Eni România – “Maranello Made in red”

Alimenteaza cu carburant in statiile Agip si acumuleaza Puncte Bonus (PB) pe cuponul primit la casa, astfel:
– pentru benzina Fara Plumb, motorina Eco Diesel si GPL auto se acorda 1 PB pentru fiecare 10 litri la automobile sau 40 litri la camioane;
– pentru DIESEL TECH, SUPER TECH 95 si SUPER TECH 99 se acorda 2 PB pentru fiecare 10 litri la automobile sau 40 litri la camioane

Cu Punctele Bonus primite in benzinariile Agip din Romania in schimbul alimentarii cu carburant poti cumpara produse “Maranello Made in red” la preturi promotionale.

Regulamentul oficial al campaniei promotionale
„Maranello Made in red”

1.    Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei promotionale: „Maranello Made in red”  este:
S.C. Eni Romania S.R.L., cu sediul central în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, cladirea A, parter, sect. 1; CUI 6811583, nr. Ordine la Reg. Comertului J40/27493/1994 (denumit în continuare „Organizatorul”)
Campania promotionala se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii la promotie (denumiti în continuare în mod individual „Participantul” si colectiv „Participantii”).

2.    Durata campaniei promotionale si aria de desfasurare
Campania promotionala „Maranello Made in red” începe la data de 15 martie 2013 si se va încheia la data de 14 iulie 2013.

·    Termenul limita pentru acordarea de Puncte Bonus (denumite în continuare si “PB”) este data de 14 iulie 2013.
·    Punctele Bonus pot fi folosite pentru achizitionarea produselor la pret promotional pâna la data de 31 iulie 2013 inclusiv.

Campania este organizata si desfasurata pe întreg teritoriul României, în toate statiile de servicii si distributie de produse petroliere ale Organizatorului (pe scurt “statie” / “statii”), listate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

3.    Dreptul de participare
La campania promotionala „Maranello Made in red” poate participa orice persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, care a împlinit 18 ani pâna la data de 15 martie 2013 si orice persoana juridica. Pentru a beneficia de oferta promotionala, Participantii trebuie sa cumpere, în limita stocului disponibil, din statiile Organizatorului din anexa nr. 1 a Regulamentului, oricare dintre produsele mentionate la art. 4 din prezentul Regulament.

4.    Mecanismul campaniei
În schimbul achizitionarii oricarui produs de mai jos, Participantii vor primi Puncte Bonus, dupa cum urmeaza:

a) Pentru achizitionarea de carburant Benzina Fara Plumb, Motorina Eco Diesel sau GPL auto la o singura alimentare (pe un singur bon fiscal):

Categoria automobile: 1 PB pentru 10 litri (pentru cantitati între 10 si 19.99 litri), 2 PB pentru 20 litri (pentru cantitati între 20 si 29.99 litri) s.a.m.d.
Categoria camioane: 1 PB pentru 40 de litri (pentru cantitati între 40 si 79.99 litri), 2 PB pentru 80 de litri (pentru cantitati între 80 si 119.99 litri) s.a.m.d.

b) Pentru achizitionarea de carburant DIESEL TECH, SUPER TECH 95 sau SUPER TECH 99 la o singura alimentare (pe un singur bon fiscal):

Categoria automobile: 2 PB pentru 10 litri (pentru cantitati între 10 si 19.99 litri), 4 PB pentru 20 litri (pentru cantitati între 20 si 29.99 litri) s.a.m.d.
Categoria camioane: 2 PB pentru 40 litri (pentru cantitati între 40 si 79.99 litri), 4 PB pentru 80 litri (pentru cantitati între 80 si 119.99 litri) s.a.m.d.

Nu se acorda PB în plus pentru cantitati intermediare, care depasesc limitele standard prevazute la art. 4, literele a) si b), dupa caz  (de ex. pentru 12 litri de Benzina Fara Plumb se acorda 1 PB, pentru 25 litri de Benzina Fara Plumb se acorda 2 PB etc).

Carburantii pentru care se acorda PB sunt:

–    Benzina: FARA PLUMB, SUPER TECH 95, SUPER TECH 99;
–    Motorina: ECO DIESEL, DIESEL TECH;
–    GPL auto.

În categoria masina (automobil) intra orice autovehicul cu o masa maxima autorizata de pâna la 3,5 t  sau cu maxim 10 locuri.

