Concurs Celine Dion

Daca esti abonat la revista "Reader’s Digest", vei primi acasa talonul promotional, impreuna cu numarul din aprilie. Completeaza-l integral si lizibil si trimite-l la CP400 OP39 Bucuresti, cu mentiunea “Pentru concursul Celine Dion”, pana la 30 aprilie (data postei).

Premii prin tragere la sorti: 500 x DVD exclusiv cu Celine Dion.

REGULAMENTUL OFICIAL

al Concursului Celine Dion

14 aprilie 2008 – 30 aprilie 2008

 

 

 

1. Organizatorul campaniei

 

Organizatorul concursului Celine Dion este Coty Cosmetics Romania (numit in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe parcursul concursului insa informand public aceste modificari.

 

 

2. Durata promotiei

 

Concursul se va desfasura in perioada 14 aprilie 2008 – 30 aprilie 2008.

 

 

3. Drept de participare

 

Acest concurs va fi prezentat in revista Reader’s Digest din luna aprilie 2008 si se va adresa numai clientilor Reader’s Digest care primesc acasa revista si talonul concursului. Nu pot participa la acest concurs angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

In cazul in care castigatorul unuia din premii este minor (cu varsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii notariale, cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la acest concurs.

 

 

4. Mecanismul concursului, premii acordate

 

Orice cititor al revistei Reader’s Digest poate participa la concursul Celine Dion, prin trimiterea talonului de concurs gasit in revista. Toate taloanele completate corect si in intregime si trimise la Oficiul Postal 39 – Casuta postala 400 Bucuresti, cu mentiunea pentru Concursul Celine Dion, pana la data de 30 Aprilie 2008 (data postei), vor participa la tragerea la sorti.

 

Participarea la concurs se va face doar prin taloanele din revista Reader’s Digest iar castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti, la final, din toate taloanele participante.

 

Premiile oferite in cadrul concursului sunt 500 de DVD-uri exclusiv cu Celine Dion, fiecare in valoare de 10 Euro fiecare. Valoarea totala a premiilor este de 5000 Euro.

Tragerea la sorti se va face in data de 15 Mai 2008 si va fi atestata legal de un avocat sau notar.

 

Premiile vor fi trimise, pe cheltuiala organizatorului, la adresele castigatorilor mentionate in taloanele de concurs.

 

 

5. Taxe

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

6. Regulamentul concursului

 

Regulamentul Oficial al concursului este disponibil la www.infopromotii.ro.

 

 

7. Diverse

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

8. Prelucrarea datelor personale

 

Prin completarea talonului si participarea la concurs, participantii isi exprima acordul ca datele personale, sa fie prelucrate de compania Coty Cosmetics Romania SRL.

 

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Coty Cosmetics Romania, trimitand o  cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Bucuresti, Victoria Park Building, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 73-81, Corp 2, Parter, Sector 1. La cererea participantilor, adresata in scris la adresa Organizatorului, Coty Cosmetics Romania se obliga:

           sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

           sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.