Loggia – “Vopseste cu premii!”

Cumpara unul dintre produsele participante Loggia si trimite prin SMS la numarul 1846 un mesaj care sa contina codul unic de inregistrare aflat pe eticheta promotionala aplicata pe ambalaj. Pastreaza ambalajul pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 1 x autoturism Fiat Bravo, 1 x autoturism Fiat Panda, 40 x scara telescopica, 10 x aparat aer conditionat.

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

“Vopseste cu Premii!”

 

Campania Promotionala pentru consumatori a campaniei SC LOGGIA INDUSTRIA VOPSELEI S.R.L.

 

 

Art.1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

CampaniaVopseste cu Premii!” este organizata de SC LOGGIA INDUSTRIA VOPSELEI SRL, denumita in continuare “Organizator”, cu sediul in Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160.

 

Campania promotionala este organizata prin intermediul S.C. ROMPLUS S.R.L., cu sediul in Brasov, Str. Pavilioanele CFR, nr. 96, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/1939/2003, CIF: RO 15795290, denumita in continuare Agentia.

 

Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul regulament, este finala si obligatorie pentru partecipantii la campanie, acestia fiind obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (numit in continuare „Regulamentul Oficial”) potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial va fi postat pe portalurile www.loggiavopsele.ro respectiv www.romplus.eu pe toata durata Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmand ca modificarile ulterioare sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe web site-urile mentionate anterior. Participantii pot cere informatii in legatura cu desfasurarea Campaniei si la

adresele de e-mail: office@loggiavopsele.ro ; office@romplus.eu .

 

 

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

 

Prezentul Regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea OrdonanTei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata – Republicata (art. 41-47).

 

 

Art. 3 LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Perioada de desfasurare a concursului este 15.05.2008, ora 00:00:0015.10.2008, ora 23:59:59. Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante in ambalajul promotional (ambalajele purtatoare de etichete promotionale) isi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nici o obligatie in legatura cu comercializarea produselor ambalate in ambalajul promotional dupa data incheierii Campaniei (15.10.2008, ora 23:59:59).

 

 

Art. 4 DREPT DE PARTICIPARE

 

La prezenta campanie promotionala pot participa persoane fizice cu cetatenie romana, cu varsta minima de 18 ani (impliniti la data de 15 septembrie 2007), care au cumparat produse participante in promotie si au trimis cel putin un sms la Numarul scurt 1846 numar apelabil din retelele mobile Orange, Vodafone si Cosmote (tarif normal), denumit in continuare Numar Scurt, avand drept continut unul dintre Codurile Unice inscriptionate pe interiorul etichetelor lipite pe produsele mentionate la art.5. Nu au dreptul sa participe la aceasta campanie promotionala, angajatii SC LOGGIA Industria Vopselei SRL, si angajatii celorlalti parteneri implicati in aceasta actiune: Agentia, SC AUTO ITALIA IMPEX SRL, SC HIPARION SRL, MENATWORK EST PREFABRICATE, METAL WORK INDUSTRY, QUATTRO Pavimente Tehnice, PROMETAL, SVELT PROFESIONAL, ALMA LUX LIGHTING, ARHIMEDE IMPORT EXPORT, MENATWORK CONSTRUCT, compania ce tipareste etichetele promozionale SC TIPOFLEXO SRL, angajatii partenerilor comerciali ce distribuie produse: MULTICONSTRUCT, A.B.S DECOR, DAN CONSTRUCT, CROMATIC, ART LINE, SIROPAN VEST, GENERAL CONFORT, DOCHIA PRODCOM, CRINUL ALB, GITEX, SERVICE TOP AGRO, ROM-CONECT, SIMULTAN CONS&DIST, MOBIL DISTRIBUTIE, DECORA STIL, precum si familiile acestora (copii, parinti, sot/sotie).

Prin trimiterea unui sms la Numarul scurt 1846, avand drept continut unul dintre codurile numerice unice inscriptionate pe interiorul etichetelor lipite pe produsele mentionate la art.5 (descoperite prin razuirea etichetti), participantii isi exprima automat acordul cu privire la Regulamentul Oficial al concursului, respectiv de partecipare in concurs.

