GLO FAST

Dacă ai cel puțin 18 ani împliniți la data începerii Campaniei și ești o persoană fumătoare, poți cumpăra un Kit Glo sau poți recomanda 3 consumatori majori, dintre care unul să facă achiziția.

150 x cursă de 10 de minute cu skijetul, pentru primii 150 de participanți.

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
GLO FAST

Art. 1 – Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
1.1.    Campania „Glo FAST” denumita in continuare “Campania”, este organizata de catre societatea MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Postelnicul Stroe, nr. 4A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5345/2011, CUI RO28414622, reprezentata prin dl. Ramboiu Cristian in calitate de Administrator, numita in continuare „Organizatorul”.
1.2.    Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie.
1.3.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei, asumandu-si prevederile prezentului Regulament.
1.4.    Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe site-ul infopromotii.ro .
1.5.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publicului pe site-ul infopromotii.ro.
1.6.    Scopul Campaniei este acela de a promova marca produselor Glo distribuite de Organizator si de a recompensa consumatorii acestor produse.
1.7.    Prin produse marca Glo se intelege: atat device-ul (dispozitivul ergonomic care incalzeste tutunul), cat si Neosticks-urile (tigareta de dimensiune redusa ce permite device-ului sa incalzeasca rapid tutunul, fara a-l arde).
1.8.    Societatea Toldo Marina S.R.L. nu face parte din Organizatorii acestei Campanii, neavand nicio responsabilitate legata de organizarea campaniei, societatea Toldo Marina S.R.L. asigurand doar desfasurarea curselor cu skijetul.

Art. 2  Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei
2.1.    Campania este organizata si se desfasoara in perioada 1.08.2018-15.09.2018 cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia.
2.2.    Campania se desfasoara in perioada mentionata la pct. 2.1, pe teritoriul Romaniei, in locatiile mentionate in Anexa nr. 1.

Art. 3 – Dreptul de participare
3.1.    La Campanie pot participa toate persoanele fizice, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, fumatoare, care achizitioneaza produsele participante la Campanie, in perioada desfasurarii acesteia si care respecta  integral si liber consimtit termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”).
3.2.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament.
3.3.    Prin participarea la Campanie se intelege:
i)    Achizitionarea unui Kit Glo (in valoare de 170 lei);
Sau
ii)    Recomandarea unui numar de 3 consumatori majori urmata de achizitionarea a cel putin unui Kit Glo de catre una din persoanele recomandate,
Recomandarea se va face prin transmiterea datelor personale a cel putin 3 (trei) persoane majore, participantul obtinand in prealabil acordul acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si transmiterea acestor date in vederea prelucrarii de catre Organizator si partenerii acestora.
Participantul este unicul responsabil cu privire la modul in care datele cu caracter personal au fost obtinute si transmise catre Organizator.
3.4.    Prin „Persoana recomandata” se intelege o persoana fizica, majora, fumatoare, cunoscuta de catre participant care ar putea fi interesata de produsele si dispozitivele Glo si care poate fi contactata in vederea achizitionarii unui kit Glo de catre Organizator si colaboratorii acestuia.

Art. 4 – Modul de desfasurare al Campaniei
4.1.    Cu ocazia manifestarii dorintei de achizitionare a produselor Glo de catre un consumator sau ca urmare a abordarii directe de catre personalul Organizatorului, se va aduce la cunostinta cumparatorilor despre existenta si modul de desfasurare a Campaniei (mod participare, recompensa, etc.)
4.2.    Persoanele recomandate vor fi contactate telefonic, in perioada desfasurarii Campaniei, de catre reprezentantii Organizatorului pentru a se stabili interesul acestora fata de produsele Glo.
4.3.    In situatia unui raspuns afirmativ cu privire la achizitionarea unui kit Glo, se va stabili o intalnire cu un agent de vanzari, reprezentant al Organizatorului. In eventualitatea in care o persoana recomandata nu isi va manifesta interesul cu privire la produsele Glo, aceasta nu va mai fi contactata pe viitor de catre reprezentantii Organizatorului.
4.4.    In masura in care persoana abordata isi manifesta interesul cu privire la participarea la Campanie si: i) achizitioneaza un kit Glo sau ii) una din persoanele recomandate de acestia achizitioneaza un kit Glo,  participantul va primi o bratara pe baza careia va beneficia de o cursa cu skijetul, cu titlu de recompensa, in urma unei programari stabilite la bazele de agrement prezentate in Anexa.
4.5.    Recompensa, in cazul recomandarilor va fi acordata dupa confirmarea unei achizitii de catre o persoana recomandata de participant, acesta din urma fiind anuntat pe adresa de e-mail pe care a comunicat-o despre acordarea recompensei, urmand a fi contactat pentru predarea bratarii.

