M&M Cinema Mega Image 2019

Cumpără orice produs M&M’s și trimite SMS cu ID unic de pe bonul fiscal sau numărul facturii fiscale la numărul 3743 (tarif normal în rețelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom). Un mesaj SMS trebuie să conțină ID unic de pe bonul fiscal conform Anexa 1 (Exemplu 90000825314769358247639) sau numărul facturii fiscale (Exemplu 2789). Păstrează bonul/ factura pentru validare.

Premiu prin tragere la sorți: 1 x Smart TV Samsung 123 cm 49NU7102, 4K Ultra HD + 1 x Sound Bar Samsung HW-K335, 130W, 2.1, Bluetooth, USB, negru.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“M&M Cinema Mega Image 2019”
organizată de S.C. Mars România S.R.L.

Art. 1 – Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “M&M Cinema Mega Image 2019” (denumita in continuare “Promotia”) este S.C. Mars Romania S.R.L. (“Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, avand numar de operator de date personale 98.
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii: – S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, str. Maxim Gorki nr.20A, sec.1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie . – S.C. Touch Communications S.R.L. persoana juridica romana cu sediul cu sediul in Bucuresti, Sector 1, CSDA Siriului, str. Siriului, nr. 22-26, et. 1, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, avand cod unic de inregistrare 34551632, agentia de implementare.
Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
Promotia este organizata si desfasurata in toata reteaua de magazine fizice Mega Image, inclusiv reteaua Shop&Go, cat si site-ul www.mega-image.ro; in perioada 31 octombrie 2019 – 27 noiembrie 2019, denumite generic “magazine participante”.
Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati: . in scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1; . online, pe site-ul www.infopromotii.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public.
3.3. Prin simpla participare la Promotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale (inclusiv numarul de telefon de pe care a fost transmis SMS pentru participarea la Campanie) comunicate Organizatorului sau Agentiilor sa fie utilizate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
Art. 4 – Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice (“Participantii”), cetateni romani sau straini cu domiciliul sau resedinta/adresa de corespondenta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de minim 18 ani la data inceperii promotiei.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
· angajatii companiei Mars Romania S.R.L., ai distribuitorilor acesteia si ai agentiilor implicate in organizarea si desfasurarea Promotiei ;
· angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei , inclusiv angajatii si asociatii magazinelor participante. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.
Art. 5 – Produsele participante
5.1. Produsele Participante sunt toate produsele din gama M&M’s, produsele comercializate de catre Organizator si achizitionate prin intermediul magazinelor participante, disponibile in limita stocului existent in magazinele participante.
5.2. Participantilor si/sau consumatorilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii Produselor Participante (altele decat tarifele telefonice normale pentru participarea la Campanie).
Art. 6 – Premiile Promotiei, anuntarea si validarea castigatorului; acordarea premiilor
6.1. Premiile Promotiei 6.1.1 In cadrul Promotiei va fi acordat un premiu, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos: – 1 premiu ce contine: 1 buc Smart TV Samsung 123 cm 49NU7102, 4K Ultra HD si 1 buc Sound Bar Samsung HW-K335, 130W, 2.1, Bluetooth, USB, negru Valoarea neta totala maxima a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 2548 RON (TVA inclus).
6.1.2 In cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii. Castigatorul este singurul beneficiar al acesteia, neputand transfera dreptul lui catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu exemplificativ.
6.1.3 Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice (www.random.org) si va avea loc la sediul Touch Communications SRL, in prezenta reprezentantilor Organizatorului, ai agentiilor de publicitate si a unui notar public in maxim 14 zile lucratoare de la terminarea campaniei. Pana la momentul validarii finale, in conditiile descrise mai jos in prezentul Regulament, fiecare castigator va fi considerat drept “potential castigator”. La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide din perioada 31.10.2019, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 27.11.2019, ora 23.59.59 (ora Romaniei).
6.1.4 In aceasta campanie se va extrage un potential castigator si 10 rezerve. In cazul in care un potential castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezerva, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 10 rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.
6.1.5 Numele si prenumele castigatorului, cat si premiul castigat vor fi publicate, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validarii, pe site-ul www.infopromotii.ro.
6.2. Anuntarea, validarea castigatorului si acordarea premiilor
6.2.1. Anuntarea castigatorului Anuntarea posibililor castigatori se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care posibilii castigatori s-au inscris in Campanie. Acestia vor fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Reprezentantii Agentiei Touch Communications vor incerca sa contacteze fiecare posibil castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, posibilul castigator nu poate fi contactat in conditiile stabilite (are telefonul inchis / nu raspunde la nici unul dintre apeluri / numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.
6.2.2. Validarea castigatorilor In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala folosita la inscrierea in campanie. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat Acordul pentru prelucrarea datelor personale (Anexa 2 la prezentul Regulament), procesul verbal si declaratia de acceptare a premiului (Anexa 3 la prezentul Regulament). Castigatorul trebuie sa trimita o fotocopie a bonului fiscal/facturii fiscale inscrisa in campanie, Acordul pentru prelucrarea datelor personale semnat si o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii castigatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului) pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro in termen de maxim 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra in posesia premiului. In cazul in care un castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului respectiv, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a castigatorului. In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramane in proprietatea Organizatorului. Pentru validarea premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere potentialilor castigatori prezentarea bonului fiscal/facturii fiscale inscrise in campanie in original.
6.2.3. Acordarea premiilor Premiile vor fi livrate prin curier in termen de 30 zile lucratoare de la validarea castigatorului pe baza unui proces verbal.
Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1 Pentru participarea la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: . Sa achizitioneze orice produs M&M’s conform sectiunii 5 a prezentului Regulament, in perioada 31.10.2019 – 27.11.2019. . Sa trimita SMS cu ID unic de pe bonul fiscal sau numarul facturii fiscale la numarul 3743; numarul 3743 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil in retelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom). . Un mesaj SMS trebuie sa contina ID unic de pe bonul fiscal conform Anexa 1 (Exemplu 90000825314769358247639) sau numarul facturii fiscale (Exemplu 2789). I. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la articolul 7.1, nu vor fi luate in considerare. II. Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala; III. Incepand cu data de 31.11.2019, ora 23.59.59 numarul 3743 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie promotionala. Pentru fiecare SMS trimis la numarul 3743 in perioada 31.10.2019 – 27.11.2019, Participantul va primi unul din mesajele de raspuns detaliate mai jos: .”Felicitari! Te-ai inscris la campania promotionala. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala pentru validare!” .Inscriere dubla: “Bonul fiscal/factura fiscala a mai fost inscrisa in Campanie de pe acest numar de telefon!” .eroare: “Mesaj gresit. Consulta regulamentul pe www.infopromotii.ro.”
7.2 Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala transmisa prin SMS.
7.3 Bonul fiscal/factura fiscala va fi inscrisa o singura data, de pe un singur numar de telefon.
7.4 Daca un participant inscrie mai multe bonuri fiscale/facturi fiscale in acelasi SMS, inscrierea nu este valabila si nu va fi luat in considerare.
7.5 Daca un participant are mai multe bonuri fiscale/facturi fiscale care respecta regulamentul campaniei, va trimite fiecare numarul bonului fiscal/facturii fiscale in mesaje diferite.
Art 8 – Taxe si impozite
8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesia acestuia, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei de implementare, Touch Communications SRL.
8.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile in bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
8.3 Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.
8.4 Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la data incheierii Campaniei. 8.5 La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
Art 9 – Regulamentul Campaniei Promotionale
9.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a loteriei publicitare, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
– in format electronic, prin accesarea www.infopromotii.ro;
– printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului.
9.2 Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3 Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
9.4 Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 10 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Art 11 – Prelucrarea si protectia datelor personale
11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile: . REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare “GDPR”); . Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002; . Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; . Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
11.2 Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, in cazul in care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii si ca acestea sa fie solutionate, durata indicata la art. 8.4 de mai sus, insa nu mai mult de 60 de zile.
11.3 Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: I. pentru Participanti: nume, prenume, numar telefon, email II. pentru castigator: nume, prenume, semnatura, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, CNP din CI
11.4 Operatorul datelor personale (denumit in continuare “Operatorul”) enumerate la art. 8.3 si 11.2 de mai sus este Organizatorul Campaniei, MARS ROMANIA S.R.L. Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare “Imputernicit”) TNDC Advertising.
11.5 Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 8.3 si 11.2 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
11.6 Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 8.3 si 11.3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR. 11.7 In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: Touch Communications – agentie de implementare, More Results Marketing – asigura platforma de inscriere a participantilor in campanie (numarul scurt de SMS), ProCont Consult – societatea care asigura serviciile contabile pentru calcularea si declararea taxelor catre Statul Roman, Nemo curier – compania ce se va ocupa de livrarea premiului.
11.8 De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati cu privire la colectarea datelor de catre Operator, Imputernicit si celelalte categorii de profesionisti mentionati la art. 11.7 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus dupa scurgerea unui termen de 60 (treizeci) de zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.7 de mai sus si/sau vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila. Datele cu privire la castigator colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator si Imputernicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare. Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta si o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, daca isi retrag consimtamantul, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiul pus in joc.
11.9 Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date (1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament. (2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii: I. scopurile prelucrarii; II. categoriile de date cu caracter personal vizate; III. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; IV. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; V. existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. (3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care Persoana Vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
B. Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare. C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: I. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; II. Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; III. Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; IV. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; V. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: I. Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; II. prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; III. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; IV. Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. V. In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
E. Dreptul de a-si retrage consimtamantul, atragand imposibilitatea de participare la Campanie sau daca se produce in timpul acesteia, imposibilitatea de validare si acordare a premiului.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia. 11.1 Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro.
Art 12 – Incetarea campaniei promotionale
12.1 Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 12.2 Daca o situatie de forta majora si/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Art 13 – Clauze diverse
13.1 Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
– Inscrierile care nu contin informatiile solicitate;
– Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
– Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in campanie in perioada de desfasurare a Campaniei; . Pierderile, intazierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului; . Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie; . Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei sau a bonului fiscal/facturii fiscale castigatoare. . Pierderea bonului fiscal/ facturii fiscale castigator/ castigatoare de catre castigator.
13.2 Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, nefiind responsabil de a asigura garantia produsului, care se asigura potrivit documentelor produsului. Organizator, S.C. Mars Romania S.R.L. Prin, S.C. Touch Communications S.R.L.