Experimentează exoticul cu BOUNTY – 2019

Cumpără cel puțin 1 (un) produs participant și trimite SMS cu numărul bonului/ facturii la numărul 1843 (tarif normal în rețelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom). Păstreaza bonul/ factura pentru validare.

Premiu prin tragere la sorți: 1 x excursie pentru două persoane de maxim 7 nopți pe o insulă exotică; excursia va fi oferită sub forma de VOUCHER acordat prin intermediul agenției de turism ETURIA cu valoare estimată de 21700 lei (fără TVA) la care se adaugă 3300 lei în bani pentru cheltuieli cu masă și transport local.

Citește și Actul adițional 1!

Act aditional 1 Bounty NCP 2019

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Experimentează exoticul cu BOUNTY – 2019
Perioada campaniei: 17.06 – 10.08.2019

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1. Campania promoțională “Experimentează exoticul cu BOUNTY – 2019”, reprezentând o loterie publicitară în sensul  Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002 („Campania” sau „campania promoțională”) este organizată de S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având număr de operator de date personale 98.
1.2. Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public pe website-ul www.infopromotii.ro.
1.3. Orice modificari/completari aduse prezentului regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional si publicarii lor pe site-ul promotiei.
1.5. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii de publicitate:
– S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, str. Maxim Gorki nr. 20A, sec.1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie ,
– S.C. Touch Communications SRL persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, avand cod unic de inregistrare RO34551632, agentia de implementare.

SECȚIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
Campania este organizata si se desfasoara in perioada: 17.06.2019, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 10.08.2019 ora 23.59.59 (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele / spatiile comerciale apartinand tuturor retelelor internationale – I.K.A. (International Key Accounts), a celor nationale – L.K.A. (Local Key Accounts) , a celor din comertul traditional – T. T. (Traditional Trade), a celor din comertul online,  ce comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazine Participante.

SECȚIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa doar persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (17.06.2019 ora 00:00:00, ora Romaniei), cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau resedinta/adresa de corespondenta in Romania, clienti ai Magazinelor Participante, care accepta conditiile prezentului regulament.
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiilor de publicitate, ai Magazinelor Participante, si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale persoanelor enumerate anterior.
3.3. Prin simpla participare la Promotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale (inclusiv numarul de telefon de pe care a fost transmis SMS pentru participarea la Campanie) comunicate Organizatorului sau Agentiilor sa fie utilizate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul :
(i) de a invalida orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament (inclusiv cele care incalca prevederile art. 3.1 sau 3.2), precum SMS-urile de participare/inregistrarile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament si/sau
(ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

Produsele Participante in Campanie in limita stocului disponibil din Magazinele Participante, sunt urmatoarele produse:

•    Bounty Milk 57 g;

•    Bounty Trio 85 g;

