Dove – “Studiul international pentru frumusete”

Completeaza integral chestionarul Dove (pe care il poti primi prin posta, in magazine sau intre paginile revistei preferate), bifeaza casuta pentru acordul de prelucrare a datelor personale si trimite-l la OP 10, CP 201, Bucuresti, pana la 25 aprilie.

Premii prin tragere la sorti: 20 x geanta de voiaj Samsonite.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Studiul international despre frumusete”

 

 

1.         Desfasurarea campaniei

 

1.1.       Organizator al campaniei promotionale “Studiul international despre frumusete” (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220.

1.2.       Campania se va desfasura la nivel national in perioada 10 martie 2007 – 3 mai 2007 (“perioada de desfasurare a Campaniei”), prin intermediul S.C. 141 Romania S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, sector 1, denumita in continuare Agentia, si prin intermediul SC Mailers Serv SRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Fundeni nr.117-121, sector 2, denumita in continuare („Operatorul de marketing direct”).

 

 

2.         Mecanismul Campaniei

 

2.1.       Organizatorul va selecta printr-un sistem aleatoriu, din bazele de date proprietatea sa, ce cuprind date personale ale consumatorilor DOVE (baze de date formate in urma campaniilor promotionale, prin care s-a luat acordul participantilor pentru utilizarea datelor personale in activitati de marketing direct ulterioare si care cuprind  datele personale ale participantilor si castigatorilor la promotiile Dove) un numar de aproximativ 22000 consumatori, catre care va expedia prin posta in intervalul 5 martie 2007 – 15 martie 2007 inclusiv plicuri cu chestionare  DOVE.

2.2.       Fiecare plic DOVE va contine un chestionar tiparit cu intrebari despre produsele DOVE  si preferinte de consum privind produsele de ingrijire personala, cu casete corespunzatoare acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate prin intermediul chestionarului, cu casete corespunzatoare pentru acordul de a participa la activitati viitoare de marketing direct si cu casete corespunzatoare urmatoarelor date personale:

           Nume

           Prenume

           Adresa completa

           Data nasterii

           Nr. de telefon

2.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a hotari unilateral criteriile de selectie si numarul final de consumatori DOVE din bazele de date, catre care va fi expediat cate un plic DOVE.

2.4.       Chestionarul tiparit este realizat si se poate plia sub forma de plic, avand la exterior adresa la care trebuie expediat (OP10 CP201 Bucuresti) si timbrul CR.

2.5.       Chestionarele tiparite vor fi de asemenea distribuite prin intermediul revistelor pentru femei, precum si pe perioada promotiei “Rasfata-te in Croaziera Frumuzetii” desfsaurata in magazine din intreaga tara in perioada 22 februarie – 12 aprilie 2007, prin intermediul promoterilor din magazinele si galeriile comerciale in care aceasta se desfasoara. Consumatorii pot intra in posesia chestionarelor direct de la promoterii aflati in magazin.

2.6.       Consumatorii care primesc plicul DOVE prin posta, sau chestionarul in magazin sau il gasesc in reviste, si care completeaza chestionarul (inclusiv datele personale), bifand casuta corespunzatoare acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate, si il expediaza la adresa OP10 CP201, Bucuresti in intervalul 10 martie 2007 – 25 aprilie 2007 inclusiv (data limita de primire a plicurilor la OP10 CP201, Bucuresti), sunt inscrisi automat la tragerea la sorti pentru castigarea unuia dintre cele 20 de premii ale Campaniei, organizata conform art.5 de mai jos.

2.7.       Sunt valide si vor participa la tragerea la sorti organizata in data de 3 mai 2007, plicurile DOVE care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

           cuprind chestionarul completat integral, in sensul ca acesta cuprinde atat raspunsurile la intrebarile referitoare la produsele DOVE, cat si acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate si datele personale mentionate la art.2.2 de mai sus

           este expediat pe adresa  OP10 CP201 Bucuresti, in intervalul 10 martie 2007 – 25 aprilie 2007 inclusiv (data limita de primire a plicurilor)

2.8.       Nu sunt valide si nu vor participa la tragerea la sorti din data de 3 mai 2007, plicurile care contin copii ale chestionarului, precum si cele care nu cuprind informatiile mentionate la art.2.2 de mai sus, al caror chestionar este incomplet sau cuprinde informatii ilizibile, in care participantii nu au bifat campul corespunzator acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale, care au fost expediate pe alta adresa sau in afara perioadei Campaniei sau au ajuns la adresa  OP10 CP201 dupa data limita de 25 aprilie 2007 (data limita de primire a plicurilor).

2.9.       De asemenea, Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru plicurile pierdute datorita functionarii defectuoase a serviciilor postale sau expediate pe alta adresa si nici nu va trimite confirmare de primire pentru plicurile primite pe adresa OP10 CP201 Bucuresti.

