Goana dupa aur. La Cora

Incepand cu data de 2 aprilie, cumpara de la Cora cel putin un produs Dove, Clear, Rexona, Dero, Cif sau Domestos si prezinta-te cu bonul/ bonurile de casa la standul promotional in maximum 3 zile de la data achizitiei. Pentru fiecare produs participant cumparat vei primi un talon de participare la tragerea la sorti, pe care trebuie sa-l completezi integral si sa-l introduci in urna speciala. De asemenea, cumparand numai un produs participant, poti castiga unul dintre premiile instant de la standul promotional.

Incepand cu 2 aprilie, premii prin tragere la sorti: 2 x set bijuterii din aur, in valoare de 2.541 lei. Premii instant: 14.000 x pandantiv placat cu aur.

NOTA:
Pentru a afla programul promoterilor si alte detalii despre aceasta promotie, consulta Anuntul Public de la rubrica "documente conexe" de mai sus.

ATENTIE:
Incepand cu data de 2 aprilie, regulamentul promotiei se modifica. Citeste rezumatele despre mecanism si premii actualizate de noi, iar pentru mai multe detalii, consulta Actul Aditional si Anuntul public din 2 aprilie.


Regulamentul campaniei promotionale

“Goana dupa aur. La Cora”

 

 

1.         Desfasurarea campaniei. Durata

 

1.1.      Organizator al campaniei promotionale “Goana dupa aur. La Cora” („Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.      La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate sub marcile Dove, Clear, Rexona, Dero, Cif, Domestos, marci inregistrata apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”). 

1.3.      Campania se va desfasura in perioada 24.03.2009 – 06.04.2009 in reteaua de magazine Cora din intreaga tara (numite in continuare “magazine participante”), prin intermediul agentiei S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

1.4.      Perioada in care Campania se desfasoara in cadrul unui magazin participant,  intervalul orar in care promoterii (reprezentanti ai Organizatorului) sunt prezenti in incinta fiecarui magazin participant, mecanismul Campaniei, premiile ce se vor acorda si numarul acestora vor fi aduse la cunostinta consumatorilor si prin intermediul materialelor publicitare existente in cadrul magazinelor participante.

1.5.      Valoarea comerciala totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei Campanii, prin ambele mecanisme de participare asa cum sunt acestea detaliate la art.2 si art.3 de mai jos, este de 91,300 lei.

1.6.      La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu respectarea varstei minime stabilita pentru fiecare mecanism de participare descris la art.2 si art.3 de mai jos, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

1.7.      In functie de tipul de premii pentru care opteaza consumatorii/participantii la Campanie, acestia au la dispozitie doua mecanisme. Dovada achizitionarii de produse participante, pe durata si in conditiile Campaniei, da dreptul consumatorilor sa participe la Campanie prin intermediul celor doua mecanisme ale acesteia, detaliate la art.2 si art.3 de mai jos.

 

2.         Mecanismul de participare la Campanie pe baza de taloane, cu atribuirea premiilor prin trageri la sorti organizate la sfarsitul Campaniei (numit in cele ce urmeaza “loterie”)

 

2.1.      Conditii de participare la loterie.

2.1.1.   Conditia de participare la Campanie prin intermediul acestui mecanism o constituie cumpararea unui produs participant, pe durata Campaniei, pe durata prezentei promoterilor in magazinele participante, anuntate prin materialele promotionale aflate in cadrul acestora.

2.1.2.   In cazul in care un consumator a achizitionat in perioada Campaniei, mai multe produse participante, acesta va primi cate un talon de participare la Campanie, pentru fiecare produs participant achizitionat, daca prezinta promoterilor bonurile de casa in maximum trei zile de la achizitionarea produselor participante.

2.1.3.   Consumatorii care achizitioneaza produse participante, in perioada si conditiile prevazute la art. 2.1.1. de mai sus, pot participa la tragerea la sorti a premiilor Campaniei, prin introducerea in urna aflata in fiecare magazin participant, dupa casele de marcat, a talonului primit de la promoterii din magazin si completat cu datele mentionate la art.2.1.5 de mai jos.

