Marchează premiu după premiu în campionatul Salatini!

Cumpără cel puțin 1 (un) Produs Participant, înregistrează pe https://salatini.ro/ codul unic promoțional (10 caractere alfanumerice) descoperit pe sticker-ul răzuibil de pe ambalaj sau de pe stickerul rotund aflat pe ambalajul Produsului Participant achiziționat ȘI/ SAU trimite-l prin SMS la 1817 (tarif standard în rețelele Orange, Vodafone, Telekom). Păstrează codul original pentru validare.

Premii prin tragere la sorți: 100 x televizor LED SAMSUNG 81 cm (câte 10 pe săptămână).
Premii instant: 840 x 100 (o sută) lei (bani în cont bancar sau voucher eMag).

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Marchează premiu după premiu în campionatul Salatini!”

ART. 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Campania “  Marcheaza premiu dupa premiu in campionatul Salatini!” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de Maspex Romania S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1275/2005, avand Codul Unic de Inregistrare RO 3451510 si numar de operator de date cu caracter personal 927 (denumita in continuare „Organizator”), reprezentata de doamna Dumitrescu Aurelia, cetatean roman, in calitate de mandatar, imputernicita conform procurii autentificate sub nr. 2177 din 20.12.2017 de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul biroului in Stefanestii de Jos, jud. Ilfov.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
1.2.    Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin publicarea pe pagina [bannerid:563], fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant. Participantii pot apela pe parcursul campaniei numarul 0745.124.952 (tarif normal), in intervalul orar 10:00 – 15:00, de luni pana vineri (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), pentru a afla informatii cu privire la Campanie si totodata, pentru a obtine Regulamentul Oficial al Campaniei. De asemenea, Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale) la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
1.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectand procedurile legale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa postarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul de internet [bannerid:563].
1.4.    Suportul tehnic de asigurare a participarii la Campanie prin mecanismul SMS este acordat de catre MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Pictor Iser nr. 19, Bucuresti, tel. 224.40.20, fax. 224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000 (denumita in continuare „Agentia”).
1.5.    Validarea Castigatorilor se realizeaza prin intermediul agentiei ANKRISTI CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Pascani nr. 4A, sector 6, bl. 728B, sc. A, ap. 43, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/7040/2015, CIF RO 34633660 (denumita in continuare „Agentia”).
1.6.    Site-ul Campaniei publicitare va fi operat de catre Organizator.

ART. 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

ART. 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.    Campania va incepe la data de 18 februarie 2019, ora 00:00 si va dura pana la data de 28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv.
3.2.    Dupa data incheierii Campaniei, etichetele promotionale nu mai sunt valabile. Organizatorul nu este responsabil in legatura cu utilizarea etichetelor promotionale dupa incheierea Campaniei.

ART. 4. PRODUSE SI AMBALAJE PARTICIPANTE
4.1.    Produsele participante la promotie sunt produsele Salatini Crackers 30g, 90g, 370g, 800g, 1,5kg, Salatini Pretzels 80g, 270g, 700g, 1,5kg, Salatini Sticks 40g, 80g si 250g, Salatini  Snaxy 80g si Salatini Saratele 100g, Salatini Saratele 110g, sortimentele cu ambalaj promotional, denumite in continuare “Produsul Participant”.
4.2.    Produsul participant va putea fi identificat prin ambalajul promotional astfel:
– pentru produsele participante Salatini Pretzels 80g, 270g, Salatini Crackers 30g, 90g, Salatini Sticks 40g, 80g, 250g, Snaxy si Saratele 100g ambalajul promotional va putea fi identificat prin banda promotionala si sticker razuibil inscriptionat cu cod alfanumeric de 10 (zece) caractere (codul unic promotional);
– pentru produsele participante Salatini Pretzels 700g, 1,5kg, Salatini Crackers 370g, 800g si 1,5kg, Salatini Saratele 110g, ambalajul promotional va putea fi identificat prin stickerul rotund cu codul alfanumeric de 10 (zece) caractere (codul unic promotional).
4.3.    Fiecare eticheta promotionala va contine informatii generale despre mecanismul Campaniei (i.e. durata Campaniei, valoarea premiilor, numarul de telefon si intervalul orar disponibile).

