionarea de produse participante din locatii neparticipante conform Sectiunii 2 (respectiv locatii care nu sunt marcate cu insemnele promotionale ale campaniei).
7.5. INSCRIEREA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI ELECTRONIC DE PE SITE-UL www.inghetatenorocoase.ro
7.5.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea site-ului www.inghetatenorocoase.ro in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei – 12 iulie 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv:
(*) numarul de telefon mobil – numar valid care ii apartine sau la care are acces
(*) Nume, Prenume
(*) Data nasterii
(*) Localitatea (domiciliu stabil)
Adresa: (*)Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament, (*) Judet/Sector,
(*) Sex M/ F
(*) adresa de e-mail valida care ii apartine sau la care are acces
(*) Parola contului creat pentru participarea in promotie si confirmarea parolei
(*) cod securitate CAPTCHA
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii, in calitate de reprezentant legal (parinte/tutore) al minorului care viziteaza si utilizeaza site-ul www.inghetatenorocoase.ro, a Termenilor si Conditiilor si a Politicii de confidentialitate mentionate pe acest site, in situatia in care participantul este minor.
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a conditiilor de utilizare pe acest site.
(*) “Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestlé Romania? [ ] DA [ ] NU”
Cum ati aflat despre aceasta promotie? TV/internet/prieteni/reviste, ziare/in magazine/altele (va rugam sa specificati)
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

7.5.2. Dupa completarea formularului de inregistrare, Participantii trebuie sa dea click pe butonul „Trimite”. Pentru a finaliza crearea contului, Participantii vor primi pe adresa de email cu care s-au inregistrat in Campanie un email cu link-ul de activare a contului.

7.5.3. Pentru activarea contului, Participantii trebuie sa dea click pe link-ul de activare trimis pe adresa de e-mail cu care s-au inregistrat in Campania “ Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!”.

7.5.4. Este permisa crearea unui singur cont in scopul inscrierii in Campanie pentru fiecare persoana. Persoanele care isi fac mai multe conturi folosind adrese diferite de e-mail vor fi excluse din Campanie, inclusiv in cazul in care persoana respectiva este desemnata castigator.

7.5.5. Dupa accesarea link-ului, respectiv dupa activarea contului, participantii au posibilitatea de a inregistra coduri prin logarea in contul creat si prin completarea formularului de autentificare care va cuprinde urmatoarele campuri obligatorii:
(*)Numar de telefon mobil (numarul de telefon mobil utilizat la crearea contului conform sectiunii 7.5.1)
(*)Parola cont (parola aleasa la crearea contului conform sectiunii 7.5.1)
(*)Cod captcha

7.5.6. Dupa completarea corecta a formularului de autentificare, conform sectiunii 7.5.5 de mai sus), participantii se vor putea inscrie in Campanie prin completarea formularului de inscriere care va cuprinde urmatoarele campuri obligatorii:
(*)Cod promotional
(*)Cod captcha

7.5.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa contina un cod descoperit pe un card razuibil;
– codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere;
– codul sa fie inscris in Campanie in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 12 iulie 2011, ora 23:59:59, inclusiv.
– numarul de telefon cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii prin intermediul formularului de inscriere disponibil pe www.inghetatenorocoase.ro sa fie un numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.
7.5.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare pe site de tipul:
”Felicitari! Ai inscris un cod in Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!”. Un mesaj de validare a codului a fost trimis pe adresa de email cu care te-ai inscris in promotie. Verifica emailul, inclusiv folderul Spam/Bulk. Pastreaza cardul razuibil pentru validare! Pentru detalii suna la Infoline 021/528.1772 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale”.
7.5.4. Pentru fiecare cod promotional inscris pe www.inghetatenorocoase.ro in perioada Campaniei, in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi, in cel mult 24 de ore, un mesaj, la adresa de email cu care s-a inscris in promotie, care va avea un continut de tipul:
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere), si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata: “Felicitari! Te-ai inscris in Campania NESTLE “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!”. Pastreaza cardul razuibil pentru validare! Infoline 021/528.1772 (tarif normal) apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale.””
– daca mesajul nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie,sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc.): “Cod incorect! Detalii pe www.inghetatenorocoase.ro sau la Infoline 021/528.1772 (apel cu tarif normal) apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale.”
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie sau exista o eroare a sistemului de inregistrare a codurilor se va trimite urmatorul mesaj: “ Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772, numar cu tarif normal apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si.”

– daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv dupa data de 12 iulie 2011, ora 23:59:59: Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” s-a incheiat in data de 12.07.2011, ora 23:59:59. Vezi lista castigatorilor pe www.inghetatenorocoase.ro” – daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 6-lea 5 cod corect inscris in acea zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, se va trimite urmatorul mesaj:
„Ai atins limita maxima de 5 coduri pe zi. Te asteptam si maine cu noi coduri. Succes! Infoline 021/528.1772”

Inscrierile prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro care depasesc limita zilnica de 6 inscrieri / zi nu vor primi mesaje de raspuns.

– daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a Campaniei, respectiv 1 iunie 2011, ora 00:00:00: ”Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” incepe in data de 1.06.2011, ora 00:00:00. Pastreaza cardul razuibil si trimite codul dupa aceasta data. Succes!”
– daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv 12.07.2011, ora 23:59:59: „Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” s-a incheiat in data de 01.05.2011, ora 23:59:59. Vezi lista castigatorilor pe www.inghetatenorocoase.ro”
7.5.5. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 7.5.1 si 7.5.2. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/ deja inscrise in campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
7.5.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns (transmise prin SMS sau email) pe parcursul Campaniei, fara o notificare prealabila.

SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE
8.1. Un cod promotional poate fi inscris in Campanie  doar o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
8.2. In cazul inscrierilor efectuate prin completarea formularului electronic pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro se considera “participant unic” ansamblul format din numarul de telefon si adresa de e-mail utilizate in momentul inscrierii. Odata inscris in Campanie, participantul va trebui sa foloseasca la fiecare inscriere ulterioara acelasi ansamblu, respectiv acelasi numar de telefon si aceeasi adresa de e-mail. Nu se vor putea utiliza pentru inscriere acelasi numar de telefon in combinatie cu o alta adresa de e-mail sau aceeasi adresa de e-mail in combinatie cu un alt numar de telefon mobil.
8.3. Pentru a acorda sanse egale tuturor participantilor la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in urmatoarele conditii:
8.3.1. In cazul in care se constata ca exista erori de tiparire/productie (luand ca exemplu, dar fara a ne limita la aceasta, coduri greu lizibile inscriptionate pe cardurile razuibile) si Participantul face dovada existentei acestor erori in termen de 5 zile de la data sesizarii adresate Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a acorda Participantului un cod extra in termen de 1 zi lucratoare de la primirea dovezii, cu care acesta poate participa la Campanie in perioada specificata la Sectiunea 3.
8.3.2. Daca Participantul introduce un cod promotional si primeste mesajul “Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772”. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere sau nu Participantului un cod extra in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea situatiei. Situatiile mentionate mai sus pot fi solutionate pana in ultima zi lucratoare de desfasurare a campaniei,  12.07.2011, ora 18:00:00, ora Romaniei.
8.3.3 Daca un participant achizitioneaza un produs participant dintr-o locatie neparticipanta la promotie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i acorda respectivului participant un cod extra daca Participantul suna la numarul de infoline 021/528.1772 si solicita un cod promotional. Codul promotional ii va fi oferit in conditiile in care participantul furnizeaza urmatoarele informatii:
–    Nume si prenume
–    Telefon
–    Adresa de email
–    Copie bon fiscal care atesta achizitionarea unui produs participant
–    copia ambalajului produsului participant in promotie.
Participantul va primi codul extra in termen de 1 zi lucratoare de la primirea dovezilor de catre Organizator.
8.4. Codurile extra au acelasi statut ca si codurile promotionale de pe cardurile razuibile si pot fi folosite pentru inscrierea in Campanie conform sectiunii 8 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR
Premiile zilnice orare
9.1.Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere automata aleatoare, prin care se vor desemna momentele exacte ale tragerilor la sorti ale castigatorilor fiecarui premiu zilnic orar al Campaniei, numite in cele ce urmeaza „momente castigatoare”.
9.2. In scopul extragerii automate a acestor momente castigatoare, durata unei zile va fi impartita in 10 intervale fixe de cate o ora, incepand cu ora 10:00:00 si pana la ora 19:59:59. Pentru intervalul orar 20:00:00 – 09:59:59 nu vor avea loc extrageri de momente castigatoare.
9.3. In fiecare zi a Campaniei, in intervalul orar 10:00:00 – 19:59:59, vor exista 10 momente castigatoare in care se vor efectua tragerile la sorti ale castigatorilor premiilor zilnice orare, adica maxim 10 premii a cate 100 euro pe zi calendaristica.
9.4. Tragerile la sorti ale castigatorilor premiilor zilnice orare vor avea loc in intervalul orar imediat urmator fiecarui interval de participare (de exemplu, codurile corect inscrise in Campanie in intervalul orar 10:00:00 – 10:59:59 al unei zi de campanie, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, vor participa la tragerea la sorti care va avea loc in intervalul orar 11:00:00 – 11:59:59 al aceleiasi zile, la momentul desemnat castigator pentru acel interval, conform art 9.1. si 9.2. de mai sus.
9.5. La tragerile la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare vor participa toate codurile corecte inscrise valid in Campanie in intervalul orar pentru care extragerea are loc.
