Eni România – “Penn. Să înceapă jocul!”

Alimenteaza cu carburant din statiile Eni România (Agip) si acumuleaza Puncte Bonus (PB) pe cuponul primit la casa:
– Benzina Fara Plumb, Motorina Eco Diesel sau GPL auto – 1 PB pentru fiecare 10 litri la automobile sau 40 litri la camioane;
– Benzina Super Tech sau Motorina Diesel Tech – 2 PB pentru fiecare 10 litri la automobile sau 40 litri la camioane.

Cu Punctele Bonus (PB) primite în benzinariile Eni România (Agip) în schimbul alimentarii cu carburant poti cumpara produse din colectia speciala Penn la preturi promotionale.

Citeste si Actul aditional 1!

Regulamentul oficial al campaniei Eni România: “Penn: Sa înceapa jocul!”
15.04.2011 – 22.07.2011

1. Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei promotionale: “Penn: Sa înceapa jocul!” este:
–    S.C. Eni România SRL, cu sediul central în Bucuresti, Calea Floreasca nr.169 A, cladirea A parter, sect. 1; CUI 6811583, nr. Ordine la Reg. Comertului J40/27493/1994 (denumit în continuare „Organizatorul”)
Campania promotionala se va desfasura, în limita stocului de produse disponibile, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata promotiei si aria de desfasurare
Campania promotionala “Penn: Sa înceapa jocul! ” începe la data de 15 aprilie 2011 si se va încheia la data de 22 iulie 2011. Campania este organizata si desfasurata pe întreg teritoriul României, în toate statiile de distributie produse petroliere ale Organizatorului (benzinarii) listate în anexa la prezentul regulament.

3. Dreptul de participare
Participantii la promotie trebuie sa fie persoane fizice sau juridice cu cetatenie româna si domiciliul stabil în Romania. Pentru a beneficia de oferta promotiei, participantii trebuie sa cumpere, in limita stocului disponibil de la statiile Organizatorului oricare dintre produsele mentionate la art. 4 din prezentul regulament, pe care sa le achite în numerar, prin card bancar sau prin card tip Routex, UTA sau DKV.

4. Mecanismul campaniei
În schimbul achizitionarii oricaruia dintre produsele de mai jos, cumparatorii vor primi Puncte Bonus (denumite în continuare “PB”) dupa cum urmeaza:
a) Pentru achizitionarea de carburant Benzina Fara Plumb, Motorina Eco Diesel sau GPL auto:
Categoria automobile:    1 PB pentru 10 litri, 2 PB pentru 20 litri s.a.m.d.
Categoria camioane:    1 PB pentru 40 litri, 2 PB pentru 80 litri s.a.m.d.
b) Pentru achizitionarea de carburant DIESEL TECH sau SUPER TECH:
Categoria automobile:    2 PB pentru 10 litri, 4 PB pentru 20 litri s.a.m.d.
Categoria camioane:    2 PB pentru 40 litri, 4 PB pentru 80 litri s.a.m.d.
Cantitatea minima pentru obtinerea unui PB este de 10 litri în cazul autoturismelor si 40 litri în cazul camioanelor, la o singura alimentare (pe un singur bon fiscal).
Nu se acorda PB în plus pentru cantitati intermediare, care depasesc limitele standard prevazute la art. 4, literele a) si b), dupa caz  (de ex. pentru 12 litri se acorda 1 PB, pentru 25 litri se acorda 2 PB etc.)
Carburantii pentru care se acorda PB sunt:
–    Benzina:     SUPER TECH, FARA PLUMB;
–    Motorina:     DIESEL TECH, ECO DIESEL;
–    GPL auto
În categoria automobile intra orice autovehicul cu o capacitate de pâna la 3,5 t  si max. 10 locuri.
Punctele Bonus se acorda la casa, dupa efectuarea platii carburantului achizitionat.
Punctele Bonus se prezinta sub forma unor buline autocolante inscriptionate diferentiat în functie de tipul autovehiculului (Masina, respectiv Camion). Ele se vor aplica pe cuponul primit de la casa. Cupoanele sunt transmisibile.