 

 

Art. 5 PRODUSE PARTICIPANTE

 

La Campania promotionala “Vopseste cu Premii!” vor participa urmatoarele 2 (doua) produse:

– produsul SOFFIO PIU, ambalat la galeata de 14 litri;

– produsul TEMPERA, ambalat la galeata de 14 litri;

 

 

Art. 6 PREMII

 

6.1. In cadrul campaniei promotionale “Vopseste cu Premii!” Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

· Marele Premiu: 1 buc. autoturism FIAT BRAVO

· Premiu Secundar: 1 buc. autoturism FIAT PANDA

· Premii intermediare:

  • 40 buc. Scari Telescopice
  • 10 buc. Aer Conditionat

6.2. Valoarea totala a premiilor acestei Campanii este de: 26.962 EUR fara TVA (inclusiv impozit).

6.3. Marele Premiu, Premiul Secundar si Premiile Intermediare vor fi acordate prin tragere la sorti

conform procedurii prevazute la art. 9.

6.4. Nu se va acorda echivalentul in lei sau in alta moneda sau alte beneficii/bunuri, pentru nici unul dintre premiile mentionate mai sus, conform procedurii prevazute la art. 9.4.

6.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie promotionala.

 

 

Art. 7 PROCEDURA DE DESFASURARE

 

7.1. Pentru campania promotionala “Vopseste cu Premii!” produsele participante vor avea

inscriptionat in cadrul etichetei lipite pe fata produselor participante la campanie, un Cod Numeric Unic format din 7 cifre. Orice persoana care va trimite prin sms la Numarul Scurt 1846 unul dintre Codurile Numerice Unice inscriptionate pe interiorul etichetei lipite pe produsele mentionate la art. 6.1. va fi considerat participant la concurs si va participa la tragerea la sorti. Eticheta lipita pe unul din produsele mentionate la art. 6.1. avand codul numeric unic inscriptionat pe interior, impreuna cu ambalajul produsului, vor fi pastrate pentru validare in cazul in care participantul va fi declarat castigator.

 

7.2. Mesajul sms trimis de catre un participant va fi considerat valid si se califica pentru a participa la tragerile la sorti doar daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

a) mesajul trimis de participant contine un cod unic inregistrat in baza de date a Organizatorului;

b) codul unic nu a mai fost trimis de pe acelasi numar de telefon mobil sau de pe un alt numar de telefon mobil la Numarul Scurt 1846;

c) mesajul continand un Cod Numeric Unic a fost trimis in perioada de desfasurare a concursului.

 

7.3. Un singur Cod Numeric Unic trimis prin sms la Numarul Scurt 1846 ofera participarea automata la tragerea la sorti pentru castigarea unuia din Premiile descrise la art. 6.1. Transmiterea mai multor coduri unice in perioada campaniei promotionale, de pe acelasi numar de telefon, ofera mai multe sanse de castigare a unuia din premiile puse in joc la Tragerea la sorti. Castigarea unuia din premiile puse in joc la Tragerea la Sorti nu exclude posibilitatea de castigare a premiilor ramase in joc daca au fost trimise prin sms mai multe coduri numerice unice diferite la Numarul Scurt 1846.

 

7.4. Pentru mai multe sanse de castig participantii trebuie sa trimita mai multe mesaje sms cu Coduri Unice diferite la Numarul Scurt 1846. Pentru a participa la concurs cu mai multe coduri unice participantul va trimite pentru fiecare Cod Numeric Unic, cate un mesaj sms la Numarul Scurt 1846.

 

7.5. In cazul in care un Cod Numeric Unic este trimis de pe mai multe numere de telefon va fi validat primul mesaj cu Cod Numeric Unic receptionat la Numarul Scurt 1846.

 

7.6. Premiile intermediare, descrise la art. 6.1. sunt premii acordate la finele fiecarei saptamani, pe intreaga perioada a campaniei promotionale. Participantii vor fi anuntati de castigul lor, prin mesaj scris de la numarul 1846, numar la care in prealabil participantul a trimis Codul Numeric Unic descoperit prin razuirea etichetei si care atesta achizitionarea a cel putin un produs participant la promotia Organizatorului. Premiile intermediare vor fi trimise castigatorilor prin colet postal cu confirmare de primiere, in termen de 30 zile de la incheierea fiecarei extrageri intermediare. Premiile vor fi trimise de Organizator la adresa

declarata de catre participantul castigator telefonic, electronic, sau prin posta (conform art. 7.9.), dupa ce a fost anuntat prin mesaj scris ca a castigat unul dintre premiile intermediare puse in joc. In cazul in care premiile se intorc retur, din motive independente de vointa organizatorului, acestea vor putea fi revendicate pana la data de 30.10.2008. Premiile revendicate se vor ridica personal de catre participantul declarat castigator numai de la sediul Organizatorului (Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160).

 

7.7. La tragerea la sorti finala vor participa doar mesajele valide conform conditiilor prezentului

Regulament.

 

7.8. Tragerea finala la sorti va avea loc pe data de 16.10.2008 si se va desfasura electronic pe baza unui algoritm aleator, generat de o aplicatie software. Cu ocazia tragerii la sorti, se va extrage un numar de 6 de coduri unice diferite, din care primele 2 vor

reprezenta castigatorii oficiali ai Marelui Premiu si Premiului Secundar, iar restul vor fi rezerve care vor fi declarate castigatoare in ordinea extragerii, doar in cazul in care primii castigatorii oficiali nu vor respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

7.9. Participantii declarati castigatori ai Marelui Premiu, Premiului Secundar si Premiilor Intermediare trebuie sa faca dovada catre Organizator de achizitionare a produselor participante in campania promotionala prin transmiterea unei copii a etichetei inscriptionate cu Codul Numeric Unic extras castigator, precum si a unei copii dupa cartea/buletinul de identitate (adresa catre care se va expedia premiul) astfel:

– prin posta, la adresa: SC LOGGIA INDUSTRIA VOPSELEI SRL – Dep. Marketing, Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160, cu specificarea Numelui Participantului si a numarului de telefon mobil;

– prin fax, la numerele: 021.5296.202 sau 021.5296.289, cu specificarea Numelui Participantului si a numarului de telefon mobil;

– prin e-mail, la adresele: office@loggiavopsele.ro sau office@romplus.ro , cu specificarea Numelui Participantului si a numarului de telefon mobil.

 

7.10. In cazul identificarii de catre Organizator de persoane care influenteaza sau faciliteaza castigarea premiilor puse in joc, acesta isi rezerva dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmarirea in instanta a persoanelor respective si de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

 

 

Art. 8 MESAJE DE RASPUNS

 

8.1. Pentru fiecare mesaj cu cod unic trimis de catre participant la numarul scurt 1846 in perioada

concursului (15.05.2008, ora 00:00:00 – 15.10.2008, ora 23:59:59) acesta va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns:

a) mesaj trimis inainte de data inceperii campaniei (15.05.2008, ora 00:00:00):

“Esti grabit? LOGGIA vopseste cu premii… Trimite Codul Numeric Unic in perioada campaniei 15.05.2008, ora 00:00:00 – 15.10.2008, ora 23:59:59!”

b) mesaj trimis dupa data incheierii campaniei (15.10.2008, ora 23:59:59): “Iti Multumim! Campania s-a incheiat la 15.10.2008, ora 23:59:59. Pana data viitoare, Vopseste cu LOGGIA!”

c) mesaj invalid (nu cuprinde un cod numeric unic corect):

“Codul este invalid! Razuieste eticheta Loggia si trimite Codul Numeric Unic fara semne de punctuatie, spatii sau alte caractere!”

d) mesajul contine un cod numeric unic deja validat (a mai fost transmis de la un alt numar de telefon): “Cod deja validat! Vopseste cu LOGGIA in continuare si trimite Cod Numeric Unic tiparit pe interiorul etichetei lipita pe o alta cutie de LOGGIA!“

e) mesaj corect: “Multumim pentru participarea ta in campanie. Poti fi castigatorul unuia din premii! Pana atunci vopseste cu Loggia!”

 

 

Art. 9 DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

9.1. Marele Premiu si Premiul Secundar vor fi acordate prin tragere la sorti electronica, la data de 16 Octombrie 2008 in prezenta unei Comisii formate din: un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un Notar Public.

Cu ocazia tragerii la sorti, se va extrage un numar de 6 de coduri unice diferite, din care primele 2 vor reprezenta castigatorii Marelui Premiu si al Premiului Secundar, iar restul de 4 vor fi rezerve (Rezerva 1, 2) care vor fi declarate castigatoare in ordinea cronologica a extragerii, doar in cazul in care castigatorii oficiali nu vor respecta prevederile art.7 ale prezentului Regulament Oficial. In acest caz, primul Cod Unic castigator, care nu se incadreaza in prevederile prezentului Regulament Oficial, sau al carui posesor de nr. de telefon aferent codului unic castigator, nu poate fi contactat pe nici una din caile descrise mai jos, va fi inlocuit cu Rezerva 1 din Codurile Unice trase la sorti drept rezerva s.a.m.d.

9.2. Castigatorii Premiilor Intermediare trebuie sa raspunda apelurilor reprezentantilor Organizatorului in 48 de ore de cand acestia au inceput sa-i apeleze pentru a oferi premiul. Pentru a putea fi contactat, posesorul numarului de telefon aferent Codului Unic Castigator, trebuie sa se afle intr-o zona cu acoperire in retelele operatorilor mobili din Romania sau alte state.

Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa de resedinta, adresa din buletinul/cartea de identitate daca aceasta difera de cea de resedinta, data nasterii, codul numeric personal din buletinul de identitate, adresa de e-mail. Pentru a fi validati, Castigatorii vor trimite in termen de 5 zile lucratoare la numarul de fax: 021.5296.202 sau 021.5296.289 o copie dupa actul de identitate si o copie dupa fata ambalajului cu eticheta promotionala lipita si codul numeric unic lizibil sau prin e-mail catre office@loggiavopsele.ro .

Dupa validarea ambalajelor promotionale si a codurilor unice castigatoare, Premiile Intermediare se vor expedia castigatorilor prin curier rapid cu confirmare de primire in maxim 30 de zile lucratoare de la data receptionarii plicului, faxului sau e-mailului continand copia ambalajului promotional si a codului unic castigator si Datele Personale. Odata cu semnarea de catre Participant a confirmarii de primire, Organizatorul este liberat fata de acesta de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

9.3. Castigatorul Marelui Premiu si castigatorul Premiului Secundar trebuie sa raspunda apelurilor

reprezentantilor Organizatorului in 48 de ore de cand acestia au inceput sa-i apeleze pentru a oferi premiul. Pentru a putea fi contactat, posesorul numarului de telefon aferent Codului Numeric Unic Castigator, trebuie sa se afle intr-o zona cu acoperire in retelele operatorilor mobili din Romania sau alte state.

In termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data contactarii sale de catre Organizator, atat Participantul castigator a Marelui Premiul, cat si Participantul castigator a Premiului Secundar, trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului S.C. LOGGIA INDUSTRIA VOPSELEI SRL, din Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160, cu ambalajul promotional in original ce contine codul numeric unic Castigator si cu actul de identitate in vederea incheierii procesului verbal de validare.

Castigatorul va intra in posesia Marelui Premiu in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data incheierii procesului verbal de validare. Acesta va fi anuntat in prealabil asupra zilei, datei, orei de ridicare a premiului. In momentul ridicarii premiului, Participantul castigator si reprezentantul Organizatorului vor semna un proces verbal de predare – primire a premiului. Odata cu semnarea de catre Participant a procesului verbal de predare – primire, Organizatorul este liberat fata de acesta de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

In cazul in care posesorul numarului de telefon aferent Codului Numeric Unic Castigator nu poate fi contactat telefonic in termenul de 48 de ore de la momentul trimiterii mesajului sms prin care este anuntat ca a castigat, acestuia i se va trimite un mesaj sms cu adresa de e-mail la care poate sa contacteze Organizatorul pentru a intra in posesia premiului. Totodata castigatorul se va putea regasi si in Lista Castigatorilor afisata pe site-ul www.loggiavopsele.ro] si pe site-ul www.romplus.eu , si in termen de 5 zile de la data afisarii pe site el va putea trimite mesaj prin e-mail catre Organizatori (office@loggiavopsele.ro ; office@romplus.eu ) pentru a afla modalitatea de intrare in posesia a premiului.

In cazul in care posesorul numarului de telefon aferent Codului Numeric Unic Castigator nu va putea fi contactat prin modalitatea descrisa mai sus, sau nu va contacta Organizatorul in termenul mentionat, premiul se va reporta catre primul Cod Numeric Unic Castigator extras din Rezerve, iar posesorul numarului de telefon aferent Codului Numeric Unic Castigator anterior, va pierde orice drept asupra produsului castigat.

In cazul in care posesorul numarului de telefon aferent Codului Unic Castigator, cu care se va stabili contact telefonic sau prin e-mail, va refuza in scris, intrarea in posesia premiului, din orice fel de motive, premiul se va acorda primei rezerve corespondente premiului refuzat, extrase la tragerea la sorti din data de 16.10.2008, iar posesorul numarului de telefon castigator va pierde orice drept asupra obiectului castigat si Codul Unic castigator va fi scos din concursul pentru Tragerea la Sorti finala.

In cazul in care un cod numeric unic declarat castigator al unui premiu din cadrul acestei promotii, va fi revendicat de mai mult de o persoana, pretendentilor li se va cere sa faca dovada cumpararii produsului ce are lipit pe ambalaj codul numeric unic in cauza, prezentand Organizatorilor ambalajul in original. Astfel, premiul castigat de acel cod numeric unic, va fi inmanat acelei persoane care va prezenta ambalajul in original cu codul castigator aferent.

Premiile care nu vor fi putea fi repartizate Castigatorilor sau Rezervelor dupa extragerea la sorti, nu vor fi acordate.

Organizatorul va organiza o singura Tragere la Sorti, cea mentionata la art 10. Lista completa a

castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.loggiavopsele.ro si pe site-ul www.romplus.eu pana la data de 31.10.2008.

9.4. Nu se acorda contravaloarea Premiilor de Consolare, Premiilor Instant si Premiilor II si III sau

Premiului cel Mare in lei sau in alta moneda sau alte beneficii/bunuri.

 

 

Art. 10 ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

10.1. Organizatorul nu este responsabil de pierderea etichetei lipite pe produsele mentionate la art. 5 care au inscriptionat pe interior coduri numerice unice, de falsificarea lor, de instrainarea lor sau de starea acestora (deteriorare) si nu va fi obligat sa acorde Premiile Intermediare, Premiul Secundar si Marele Premiu in lipsa etichetelor lipite pe produsele mentionate la art. 5, care au inscriptionat pe interior coduri unice care nu intrunesc conditiile prezentului Regulament.

10.2. Reclamatiile cu privire la Premiile Intermediare, Premiul Secundar si Marele Premiu castigate, facute dupa data de semnare a procesului-verbal de predare-primire a acestor premii nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.

10.3. In caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea

Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

10.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la concurs ca urmare a unor restrictii de natura tehnica specifica serviciilor operatorilor de telefonie mobila cum ar fi: incarcarea retelei, apelarea incorecta a numarului destinat concursului, iesirea din aria de acoperire a operatorilor de telefonie mobila.

 

 

Art. 11 CONFIDENTIALITATE

 

11.1. Prin participarea la Concurs, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor

personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului (in baza autorizatiei de prelucrare a datelor cu caracter personal nr. 1846). Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

11.2. Prin trimiterea unui mesaj tip sms la numarul scurt 1846, avand drept continut unul dintre codurile numerice unice inscriptionate pe interiorul etichetei lipite pe produsele mentionate la art. 5, participantii isi exprima acordul cu privire la regulamentul concursului. Organizatorul le poate solicita Participantilor, castigatori ai Premiilor Campaniei, acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii castigatori vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord.

11.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. LOGGIA Industria Vopselei S.R.L. – Departamentul Marketing, Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160.

 

 

Art. 12 TAXE

 

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit si in baza contractelor incheiate cu partenerii la aceasta promotie. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare – primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

12.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei Promotionale cum ar fi: contravaloarea serviciilor postale pentru solicitarea Regulamentului, contravaloarea serviciilor postale pentru transumiterea copiei dupa actul de identiatate si a etichetei ce contine codul numeric unic declarat castigator, contravaloarea tarifelor pentru transmiterea SMS-ului continand codul numeric unic participant la promotie, contravaloarea costurilor de transport pentru a intra in posesia premiilor.

 

 

Art. 13 FORTA MAJORA

 

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea prezentei Campanii, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

Art. 14 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “VOPSESTE CU PREMII !”

 

14.1. Regulamentul Campanie promotionale “VOPSESTE CU PREMII !” va fi publicat pe site-ul www.loggiavopsele.ro
si pe site-ul www.romplus.eu si va fi disponibil in mod gratuit, pe intreaga perioada de desfasurare a prezentei Campanii, oricarui solicitant, printr-o cerere adresata in scris in acest sens la urmatoarea adresa: S.C. LOGGIA Industria Vopselei S.R.L. – Departament Marketing, Popesti Leordeni, Sos. de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr. 103, Judetul Ilfov, Cod Postal 077160 sau la e-mail office@loggiavopsele.ro .

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 5 exemplare originale, in data de 12.05.2008.