Art. 6  – Recompensa
6.1.    Organizatorul ofera cu titlu de recompensa primilor 150 de participanti care indeplinesc conditiile prezentului Regulament cate o cursa cu skijetul.
6.2.    Recompensa consta intr-o cursa cu skijetul de 10 de minute in valoare de 59 lei (TVA inclus) , cursele efectuandu-se zilnic, in intervalul orar 09.00-18.00, in perioada de desfasurare a prezentei Campanii.
6.3.    Cursa de skijet va fi organizata de catre societatea TOLDO MARINA S.R.L., cu sediul social in Constanta, aleea Egretei, nr. 1, Camin C1, Sc. B, et. 3, ap. 87, Jud. Constanta, CUI 34532258, inregistrat la ONRC Constanta sub nr. J13/1046/2015, reprezentata prin Ifrim Ionel. Pentru a beneficia efectiv de aceasta experienta cu skijetul, participantul trebuie sa intruneasca cumulativ atat conditiile prevazute in prezentul Regulament, cat si conditiile de siguranta impuse de societatea operatoare a curselor cu skijetul.
6.4.    Un participant poate beneficia de o singura cursa, existand posibilitatea efectuarii cursei impreuna cu un prieten/partener in cazul in care si acesta din urma indeplineste conditiile prezentului regulament sau achita contravaloarea unei curse la pretul stabilit de prestatorul serviciilor.

Art. 7 – Procedura pentru revendicarea recompensei
7.1.    Organizatorul va tine o evidenta a participantilor, a persoanelor recomandate, precum si a curselor efectuate.
7.2.    La momentul achizitionarii/recomandarii, participantul isi va da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, CNP, varsta, telefon, adresa de e-mail.
7.3.    Acesta va beneficia cursa la bazele de agrement indicate in anexa, in functie de disponibilitatea operatorului de curse sau pe baza unei programari efectuate la baza de agrement.
7.4.    In cazul imposibilitatii prezentarii conform programarii, participantul va putea solicita reprogramarea cursei, care va fi acordata in functie de disponibilitatea operatorului de curse.
7.5.    Daca intre momentul acordarii bratarii si cel al efectuarii cursei, participantul:
–    Decide cedarea bratarii primite altui beneficiar, va fi obligat sa anunte Organizatorul cu privire la datele de identificare ale acestuia. Noul beneficiar trebuie sa fie in mod obligatoriu major si sa respecte conditiile de siguranta impuse de societatea operatoare de curse cu skijetul.
–    Nu poate ajunge la ora programata la baza de agrement, va contacta de indata Organizatorul pentru a stabili o reprogramare conform 7.4., pentru a comunica numele unui nou beneficiar sau pentru a renunta la recompensa primita.
7.6.    Daca din motive independente de vointa Organizatorului, participantul nu poate fi contactat telefonic, nu poate ajunge la programare si nu anunta acest aspect, recompensa va fi reportata catre un alt participant.
7.7.    Inainte de cursa pe mare, participantul va primi instructaj, fiind obligat sa respecte indicatiile echipajului si totodata va semna luarea la cunostinta a prezentui Regulament si a regulilor de siguranta privind desfasurarea activitatii.
7.8.    Participantul va respecta conditiile impuse de operatorul de curse, respectiv: conditiile minime de sanatate, conditii privind limitele deplasarilor cu skijetul si instructiunile de utilizare a echipamentului.
7.9.    In eventualitatea in care din motive obiective ce tin de factorii externi, operatorul de curse nu va putea sa execute in siguranta cursele pe mare, iar o reprogramare nu este posibila in intervalul desfasurarii Campaniei, participantul pierde dreptul de a beneficia de cursa cu skijetul.

