Ia Noroc și ai noroc la premii!

Cumpără cel puțin un produs participant din magazinele partenere, menționate în Anexa 1. Păstrează capacul/ cheița dozei pentru validare în cazul mesajului X10.000LEIX + un cod alfanumeric. Anunță la 031.730.50.07 (număr cu tarif normal, funcțional de luni până vineri, între orele 09:00–17:00, cu excepția sărbătorilor legale) că deții un capac câștigător pentru a afla cel mai apropiat loc de unde îți poți ridica premiul.

Premii instant: 10 x 10.000 RON;
260.000 x bere Noroc 0.5L sticlă returnabilă (doar în locațiile HORECA);
72.000 x bere Noroc 0.5 L Doza (în celelalte locații, non-HORECA);
681.600 x bere Noroc 1 L PET.

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
“Ia Noroc și ai noroc la premii!” Toamna 2018

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul campaniei promotionale „Ia Noroc si ai noroc la premii!” (in cele ce urmeaza “Campania”) este Bergenbier S.A. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2699, persoana juridica romana, cu sediul in Sos. Bucuresti Nord nr 10, Cladirea O1, etaj 5 orasul Voluntari, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/209/1999, C.U.I. 6608725, avand numarul RO05CITI0000000725039018 deschis la  Citibank Europe plc, Dublin – Sucursala Romania, reprezentata de Mihaela Hristea, in calitate de Director de Marketing. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a  Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante identificate prin materialele promotionale care indica magazinul ca fiind centru de premiere. Materialele promotionale (afis, eticheta) sunt expuse in locuri vizibile, pe acestea fiind mentionate detalii legate de Campania ”Ia Noroc si ai noroc la premii!”. Lista Centrelor de premiere se regaseste in Anexa 1 la prezentul Regulament.

Campania se desfasoara in limita stocului disponibil de Produse Participante.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania va începe la data de 1 septembrie 2018, ora 00:00 si va dura pana la data de 30 noiembrie 2018, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. Premiile campaniei pot fi revendicate de la data de 1 septembrie 2018, ora 00:00 pana la data de 31 decembrie 2018, orele 23:59 inclusiv – in functie de programul de functionare al centrelor de premiere, cu respectarea prevederilor sectiunii 9 de mai jos.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei  (1 septembrie 2018), avand domiciliul/ resedinta in Romania, denumiti in continuare „Participanti”. Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (sotii si rudele de gradul IV ale acestora), cat si angajatii magazinelor implicate in prezenta Campanie.
Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (Participantii nu au respectat Regulamentul sau au falsificat capacele de bere), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE
La Campania ”Ia Noroc si ai noroc la premii!” participa marca “Noroc” (bere cu alcool), marca proprietate a Organizatorului, in ambalajele: sticla 0.5L/ Doza 0.5L/ PET-ul de 1L/ PET-ul de 3L, care se identifica prin etichetele promotionale (cu dunga galbena in partea de sus a etichetei/dozei si prezenta premiilor pe fata produsului, ca in exemplul de mai jos) si capace promotionale galbene cu text rosu (ilustrate ca mai jos), numite in cele ce urmeaza „produs participant” si/ sau „Produs Participant”.

Capacele produselor participante au tiparit in partea interioara unul dintre cele 4 (patru) mesaje:
– MAIINCEARCA
– XBEREX0.5LX
– XXBEREX1LXX
– X10.000LEIX + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/ sau litere (exemplu: n7B9, BqaW)

Dupa data incetarii Campaniei, Produsele Participante ambalate in ambalajul promotional isi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie in legatura cu comercializarea produselor ambalate in ambalajul promotional dupa data incheierii Campaniei.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Categorie

Nr. total premii

Tip premiu

Valoare unitara Lei

(TVA si impozit premii inclus)

Valoare totala Lei

(TVA si impozit premii inclus)

Categoria I

10

Categoria I: 10.000 lei

11.044

110.440

Categoria II

260.000

Categoria II: bere Noroc 0.5L sticla returnabila (doar in locatiile HORECA)

1.95

507.000

72.000

Categoria II: bere Noroc 0.5 L Doza (in celelalte locatii, non-HORECA)