9.6 Codurile, valide, corect inscrise in afara intervalului zilnic de participare 10:00:00 – 19:59:59 vor participa la prima tragere la sorti de a doua zi din intervalul orar 11:00:00 – 11:59:59 ( de exemplu, codurile inscrise in intervalul 01.06.2011, ora 20:00:00 – 02.06.2011, ora 09:59:59 vor participa la prima extragere din data de 02.06.2011, respectiv la extragerea care va avea loc in intervalul orar 11:00:00 – 11:59:59)
9.7. Toate momentele castigatoare se vor extrage in formatul: [zi/interval orar/ora/minut/secunda].
9.8. Daca intr-una dintre zile, intr-un interval de participare nu se acumuleaza nicio inscriere, deci nu se va putea desemna un castigator, premiul respectiv se va reporta si va fi acordat prin tragere la sorti in urmatorul interval.
9.9. In cadrul fiecarei trageri la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare se vor desemna cate un castigator si trei rezerve. Astfel, daca Participantul desemnat castigator in urma unei trageri la sorti nu indeplineste conditiile de validare conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda premiul respectiv urmatoarei Rezerve care indeplineste conditiile de validare. Daca niciuna dintre Rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul respectiv va ramane in posesia Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
9.10. Ulterior fiecarei trageri la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare, catre numerele de telefon de pe care au fost inscrise codurile extrase castigatoare se va trimite un SMS de anuntare a castigului, indiferent de modalitatea de inscriere in campanie utilizata (SMS sau Web). In situatia in care inscrierea codurilor castigatoare a fost facuta pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro, participantii vor primi in paralel si un mesaj de informare privind castigul prin e-mail.
9.11. Un Participant unic identificat dupa combinatia unica de nume, prenume, numar de telefon, poate castiga maxim 3 (trei) premii zilnice orare pe intreaga durata a Campaniei. In situatia in care, pe parcursul Campaniei, se constata ca in cadrul tragerilor la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare un Participant a fost desemnat castigator de mai mult decat de 3 (trei) ori, castigurile ulterioare vor fi invalidate iar premiile respective vor fi acordate in ordine rezervelor.
Premiile saptamanale
9.12. Pentru fiecare saptamana a Campaniei se va extrage 1(un) premiu saptamanal. Codurile castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in prezenta unui notar public. Prima saptamana este considerata perioada 01 Iunie ora 00:00:00 – 07 Iunie ora 23:59:59 inclusiv, urmata de perioade susccesive de 7 zile. Ultimul premiu saptamanal va fi acordat pentru perioada 06 Iulie ora 00:00:00 – 12 iulie ora 23:59:59. Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de miercuri ulterioare fiecarei saptamani de campanie.
9.13. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 3 rezerve. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor corect inscrise in intervalul de participare saptamanal anterior fiecarei extrageri, mai putin codurile extrase castigatoare pentru premiile zilnice orare in saptamana respectiva. Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile inregistrate in saptamana pentru care este efectuata extragerea.
9.14. In situatia putin probabila in care intr-o saptamana nu va exista nici o inscriere valida in Campanie, premiul acelei saptamani va ramane la dispozitia Organizatorului.
9.15. Un Participant unic identificat dupa combinatia unica de nume, prenume, numar de telefon,, poate castiga maxim 1 (un) premiu saptamanal pe intreaga durata a Campaniei. In situatia in care, pe parcursul Campaniei, se constata ca in cadrul tragerilor la sorti pentru acordarea premiilor saptamanale a fost desemnat castigator de mai mult decat 1 (o) data, castigurile ulterioare vor fi invalidate iar premiile respective vor fi acordate in ordine rezervelor.
9.16. Un cod valid corect inscris in Campanie poate castiga un singur premiu, indiferent de tipul de premiu (zilnic orar sau saptamanal) pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 10. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
10.1. Pe intreaga perioada a Campaniei, la fiecare extragere pentru premiile zilnice orare si saptamanale se va extrage cate un cod castigator conform prevederilor prezentului Regulament si 3 rezerve.
10.2. Ulterior fiecarei extrageri, catre numerele de telefon de pe care au fost inscrise codurile extrase castigatoare se va trimite un mesaj SMS de anuntare a castigului, de forma:
„Felicitari! Ai castigat 100 euro cu codul XXXXXXXX  Nestlé IceCream! Suna la 021.528.1772 (tarif normal) L-V 9h-18h.Pastreaza cardul razuibil pentru validare!” pentru castigatorii premiilor zilnice orare sau
“Felicitari! Ai castigat 1000 euro cu codul XXXXXXXX Nestlé IceCream! Suna la 021.528.1772 (tarif normal) L-V 9h-18h.Pastreaza cardul razuibil pentru validare!” pentru castigatorii premiilor saptamanale.
Dupa trimiterea mesajului text SMS din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu zilnic sau un premiu saptamanal, Participantul are obligatia sa contacteze Organizatorul, in termen de 3 zile lucratoare, la numarul de telefon 021-528.1772 (numar cu tarif normal), apelabil intre orele 9:00 si 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor, in vederea revendicarii premiului castigat.
10.3. Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor Campaniei, acestora li se va solicita telefonic acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate telefonic, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume si adresa din actul de identitate(judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), numar de telefon, varsta. In cazul in care adresa de resedinta este diferita de cea inscrisa in actul de identitate, Organizatorul le va solicita pe amandoua.
