Goana dupa aur. La Billa

Cumpara intre 5-18 februarie sau 5-18 martie 2009 in magazinele Billa doua sau patru produse participante din marci diferite Dove, Rexona, Clear, Dero, Cif, Domestos si prezinta-te cu bonul/bonurile de casa la standul promotional si poti opta pentru unul dintre premiile instant.

Premii instant (total campanie): 51.430 x pandantiv placat cu aur (la cumpararea a doua produse); 10.730 x lantisor placat cu aur (la cumpararea a patru produse).

NOTA:
Regulamentul promotiei a fost completat prin anunt public. Textul anuntului se gaseste in forma integrala la rubrica "documente conexe" de mai sus.
Consultati anuntul public al organizatorilor pentru mai multe informatii privind perioada promotiei, programul promoterilor si alte detalii.

Regulamentul campaniei promotionale

“Goana dupa aur. La Billa”

 

 

1. Desfasurarea campaniei. Durata

 

1.1. Organizator al campaniei promotionale “Goana dupa aur. La Billa” („Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate sub marcile Dove, Clear, Rexona, Dero, Cif, Domestos, marci inregistrata apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”). 

1.3. Campania se va desfasura in perioada 05.02.2009 – 18.02.2009; 05.03.2009 – 18.03.2009 in reteaua de magazine Billa din intreaga tara (numite in continuare “magazine participante”), prin intermediul agentiei S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

1.4. Perioada in care Campania se desfasoara in cadrul unui magazin participant, in perioada 05.02.2009 – 18.02.2009; 05.03.2009 – 18.03.2009 intervalul orar in care promoterii (reprezentanti ai Organizatorului) sunt prezenti in incinta fiecarui magazin participant, mecanismul Campaniei, premiile ce se vor acorda si numarul acestora vor fi aduse la cunostinta consumatorilor si prin intermediul materialelor publicitare existente in cadrul magazinelor participante.

1.5. Valoarea comerciala totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei Campanii, prin ambele mecanisme de participare asa cum sunt acestea detaliate la art.2 si art.3 de mai jos, este de 331.668 lei.

1.6. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu respectarea varstei minime stabilita pentru fiecare mecanism de participare descris la art.2 si art.3 de mai jos, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

1.7. In functie de tipul de premii pentru care opteaza consumatorii/participantii la Campanie, acestia au la dispozitie doua mecanisme. Dovada achizitionarii de produse participante, pe durata si in conditiile Campaniei, da dreptul consumatorilor sa participe la Campanie prin intermediul celor doua mecanisme ale acesteia, detaliate la art.2 de mai jos.

 

2. PARTICIPAREA LA CAMPANIE PE BAZA MECANISMULUI “DISPLAY CU PREMII”

 

2.1. Conditia de participare la Campanie o constituie cumpararea de produse participante din marci diferite, pe durata Campaniei, in conditiile mentionate distinct pentru fiecare categorie de premii acordate prin acest mecanism, pe baza unui singur bon de casa sau a mai multor bonuri de casa diferite, dar cu aceeasi data.

2.2. Pe durata desfasurarii Campaniei in fiecare magazin participant, in zilele si in  intervalul orar in care promoterii sunt prezenti consumatorii vor primi de la acestia informatii despre Campanie.

 

3.2. Premiile

 

3.2.1. In cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorti, doua categorii de premii:

3.2.1.1. Prima categorie: un numar de 51.430 premii, constand in pandantive placate cu aur, in valoare de  4.88 lei fiecare:

3.2.1.2. A doua categorie: un numar de 10.730 premii, constand in lantisoare placate cu aur, in valoare de 7,52 lei fiecare

3.2.2.     Numarul de premii alocate in fiecare zi de Campanie, pentru fiecare magazin participant, este detaliat in materialele promotionale existente in cadrul fiecarui magazin participant.

 

3.3. Participanti la mecanismul Campaniei “display cu premii”

 

Prin intermediul mecanismului “display cu premii” poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

3.4. Mecanismul

 

3.4.1.     Premiile Campaniei se vor atribui in fiecare magazin prin tragere la sorti, printr-un mecanism de tipul “display cu premii”. In functie de categoria de premii pentru care opteaza, un consumator poate participa la Campanie facand dovada cumpararii a doua produse participante din marci diferite (pentru prima categorie de premii, constand in pandantive placate cu aur) sau poate participa facand dovada cumpararii a patru produse participante din marci diferite (pentru premiile constand in lantisoare placate cu aur).