În categoria camion intra orice autovehicul cu o masa maxima autorizata peste 3,5 t sau peste 10 locuri.

Punctele Bonus se acorda la casa de marcat, dupa efectuarea platii carburantului.
Punctele Bonus se prezinta sub forma unor autocolante inscriptionate diferentiat în functie de tipul autovehiculului (Masina, respectiv Camion). Ele se vor aplica pe talonul primit la casa. Cupoanele sunt transmisibile.

În urma acumularii de PB, Participantii pot opta pentru unul sau mai multe produse din colectia “Maranello Made in red”, dupa cum urmeaza:

Produs

Pret promotional*

Pret integral*

Trusa cosmetice

10PB + 16,99 lei

 

49,99 lei

 

Geanta de umar

15PB + 25,99 lei

 

75,99 lei

 

Umbrela pliabila

15PB + 28,99 lei

 

79,99 lei

 

Rucsac

20PB + 39,99 lei

 

129,99 lei

 

Ceas de mâna

25PB + 39,99 lei

 

135,99 lei

 

Geanta rola

20PB + 39,99 lei

 

129,99 lei

 

Geanta sport

25PB + 49,99 lei

 

149,99 lei

 

Rucsac laptop

25PB + 59,99 lei

 

159,99 lei

 

Troler

50PB + 129,99 lei

 

349,99 lei

 

*Preturile includ TVA

Articolele de mai sus se pot achizitiona la preturi promotionale sau la pret integral, în acest din urma caz fara a fi nevoie de acumulare de puncte.

Participantul poate opta pentru oricare dintre produsele disponibile în fiecare dintre statiile de distributie de produse petroliere ale Organizatorului participante la campanie (conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament), cu conditia sa fi acumulat numarul de PB înscris în dreptul articolului dorit si sa achite la casa pretul promotional mentionat, de asemenea, în dreptul articolului. Atât pentru produsele achizitionate la pret promotional, cât si pentru cele achizitionate la pret integral, Participantul va primi bon fiscal. Nu exista o limita pentru numarul de articole care pot fi achizitionate.

Produsele pot fi achizitionate din oricare dintre statiile Organizatorului participante la campania promotionala, indiferent de statia în care au fost acumulate punctele, în limita stocului existent.

5.    Conditii de validare
Pentru ca un Participant sa poata obtine dreptul de a achizitiona la pret promotional produsul dorit din colectia „Maranello Made in red”, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii:
–    Participantul sa aiba lipite pe talon numarul de PB înscris în dreptul articolului dorit;
–    Participantul sa achite la casa pretul promotional înscris în dreptul articolului dorit;
–    Articolul dorit de participant sa existe pe stoc.

6.    Încetarea campaniei promotionale
Prezenta campanie promotionala înceteaza la data de 14 iulie 2013 sau anticipat, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

7.    Litigii
În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

În acest scop, Participantul va trimite reclamatia în forma scrisa la adresa Organizatorului mentionata în prima parte a acestui Regulament.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor înainta litigiul, spre solutionare, instantelor competente române pe raza carora se afla sediul Organizatorului.

8.    Reguli generale
În cazul în care produsul achizitionat prezinta defecte, Participantul are dreptul sa solicite Organizatorului, fara plata, înlocuirea respectivului produs. Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul va înlocui numai articolele cu defecte de fabricatie/alte defecte datorate transportului sau depozitarii defectuoase, nu si culpei Paricipantului. În acest sens, Participantul va verifica articolul si va solicita înlocuirea acestuia înainte de parasirea statiei.
Participantii nu vor putea preschimba PB în bani si nu vor putea achizitiona alte articole în afara celor mentionate în prezentul Regulament.

Taloanele falsificate sau deteriorate prin modificarea simbolurilor, a autocolantelor si/sau a mesajelor, vor fi considerate nule.

Toate taloanele devin proprietatea Organizatorului din momentul în care Participantul intra in posesia articolului.

Prin participarea la campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul oficial al campaniei promotionale. În cazul în care se constata ca un Participant nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei promotionale sau daca exista suspiciuni de frauda în ceea ce priveste modul în care au fost acumulate PB, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin Participantului, fara alte despagubiri sau plati.

Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei promotionale este disponibil pe www.infopromotii.ro.

De asemenea, Regulamentul poate fi solicitat în mod gratuit în statiile Organizatorului participante la campania promotionala (conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament).