Cif. Si harnici si darnici.

Cumpara orice produs Cif cu eticheta promotionala, descopera codul unic din 7 cifre si trimite-l prin SMS la 1858. Pastreaza ambalajul si eticheta promotionala pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 25 x bon valoric de 8.000 Ron pentru achizitionarea de aparatura electrocasnica de la Domo.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Cif. Si harnici si darnici."

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizator al campaniei promotionale "Cif. Si harnici si darnici."  (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., cu notificarea  nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

 

2.1. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 1 octombrie 2008 – 15 decembrie 2008, inclusiv, prin intermediul S.C. BrandsOn Marketing S.R.L., cu sediul in mun.  Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.72, sector 1, numita in cele ce urmeaza „Agentia”

2.2. Durata si mecanismul Campaniei vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul unor spoturi publicitare TV ce vor fi difuzate in perioada 7 noiembrie 2008 – 19 decembrie 2008, precum si prin publicarea prezentului Regulament pe site-ul www.infopromotii.ro .

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

 

3.1. La Campanie participa toate produsele marca CIF (marca inregistrata apartinand Unilever), comercializate in ambalaj individual, produse numite in cele ce urmeaza „produse participante”. Produsele participante vor avea aplicata pe ambalaj o eticheta speciala de promotie cu mentiunea «Si harnici si darnici» (numita in cele ce urmeaza «eticheta speciala») pe care este imprimat codul unic de 7 cifre necesar pentru inscrierea in Campanie.

3.2. Participarea la Campanie se face trimitand prin SMS codul unic de 7  cifre gasit pe fiecare eticheta speciala aplicata fiecarui produs participant la Campanie, la numarul de telefon 1858.

 

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

 

4.1 In cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti in total 25 de premii, constand  fiecare in cate un bon valoric in cuantum de  8.000 lei, (inclusiv TVA), identificat si individualizat prin stampila Organizatorului si printr-un cod numeric unic imprimat pe acesta. Tragerile la sorti se vor desfasura in datele de: 31 octombrie, 7 noiembrie, 14 noiembrie, 21 noiembrie, 28 noiembrie, 5 decembrie, 12 decembrie si 19 decembrie 2008. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage 3 castigatori cu exceptia tragerii la sorti din data de 19 decembrie 2008 cand se vor extrage 4 castigatori. Fiecare bon valoric castigat da dreptul castigatorului sa isi poate achizitiona, in perioada mentionata pe bon, in aceasta limita valorica, aparatura electrocasnica, de la unul singur dintre magazinele Domo indicate de catre Organizator la data predarii bonului valoric.

4.2 Transportul bunurilor achizitionate va fi asigurat in mod gratuit de catre Domo pana la domiciliul fiecarui castigator, in cazul in care castigatorul isi are domiciliul in aceeasi localitate in care se afla si magazinul Domo; in cazul in care castigatorul isi are domiciliul in alta localitate decat cea in care se afla magazinul Domo, atunci Agentia in numele Organizatorului Campaniei va suporta costul transportului Premiului, asa cum este acesta indicat de catre Domo si dovedit prin documentele justificative.

4.3 Valoarea fiecarui premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa. Valoarea totala a premiilor ce se vor acorda in cadrul prezentei Campanii este de 200.000 lei, inclusiv TVA.

4.4 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul reportandu-se pentru urmatoarea tragere la sorti. In cazul in care castigatorul ce renunta la premiu a fost desemnat la ultima extragere din data de 19 decembrie 2008, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. La fiecare tragere la sorti vor participa toate SMS-urile inregistrate in Campanie, cu exceptia celor ce au fost extrase la tragerile la sorti anterioare sau invalidate.

4.5 Bunurile achizitionate ca si premii in baza bonului valoric vor fi predate castigatorilor impreuna cu certificatele de calitate/conformitate corespunzatoare, emise de catre producator.

4.6 Eventualele diferente in minus dintre valoarea nominala a cuponului valoric si valoarea totala a obiectelor alese de castigator din magazinul Domo, nu se restituie.