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.     Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani inainte de inceperea Campaniei, cu domiciliul/ resedinta in Romania (denumiti in continuare “Participanti”), cu exceptia angajatilor societatii Maspex Romania S.R.L. (Organizatorul), ai agentiilor  implicate in aceasta Campanie, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

ART. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1.    Campania se desfasoara in perioada 18 februarie 2019, ora 00:00 – 28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv.
6.2.    Participarea la Campanie se desfasoara prin doua modalitati, si anume: (1) prin mecanismul SMS  (2) prin intermediul site-ului [bannerid:563].
6.3.    Participarea la Campanie prin mecanismul SMS
6.3.1.    Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, Participantii  trebuie:
– sa achizitioneze cel putin 1 (un) Produs Participant si
– sa trimita la numarul de telefon 1817 (tarif standard in retelele de telefonie mobila), in perioada 18 februarie 2019, ora 00:00  – 28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv, un mesaj text scris (“SMS”) compus exclusiv din codul unic promotional descoperit pe sticker-ul razuibil aflat pe ambalajul  promotional al Produsului Participant achizitionat sau pe stickerul rotund aflat pe ambalajul Produsului Participant achizitionat. Numarul de telefon 1817 este valabil doar pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele retele de telefonie: Orange, Vodafone, Telekom.
6.3.2.    Fiecare SMS de participare este considerat valid daca este format din codul unic alfanumeric de 10 (zece) caractere, scris fara spatii si/ sau alte informatii, trimis in perioada mentionata in art. 6.3.1. de mai sus.
6.3.3.    Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif standard stabilit de retelele de telefonie mobila in care este trimis SMS-ul).
6.3.4.    Inscrierea este reprezentata de trimiterea, prin SMS, a unui cod unic alfanumeric corect de pe un Produs Participant.
6.3.5.    Un cod unic poate fi inscris in Campanie, de doua ori, o data prin SMS si o data pe site-ul Campaniei [bannerid:563].
6.3.6.   Pentru fiecare SMS expediat in cadrul prezentei Campanii, participantii vor primi din partea Organizatorului, ulterior, prin SMS, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:
a) mesajul:  “Promotia nu a inceput. Pastreaza codul, trimite-l in perioada 18.02-28.04.2019, castiga 10 TV Samsung/ saptamana si premii in bani/ ora, conform Regulamentului!“
b) mesajul este valid (contine codul corect) si este castigator conform tragerii la sorti a momentelor norocoase: Mesaj: “Felicitari! Ai castigat 100lei! Suna la 07xx xxxxxx (tarif normal) L-V (10:00-15:00 ) si valideaza-ti premiul!”
c) mesajul este valid (contine codul corect) dar nu este castigator conform tragerii la sorti a orelor norocoase si participa la tagerea la sorti saptamanala: Mesaj: „Mesajul este valid, te-ai inscris la tragerea la sorti saptamanala pentru a castiga un TV Led Samsung. Incearca-ti norocul si pe [bannerid:563]. Succes!”
d) mesajul este invalid deoarece codul trimis nu este corect: Mesaj: „Mai incearca, codul introdus de tine nu este corect!”
e) mesajul este invalid deoarece codul trimis, desi corect, a mai fost expediat anterior prin SMS. Mesaj: „Mesajul este invalid deoarece codul trimis, desi corect, a mai fost expediat anterior!”
f) mesajul este invalid, deoarece perioada Campaniei s-a încheiat: Mesaj: „Multumim pentru mesaj, dar promotia s-a încheiat! Te asteptam cu noutati si concursuri pe pagina de Facebook Salatini!”.
g) pentru mai mult de 10 (zece) coduri invalide inscrise: Mesaj: “Ai introdus 10 coduri gresite sau deja utilizate! Numarul de telefon este blocat pana la sfarsitul zilei. Vei putea inscrie coduri intr-o alta zi din Campanie!”.
h) in situatia atingerii limitei de 30 de coduri valide pe zi. Mesaj: “Ai atins limita de 30 coduri valide pe zi! Numarul tau de telefon este blocat pana la sfarsitul zilei. Vei putea inscrie coduri intr-o alta zi din Campanie!”
6.3.7.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a)    mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1817, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea Campaniei mentionate la art. 6.3.1. de mai sus sau la un alt numar de telefon decat 1817.
b)    pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c)    numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d)    intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor de telefonie mobila pe perioada de trafic intens;
e)    erorile aparute la furnizorul de servicii prin SMS, precum si orice problema legata strict de activitatea acestuia.
f)    eventualele dispute legate de drepturile asupra numarului de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul 1817. In acest caz, conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate primului Participant care poate face dovada achizitionarii Produsului (prezinta in original stickerul razuibil aflat pe banda promotionala a produsului participant sau stickerul rotund aflat pe ambalajul promotional continand codul unic promotional la interior);
