Il Consigliere Mapei

Promotia este deschisa personalului de vânzari (agent de distributie, agent de proiecte, reprezentant de vânzari, lucrator comercial), angajati ai distribuitorilor comerciali autorizati Mapei România.

Tichete cadou în valoare de maxim 600 RON/ persoana/ zi, in functie de valoarea vanzarilor.

CAMPANIA PROMOTIONALA “Il Consigliere Mapei”
Regulamentul Oficial

TERMENI SI DEFINITII:
Promotia – campania promotionala “Il Consigliere Mapei“
Organizator – SC MAPEI ROMÂNIA SRL

Regulament Oficial – termenii si conditiile campaniei promotionale “Il Consigliere Mapei”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania promotionala “Il Consigliere Mapei” este organizata si desfasurata de Sc Mapei România Srl, cu sediul în Bucuresti, sector 5, str. Gen. Ion Dragalina, nr. 14, având Codul Unic de înregistrare J40/13227/2006, atribut fiscal RO18939374, reprezentata de Dl. Vasile Brad, în calitate de Director (denumita în continuare “Organizator”). Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Promotiei, potrivit celor mentionate mai jos (denumite în continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public pe site-ul www.infopromotii.ro si, de asemenea, în forma fizica, la sediul organizatorului, începând cu data de 01.08.2012 si pâna la data de 31.08.2012 sau prin solicitare telefonica la numarul 021/311.78.20. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare dupa anuntul prealabil al acestor modificari pe site-ul companiei.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 01.08.2012 si va dura pâna la data de 31.08.2012, fiind valabila la nivel national. Campania se va desfasura cu respectarea datelor specific mentionate, asa cum sunt prevazute în prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA PREMIILOR
Premiile Campaniei “Il Consigliere Mapei” se acorda în functie de vânzarile realizate pentru produsele Adesilex P9 gri 25 kg, Mapetherm AR2 25 kg, Keraflex Maxi S1 gri 25 kg, Ultracolor Plus 5 kg, Keracolor FF 5 kg, Kerapoxy Design 3 kg, exclusiv de catre reprezentan?ii de vânzari ai distribuitorilor comerciali autorizati.
Sc Mapei România Srl (“Organizatorul”) va premia exclusiv distribuitorii comerciali autorizati mentionati
în Anexa 1 “Lista distribuitori”. Nu se vor premia clientii tip constructor, antreprenor.
1. Premiile sub forma tichetelor cadou se vor acorda pe baza cantitatilor vândute de catre reprezentantii de vânzari ai distribuitorilor, astfel:

Produs

Valoare tichet cadou/ cantitate vânduta

Adesilex P9 gri 25 kg

50 Ron/palet (50 saci, 1250 kg)

Mapetherm AR2 25 kg

50 Ron/palet (50 saci, 1250 kg)

Keraflex Maxi S1 gri 25 kg

50 Ron/palet (50 saci, 1250 kg)

Ultracolor Plus 5 kg

10 Ron/5 cutii (25 kg)

Keracolor FF 5 kg

10 Ron/10 cutii (50 kg)

Kerapoxy Design 3 kg

10 Ron/1 galeata (3 kg)

 

2. Tichetele cadou sunt acordate de catre Organizator conform mecanismului descris în cadrul Sectiunii 3 “Descrierea premiilor”, punctul 1, putându-se realiza orice combinatie între produsele mentionate, în limita a maxim 600 Ron/persoana/zi, în perioada mentionata la sectiunea 2 “Durata campaniei”.
3. Acordarea premiilor se va realiza în termen de maxim 30 de zile dupa validarea acestora.

SECTIUNEA 4. MODUL DE FUNCTIONARE A CONCURSULUI
Participantii la promotia “Il Consigliere Mapei” sunt persoane direct implicate în procesul de vânzare (agent de distributie, agent de proiecte, reprezentant de vânzari, lucrator comercial), angajati ai distribuitorilor comerciali autorizati Mapei România.
Înscrierea participantilor la Campanie se va realiza pe baza formularului din Anexa 2 „Formular de înscriere”, care trebuie completat si trimis pe adresa societatii Sc Mapei România Srl mentionata la sectiunea 1 „Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei” sau online, catre office@mapei.ro pâna la data de 17.08.2012.
Pentru organizarea si desfasurarea concursului, Sc Mapei România Srl nu va percepe participantilor nicio taxa de participare.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu conditia de a-i înstiinta în prealabil pe participanti.
Orice modificare a regulilor de participare la promotie, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate www.infopromotii.ro.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Promotia este deschisa personalului de vânzari (agent de distributie, agent de proiecte, reprezentant de vânzari, lucrator comercial), angajati ai distribuitorilor comerciali autorizati Mapei România.

SECTIUNEA 6. VALIDARE PREMII
Tichetele cadou se vor acorda de catre reprezentantii Organizatorului în baza rapoartelor de vânzari si a copiilor facturilor distribuitorilor, care sa faca dovada vânzarilor pentru produsele Adesilex P9 gri 25 kg, Mapetherm AR2 25 kg, Keraflex Maxi S1 gri 25 kg, Ultracolor Plus 5 kg, Keracolor FF 5 kg, Kerapoxy Design 3 kg, conform mecanismului descris în cadrul sectiunii 3 „Descrierea premiilor”, în perioada mentionata la sectiunea 2 “Durata campaniei”.

SECTIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
Prezentul Regulament Oficial este valabil pentru perioada 01.08.2012 – 31.08.2012.
SC MAPEI ROMANIA SRL