HP – Accesoriile mici iti aduc un accesoriu mare

Cumpara din magazinele Altex sau Media Galaxy produse HP participante si trimite prin SMS la numarul 1793 (tarif normal) numar bonului, data bonului, numele magazinului si orasul (vezi exemple la Sect. 3 si 5 din regulament). Pastreaza bonul pentru validare.

Prin tragere la sorti: 1 x scuter Vespa.
Premii zilnice instant alocate aleator: 25 x geanta laptop HP, 67 x casti IT HP, 55 x boxe IT HP.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Accesoriile mici iti aduc un accesoriu mare”

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA. TEMA
Campania  “Accesoriile mici iti aduc un accesoriu mare”  este organizata in numele si pentru compania Hewlett-Packard  Romania SRL, cu sediul in Str. Fabrica de Glucoza 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2,  Mun. Bucuresti, inregistrata la ORC-TB sub nr. J40/2755/2000, CIF: RO12809065, de catre S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Luminei nr. 8, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554, Nr. Operator de date cu caracter personal: 10975, reprezentata legal de Dl. Administrator Theodor Liviu DUMIRESCU, numita in continuare “Organizator”.
Campania “Accesoriile mici iti aduc un accesoriu mare” se va derula in perioada 22 octombrie ora 00:00 – 9 decembrie 2012 ora 23:59, la nivel national numai in magazinele Altex si Media Galaxy.
1.1.    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.2.    Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: www.infopromotii.ro începând cu data de 22 octombrie 2012 si pana la 9 decembrie 2012, ora 23:59  sau pe adresa postala Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, etaj 10, Novo Park F Building, sector 2, cod 020331. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus mentionat.
1.3.    Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

Campania  se adreseaza clientilor HP de pe teritoriul Romaniei si poate fi prelungita prin anuntarea acestui lucru de catre Organizator.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
1.    Campania este un program de marketing ce consta in derularea unei promotii pe o perioada determinata de timp  si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator) denumita clienti HP si care ca scop cresterea volumului de achizitii a produselor HP.
2.    La acesta promotie poate participa orice persoana juridica, inregistrata conform legii romane sau persoana fizica de cetatenie/nationalitate romana care achizitioneaza produsele mentionate in perioada de desfasurare a campaniei, in urmatoarele conditii:
– Produsele trebuie sa fie achizitionate din unul din magazinele Altex sau Media Galaxy din Romania in perioada promotiei;
– Persoana fizica trebuie sa fie consumatorul/utilizatorul final al produselor participante la promotie, sa aiba varsta de cel putin 18 ani si domiciliul stabil in Romania;
– Persoana juridica trebuie sa fie consumatorul/utilizatorul final al produselor participante la promotie si va fi reprezentata de o persoana fizica, aceasta avand calitatea de imputernicit;
– O persoana poate participa cu un numar nelimitat de inscrieri la promotie;
3.    Nu pot participa la campanie  angajatii Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea prezentei campanii promotionale (SC Altex Romania SRL, cu magazinele Altex si Media Galaxy), precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
4.    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea liber consimtita, integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
5.    Produsele participante la prezenta Campanie sunt produse marca HP, marca inregistrata apartinand SC HEWLETT–PACKARD (ROMANIA) SRL, comercializate prin relelele de magazine Altex si Media Galaxy.
Produsele participante sunt urmatoarele:
Baterii HP
AC Adapter HP
Genti HP
Sleeve HP
Mouse HP
Webcams HP
Tastaturi si kituri HP
Boxe HP
Casti HP
Disk optic extern HP
Tava laptop HP

6.    Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare .

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie sa cumpere din magazinele Altex si Media Galaxy produsele participante la promotie, prezentate in Regulament, in perioada desfasurarii campaniei. Sa trimita un SMS la numarul cu tarif normal 1793. Continutul SMS-ului trebuie sa fie  urmatorul:  numar bon,data bonului, nume magazin oras (exemplu: 42356,27.10.2012,Altex Alba Iulia sau : 42356,27/10/2012, Altex Alba Iulia  sau : 42356,27 10 2012, Altex Alba Iulia  sau  65342,14.11.2012,MediaGalaxy Brasov sau 65342,14.11.2012 sau MediaGalaxy Brasov 65342,14/11/2012,MediaGalaxy Brasov sau 65342,14 11 2012,MediaGalaxy Brasov). Participantii vor fi astfel inscrisi in campanie si vor primi un mesaj de confirmare a inscrierii lor. In functie de ora si data la care au trimis mesajul vor putea deveni castigatori ai unui premiu din campanie.
Un participant se poate inscrie in campanie cu un singur SMS pentru fiecare bon de produse participante la promotie, achizitionate de la magazinele Altex si Media Galaxy in perioada campaniei.
Un bon de produse definite ca participante conform prezentului regulament nu poate fi inscris in campanie decat o singura data. Participantii care se inscriu in campanie cu acelasi bon de produs de mai multe ori vor fi descalificati. Participantii care se inscriu cu un bon de produse care a fost utilizat si de un alt participant vor fi descalificati.

In cadrul campaniei se vor genera pentru fiecare zi din intervalul de validitate trei ore in care cei ce trimit mesaje vor fi castigatorii unor premii instant precum si premiile care se acorda in aceste situatii.

Premiile vor fi cate unul pentru fiecare asemenea moment zilnic si se vor distribui aleator dintre urmatoarele: genti HP, casti HP si boxe HP. Numarul valoarea si natura premiilor sunt detaliate in sectiunea premii. Premiile care nu s-au acordat in data respectiva se reporteaza catre sfarsitul campaniei. La terminarea campaniei se va efectua o extragere in urma careia se vor acorda premiile astfel ramase catre participantii inscrisi in promotie precum si marele premiu un scuter Vespa, conform Sectiunii 5 din Regulament.

Toate achizitiile comerciale ce vor fi luate in considerare vor purta o data de inregistrare aferenta intervalului 22 octombrie – 09 decembrie 2012, inclusiv.
Participantii trebuie sa pastreze factura fiscala/bon fiscal si certificatul de garantie al produsului, ca si dovada de cumparare, pentru a putea fi validata inscrierea.
Potentialii castigatori vor fi contactati de organizator pentru realizarea procedurilor de validare si transmiterea premiilor la cel mult 5 zile de la data desemnarii lor drept potentiali castigatori in campanie.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 21 Decembrie inclusiv.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul acestei Campanii se acorda urmatoarele premii:
Premii instant alocate aleator in fiecare zi de campanie, constand in unul din urmatoarele produse:
– Genti laptop HP FH932AA, 16 inch, 25 de bucati, fiecare avand valoarea de 119,90 ron inclusiv TVA;
– Casti IT HP A2Q79AA, PC, 3.5mm,  67 de bucati, fiecare avand valoarea de 59,90 ron inclusiv TVA;
– Boxe IT HP BR367AA, 2.0, PC,  55 de bucati, fiecare avand valoarea de 69,90 ron inclusiv TVA;
Marele premiu, un scuter Vespa S50 2T avand valoarea de 12172,92 ron inclusiv TVA (la cursul BNR din 22 Oct 2012 4,5809ron/euro).
4.2.     Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestei Campanii este de 23028,22 ron inclusiv TVA.
4.3.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. Singura exceptie o reprezinta scuterul Vespa care poate fi acordat atat ca obiect cat si ca premiu in bani, alegerea modalitatii de acordare a premiului urmand a fi decisa de castigator la momentul contactarii sale de catre organizator. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele de la extragerea finala. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.
4.4.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul, este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in numele participantilor. (art.75 Codul fiscal privind impozitarea veniturilor din premii si din jocuri de noroc).