g)    Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
6.3.8.    Dupa data limita de primire a mesajelor (28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei, prin urmare, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mesajele transmise in afara Campaniei.
6.3.9.    Codurile folosite de participanti la inscrierea prin SMS, pot fi folosite de acestia si la inscrierea prin intermediul site-ului [bannerid:563] (conform art. 6.3.5.). Un cod are dubla sansa de castig, putand sa fie castigator atat pe site cat si prin SMS daca este trimis in timpul momentului norocos.
6.3.10.    Un participant poate inscrie in concurs coduri unice alfanumerice utilizand mai multe numere de telefon.
6.3.11. Pentru mai mult de 10 (zece) mesaje invalide inscrise prin SMS la 1817 de pe acelasi numar de telefon, intr-o singura zi calendaristica, numarul de telefon este blocat pana la sfarsitul zilei respective. Orice alt cod introdus, dupa cele 10 coduri invalide, intr-o singura zi calendaristica nu va fi luat in considerare; codul respectiv va putea fi inscris ulterior, intr-o alta zi, in perioada de desfasurare a Campaniei.  Reprezinta coduri invalide codurile gresite sau codurile corecte dar care au fost deja utilizate pe perioada Campaniei.
6.3.12. Pentru a putea castiga unul dintre premiile in bani puse in joc, atat prin mecanismul SMS cat si prin mecanismul site-ului, Participantii trebuie sa trimita SMS-ul sau mesajul (pe site) intr-un “moment norocos”.
6.3.13. “Momentele norocoase” atat pentru SMS cat si pentru site vor fi stabilite de catre Organizator, anterior inceperii Campaniei, prin tragere la sorti, pe cale electronica, cu ajutor unui program informatic specializat, in formatul hh/mm/ss. În total, se vor extrage un numar de 840 (optsutepatruzeci) “momente norocoase”, mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, care va fi autentificata de notarul public, însa va fi confidentiala pâna la terminarea Campaniei.
6.3.14. Un SMS sau un mesaj (daca participarea se realizeaza prin intermediul site-ului) este considerat trimis intr-un “moment norocos” daca a fost expediat la data si ora exacta, mentionate in Anexa nr. 1 la Regulament sau in situatia in care niciun Participant nu a trimis SMS sau mesaj la data si ora exacta, se ia in calcul primul SMS sau mesaj inscris dupa acesta data/ora exacta.
6.4.    Participarea la Campanie prin intermediul site-ului Campaniei [bannerid:563].
6.4.1.    Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului, in perioada 18 februarie 2019, ora 00:00 – 28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv, Participantii trebuie:
– sa achizitioneze minimum 1 (un) produs dintre cele descrise la art 4 de mai sus;
– sa acceseze site-ul [bannerid:563] (“Site-ul Promotiei/ Campaniei’)’
– sa inregistreze codul unic promotional aflat pe sticker-ul razuibil de pe ambalajul promotional al Produsului Participant sau pe stickerul rotund aflat pe ambalajul Produsului Participant, format din 10 (zece) caractere intr-un “moment norocos”.
6.4.2.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a)    datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe site-ul Promotiei, precum si pentru datele introduse dupa expirarea perioadei Campaniei;
b)    pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c)    intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de Internet pe perioadele de trafic intens;
d)    situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj original pentru produsul participant, aferent codului participant. Conform prezentului regulament, premiul va fi acordat participantului care a trimis codul respectiv prin inscriere pe site-ul Promotiei si poate face dovada detinerii produsului (prezinta in original ambalajul promotional continand codul unic promotional).
e)    eventualele dispute legate de drepturile asupra adresei de e-mail care a fost inregistrata pe site pentru validare. Conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original ambalajul promotional continand codul unic promotional).
f)    Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor ale caror coduri unice promotionale au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
6.4.3.    Pentru mai mult de 10 (zece) mesaje invalide inscrise pe site-ul [bannerid:563] de pe acelasi numar de telefon, intr-o singura zi calendaristica, numarul de telefon este blocat pana la sfarsitul zilei respective. Orice alt cod introdus, dupa cele 10 coduri invalide, intr-o zi calendaristica nu va fi luat in considerare; codul respectiv va putea fi inscris ulterior, intr-o alta zi, in perioada de desfasurare a Campaniei. Reprezinta coduri invalide codurile gresite sau codurile corecte dar care au fost deja utilizate pe perioada Campaniei.