2.34

168.480

681.600

Categoria II: bere Noroc 1 L PET

3.44

2.344.704

TOTAL

1.013.610

3.130.624


Produsele Participante la Campanie sunt in numar de 5.749.600 beri, din care 1.013.600 beri sunt castigatoare.
In cazul premiilor din Categoria I, castigatorii vor primi suma neta de 10.000 de lei prin transfer bancar in contul indicat de castigator.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri/ produse.
Valoarea totala estimativa a premiilor (TVA si  impozite pe premiu incluse) este de 3.130.624 lei.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE
Conditii pentru inscrierea in Campanie:
8.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b. Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs participant la Campanie;
c. Produsele sa fie achizitionate in perioada desfasurarii Campaniei din magazinele participante mentionate in Anexa 1 a prezentului Regulament.

8.2 Consumatorul care va achizitiona oricare dintre produsele mentionate la SECTIUNEA 6, va putea descoperi unul dintre urmatoarele mesaje in interiorul capacului/ cheitei provenind de la produsele participante la campanie:

MESAJE CASTIGATOARE:
1. “10.000LEI” + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere
Participanii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6,  vor castiga premiul mentionat la categoria I de la Sectiunea 7, respectiv suma neta de 10.000 lei.
Participantii care vor gasi mesajul castigator „10.000LEI” + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie trebuie sa pastreze in original capacul cu mesajul castigator si sa-l predea reprezentantului Organizatorului, pentru validare si intrarea in posesia premiului.

2.  „XBEREX0.5LX”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sau cheita produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga o bere Noroc in ambalaj 0.5L (RGB sau PET sau Doza, la alegerea castigatorului) mentionata ca premiu categoria II, sectiunea 7.
Participantii care vor gasi mesajul castigator „XBEREX0.5LX” inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie trebuie sa predea capacul sau cheita castigator/ castigatoare vanzatorului/ reprezentantului magazinului desemnat Centru de Premiere (mentionat in lista din anexa I care insoteste acest Regulament), in schimbul premiului.

3.  „XBEREX1LX”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga o bere Noroc in amabalaj 1L PET mentionata ca premiu categoria II, sectiunea 7.
Participantii care vor gasi mesajul castigator „XBEREX1LX” inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie trebuie sa predea capacul castigator vanzatorului/ reprezentantului magazinului desemnat Centru de Premiere, in schimbul premiului.

MESAJE NECASTIGATOARE:
1.    “MAIINCEARCA”
Acest mesaj nu da dreptul castigarii niciunui premiu ale acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR
Categoria I: 10.000LEI+ un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere
In cazul in care mesajul castigator incriptionat sub capac este “10.000LEI” + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/ sau litere, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a Campaniei, 031 730 50 07 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 09:00–17:00, deschisa pe toata durata Campaniei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator cu mesajul “10.000LEI” + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere, impreuna cu date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon mobil). Participantul va trebui sa trimita prin fax la numarul 0213082039 sau pe adresa de e-mail officeRO@molsoncoors.com:
– copie dupa actul de identitate pentru a fi identificat la data prezentarii pentru validarea sa ca si castigator precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale (retinere si virare impozit)
– o fotografie a capacului castigator.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data la care participantul care a comunicat ca detine capacul cu mesajul castigator, a apelat linia informativa a Campaniei si a furnizat integral datele mentionate in paragraful anterior va fi contactat de Organizator pentru a i se transmite care sunt locatiile unde se poate prezenta pentru verificarea autenticitatii capacului si pentru predarea acestuia, pentru a dovedi ca este o persoana majora si pentru validarea sa ca si castigator. Organizatorul va apela participantul de minim 5 ori in termen de 10 zile de la apelul catre linia informativa. La data apelului, participantul  trebuie sa comunice care este centrul de premiere ales si intervalul orar in care se va prezenta astfel incat Organizatorul sa poata delega un reprezentant pentru indeplinirea formalitatilor de validare. Pentru validarea castigatorului este necesara intrunirea conditiilor de la Sectiunea 11 de mai jos.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:
– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 10 zile lucratoare de la data validarii telefonice;
– nu se prezinta la data si locul/centrul de premiere comunicate de castigator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;
– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) castigatorul va preda reprezentantului Organizatorului capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti precum si o copie a CI si extrasul de cont cu toate detaliile despre contul in care se va face plata, strict pentru predarea premiului.

Cu acordul participantului castigator al unui premiu categoria I, numele, varsta, precum  si Premiul castigat  de catre acesta vor fi publicate pe website-ul [bannerid:530] precum si in cadrul materialelor publicitare dezvoltate de Organizator, pe toata perioada Campaniei din momentul ridicarii premiului precum si timp de 2 (doua) luni de la incheierea acesteia. Acest aspect va fi consemnat intr-o declaratie pe propria raspundere pe care castigatorul o va semna la data incheierii procesului verbal, fara ca refuzul semnarii acestei declaratii sa afecteze drepturile asupra premiului castigat.

In etapa semnarii procesului verbal de predare capac castigator sau cheita castigatoare, etapa care precede intrarea in posesie a premiului castigat, 10.000 LEI, castigatorul trebuie sa prezinte in original:
– un document de identitate (CI/ BI);
– capacul sau cheita cu mesajul castigator in original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului.
– Extras de cont bancar sau adresa din partea bancii referitoare la contul castigatorului care sa confirme titularul si numarul de cont. Nu este acceptat un cont bancar ce apartine unei alte persoane decat castigatorul, cu exceptia cazului in care castigatorul va preda Organizatorului o declaratie pe proprie raspundere sub forma autentica, potrivit careia mentioneaza contul bancar si titularul contului precum si ca isi asuma intreaga raspundere in acest sens, viramentul in acest cont exonerand Organizatorul de orice raspundere privind predarea premiului.

Suma de 10.000 de lei va fi transferata prin transfer bancar catre castigatorul validat, in termen de maxim 30 de zile de la semnarii procesului verbal si predarea capacului castigator in original. La cererea castigatorului, in momentul efectuarii transferului bancar, castigatorului i se va trimite pe email sau, o copie a ordinului de plata aferent.

Categoria II: Bere Noroc 1 L si 0.5L
In cazul unui capac castigator sau a unei cheite castigatoare cu mesajul “XBEREX0.5LX” sau “XBEREX1LX”, participantul poate sa apeleze linia informativa a campaniei, 031 730 50 07, apel cu tarif normal, de luni pana vineri, intre orele 09:00–17:00, deschisa pe toata durata Campaniei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator. Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul (centrul de premiere) cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului de unde isi poate revendica si ridica premiul.

Participantii trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului si vor putea revendica si ridica premiul de la vanzatorul din magazinele participante in schimbul predarii capacului sau a cheitei pe care este mentionat mesajul castigator “XBEREX0.5LX” sau “XBEREX1LX”. Premiile pot fi revendicate in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 in timpul programului de lucru corespunzator fiecarui Centru de Premiere. Centrele de Premiere au obligatia de a acorda premiul constand intr-o bere Noroc 0.5L (RGB sau DOZA, la alegerea castigatorului, alegere care depinde de stocul centrului de premiere si se va acorda in limita acestuia) sau Noroc 1 L PET, in schimbul predarii capacului cu mesajul castigator, conform mesajului inscriptionat sub capacul sau pe cheita Produsului Participant.

Revendicarea premiilor, descoperite sub capacul Produselor Participante la Campanie va putea fi facuta pana la data de 31 decembrie 2018 ora 23:59 inclusiv. In cazul in care Participantii nu gasesc disponibile in centrul de revendicare premiile din categoria II, acestia vor putea apela la linia informativa a Campaniei, 031 730 50 07, apel cu tarif normal in toate retelele, cu functionare de luni pana vineri, intre orele 09:00– 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) pana la data de 30 iunie 2018, inclusiv, unde li se indica cel mai apropriat centru de premiere din care pot revendica premiul.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia:
– tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei sau despre adresa corespunzatoare celui mai apropiat centru de premiere, precum si
– tarifelor de transport in vederea validarii/ inmanarii premiilor.
– Garantiei care trebuie achitata pentru sticla de 0.5L, ambalaj reutilizabil, daca este cazul.

Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator sau acesta nu este autentic in urma verificarilor efectuate de Organizator acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai capace promotionale, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace  de la alte produse decat ambalajele participante, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de Produse Participante inainte de 1 septembrie 2018 si/ sau dupa 30 noiembrie 2018, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicate in afara perioadei de revendicare a premiilor (inainte de 1 septembrie 2018 si/ sau dupa 31 decembrie 2018).

SECTIUNEA 11.  CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un potential castigator sa poata fi validat ca si castigator la aceasta Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
–    Sa indeplineasca conditiile descrise la Sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale prezentului Regulament Oficial;
–    In perioada Campaniei sa cumpere unul dintre produsele participante la Campanie, conform Sectiunii 6;
–    Sa pastreze in original capacul  sau cheita cu mesajul castigator de la produsele participante la Campanie si sa-l predea reprezentantului Organizatorului sau, dupa caz, reprezentantului centrului de premiere, in momentului inmanarii premiului;
–    Suplimentar, castigatorii premiilor din categoria I trebuie sa transmita informatiile  solicitate la SECTIUNEA 9 si respectiv SECTIUNEA 12, la data contactarii telefonice, si sa prezinte buletin/carte de identitate in original;
–    Castigatorii premiului din categoria I se obliga sa inmaneze Organizatorului o copie a BI/ CI, in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare fiscala (Pentru impozitul pe premii, Organizatorul are obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, la organul fiscal competent, pana la data de 28.02 a anului fiscal curent pentru anul anterior). In cazul in care un castigator refuza sa puna la dispozitia Organizatorului copia buletinului/ CI, acestuia nu ii va fi acordat premiul castigat, urmand a fi decazut din drepturile de a revendica acest premiu.
–    Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
> Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
> Nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
> Nu pot fi contactati pentru inmanarea premiului, conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;
> Posesorul capacului cu mesajul castigator nu preda/ nu doreste sa predea in original reprezentantului Organizatorului capacul cu mesajul castigator;
> Posesorul capacului cu mesajul castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;
> Posesorul capacului cu mesajul castigator este minor la data inceperii Campaniei promotionale, conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

SECTIUNEA 12.  PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.
Organizatorul actioneaza în calitate de operator în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat între paranteze atunci când se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamânt în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câstigatorilor în scopuri promotionale si publicitare în legatura cu selectia si anuntarea câstigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamântul persoanelor vizate);
b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui câstigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
c) solutionarea oricaror plângeri în legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea în instanta si/ sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). În cazul în care consimtamântul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamânt în orice moment. În cazul în care câstigatorii îsi retrag consimtamântul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fara a afecta însa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau îsi retrag consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.
Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru participanti:
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:
• partenerii Organizatorului, actionând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnati în aceasta Campanie implicati în desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
• altor societati din grupul Molson Coors Europe;
• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;
• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;
• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Molson Coors Europe, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamântul sau interesul legitim). În cazul în care participantii folosesc platforme de socializare (cum ar fi Facebook), datele lor cu caracter personal disponibile în acele platforme (e.g. cele pe care le furnizeaza în calitate de utilizatori), ne vor fi dezvaluite. Totusi datele cu caracter personal disponibile în acele platforme vor fi prelucrate si de operatorii acelor platforme conform propriilor politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal:
În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state apartinând Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor:
Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cât este termenul de prescriptie pentru actiunile în justitie). Cu privire la datele câstigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate:
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoana vizata. Pâna la data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de si le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
• si-au retras consimtamântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
• datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
d) Retragerea consimtamântului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimtamântul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamânt. De asemenea se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.
e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situatii:
• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor în cauza;
• în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
• în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune în instanta;
• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizata.
f) Dreptul la portabilitate: în masura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal într-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizând urmatoarele date de contact:
Adresa de Corespondenta: Bergenbier SA, Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O1, et. 5, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov, Romania.
De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamântului.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor în cazul în care considera ca le-au fost încalcate drepturile:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 13. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea premiilor categoria I poate fi un eveniment public. Organizatorul va solicita o declaratie scrisa de la castigatorii campaniei pentru ca urmatoarele informatii sa poata fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta: numele, fotografia sa, orasul de domiciliu, mentiunea privind castigarea premiului de 10.000 lei. Refuzul acordarii acestei declaratii nu va afecta drepturile asupra premiilor castigate.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 15. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

SECTIUNEA 16. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul [bannerid:530] si pe site-ul https://www.infopromotii.ro incepand din data de 1 septembrie 2018, acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 031 730 50 07 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la sediul social al organizatorului: Sos. Bucuresti Nord nr 10, Cladirea O1, etaj 5 orasul Voluntari, Judetul Ilfov, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale cu informarea prealabila a publicului.