10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor dovada detinerii cardului promotional razuibil, ce contine inscris codul extras castigator, in vederea pre-validarii castigului. Pre-validarea castigurilor se va efectua prin expedierea in termen de 2 zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului a unei copii lizibile a cardului razuibil ce contine codul extras castigator prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numarul de fax indicate de catre Organizator. Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.
10.5. In situatia in care codul extras castigator este un cod extra, pre-validarea se va face pe baza cardului razuibil pentru care a fost acordat codul extra sau, in cazul codurilor alocate conform art 7.2., pe baza bonului fiscal ce atesta achizitionarea a cel putin unui produs participant la Campanie si a ambalajului produsului participant.
10.6. In scopul validarii finale, ulterior pre-validarii, Organizatorul va solicita participantilor cardurile razuibile originale continand codurile desemnate castigatoare, cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3. Predarea celor de mai sus catre Organizator se va face prin curier, in termen de 7 zile calendaristice de la momentul prevalidarii, pe baza de Proces Verbal de predare primire astfel:
10.7. Organizatorul va stabili impreuna cu Participantul coordonatele (data, ora si adresa de contact) la care Organizatorul va trimite un curier, astfel incat cardul razuibil original continand codul promotional extras castigator cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3sa ajunga in posesia Organizatorului in termen de maxim 7 zile calendaristice de la momentul prevalidarii.
10.8. Participantul va preda curierului in vederea expedierii catre Organizator cardul razuibil in original continand codul castigator, cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3si va semna impreuna cu acesta un Proces Verbal de predare primire a cardului razuibil in cauza. In acest caz, costul expedierii revine in responsabilitatea exclusiva a Organizatorului.
10.9. In situatia in care Participantul nu va fi gasit la adresa indicata iar cardul razuibil nu va fi predat curierului la prima vizita a acestuia, curierul va lasa un aviz de informare, mentionandu-se numarul de telefon la care curierul poate fi contactat. Participantul are obligatia de a contacta curierul in termen de 24 de ore de la momentul avizarii. In acest interval, predarea cardulurilor razuibile/ cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3 si a procesului verbal semnat catre curier respectiv livrarea acestuia la Organizator va fi gratuita.
10.10. In situatia in care participantul nu contacteaza curierul in intervalul mai sus mentionat, livrarea cardului razuibil catre Organizator se va face prin curier ales de catre participant, pe cheltuiala participantului. Termenul maxim in care cardulu razuibil continand codul castigator trebuie sa ajunga la Organizator este de 5 zile calendaristice de la momentul in care avizul de informare mentionat la art 10.9. din prezentul Regulament a fost facut, in caz contrar castigul va fi invalidat iar premiul va fi acordat unei rezerve.
10.11. Participantii au obligatia de a comunica reprezentantului Organizatorului adresa corecta si completa unde se doreste predarea catre curier a cardurilor razuibile continand codurile castigatoare cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3. In caz contrar, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care curierul nu poate contacta participantul iar predarea cardului razuibil continand codul castigator nu poate avea loc conform Regulamentului din astfel de considerente.
10.12. In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, va semna o declaratie pe propria raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest premiu. Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorul sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaratia se va trimite Organizatorului prin curier in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.
10.13. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul in termen de 3 zile lucratoare de la trimiterea SMS-ului prin care este informat ca a castigat un Premiu zilnic sau un Premiu saptamanal, Organizatorul va apela la rezerve in ordinea extrasa. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor. Daca niciuna dintre rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
10.14. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
10.15. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data validarii, prin transfer bancar. Castigatorul are obligatia de a trimite Organizatorului o copie dupa extrasul sau de cont bancar in RON in care va fi platit premiul. Copia va fi transmisa Organizatorului prin e-mail sau fax impreuna cu copia cardului razuibil continand codul extras castigator, in cadrul procedurii de prevalidare descrisa la art 10.3 – 10.5. din prezentul Regulament. In cazul in care nu detine un cont bancar, castigatorul are posibilitatea de a-si deschide un cont bancar in RON in termen de 5 zile de la data validarii.
10.16. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiilor zilnice si a premiilor saptamanale vor fi suportate de catre Organizator, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentale trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a adresei postale in cazul livrarii premiilor prin mandat postal sau a numarului de cont bancar in cazul premiilor transmise prin transfer bancar.
10.17. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru conturile transmise incorect,pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in privinta contului bancar comunicat Organizatorului si pentru orice alte informatii furnizate incorect si incomplet.
Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
10.18. In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
10.19. In situatia in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana aflata in imposibilitate de a se deplasa (ca de exemplu dar fara a se limita la persoanele cu handicap locomotor/fizic), acesta poate opta pentru a imputernici o alta persoana pentru a intra in posesia premiului. Imputernicirea se va face in scris prin semnarea de catre castigator a unei declaratii pe proprie raspundere.