ART. 7. PROCEDURA DE VERIFICARE SI VALIDARE A INSCRIERII
7.1.    Un cod unic promotional permite inscrierea in Campania Promotionala de doua ori, o data prin SMS si o data pe site. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic utilizat anterior la inscriere, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, va fi invalidata pe loc.
7.2.    In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau unic de participare, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca, de exemplu, codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:
a)    Organizatorul ii va solicita Participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului promotional cu codul unic promotional revendicat. Ambalajul promotional cu codul unic promotional va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier ori prin scanarea acestora si trimiterea lor la adresa de e-mail contact@salatini.ro .
b)    In cazul in care codul revendicat anterior reclamatiei a mai fost inscris in Campanie de un alt Participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si s-a inscris in Campanie in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic promotional inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului unic promotional inscris prin expedierea ambalajului promotional prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, sau prin scanarea acestuia si trimiterea lui pe adresa de e-mail mentionata pe site-ul Campaniei de Organizator, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei, in vederea participarii la tragerea la sorti.
c)    In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati la art. a) si art. b) de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii ambalajului promotional cu cod unic promotional descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe Participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii ambalajului promotional cu codul unic revendicat/inscris.
d)    In cazul in care Participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. a) si art. b) de mai sus, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permit aceasta prelungire), Participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza.
e)    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 de ore, atunci Organizatorul ii va comunica Participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
7.3. Participantii trebuie sa pastreze ambalajul promotional cu codul unic promotional in original, conform Regulamentului, astfel incat, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic promotional reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta ambalajul promotional sau stickerul promotional continand codul unic pentru validare.
7.4. Apelarea numarului 07 xx xxx.xxx de catre un castigator pentru validarea sa, se face exclusiv de pe numarul pe care a fost trimis SMS – ul cu codul participant care a fost declarat castigator.