Art. 8 – Responsabilitate 
8.1.    Din momentul alocarii recompensei catre participant sau beneficiarul indicat de acesta, Organizatorii nu vor mai avea nicio obligatie sau responsabilitate fata de acestia sau in legatura cu desfasurarea curselor cu skijetul.
8.2.    Organizatorul nu raspunde de niciun prejudiciu cauzat participantului de catre operatorul de curse, ori ca urmare a modului in care s-a desfasurat cursa, Organizatorul fiind intermediar in relatia dintre participantul beneficiar si operator. Singura legatura a Organizatorului dintre participantul beneficiar si operatorul de curse este data de oferirea cu titlu de recompensa a cursei cu skijetul si suportarea contravalorii acestei activitati.
8.3.    De asemenea, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
–    In cazul in care participantul nu ajunge la ora/locatia stabilita pentru cursa;
–    Pentru orice modificari efectuate de operatorul de curse cu privire la programul acestora, inclusiv cu privire la reprogramarile solicitate de operator survenite ca urmare a unor factori extern, precum conditii meteorologice, interdicii privind desfasurarea activitatilor in larg, etc.;
–    Imposibilitatea reprogramarii curselor;
–    Prejudiciile aduse ambarcatiunii sau echipamentului de protectie;
–    Nerespectarea indicatiilor date de personalul de la baza de agrement;
–    Pentru niciun accident sau dauna suferita de participant, pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune intervenite pe perioada desfasurarii campaniei.
8.4.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte fapte in legatura cu desfasurarea prezentei Campanii ce pot afecta imaginea Organizatorului si a partenerilor sai.
8.5.    Participantul nu va avea dreptul de a solicita contravaloarea in bani a recompensei. Pierderea bratarii conduce la pierderea dreptului de a beneficia de recompensa. Totodata, va fi interzis orice act de comert, respectiv vanzarea bratarii pe baza careia se va desfasura cursa.

Art. 9 – Litigii
9.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe care amiabila, sau in cazul in care aceasta nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul Organizatorului.
9.2.    Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10 – Protectia datelor cu caracter personal
10.1.    Prin participarea la Campania si prin furnizarea in mod direct, liber, informat a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing si confirma cunoasterea prezentului Regulament al Campaniei.
10.2.    Datele cu caracter personal vor fi stocate in baza de date a Organizatorului in scopul validarii persoanelor recomandate prin verificarea bazelor de date cu societatea British American Tabacco (Romania) Trading S.R.L. in vederea confirmarii achizitiilor efectuate.
10.3.    Totodata, Participantul este singurul raspunzator pentru transmiterea datelor personale cat si ale persoanelor recomandate catre Organizator.
10.4.    Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
–    pentru participanti:
a)    nume,
b)    prenume,
c)    numar de telefon mobil sau fix,
d)    adresa de e-mail;
e)    indeplinirea calitatii de persoana majora si fumatoare.
Scopurile utilizarii bazei de date sunt: programarea curselor, comunicarile ulterioare dintre parti cu privire la modificarile programului;
–    pentru persoanele recomandate:
a)    nume,
b)    prenume,
c)    CNP,
d)    numar de telefon mobil sau fix,
e)    indeplinirea calitatii de persoana majora si fumatoare.
10.5.    Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia in vigoare  privind protectia datelor cu caracter personal.
10.6.    Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor personale pot fi exercitate la cererea participantilor, adresate in scris, adresa de e-mail office@meninblack.ro sau la adresa Organizatorului din Strada Postelnicul Stroe nr 4A, Sector 2, Bucuresti.

Art. 11 – Incetarea campaniei
11.1.    Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
11.2.    Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil.
11.3.    In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 15 (cinsprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 12 – Dispozitii finale
12.1.    Prezentul Regumalent este disponibil cu titlu gratuit in fiecare baza de agrement si pe site-ul infopromotii.ro, fiecare participant exprimand in mod clar, prin semnarea procesului verbal faptul ca a luat cunostinta asumandu-si prevederile prezentului act prin inscrierea la Campanie.
12.2.    Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi asuma responsabilitatea privind furnizarea datelor in mod corect, complet si de asemenea sunt direct raspunzatori cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanelor recomandate.
12.3.    Prin completarea formularului pus la dispozitie pe contul mentionat la pct. 4.2., participantul isi da acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale personale in scopul descris in prezentul Regulament.
12.4.    In cazul in care un participant nu mai doreste ca datele sale sa fie utilizate in continuare in realizarea Campaniei, va instiinta in mod direct Organizatorul la adresa de e-mail office@meninblack.ro sau la adresa Organizatorului din Strada Postelnicul Stroe nr 4A, Sector 2, Bucuresti, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare, fiind scos automat din Campanie.

ORGANIZATOR,
MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L.