Participanților și/ sau consumatorilor nu le este impusă în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii Produselor Participante. (altele decat tarifele telefonice normale pentru participarea la Campanie).
Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ
5.1. In vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
5.1.1. Sa achizitioneze cel putin 2 Produse Participante pe acelasi/aceeasi bon fiscal/factura fiscala conform sectiunii 4 a prezentului Regulament, in perioada 17.06.2019 – 10.08.2019.
5.1.2. Sa trimita SMS cu numarul bonului fiscal/ facturii fiscale la numarul 1843; numarul 1843 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul (numar valabil in retelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom).
Un mesaj SMS trebuie sa contina un singur bon fiscal sau factura fiscala. Daca un participant inscrie mai multe bonuri fiscale/facturi fiscale in acelasi SMS, nu va fi luat in considerare.
Daca un participant are mai multe bonuri fiscale/facturi care respecta regulamentul campaniei, va trimite fiecare numarul bonului fiscal/facturii fiscale in mesaje diferite.
I.    Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.1.2. nu vor fi luate in considerare.
II.    Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala;
III.    Incepand cu data de 10.08.2019, ora 23.59.59 numarul 1843 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie promotionala.
Pentru fiecare SMS trimis la numarul 1843 in perioada 17.06.2019 – 10.08.2019, Participantul va primi unul din mesajele de raspuns detaliate mai jos:
•    „Felicitari!Te-ai inscris la campania promotionala Experimenteaza exoticul cu Bounty-2019. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala pentru validare!”
•    Inscriere dubla: „Acest bon fiscal/factura fiscala a mai fost inscris/inscrisa in Campanie de pe acest numar de telefon!”
•    eroare: „Eroare! Mesajul este incomplet” Sau „Eroare! Mesajul contine mai multe bonuri fiscale”
5.2. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala transmis/transmisa prin SMS.
5.3. Acelasi bon fiscal/factura fiscala va fi inscris/ inscrisa o singura data, de pe un singur numar de telefon.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI
6.1. In cadrul prezentei campanii promotionale fiecare participant are sansa de a castiga, prin tragere la sorti, o excursie pentru doua persoane de maxim 7 nopti pe o insula exotica.
Excursia va fi oferita sub forma de VOUCHER cu valoare estimata de 21700 lei (fara tva) la care se adauga 3300 lei in bani pentru cheltuieli cu masa si transport local.
Voucherul va avea valabilitate in urmatoarele 2 perioade: octombrie-noiembrie 2019 sau ianuarie-februarie 2020, la alegerea castigatorului.
Voucherul va fi acordat prin intermediul agentiei de turism ETURIA si acopera doar transportul cu avionul, asigurarea medicala si cazarea pe o insula exotica la alegerea castigatorului in limita a 21700 lei (fara tva).
Premiul sub forma de bani in valoare de 3300 lei va fi oferit prin intermediul agentiei de implementare – S.C. Touch Communications SRL.
6.2. Valoarea maxima totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 24700 lei (fara TVA).
6.3. In cadrul acestei campanii promotionale nu se permite acordarea contravalorii in bani a voucherului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii. Castigatorul excursiei este singurul beneficiar al acesteia, neputand transfera dreptul lui catre alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale campaniei sunt cu titlu exemplificativ.
6.4.Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc la sediul Touch Communications SRL, in prezenta reprezentantilor Organizatorului, ai agentiilor de publicitate si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in maxim 14 zile lucratoare de la terminarea campaniei.
La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide din perioada 17.06.2019, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 10.08.2019, ora 23.59.59 (ora Romaniei).
6.5. Se va extrage un potential castigator si 5 rezerve. In cazul in care un potential castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.
6.6. Numele si prenumele castigatorului cat si premiul castigat vor fi publicate, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validarii, pe pagina web: www.infopromotii.ro .
6.7. Organizatorul va acorda un singur premiu in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Anuntarea castigatorilor
7.1. Anuntarea posibililor castigatori se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care posibili castigatori s-au inscris in Campanie. Acestia vor fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.
7.2. Reprezentantii Agentiei Touch Communications vor incerca sa contacteze fiecare posibil castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Daca, din motive independente de vointa Agentiei, posibilul castigator nu poate fi contactat in conditiile stabilite (are telefonul inchis / nu raspunde la nici unul dintre apeluri / numarul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.
Validarea castigatorilor
7.3. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala folosit/folosita la inscrierea in campanie. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa semneze si sa transmita catre Agentia Touch Communications acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1 la prezentul Regulament) si sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat procesul verbal si declaratia de acceptare a premiului. Castigatorul trebuie sa trimita acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, o fotocopie a ambalajului cu bonului fiscal/factura fiscala inscris /inscrisa in campanie si o fotocopie a actului de identitate (pentru verificarea identitatii castigatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului) pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro in termen de maxim 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra in posesia premiului. In cazul in care un castigator nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate la Sectiunea 7 a Regulamentului, se va apela la prima rezerva a castigatorului respectiv, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a castigatorului. In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramane in proprietatea Organizatorului.
Pentru validarea premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere potentialilor castigatori prezentarea bonului fiscal/facturii inscris/inscrise in campanie in original.
Acordarea premiilor
7.4. Pentru intrarea in posesie a premiului se vor parcurge urmatorii pasi :
– 1. Primire email cu toate ofertele curente prin intermediul agentiei Eturia, catre destinatiile exotice acoperite de voucher.
– 2. Castigatorul confirma destinatia si perioada, in termen de maxim 7 zile calendaristice si contul bancar in RON deschis la o banca din Romania, cont  in care se va vira premiul in bani.
– 3. Castigatorul semneaza procesului verbal de predare – primire si a declaratiei de acceptanta a premiului, documente trimise prin intermediul unui curier.
– 4. Receptionarea voucherului de excursie cu valoare maxima de 21700 lei (fara tva), in format fizic , transmis prin intermediul unui curier in termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii procesului verbal de acceptanta a premiului. Voucherul va contine numele castigatorului si adresa agentiilor Eturia de unde se poate revendica excursia .
– 5. Incasarea sumei de 3.300 lei in bani intr-un cont in RON al castigatorului, in termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii procesului verbal de acceptare a premiului.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesia acestuia, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul agentiei de implementare, Touch Communications SRL.
8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile in bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
8.3. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.
8.4 Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de [60 de zile] de  la data incheierii Campaniei.
8.5 La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale si eventualele acte aditionale prin care va fi modificat sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a loteriei publicitare, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
– in format electronic, prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro;
– printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului ;
9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca si obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
9.3. Participarea la aceasta promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
9.4. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
11.2. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, in cazul in care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 9.5 de mai sus, insa nu mai mult de data de 10.09.2019.
11.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt:
(i)    pentru Participanti: numarul de telefon; si
(ii) pentru castigator: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, cont bancar, CNP din CI, fotografie.
11.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 8.3 si 11.2 de mai sus este Organizatorul Campaniei, MARS ROMANIA S.R.L.
Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”) TNDC Advertising.
In afara de Operator si Imputernicit, destinatarii datelor cu caracter personal vor fi si urmatoarele persoane, in masura necesara pentru realizarea Campaniei:xxxxxx, precum si autoritati, pentru respectarea obligatiilor legate de catre Organizator sau Imputernicit.
11.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 8.3  si 11.2 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), publicarea castigatorilor Campaniei, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
11.6.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 12.3. si 12.4. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, conform art. 6 (1) (b), precum si in temeiul art. 6.1. (c) si 6.1. (f) din RGPD. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
11.7. In afara de Operator, prin Imputernicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: Touch Communications – agentie de implementare, More Results Marketing – asigura platforma de inscriere a participantilor in campanie (numarul scurt de SMS), Nemo Express Curier – societatea care furnizeaza servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor), ProCont Consult – societatea care asigura serviciile contabile pentru calcularea si declararea taxelor catre Statul Roman, Agentia de turism ETURIA pentru acordarea premiului sub forma de voucher, Birou Individual Notarial Probatio – notarul ce asista la extragerea potentialului castigator si rezerve pentru validarea datelor.
11.9. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati cu privire la colectarea datelor de catre Operator, Imputernicit si celelalte categorii de profesioniti mentionati la art. 11. 8 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.8 de mai sus dupa scurgerea unui termen de 60 de zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.8 de mai sus sunt necesare durate mai mari de pastrare, asa cum sunt identificate la art. 8.3, art. 8.4 si prezentul art. 11.9 din prezentul Regulament. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Operatorului si/sau Imputernicitului si celelalte persoane mentionati la art. 11.8 de mai sus si/sau vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila
Datele cu privire la castigator colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator si Imputernicit pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare.
11.10. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)    scopurile prelucrarii;
(b)    categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
(d)    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(h)    existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
(3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care Persoana Vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
(i)    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii)    Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii)    Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
(iv)    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v)    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
(i)    Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
(ii)    prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
(iii)    Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(iv)    Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia sau se pot adresa instantelor judecatoresti competente.
11.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro .

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea activitatii cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
12.2. Daca o situatie de forta majora si/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantilor campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
–    Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
–    Inscrierile care nu contin informatiile solicitate;
–    Imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;
–    Alegerea excursiei ( perioada, compania de transport , hotel) . Acesta va fi aleasa de catre Castigator.
–    Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in campanie in perioada de desfasurare a Campaniei;
–    Pierderile, intazierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
–    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;
–    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei sau a bonului fiscal/facturii fiscale castigator/castigatoare.
–    Pierderea bonului fiscal/facturii fiscale castigator/castigatoare de catre castigator sau de catre firma de curierat/posta.
–    Eventuale accidente aparute in cadrul excursiei .
–    Obtinerea vizelor de calatorie ale castigatorului si ale insotitorului. Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
–    Schimbul valutar pentru premiul oferit in bani. Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
–    Valabilitatea documentelor de calatorie (pasapoarte). Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
–    Asigurarea de calatorie. Acestea intra exclusiv in sarcina castigatorului.
–    Transportul din localitatea de rezidenta si pana la punctul de plecare in excursie (Aeroportul International Otopeni) , acestea intrand exclusiv in sarcina castigatorului.
–    Transportul din punctul de sosire in tara (Aeroportul International Otopeni) si pana la localitatea de rezidenta , acestea intrand exclusiv in sarcina castigatorului.
13.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

Organizator,
S.C. Mars Romania S.R.L.

Prin,
S.C. Touch Communications S.R.L.