ART. 8. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
8.1. Pentru participantii la Campania “Marcheaza premiu dupa premiu in campionatul Salatini!” Organizatorul va acorda, prin tragere la sorti, in total un numar de 940 (nouasutepetruzeci) de premii, astfel:
– 840 (optsutepatruzeci) premii in bani care vor fi acordate astfel: 12 (douasprezece) premii/ zi promotie a cate 100 (o suta) lei/ ora in intervalul orar 10:00-22:00. In conditiile in care castigatorul nu detine un cont bancar, in baza declaratiei pe proprie raspundere si a solicitarii acestuia printr-un email la contact@salatini.ro, castigatorului i se poate oferi premiul sub forma de  voucher eMag in valoare de 100 lei.
Premiile zilnice se vor acorda astfel: prin mecanismul SMS si prin intermediul site-ului [bannerid:563] .
– 100 (o suta) televizoare LED SAMSUNG, 81 cm, care vor fi acordate astfel: 10 (zece) televizoare pe saptamana. Premiile constand in televizoare vor fi acordate prin tragerile la sorti saptamanale la care vor participa toate codurile inscrise in promotie (atat prin intermediul  site-ului cat si prin intermediul SMS) in saptamana din promotie pentru care se face extragerea, o singura data, chiar daca codul a fost inscris in promotie prin intermediul ambelor mecanisme.
8.2. Valoarea comeriala totala a premiilor ce se acorda in cadrul prezentei Campanii este de 179.795 LEI (TVA inclus).
8.3. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maxim 22 premii, astfel: 10 premii ca umare a participarii prin mecanismul SMS (in momente norocoase), 10 premii ca urmare a participarii prin intermediul site-ului salatini.ro (in momente norocoase) si 2 premii constand in televizoare LED Samsung, prin tragere la sorti saptamanala. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii (cu exceptia prevazuta la art. 8.1 din prezentul Regulament). In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului; premiile respective vor ramane la dispozitia Organizatorului.

ART. 9. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A PREMIILOR CAMPANIEI
9.1. Premiile pot fi castigate de catre Participanti prin inscrierea in Campanie, conform procedurii mentionate la art. 6.3. si 6.4. de mai sus, precum si cu respectarea urmatoarelor conditii:
9.2. Pentru castigarea premiilor, Participantul trebuie:
– sa achizitioneze cel putin unul dintre Produsele Participante;
– sa trimita la numarul de telefon 1817 (tarif standard in retelele de telefonie mobila), in perioada 18 februarie 2019, ora 00:00  – 28 aprilie 2019, ora 23:59 inclusiv, un mesaj text scris (“SMS”) compus exclusiv din codul unic promotional descoperit pe sticker-ul razuibil aplicat pe amabalajul Produsului Participant achizitionat sau pe stickerul rotund aflat pe ambalajul Produsului Participant achizitionat conform art. 6.3.1 din prezentul Regulament sau/ si sa acceseze site-ul [bannerid:563] (“Site-ul Promotiei/ Campaniei”) si sa inregistreze codul unic promotional descoperit pe sticker-ul razuibil aflat pe ambalajul Produsului Participant achizitionat sau pe stickerul rotund aflat pe ambalajul Produsului Participant achizitionat.conform art. 6.4.1. din prezentul Regulament.
Un cod are dubla sansa de castig putand fi castigator atat pe site cat si prin SMS daca este trimis in timpul momentului norocos. In fiecare ora, din intervalul prevazut in prezentul Regulament, va exista un moment norocos sub forma de ora/minut/secunda conform art.6.3.14 din prezentul Regulament.
9.3.    Pentru premiile  mentionate la art. 8.1. de mai sus, se vor extrage si cate 2 (doua) rezerve, pentru situatia in care castigatorul nu este validat sau refuza primirea premiului.
9.4.    Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant, atunci premiile Campaniei nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului. Daca in timpul Campaniei se inscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile ramase nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
9.5.    Un Participant se poate inscrie in Campanie cu maxim 30 coduri valide pe zi prin intermediul mecanismului SMS si maxim 30 coduri valide pe zi prin intermediul site-ului.
9.6.    Participantii la concurs pot fi declarati castigatori ai unuia sau mai multor premii puse in joc in prezenta Campanie.
9.7.    Numele castigatorilor Campaniei si castigurile acestora vor fi publicate pe Site-ul Campaniei, in saptamana urmatoare validarii acestora.