2.1.4.   Completarea talonului si introducerea sa in urna se va face numai in zilele si in intevalul orar in care promoterii sunt prezenti in magazin, numai dupa ce acesta a fost verificat de promoteri. Participantii trebuie sa pastreze in original bonul/bonurile de casa cu care au achizitionat produsele participante, pentru validare si atribuirea premiului.

2.1.5.   Sunt valide taloanele semnate, datate, in care participantul a bifat campul corespunzator acordului dat pentru utilizarea datelor sale personale si completate cu urmatoarele date personale:

           nume si prenume;

           adresa completa;

           numarul de telefon;

           varsta;

           seria si data bonului/bonurilor de casa ce atesta cumpararea de produse participante, in conditiile prezentului Regulament

2.1.6.   Orice incercare de fraudare a conditiilor de participare la Campanie (de exemplu, dar fara a se limita la: completarea de taloane fara a indeplini conditiile de participare la Campanie, sustragerea de taloane de participare in vederea completarii lor de catre participant cu rea credinta, completarea mai multor taloane cu acelasi bon fiscal,  cu incalcarea conditiilor de participare etc.) duce la invalidarea talonului extras drept castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului, eliminarea din Campanie a participantului in cauza si eliminarea din urna a tuturor taloanelor participantului respectiv.

2.1.7.   In cazul in care orice incercare de frauda este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii extragerilor mentionate la art.2.4 de mai jos de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original, pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara – inclusiv fax),  in cel mult  48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat de talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul reclamat nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante, refuza sa le prezinta sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat, iar taloanele sale vor fi eliminate din urna.

 

2.2.      Premiile Campaniei acordate in cadrul loteriei

2.2.1.   In cadrul Campaniei se acorda prin intermediul acestui mecanism un numar de 2 premii, prin tragere la sorti, ce va avea loc la sfarsitul Campaniei, respectiv in data de 09.04.2009, ora 10:00, conform art.2.4.1. de mai jos. Fiecare premiu consta in cate un set de bijuterii din aur de 14 k, in valoare de 2,541 lei.

2.2.2.   Valoarea comerciala a premiilor acordate prin intermediul acestui mecanism, in cadrul prezentei Campanii, este de 5,082 lei.

2.2.3.   Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alt/alte premiu/premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti.

2.2.4.   Mai multe produse participante cumparate, mai multe taloane completate – mai multe sanse de castig.

 

2.3.      Participantii la loterie

Prin intermediul acestui mecanism poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

2.4.      Tragerea la sorti si validarea castigatorilor loteriei.

2.4.1    Tragerea la sorti pentru desemnarea fiecarui castigator va avea loc in data de 09.04.2009, ora 10:00 in cadrul Cora Lujerului – Bucuresti, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al magazinului, un reprezentant al Agentiei si un cumparator ales aleatoriu din cei aflati in magazin la ora extragerii. La fiecare tragere la sorti participa toate taloanele introduse in urnele din toate magazinele participante in perioada Campaniei. Reprezentantul Agentiei va intocmi un proces verbal in care se va consemna efectuarea tragerii la sorti si numele castigatorilor, care va fi semnat de toti membrii comisiei.

2.4.2    Dupa extragerea unui talon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, talonul va fi declarat castigator. În cazul în care conditiile de participare nu sunt îndeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 2.1.5 de mai sus sau achizitionarea altor produse ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament, inclusiv limita de varsta) va fi extras alt talon (alte taloane), pâna la desemnarea castigatorului.

2.4.3    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la art.2.1.5 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.

2.4.4    Castigatorii vor fi anuntati telefonic in cel mult 3 zile lucratoare de la data extragerii, cu privire la premiul castigat, locul si termenul in care trebuie sa se prezinte in vederea atribuirii acestuia.

2.4.5    In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.2.4.4 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti. Potentialul castigator desemnat la noua extragere va fi apelat de 6 ori intr-un interval de 48 ore, din momentul in care a fost extras. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii.