3.4.2. Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii a doua produse participante din marci diferite si produsele cumparate, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestora, participantii vor avea dreptul sa extraga un plic din cutia aflata in partea stanga a “display-ului cu premii” (inscriptionat cu mesajul „poti castiga un pandandantiv”) aflat la standul promotiei.

3.4.3. Dintre cele 10  plicuri aflate in cutia  din partea stanga a “display-ului cu premii”, 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv ingeras", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv soare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv floare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv porumbel ", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv elefant" , 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv inima plina", 1 contine mesajul: "pandantiv inima contur" si poza „pandantiv inima contur”, 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea plina" , 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea contur", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv potcoava", participantul primind premiul, conform mesajului din talonul ales. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in cutie si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.4. Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii a patru produse participante din marci diferite si produsele cumparate, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestora, participantii vor avea dreptul, sa extraga din cutia aflata in partea dreapta a “display-ului cu premii” marcat cu mesajul „poti castiga un lantisor” un plic.

3.4.5. Dintre cele 10  plicuri aflate in cutia din partea dreapta a “display-ului cu premii”, 9 contin mesajul: "lantisor placat cu aur"  si 1 contine mesajul: "necastigator", participantul primind sau nu premiul, conform mesajului din plicul ales. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in bol si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.6. Bonurile de casa in baza carora consumatorii s-au inscris in Campanie si au participat la tragerea la sorti pentru prima sau, dupa caz, pentru a doua categorie de premii, vor fi marcate distinct de promoteri (prin semnatura/stampila aplicata pe verso) si nu vor mai putea fi utilizate pentru participari ulterioare la Campanie prin intermediul acestui mecanism.

3.4.7.  Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului si premiul castigat.

3.4.8. In cazul in care un consumator achizitioneaza mai multe produse participante, in conditiile regulamentului Campaniei, acesta va avea dreptul sa aleaga cate un plic pentru fiecare doua, respectiv patru produse participante din marci diferite achizitionate. Un consumator nu poate participa la extragerea premiilor din prima categorie (poti castiga un pandantiv) utilizand bonul/bonurile de casa cu care a participat la  extragerea premiilor din a doua categorie (poti castiga un lantisor placat cu aur).

3.4.9. Consumatorul care a cumparat doua produse participante din marci diferite si a participat la Campanie pentru castigarea unui premiu din prima categorie, nu poate participa pentru castigarea unui premiu din a doua categorie utilizand bonul/bonurile de casa cu care a mai participat.

3.4.10.  Participantii la Campanie prin intremediul acestui mecanism se pot inscrie si pentru a participa la loteria organizata in cadrul Campaniei, completand taloanele primite de la promoteri corespunzatoare numarului de produse participante din marci diferite pe care le-au achizitionat in timpul Campaniei.

3.4.11. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in bolul corespunzator, pentru a participa la extragerile ulterioare. Daca intr-o zi a Campaniei raman premii neatribuite, Organizatorul isi rezerva dreptul de a le reporta pentru  extragerile din ziua/zilele urmatoare. Premiile ramase neatribuite la sfarsitul Campaniei raman la dispozitia Organizatorului.

3.4.12. Premiile se acorda in limita stocului disponibil in fiecare magazin participant. In cazul in care, in cursul unei zile a Campaniei, se epuizeaza numarul de premii dintr-o anumita categorie alocate pentru ziua respectiva, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din bol plicurile pe care este inscriptionat premiul respectiv.

3.4.13. In cazul in care premiile alocate unui magazin se epuizeaza inainte de finalizarea perioadei Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta activitatea promotionala in locatia respectiva.

3.4.14.  Organizatorul va afisa in fiecare zi de Campanie numele castigatorilor si premiile castigate, in magazinul in care au fost desemnati.

 

 

4. Diverse

 

4.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

4.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii premiilor loteriei organizata in cadrul Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, in vederea participarii la Campanie, validarii si  atribuirii premiilor, precum si pentru activitati ulterioare de marketing direct, desfasurate de Organizator prin agentii desemnate de acesta.

4.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

4.4. Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la nr. de telefon 021/30.34.800 in zilele de luni-vineri intre orele 9-17, sau in magazinele participante, pe durata prezentei promoterilor, sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladire B1-B2, sector 1, cu mentiunea “pentru Campania promotionala “Goana dupa aur la Billa”