Ciucaș – “Câștigă un an de relaxare”

Daca ai peste 18 ani, cumpara bere Ciucas la sticla de 0,5L sau la PET de 2L si uita-te sub capac. Daca descoperi unul dintre mesajele castigatoare “Salariu”, “Gratar” sau “Bax bere”, suna la 021.308.09.91 si revendica-ti premiul. Pastreaza capacul cu mesaj castigator pentru validare. Vezi si [bannerid:314]

Premii instant: 10 x echivalentul unui salariu pe un an (16.608 RON); 3.500 x gratar; 30.000 x bax cu 6 sticle de bere Ciucas de 2L PET.

Regulamentul Oficial al promotiei

“Castiga un an de relaxare”

15.07.2009 – 15.09.2009

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania promotionala “Castiga un an de relaxare” este organizata de Ursus Breweries S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Stirbei Voda nr. 26 – 28, Union Business Center 2, etaj 7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti  sub nr. J40/20456/2005, CUI RO 199095 (“Organizatorul”).

Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul oficial va putea fi gasit, incepand cel tarziu cu data de 15 iulie 2009, pe site-urile www.infopromotii.ro si [bannerid:314]. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa mentionarea prealabila a acestora pe site-urile www.infopromotii.ro si [bannerid:314]

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala “Castiga un an de relaxare” va incepe la data de 15.07.2009 si se va incheia la data de 15.09.2009. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse participante.

Dupa data de 15.09.2009, produsele cu ambalaj de promotie isi pierd calitatea de a participa la promotie. Organizatorul nu este responsabil pentru comercializarea produselor care au fost inscriptionate cu informatiile referitoare la promotie dupa data incetarii acesteia. Premiile validate pana la data de 15.09.2009 pot fi ridicate pana la data de 15.10.2009.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

Pot participa la campania promotionala numai persoanele fizice, cetateni romani, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 15.07.2009, care au domiciliul pe teritoriul Romaniei si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii Ursus Breweries S.A., ai companiilor distribuitoare de pe teritoriul Romaniei, angajatii Heat Advertising, angajatii Hit Mail Romania, angajatii Gavrila si Asociatii precum si angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea promotiei si nici rudele de gradul I ale acestora.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Marcile si ambalajele participante sunt: berea Ciucas de 0.5L, ambalaj de sticla si berea Ciucas 2L, ambalaj PET.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Participantii la aceasta promotie trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validare si sa verifice daca au castigat un premiu observand mesajele inscriptionate sub capacele produselor participante in perioada promotionala.

Sub fiecare capac al unui produs participant la promotie exista unul dintre mesajele:

                     „Salariu”– in acest caz cumparatorul a castigat un premiu de 16.608 RON reprezentand echivalentul net a 12 salarii medii pe economie.

                     “Gratar”– in acest caz cumparatorul a castigat un gratar;

                     “Bax bere” – in acest caz cumparatorul a castigat un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L PET .

                     “Ne relaxam, mai incercam!”  – mesaj necastigator.

In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “bax bere”, castigatorul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia unui capac castigator, impreuna cu datele personale. Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului. Castigatorul trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului pana la data de 15 septembrie 2009 (data prezentarii la locatie). Castigatorul poate intra in posesia premiului prin prezentarea capacului castigator. Predarea/primirea premiului se va efectua pe baza de borderou continand datele complete de identificare ale castigatorului (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon) si semnatura de primire.

In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Gratar”, castigatorul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia unui capac castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon). Organizatorul il va contacta in termen de maxim 48 de ore pentru a valida premiul. Validarea finala a premiului va fi efectuata o data cu prezentarea de catre castigator a capacului castigator organizatorului.

In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Salariu”, castigatorul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon). Organizatorul il va contacta in termen de maxim 48 de ore pentru a valida codul de securitate/premiul. Validarea finala a premiului va fi efectuata o data cu prezentarea de catre castigator a capacului castigator organizatorului.

Linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, cu functionare de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 – 20:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) va putea fi apelata pana la data de 15 octombrie 2009 inclusiv.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

6.1 Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate doua tipuri de premii – in produse (gratare, baxuri de bere Ciucas in ambalaj PET de 2 L) si in bani (16.608RON)

Premiile sunt:

– 30.000 premii fiecare constad in cate un bax de bere Ciucas la PET de 2L, un bax continand 6 sticle de 2L de bere

Ciucas la PET. Valoarea comerciala a unui bax de Bere Ciucas de 2L este de 23,16  ron (fara TVA/bax)

– 3.500 premii fiecare constand in cate un gratar. Valoarea comerciala a unui gratar este de 104,25 ron (fara TVA/buc)

– 10 premii constand in 16.608 RON fiecare, reprezentand echivalentul net a 12 salarii medii pe economie (fara TVA/buc).