2.4.6    Fiecare castigator se va prezenta, in termen de 4 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat telefonic conform art.2.4.4 de mai sus, in locatia stabilita de comun acord cu  Agentia cu acel prilej, cu documentele de identitate si bonul/bonurile de casa ce atesta achizitionarea produselor participante ambele in original, in vederea validarii finale si atribuirii premiului.

2.4.7    Neprezentarea castigatorilor in locul stabilit de comun acord cu reprezentatntul Agentiei, in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestora de a comunica Organizatorului datele lor personale, precum si celelalte informatii solicitate la art.2.4.6 pana la data limita mentionata in acelasi articol, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului de casa ce face dovada achizitionarii de produse participante, sau constatarea oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si cele inscrise in talonul extras castigator, precum si intre cele din bonul/bonurile de casa prezentate si cele inscrise in talon, duce la pierderea de catre acestia a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a mai organiza o noua extragere.

2.4.8    In cazul in care castigatorul desemnat la a doua extragere nu se prezinta la locul stabilit in termenul mentionat la art.2.4.6 de mai sus, nu prezinta documentul de identitate sau bonul/bonurile de casa in original sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si/sau cele din bonul/bonurile de casa si cele inscrise in talonul de participare extras drept castigator, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nicio compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv.

2.4.9    Premiile Campaniei se vor atribui castigatorilor de catre reprezentanti autorizati ai Agentiei, dupa verificarea documentelor mentionate la art.2.4.6. de mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Agentiei.

2.4.10  Organizatorul va afisa numele castigatorilor si premiile castigate in magazinele participante in termen de 10 de zile de la data validarii finale.

 

 

3.         PARTICIPAREA LA CAMPANIE PE BAZA MECANISMULUI “DISPLAY CU PREMII”

 

3.1.      Conditia de participare la Campanie o constituie cumpararea de produse participante diferite, pe durata Campaniei, in conditiile mentionate distinct pentru fiecare categorie de premii acordate prin acest mecanism, pe baza unui singur bon de casa sau a mai multor bonuri de casa diferite.

3.2.      Pe durata desfasurarii Campaniei in fiecare magazin participant, in zilele si in  intervalul orar in care promoterii sunt prezenti, consumatorii vor primi de la acestia informatii despre Campanie.

 

3.2.      Premiile

3.2.1.   In cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorti, doua categorii de premii:

3.2.1.1.            Prima categorie: un numar de 14,000 premii, constand in pandantive placate cu aur, in valoare de  4,88 lei fiecare:

           pandantiv ingeras – 1,400 buc,

           pandantiv soare – 1,400 buc,

           pandantiv floare – 1,400 buc,

           pandantiv porumbel – 1,400  buc,

           pandantiv elefant – 1,400  buc,

           pandantiv inima plina – 1,400 [] buc,

           pandantiv inima contur – 1,400  buc,

           pandantiv stea plina – 1,400  buc,

           pandantiv stea contur – 1,400  buc,

           pandantiv potcoava – 1,400  buc,

 

3.2.1.2. A doua categorie: un numar de 2,380 premii, constand in lantisoare placate cu aur, in valoare de 7,52 lei fiecare

3.2.2.   Numarul de premii alocate in fiecare zi de Campanie, pentru fiecare magazin participant, este detaliat in materialele promotionale existente in cadrul fiecarui magazin participant.

3.2.3.   Valoarea comerciala a premiilor acordate prin intermediul acestui mecanism, in cadrul prezentei Campanii, este  de 86,218 lei.

 

3.3.      Participanti la mecanismul Campaniei “display cu premii”

Prin intermediul mecanismului “display cu premii” poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

3.4.      Mecanismul

3.4.1.   Premiile Campaniei se vor atribui in fiecare magazin prin tragere la sorti, printr-un mecanism de tipul “display cu premii”. In functie de categoria de premii pentru care opteaza, un consumator poate participa la Campanie facand dovada cumpararii unui produs participant (pentru prima categorie de premii, constand in pandantive placate cu aur) sau poate participa facand dovada cumpararii a trei produse participante diferite (pentru premiile constand in lantisoare placate cu aur).