În urma acumularii de PB, clientii pot opta pentru unul sau mai multe produse din colectia de articole marca PENN , dupa cum urmeaza:

Minge mini, Carb                      – 10PB + 11,99 Lei ;     Pret integral  39,99 Lei
Minge de Basket, Elite               – 15PB + 13,99 Lei;      Pret integral  49,99 Lei
Minge de Voley, Beach Pro        – 15PB + 14,99 Lei;      Pret integral  69,99 Lei
Minge de Fotbal, Revolution      – 15PB + 19,99 Lei;      Pret integral  79,99 Lei
Geanta de umar, Vintage          – 20PB + 29,99 Lei;      Pret integral  99,99 Lei
Rucsac, Adventure                    – 25PB + 39,99 Lei;      Pret integral  139,99 Lei
Pompa                                      –                                Pret integral  9,99 Lei
Ace                                           –                                Pret integral  1,99 Lei
Geanta universala                      –                                Pret integral  8,99 Lei

Articolele de mai sus, se pot achizitiona la pret promotional sau la pret integral, în acest din urma caz fara a fi nevoie de acumulare de puncte.
Exceptia o reprezinta ultimele 3 articole care se pot achizitiona doar la pret integral.

Clientul poate opta pentru oricare dintre produsele disponibile în fiecare dintre statiile de distributie de produse petroliere ale Organizatorului participante la campanie (conf. Anexei la prezentul Regulament), cu conditia de a fi acumulat numarul de PB mentionat în dreptul fiecarui produs. Produsele vor fi acordate de catre reprezentantii benzinariei Organizatorului în schimbul talonului completat cu numarul de PB si al achitarii de catre cumparator a sumei înscrise în dreptul fiecarui articol. Pentru produsele achizitionate astfel, cumparatorul va primi bon fiscal. Nu exista o limita pentru numarul de articole care pot fi achizitionate.

5. Cumparatorii nu vor putea preschimba PB în bani si nu vor putea achizitiona alte produse în afara celor mentionate în prezentul Regulament.
·    Termenul limita pentru acordarea de PB este data de 22 iulie 2011.
·    Punctele Bonus pot fi folosite pentru achizitionarea produselor la pret promotional pâna la data de 12 august 2011 inclusiv.
·    Produsele pot fi achizitionate din oricare dintre statiile Organizatorului participante la promotie, indiferent de statia în care au fost acumulate punctele, în limita stocului existent.

6. Conditii de validare
Pentru ca un participant sa poata obtine articolele expuse, acesta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
–    sa aiba lipite pe talon numarul de PB indicat în prezentul Regulament pentru fiecare produs
–    sa achite la casa pretul promotional înscris în dreptul articolului respectiv.

7. Încetarea promotiei
Prezenta promotie înceteaza la 22 iulie 2011 sau în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

8. Litigii
În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul organizatorului.

9. Reguli generale
În cazul în care produsul achizitionat prezinta defecte, cumparatorul are dreptul sa solicite Organizatorului, fara plata, înlocuirea respectivului produs.

Cupoanele falsificate sau deteriorate prin modificarea simbolurilor, a autocolantelor si/sau mesajelor vor fi considerate nule si nu vor putea fi folosite pentru rascumpararea PB. Toate taloanele devin proprietatea organizatorilor din momentul în care cumparatorul intra in posesia produsului.

Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin regulamentul oficial al promotiei. În cazul în care se constata ca un participant nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al promotiei sau daca exista suspiciuni de frauda în ceea ce priveste modul în care au fost acumulate PB, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.
Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei promotionale este disponibil pe www.infopromotii.ro
De asemenea, Regulamentul poate fi solicitat în mod gratuit la adresa de mail officeretail@agip.ro si în benzinariile Organizatorului participante la promotie sau la telefon 031 6206300 (tarif normal).

Va multumim ca ati ales produsele si serviciile noastre.

Organizatorul.