 

 

3.         Conditii de participare la Campanie

 

Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care primeste prin posta plicul mentionat la art. 2.1, sau pimeste chestionarul Dove in magazine sau reviste, completeaza chestionarul aflat in plic in mod corespunzator si il expediaza pe adresa  OP10 – CP201 Bucuresti pana la data limita de 25 aprilie 2007 inclusiv (data limita de primire a plicurilor).

 

 

4.         Premiile Campaniei

 

4.1.       In cadrul prezentei Campanii se vor acorda in total 20 de premii constand in cate o Geanta de voiaj Samsonite, in valoare de 392,5 RON  fiecare.

4.2.       Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 7.850 RON.

4.3.       Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

 

5.         Tragerea la sorti a premiilor Campaniei

 

5.1.       Tragerea la sorti a castigatorilor celor 20 de genti de voiaj se va face in data de 3 mai 2007, ora  14.00, la sediul Operatorului de Marketing Direct in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei, unul al Organizatorului si unul al Operatorului de Marketing Direct.

5.2.       La tragerea la sorti din data de 3 mai 2007 vor participa toate plicurile ajunse pe adresa  OP10 CP201 Bucuresti, in intervalul  10 martie 2007 – 25 aprilie 2007 inclusiv si care indeplinesc conditiile mentionate la art.2.5 de mai sus. Plicurile vor fi desfacute si validate in prealabil, in tragerea la sorti intrand doar plicurile care contin chestionare valide. Castigatorii vor fi contactati telefonic conform articolului 6.1

5.3.       Numele castigatorilor si premiile Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro si pe site-ul www.dove.ro in termen de 5 zile de la validarea castigatorilor.

 

 

6.         Acordarea premiilor

 

6.1.       Pentru validare, fiecare dintre potentialii castigatori premiilor Campaniei va fi contactat, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la efectuarea extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului la numarul de telefon mentionat pe chestionarul completat existent in plicul extras castigator. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat telefonic la primul apel, se va incerca recontactarea sa de 3 ori (o data in aceasi zi si de 2 ori in ziua urmatoare), dupa care castigatorul va fi invalidat si pierde dreptul de acordare a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

6.2.       Inainte de inceperea convorbirii mentionata la articolul 6.1, reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei ce raspunde la numarul apelat identitatea operatorului, scopul convorbirii si il va intreba daca a participat sau nu la Campania „Studiul International despre frumusete”. Daca raspunsul este afirmativ, reprezentantul Organizatorului, dupa ce ii solicita in prealabil persoanei apelate sa-si exprime acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate in cadrul convorbirii, ii va solicita sa comunice datele personale cu care acesta s-a inscris in Campanie.

6.3.       In cazul in un castigator nu poate fi contactat la numarul de telefon mentionat pe chestionar (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care nr. de telefon mentionat in chestionar nu este alocat, este suspendat, potentialul castigator nu raspunde, sau telefonul inchis) in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti sau este contactat dar refuza expres premiul, sau acesta nu doreste sa comunice datele personale solicitate de catre Organizator, sau se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin chestionarul validat drept potential castigator si cele prezentate reprezentantului Organizatorului, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervadu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti.

6.4.       In cazul in care castigatorul desemnat la a doua extragere se gaseste in vreuna dintre situatiile mentionate la art.6.3 de mai sus, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.5.       Cele 20 premii constand in genti de voiaj vor fi livrate castigatorilor prin curier la adresa comunicata telefonic si in chestionarul extras si validat drept castigator intr-un termen de 30 zile de la validarea lor. La inmanarea de catre curier a coletului ce contine premiul, acestia vor completa si semna un proces-verbal de predare-primire. In cazul in care se constata cu ocazia inmanarii premiului existenta unor neconcordante intre datele comunicate telefonic si in chestionar si cele din actul de identitate al castigatorului, atunci castigatorul va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.6.       Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

6.7.       Premiile se vor preda castigatorilor impreuna cu certificatele de conformitate emise de catre producator.

 

 

7.         Clauze Diverse

 

7.1.       Prezentul Regulament va fi pus la dispozitia persoanelor interesate, în copie, în mod gratuit. Regulamentul Campaniei poate fi obtinut în urma unei cereri scrise trimisa, pe toata perioada Campaniei, pe adresa OP10 – CP142, Bucuresti cu mentiunea „Pentru Campania „Studiul International despre frumusete” sau pe site-urile www.infopromotii.ro si www.dove.com.

7.2.       Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

7.3.       Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre Agentie, in scopul inscrierii in Campanie, efectuarii tragerii la sorti, validarii si atribuirii premiilor Campaniei si pentru activitati ulterioare de marketing direct

7.4.La cererea expresa a castigatorilor/reprezentantilor legali, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii cadourilor si premiilor Campaniei vor trimite USCE pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.