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Premiile zilnice se acorda primului participant care a trimis in intervalul orar specific zilei respective primul SMS valid in cadrul campaniei. Prin SMS valid se intelege un SMS care contine datele corecte de identificare in formatul  solicitat de prezentul regulament. SMS-urile valide trebuie sa contina: numar bon, data bonului, nume magazin oras (exemplu: 42356,27.10.2012,Altex Alba Iulia sau : 42356,27/10/2012, Altex Alba Iulia sau: 42356,27 10 2012, Altex Alba Iulia  sau  65342,14.11.2012,MediaGalaxy Brasov sau 65342,14.11.2012 sau MediaGalaxy Brasov 65342,14/11/2012,MediaGalaxy Brasov sau 65342,14 11 2012,MediaGalaxy Brasov).
5.2.    Marele premiu se va acorda prin tragere la sorti la care vor participa toate inscrierile valide din toata perioada campaniei.  La extragere vor fi extrase un numar de 2 rezerve care vor putea deveni potentiali castigatori in cazul in care potentialii castigatori anterior extrasi nu vor putea fi  validati. Rezervele devin potentiali castigatori in ordinea extragerii lor si urmeaza procedura de validare conform regulamentului.
5.3.    Premiile reportate din alte zile de campanie se vor acorda prin tragere la sorti la care vor participa toate inscrierile valide necastigatoare din toata perioada campaniei. La extragere vor fi  extrase un numar de 5 rezerve care vor putea deveni potentiali castigatori in cazul in care potentialii castigatori extrasi anterior nu vor putea fi validati. Rezervele devin potentiali castigatori in ordinea extragerii lor si urmeaza procedura de validare conform regulamentului.
5.4.    Potentialul castigator al unui premiu va  fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon de la care s-a inscris in Campanie in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. In acest sens Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a contacta participantul in intervalul de timp precizat. Cu aceasta ocazie va fi instiintat  despre desemnarea in cadrul Campaniei ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa si CNP-ul (numai castigatorul marelui premiu-scuterul  Vespa) dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiului.
5.5.    Pentru validarea lui drept castigator al unui premiu in cadrul campaniei un potential castigator va trebui sa trimita Organizatorului in termen de 3 zile lucratoare bonul fiscal original cu care s-a inscris in campanie precum si datele de identificare si adresa la care doreste sa primeasca premiul.  Validarea se face prin confirmarea valabilitatii bonului si dupa verificarea inscrierilor in campanie pentru evitarea fraudelor de orice fel. Castigatorul astfel validat va completa si semna la livrarea premiului un formular prezentat in anexa 1 la acest regulament.  Formularul face parte integranta din prezentul Regulament.
5.6.     Netrimiterea bonului in termenul mentionat mai sus, neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale sau fraudarea pe orice cale a prezentei campanii duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament,  atunci respectivul castigator va fi validat si i se va expedia premiul prin curier.
5.7.    Premiile vor fi atribuite pe baza unui proces-verbal semnat de un reprezentant al Organizatorului/curierului si persoana careia i se inmaneaza premiul.
5.8.    Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorii nu pot fi gasiti la adresa specificata pentru a primi premiul.
5.9.     In situatia in care datele persoanei desemnate castigatoare nu corespund cu lista finala (ex. adresa, numarul de telefon sau CNP) sau nu au fost indicate corect, iar Organizatorul nu poate intra in legatura cu acesta, premiul nu se valideaza.
5.10.    Castigatorii vor prezenta în momentul primirii premiului, imputernicire din partea firmei daca este cazul, documentele de achizitie si actul de identitate. Castigatorii din provincie vor putea transmite documentele sub forma de copii pe fax sau e-mail. Premiul va fi inmanat pe baza unui proces verbal de predare-primire, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere ulterioara legata de acordarea premiului.
5.11.    Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea in aceasta campanie promotionala implica acordul ca numele,prenumele si localitatea de resedinta/domiciliu a castigatorului si imaginea castigatorului sa poata fi  facute publice si utilizate de catre organizator in mod gratuit in diverse materiale tiparite, audio si video.
5.12.    Castigatorii din campania actuala vor fi afisati pe site-ul www.infopromotii.ro.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10033.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, in cazul premiilor impozabile.
6.3. Organizatorul acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, etaj 10, Novo Park F Building, sector 2, cod 020331 o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. HEWLETT–PACKARD (ROMANIA) SRL, cu adresa Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, etaj 10, Novo Park F Building, sector 2, cod 020331.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
7.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii Campaniei vor fi publicati pe pagina www.infopromotii.ro in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul validarii lor finale.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa:  S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L., cu adresa Bucuresti, Str. Luminei nr. 8, Sector 2. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
Participantii la aceasta Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate conform art. 9.2 de mai sus.
Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
Regulamentul Campaniei este publicat pe www.infopromotii.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei.
Organizatorul isi pastreaza dreptul de a modifica regulile si conditiile ce guverneaza desfasurarea campaniei, urmand ca eventualele modificari sa intre în vigoare numai dupa ce acestea vor fi facute publice in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala cu privire la aceasta campanie.