10.20. In situatia in care un minor cu varsta intre 14 si 18 ani va fi desemnat castigator al unuia din premiile Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al parintelui. In acest sens, tutorele legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de pre-validare/validare urmatoarele documente:
–     Copie dupa actul de identitate al parintelui sau tutorelui legal, in cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 lei;
–     Proces verbal de acceptare a premiului in numele minorului;
–     O declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta;
–     O copie dupa extrasul de cont bancar in RON al parintelui sau tutorelui legal;
–     Cardul razuibil participant in promotie in original ce contine codul valid desemnat castigator (in cazul codului extra, participantul va trimite cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 8.3.3).
10.21. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.
10.22. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „ Mmmplac inghetatele norocoase Nestlé!” vor fi puse in posesia castigatiorilor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE
11.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile de premii facute pe baza cardurilor razuibile continand coduri promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale cardurilor razuibile continand coduri promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin cele doua modalitati de inscriere in Campanie efectuate dupa data de 12 07 2011, ora 23:59:59, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
11.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea cardurilor razuibile castigatoare, a cardurilor razuibile cu erori de tiparire, respectiv a bonurilor fiscale si ambalajelor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea cardurilor razuibile necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de carduri razuibile care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
11.3. Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a cardurilor razuibile promotionale sau pentru sustragerea acestora.
11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 12. DATE PERSONALE
12.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise pe www.inghetatenorocoase.ro si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestlé Romania? [ ] DA [ ] NU”
Organizatorul si Agentiile garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339 in atentia Serviciul Consumatorului.
Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care Participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
14.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data confirmarii de plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
14.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1772 (numar cu tarif normal), contravaloarea apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.