ART. 10. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI EXPEDIEREA PREMIILOR
10.1.    Participantii care participa la Campanie prin mecanismul SMS si sunt declarati castigatori, primesc de la Organizator, prin intermediul SMS-ului, un mesaj prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu. Castigatorii premiilor vor fi publicati si pe site-ul Campaniei.
10.2.    Validarea Castigatorilor se realizeaza prin intermediul agentiei ANKRISTI CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Pascani nr. 4A, sector 6, bl. 728B, sc. A, ap. 43, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/7040/2015, CIF RO 34633660.
Pentru validarea Castigatorului, acesta (Castigatorul) trebuie sa sune la 07 XX.XXX.XXX sa fie validat ca si castigator si sa comunice numele sau complet, numarul de telefon si/ sau adresa de email de pe care s-a trimis SMS-ul castigator, adresa de domiciliu pentru expedierea premiului, contul IBAN pentru virarea castigului in bani. In cazul castigurilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare, castigatorii vor comunica si CNP-ul.
De asemenea, pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa comunice codul unic promotional de pe produsul participant inscris in Campanie.
10.3.     Organizatorul poate cere pentru validarea unui castigator desemnat, ca acesta sa prezinte originalul ambalajului promotional ce contine codul unic promotional inscris in Campanie, in termen de 48 de ore de la data desemnarii. Participantul poate face dovada detinerii codului unic castigator prin expedierea ambalajului continand codul promotional, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier, la sediul Organizatorului.
10.4.    In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. 10.3. de mai sus, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii sale.
10.5.    In cazul in care vreunul dintre Participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul art. 10.3 si 10.4 din prezentul Regulament sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea, la cerere, a dovezii detinerii ambalajului promotional cu codul unic descoperit, ori codul unic prezentat nu este identic cu cel inscris in Campanie sau ambalajul promotional ce contine codul unic prezentat nu este original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu-l valida pe Participantul respectiv.
10.6.    In cazul in care Participantului care s-a inscris la Campanie ii sunt invalidate unul sau mai multe coduri din cele inscrise, acest Participant ramane inscris in Campanie doar cu codurile ce au fost validate de catre Organizator.
10.7.  Voucherele eMag vor fi trimise castigatorilor, in format electronic, la adresa de email transmisa in momentul validarii telefonice la numarul 07XX. XXX.XXX, si confirmata ulterior in email-ul prin care se solicita acordarea premiului sub forma de  voucher eMag in valoare de 100 lei, intr-un termen de 35 (treizecisicinci) de zile de la validare.
10.8. Premiile constand in bani vor fi acordate castigatorilor prin virament bancar in contul transmis de castigator in momentul validarii telefonice la numarul 07xx.xxx.xxx, in termen de 35 (treizecisicinci) de zile de la validare. Organizatorul este exonerat de orice raspundere cu privire la transmiterea de catre castigator a unui cont bancar gresit.
10.9.Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru transmiterea de catre Castigator a unei adrese de email gresite in vederea primirii voucherului eMag. Odata trimis voucherul catre Castigator, Castigatorul nu mai poate face nicio modificare in ceea ce priveste adresa de email si nici nu mai
poate reveni asupra optiunii sale de a primi premiul de 100 lei in acest mod (sub forma de voucher). De asemenea, Organizatorul este exonerat de orice raspundere cu privire la persoanele care au acces la adresa de email a Castigatorului si care ar putea intrebuinta voucherul.
10.10. Premiile constand in televizoare vor fi acordate castigatorilor, prin curier, in termen de 60 de zile de la validarea acestora. Premiile vor fi expediate de catre furnizorul de la care Organizatorul le-a achizitionat, iar predarea – primirea va fi constatata printr-un proces verbal de predare primire.

ART. 11. ERORI SI AMBALAJE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE
11.1.    Inscrierile in Campanie facute pe baza unor ambalaje promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

ART. 12. RESPONSABILITATE
12.1.     Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra ambalajelor promotionale castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a prezentat codul castigator valid Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
12.2.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori.
12.3.     Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la Campanie sau cu cei desemnati castigatori, in afara obligatiilor asumate in cuprinsul prezentului Regulament.
12.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Campaniei.
12.5. Organizatorul va elimina din Campanie sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Campaniei sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.
12.6. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

ART. 13. TAXE SI IMPOZITE
13.1.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul ii va suporta si pe care este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor privind Codul Fiscal.
13.2.     Castigatorului nu ii revine obligatia platii niciunui impozit, cu exceptia cheltuielilor legate de achizitionarea produselor participante la Campanie.

ART. 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
14.1.    Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

ART. 15. LITIGII
15.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti/ Castigatori la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila in caz contrar, litigiile urmand a fi solutionate de instantele judecatoresti  competente, de la sediul Organizatorului.

ART. 16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin simpla participare la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si inteleg ca, in acest scop, datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator pentru desfasurarea Campaniei, inscrierea Participantilor, validarea si anuntarea castigatorilor, expediarea premiilor.
1.    Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Maspex Romania S.R.L. in calitate de Operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Maspex Romania SRL, str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, judetul Prahova, RO 3451510, J29/1275/2005,Tel.:0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366, e-mail: privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.
2.    Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
•    de la participanti:
(i)    nume, prenume;
(ii)    numar de telefon;
•    de la castigatori:
(i)    nume, prenume;
(ii)    numar de telefon;
(iii)    adresa email;
(iv)    adresa postala (pentru expedierea premiului constand in televizor);
(v)    cont bancar (pentru expedierea premiului in bani);
(vi)    CNP (in cazul castigurilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii conform reglementarilor fiscale in vigoare).
3.    Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator pentru :
i)    organizarea si desfasurarea campaniei;
ii)    desemnarea si validarea castigatorilor;
iii)    atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale;
iv)    anuntarea publica a castigatorilor. Anuntarea publica a castigatorilor premiilor prin tragere la sorti se va realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata;
v)    gestionarea plangerilor/cererilor participantilor.
4.    Temeiul juridic al prelucrarii
Datele personale ale participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/ cererilor participantilor.
5.    Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite partenerilor contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Operator), in special partenerilor implicati in derularea Campaniei (Agentia care asigura suportul tehnic necesar desfasurarii Campaniei prin SMS si Agentia care asigura validarea castigatorilor), furnizorului de televizoare de la care au fost achizitionate televizoarele de catre Organizator si de la care vor fi expediate premiile constand in televizoare, societatii  de curierat, autoritatilor competente in cazul in care Organizatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare precum si publicului in cazul castigatorilor.
6.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.
In cazul prelucrarii CNP-ului pentru achitarea impozitului catre bugetul de stat,  datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop.
7.    Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)    dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)    dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)    dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)    dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)    dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)    dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)    dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin conform prezentului Regulament si imposibilitatea acestuia de a va oferi premiile.
8.    Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9.    Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Redactat, procesat si autentificat de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul in Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti nr. 53, jud. Ilfov, intr-un exemplar original care ramane in arhiva Biroului Notarial si 3 (trei) duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, iar 2 (doua) duplicate se elibereaza partii.

ORGANIZATOR,
MASPEX ROMÂNIA SRL
prin mandatar,
Dumitrescu Aurelia

Maspex Romania S.R.L.
Valenii de Munte, Str. Stefan cel Mare nr. 38-40, jud. Prahova, România, tel: 0244 283 344, fax: 0244 282 366
Punct lucru Bucuresti: Sos. Pipera-Tunari nr. 2/II bis, Cladirea North Center Pipera II, etaj 6, Voluntari, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare: RO 3451510; Reg. Com. Prahova: J29/1275/2005;
Capital social: 38.937.370 RON cont RO22 BRDE 450S V009 9290 4500 B.R.D. SMCC
www.maspex.ro | office@tymbark.ro