Mesajele care vor putea fi gasite sub capac sunt urmatoarele:

                     “salariu”– in acest caz cumparatorul a castigat un premiu constand in echivalentul net a 12 salarii medii pe economie si anume 16 608 RON fara a putea suferi modificari pe toata durata promotiei salariul mediu pe economie fiind 1 384 RON net.

                     „gratar’ – in acest caz cumparatorul a castigat un gratar.

                     “bax bere” – in acest caz cumparatorul a castigat un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L PET

                     “Ne relaxam, mai incercam!”  – mesaj necastigator.

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 1.494.931,55 Ron (TVA si taxe incluse).

6.2 Acordarea premiilor

Nota: In toate situatiile, datele care vor fi solicitate consumatorilor vor fi cele din actul de identitate (nume, prenume, CNP, domiciliul) si un numar de telefon de contact.

Daca sub capacul participant la promotie cumparatorul gaseste textul “BAX BERE” poate ridica premiul constand intr-un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L in ambalaj PET de la magazinele desemnate de organizator, prezentand capacul castigator.

Magazinele participante la promotie, de unde castigatorii isi pot ridica premiile constand in baxuri de bere Ciucas se pot afla apeland linia informativa a promotiei.

In fiecare locatie unde in schimbul capacului castigator se poate ridica premiul se va intocmi un borderou cu datele complete de identificare ale fiecarui castigator (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon) si semnatura de primire.

Daca sub capacul participant la promotie cumparatorul gaseste textul “GRATAR” va primi  premiul constand intr-un gratar,iar modalitatea de intrare in posesia premiului va fi comunicata de catre linia informativa. Dupa ce capacul este autentificat (capacul va fi verificat pentru a se valida autenticitatea) iar castigatorul este validat, va intra in posesia premiului in maxim 90 zile de la momentul validarii.

Magazinele participante la promotie, de unde castigatorii isi pot ridica premiile constand in gratare se pot afla apeland linia informativa a promotiei.

In fiecare locatie unde in schimbul capacului castigator se poate ridica premiul se va intocmi un borderou cu datele complete de identificare ale fiecarui castigator (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon) si semnatura de primire.

Daca participantul descopera sub capac textul “Salariu”, acesta va trebui sa sune la linia informativa a promotiei 021. 308.09.91, intre orele 9:00 – 20:00, de Luni pana Vineri, iar aici va trebui sa comunice datele sale personale si de contact (asa cum apar in actul de identitate) (nume, prenume, CNP, etc) (adresa si nr. de telefon), precum si codul de securitate. Organizatorul va contacta castigatorul pentru validarea premiului in termen de maxim 48 de ore. Dupa ce capacul este autentificat (capacul va fi verificat pentru a se valida autenticitatea ) iar castigatorul este validat, va intra in posesia premiului in maxim 60 zile de la momentul validarii, a finalizarii documentelor in prezenta unui notar si a comunicarii datelor contului in care va fi efectuat transferul. Castigatorii premiilor constand in echivalentul net a 12 salarii medii pe economie  se obliga sa mentioneze in documentul de validare al premiului, in baza prevederilor Codului Fiscal, codul numeric personal din cartea de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.

Contravaloarea premiului constand in echivalentul net a 12 salarii medii pe economie  va fi achitata fiecarui castigator prin transfer bancar, intr-un cont deschis pe numele castigatorilor la orice banca comerciala de pe teritoriul Romaniei, in termenul indicat mai sus. Comisioanele si spezele de transfer vor fi suportate de catre organizator. In cazul in care, pana la termenul limita indicat, oricare dintre castigatori nu isi deschide/nu are un cont bancar, organizatorul nu poate fi tinut raspunzator de nerespectarea termenului de plata. Intr-o astfel de situatie, termenul de plata al premiului va fi stabilit la maxim 60 de zile de la data comunicarii catre organizator a datelor contului deschis pe numele lui.

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Promotie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si îsi exprima acordul în privinta acestora.

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, în scopul prezentei Campanii Promotionale si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a)                  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b)                  dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c)                  dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d)                  dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e)                  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f)                    dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Stirbei Voda nr. 26 – 28, Union Business Center 2, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Ursus Breweries, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

SECTIUNEA 8.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal pentru veniturile in bani obtinute din campanie de catre castigatori, impozit pe care organizatorul campaniei se obliga sa-l plateasca in numele participantilor.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.infopromotii.ro si [bannerid:314] pe toata perioada campaniei.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 12. DIVERSE

Prin înscrierea la Promotie, participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele acestora si imaginea sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.