SECTIUNEA 15. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.1772 (numar cu tarif normal) si pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. NESTLE ROMANIA S.A, cu sediul social in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339.
15.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari.
15.4. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat.

Act Aditional nr 1 la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!”

Regulamentul Campaniei promotionale „Mmm plac inghetatele norocoase Nestle!” autentificat in data de 30 Mai 2011 cu numarul 219 la Biroul Notarial Ioana Gelei se modifica astfel:
Perioada Campaniei promotionale „Mmm plac inghetatele norocoase Nestle!” se prelungeste pana pe data de 02 August 2011, ora 23:59:59.
In acest scop, Regulamentul Campaniei promotionale se modifica dupa cum urmeaza:
Articolul 1.4 din cadrul Sectiunii „1. DESFASURAREA CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„1.4. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile marcate cu insemnele promotionale, in perioada 01 Iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei, si 02 August 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei prin intermediul agentiilor de implementare:
S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr 139B,inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, telefon 021/528.88.00, fax +4031/107.11.44, , înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea mecanismului campaniei si procesarea bazei de date, numita in cele ce urmeaza “Agentia SMS”;
si
S.C. MRM PARTENERI SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Jules Michelet nr 18 sector 1; nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4017/2003, cod unic de inregistrare 15300138, atribut fiscal RO, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank – Sucursala Bucuresti, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 17121 in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea site-ului de web www.inghetatenorocoase.ro, numita in continuare “Agentia Online”.
Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.
Sectiunea „3. DURATA CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„Campania se va desfasura in intervalul calendaristic 01 Iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei, si  02 August 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei (numita in continuare „Durata Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.”
Articolele 6.1 si 6.2 din cadrul Sectiunii „6. PREMIILE” se modifica si vor avea urmatorul continut:
“6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda 2 (doua) categorii de premii, si anume: premii orare, premii saptamanale, astfel:
– 630 premii orare in valoare unitara de 420 RON, echivalentul a 100 euro la cursul de schimb 1 euro =  4,2 RON
– 9 premii saptamanale in valoare unitara de 4.200 RON, echivalentul a 1.000 euro la cursul de schimb 1 euro = 4,2RON
6.2. Valoarea totala a premiilor (valoarea bruta) prezentei campanii este de  308.571 RON, valoare ce contine impozitul cu retinere la sursa pentru premiile ce depasesc valoarea de 600 lei. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urmatoarei rezerve extrase. In cazul in care nicio rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.”
Articolul 7.1. din cadrul Sectiunii ”7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA“ se modifica si va aveaurmatorul continut:
“7.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 2 august 2011, ora 23:59:59 (inclusiv), cel putin unul dintre produsele participante la Campanie si sa primeasca/sa solicite reprezentantului punctului de vanzare participant la promotie un card razuibil, sa descopere prin razuire codul format din 8 caractere alfanumerice si sa inscrie codul in Campanie prin una din cele 2 modalitati de inscriere si anume:
– Prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1772, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone; Un mesaj SMS poate contine un singur cod unic; SMS – urile care contin mai multe coduri unice valide vor fi înregistrate ca fiind o singura înscriere, luându-se în considerare primul cod unic din SMS.
– Prin accesarea si completarea formularului afisat pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro.
Fiecare cod poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
Un participant unic definit de acelasi numar de telefon se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim 5 coduri promotionale valide corecte pe zi calendaristica.”
Articolele 7.4. “Inscrierea prin SMS”, 7.4.1., 7.4.2. si  7.4.4.  litera g) din cadrul Sectiunii “7.MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA” se modifica si vor avea urmatorul continut:
“Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1772 (numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Vodafone, Orange) in intervalul 1 iunie 2011 ora 00:00:00 – 2 august 2011, ora 23:59:59 (data limita de primire a mesajelor de participare la Campanie la numarul de telefon 1772), a unui mesaj de participare care sa cuprinda un cod inscris pe cardul razuibil primit la achizitionarea unui produs participant la Campanie.”
“7.4.1. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa contina un cod format din 8 caractere alfanumerice inregistrat in baza de date a Organizatorului descoperit pe un card razuibil;
– codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie;
– codul sa fie primit la numarul 1772 in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 2 august 2011, ora 23:59:59;
– numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.”
„7.4.2. Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1772, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia in care se afla:
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata: “Felicitari! Te-ai inscris in Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!”.Pastreaza cardul razuibil pentru validare! Infoline 021/528.1772 (tarif normal)”
– daca mesajul nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc.): “Cod incorect! Detalii pe www.inghetatenorocoase.ro sau la Infoline 021/528.1772 (apel cu tarif normal)”
Inscrierile prin SMS continand coduri gresite vor primi SMS de raspuns in limita a 2 mesaje / zi.
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie se va trimite urmatorul mesaj: “ Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772”
– daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a Campaniei, respectiv 1 iunie 2011: ”Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!” incepe in data de 1.06.2011, ora 00:00:00. Pastreaza cardul razuibil si trimite codul dupa aceasta data. Succes!”
– daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv dupa data de 2 august 2011, ora 23:59:59: Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!” s-a incheiat in data de 2.08.2011, ora 23:59:59. Vezi lista castigatorilor pe www.inghetatenorocoase.ro” – daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 6-lea 5 cod corect inscris in acea zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, se va trimite urmatorul mesaj:
„Ai atins limita maxima de 5 coduri pe zi. Te asteptam si maine cu noi coduri. Succes! Infoline 021/528.1772”
Inscrierile prin SMS care depasesc limita zilnica de 6 inscrieri / zi nu vor primi mesaje de raspuns.
Daca pe durata Campaniei, un Participant inscrie consecutiv un total de 10 coduri incorecte sau deja inscrise, indiferent de metoda de inscriere utilizata (SMS sau web), accesul Participantului va fi restrictionat atat prin SMS cat si pe web pentru o perioada de 24 de ore; astfel, toate intrarile sale in promotie dupa cel de-al 10-lea cod incorect nu vor mai fi luate in considerare pe o perioada de 24 de ore. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face automat in momentul expirarii termenului de 24 ore de la momentul inscrierii celui de-al 10-lea cod incorect consecutiv. In cazul in care aceasta situatie se repeta dupa prima restrictionare  conform celor de mai sus, respectiv Participantul inscrie din nou 10 coduri incorecte sau deja inscrise, accesul acestuia va fi blocat permanent. Astfel, toate intrarile sale in Campanie dupa cel de-al doilea set de 10 coduri incorecte nu vor mai fi luate in considerare pe intreaga durata a Campaniei.”
“7.4.4. g) Inainte si dupa data limita de primire a mesajelor (1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 2 august 2011, ora 23:59:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.”
Articolele 7.5.1., 7.5.2. si  7.5.4. din cadrul sectiunii “7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA” se modifica si vor avea urmatorul continut:
“7.5.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea site-ului www.inghetatenorocoase.ro in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00, ora Romaniei – 2 august 2011, ora 23:59:59, ora Romaniei si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv:
(*) numarul de telefon mobil – numar valid care ii apartine sau la care are acces
(*) Nume, Prenume
(*) Data nasterii
(*) Localitatea (domiciliu stabil)
Adresa: (*)Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament, (*) Judet/Sector,
(*) Sex M/ F
(*) adresa de e-mail valida care ii apartine sau la care are acces
(*) Parola contului creat pentru participarea in promotie si confirmarea parolei
(*) cod securitate CAPTCHA
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii, in calitate de reprezentant legal (parinte/tutore) al minorului care viziteaza si utilizeaza site-ul www.inghetatenorocoase.ro, a Termenilor si Conditiilor si a Politicii de confidentialitate mentionate pe acest site, in situatia in care participantul este minor.
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a conditiilor de utilizare pe acest site.
(*) “Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestle Romania? [ ] DA [ ] NU”
Cum ati aflat despre aceasta promotie? TV/internet/prieteni/reviste, ziare/in magazine/altele (va rugam sa specificati)
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.”
“7.5.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa contina un cod descoperit pe un card razuibil;
– codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere;
– codul sa fie inscris in Campanie in perioada 1 iunie 2011, ora 00:00:00 – 2 august 2011, ora 23:59:59, inclusiv
– numarul de telefon cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii prin intermediul formularului de inscriere disponibil pe www.inghetatenorocoase.ro sa fie un numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.”
“7.5.4. Pentru fiecare cod promotional inscris pe www.inghetatenorocoase.ro in perioada Campaniei, in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi, in cel mult 24 de ore, un mesaj, la adresa de email cu care s-a inscris in promotie, care va avea un continut de tipul:
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere), si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata: “Felicitari! Te-ai inscris in Campania NESTLE “Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!”. Pastreaza cardul razuibil pentru validare! Infoline 021/528.1772 (tarif normal) apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale.””
– daca mesajul nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie,sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc.): “Cod incorect! Detalii pe www.inghetatenorocoase.ro sau la Infoline 021/528.1772 (apel cu tarif normal) apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale.”
– daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie sau exista o eroare a sistemului de inregistrare a codurilor se va trimite urmatorul mesaj: “ Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772, numar cu tarif normal apelabil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si.”
– daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv dupa data de 2 august 2011, ora 23:59:59: Campania “Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!” s-a incheiat in data de 2.08.2011, ora 23:59:59. Vezi lista castigatorilor pe www.inghetatenorocoase.ro.”
Articolul 8.3.2. din cadrul Sectiunii “8. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE”  se modifica si va avea urmatorul continut:
“8.3.2. Daca Participantul introduce un cod promotional si primeste mesajul “Cod invalid! Codul a mai fost folosit. Te rugam inscrie un alt cod. Pentru detalii sunati la Infoline 021/528.1772”. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere sau nu Participantului un cod extra in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea situatiei. Situatiile mentionate mai sus pot fi solutionate pana in ultima zi lucratoare de desfasurare a campaniei, 2 august 2011, ora 18:00:00, ora Romaniei.”
Articolele 9.1. si 9.12. din cadrul Sectiunii 9. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR” se modifica si va avea urmatorul continut:
“9.1.Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere automata aleatoare, prin care se vor desemna momentele exacte ale tragerilor la sorti ale castigatorilor fiecarui premiu zilnic orar al Campaniei, pentru perioada 1 iunie 2011 – 12 iulie 2011, numite in cele ce urmeaza „momente castigatoare”.  Pentru perioada 13 iulie 2011 – 2 august 2011 tragerea la sorti pentru desemnarea “momentelor castigatoare” va avea loc pe data de 4 iulie 2011.”
“9.12. Pentru fiecare saptamana a Campaniei se va extrage 1(un) premiu saptamanal. Codurile castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in prezenta unui notar public. Prima saptamana este considerata perioada 01 Iunie ora 00:00:00 – 07 Iunie ora 23:59:59 inclusiv, urmata de perioade susccesive de 7 zile. Ultimul premiu saptamanal va fi acordat pentru perioada 27 Iulie ora 00:00:00 – 2 august ora 23:59:59. Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de miercuri ulterioare fiecarei saptamani de campanie.”
Articolul 11.1. din cadrul Sectiunii “11. RESPONSABILITATE” se modifica si va avea urmatoul continut:
“11.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile de premii facute pe baza cardurilor razuibile continand coduri promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale cardurilor razuibile continand coduri promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin cele doua modalitati de inscriere in Campanie efectuate dupa data de 2 august 2011, ora 23:59:59, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.”
Restul clauzelor Regulamentului, ca de exemplu (dar fara a se limita la) Mecanismul campaniei promotionale raman neschimbate.
Prezentul Act Aditional la Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 6 iulie 2011, cu numarul 431.

Organizator,
NESTLE ROMANIA SRL

Prin Imputernicit,
SC SYSCOM DIGITAL SRL