3.4.2.   Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii unui produs participant, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestuia, participantii vor avea dreptul sa extraga un plic din spatiul aflat in partea din stanga a “display-ului cu premii” (inscriptionat cu mesajul „poti castiga un pandandantiv”) aflat la standul promotiei.

3.4.3.   Dintre cele 10  plicuri aflate in partea stanga a “display-ului cu premii”, 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv ingeras", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv soare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv floare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv porumbel", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv elefant", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv inima plina", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv inima contur", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea plina" , 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea contur", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv potcoava", participantul primind premiul, conform mesajului din talonul ales. Un plic, odata extras, va fi reasezat in spatiul din stanga al display-ului si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.4.   Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii a trei produse participante diferite, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestora, participantii vor avea dreptul sa extraga un plic, din spatiul aflat in partea dreapta a “display-ului cu premii” marcat cu mesajul „poti castiga un lantisor”.

3.4.5.   Dintre cele 10  plicuri aflate in partea dreapta a “display-ului cu premii”, 9 contin mesajul: "lantisor placat cu aur"  si 1 contine mesajul: "necastigator", participantul primind sau nu premiul, conform mesajului din plicul ales. Un plic, odata extras, va fi reasezat in spatiul din dreapta display-ului si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.6.   Bonurile de casa in baza carora consumatorii s-au inscris in Campanie si au participat la tragerea la sorti pentru prima sau, dupa caz, pentru a doua categorie de premii, vor fi marcate distinct de promoteri (prin semnatura/stampila aplicata pe verso) si nu vor mai putea fi utilizate pentru participari ulterioare la Campanie prin intermediul acestui mecanism.

3.4.7.   Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului si premiul castigat.

3.4.8.   In cazul in care un consumator achizitioneaza mai multe produse participante, in conditiile regulamentului Campaniei, acesta va avea dreptul sa aleaga cate un plic pentru fiecare trei produse participante diferite achizitionate. Un consumator nu poate participa la extragerea premiilor din a doua categorie (poti castiga un lantisor placat cu aur) utilizand bonul/bonurile de casa cu care a participat la  extragerea premiilor din a prima categorie (poti castiga un pandantiv placat cu aur).

3.4.9.   Consumatorul care a cumparat un produs participant si a participat la Campanie pentru castigarea unui premiu din prima categorie nu poate participa pentru castigarea unui premiu din a doua categorie utilizand bonul de casa cu care a mai participat.

3.4.10. Participantii la Campanie prin intremediul acestui mecanism se pot inscrie si pentru a participa la loteria organizata in cadrul Campaniei, completand taloanele primite de la promoteri corespunzatoare numarului de produse participante pe care le-au achizitionat in timpul Campaniei.

3.4.11. Daca intr-o zi a Campaniei raman premii neatribuite, Organizatorul isi rezerva dreptul de a le reporta pentru  extragerile din ziua/zilele urmatoare. Premiile ramase neatribuite la sfarsitul Campaniei raman la dispozitia Organizatorului.

3.4.12. Premiile se acorda in limita stocului alocat zilnic in fiecare magazin participant. In cazul in care, in cursul unei zile a Campaniei, se epuizeaza numarul de premii dintr-o anumita categorie alocate pentru ziua respectiva, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina de pe stand plicurile in interiorul carora este inscriptionat premiul respectiv.

3.4.13. In cazul in care premiile alocate unui magazin se epuizeaza inainte de finalizarea perioadei Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta activitatea promotionala in locatia respectiva.

3.4.14. Organizatorul va afisa in fiecare zi de Campanie numele castigatorilor si premiile castigate, in magazinul in care au fost desemnati.

 

 

4. Diverse

 

4.1.      Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

4.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii premiilor loteriei organizata in cadrul Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, in vederea participarii la Campanie, validarii si  atribuirii premiilor.

4.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

4.4.      Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la nr. de telefon 021/30.34.800 in zilele de luni-vineri intre orele 9-17, sau in magazinele participante, pe durata prezentei promoterilor, sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladire B1-B2, sector 1, cu mentiunea “pentru Campania promotionala “Goana dupa aur. La Cora”