 

 

SECTIUNEA 5. MODUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa trimita la numarul de telefon 1858 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote si Zapp) un mesaj SMS (“SMS”), in perioada 01 octombrie 2008 – 15 decembrie 2008, inclusiv (data limita de primire a mesajelor la numarul de telefon), prin care acestia vor comunica codul unic de 7 cifre gasit pe eticheta speciala de pe produsul participant achizitionat.

5.2. Fiecare intrare in Campanie este considerata valida daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. consumatorii trimit prin SMS codul unic, imprimat pe eticheta speciala de pe produsul participant achizitionat, in perioada Campaniei.

b. Codul unic transmis nu a mai fost inscris in Campanie.

5.3. Fiecare cod unic descoperit pe eticheta speciala atasata produsului participant cumparat va putea fi inregistrat in Campanie o singura data. Mai multe produse participante cumparate inseamna mai multe coduri unice diferite, si-i confera participantului dreptul de a se inscrie in Campanie de tot atatea ori.

5.4. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila dupa caz).

5.5. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie prin verificarea corectitudinii codului unic transmis (daca acesta face parte din baza de date ce contine toate codurilor unice tiparite pe etichetele speciale atasate produselor participante).

5.6. Pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1858, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a. daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.5.2 de mai sus, contine codul de bare al unor produse participante sau neparticipante la Campanie etc), atunci raspunsul va fi: „Promotia Cif Domestos. Cod invalid. Retrimiteti codul unic de 7 cifre de pe eticheta promotionala, fara spatii sau alte caractere”.

b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost trimis anterior cel putin o data, atunci raspunsul va fi: „Promotia Cif . Acest cod a mai fost folosit. Cumparati alt produs CIF si trimiteti codul unic de pe eticheta promotionala.”

c. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic nu a mai fost trimis anterior, atunci mesajul receptionat va fi: „Promotia Cif. Pastrati eticheta promotionala si ambalajul produsului pentru validare. In cazul in care sunteti castigator veti fi anuntat telefonic.”

5.7. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei sau cele in care participantii comunica un alt cod in loc de codul unic inscris pe eticheta speciala.

5.8. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise de consumatori la numarul de telefon 1858, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.5.6 de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

5.9. Dupa data limita de primire a  mesajelor SMS (15 decembrie 2008), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon mentionat la art.5.1  de mai sus.

 

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ATRIBUIREA PREMIILOR

 

6.1. Tragerile la sorti pentru desemnarea celor 25 de castigatori vor fi efectuate in datele de: 31 octombrie, 7 noiembrie, 14 noiembrie, 21 noiembrie, 28 noiembrie, 5 decembrie, 12 decembrie si 19 decembrie 2008. Tragerile se vor face in mod electronic, la sediul S.C BrandsOn Marketing SRL, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar public.

6.2. La fiecare tragere la sorti se vor desemna 3 castigatori, cu exceptia tragerii la sorti din data de 19 decembrie cand se vor extrage 4 castigatori iar la fiecare tragere la sorti vor participa toate SMS-urile intrate in Campanie pana in ziua anterioara extragerii, pana la orele 24.00, si care indeplinesc toate conditiile de participare mentionate in art.5.1 si art.5.3. de mai sus, fiind in acest fel validate preliminar la momentul intrarii in Campanie.

6.3. In ziua in care sunt extrasi castigatorii, un reprezentant al Agentiei va incerca sa contacteze telefonic pe fiecare dintre acestia, in intervalul 10:00-22:00, pentru validarea finala, ce consta in comunicarea de catre potentialul castigator a codului unic cu care s-a inscris, a codului de bare al produsului participant achizitionat si a varstei acestuia. Daca codul unic comunicat coincide cu cel din SMS-ul extras si persoana contactata indeplineste conditiile de participare impuse prin Regulament, atunci mesajul SMS va fi validat drept castigator. In cazul in care SMS-ul este invalid atunci premiul se reporteaza pentru urmatoarea tragere la sorti. In cazul in care castigatorul invalidat a fost extras la ultima tragere la sorti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu a mai acorda premiul respectiv.

6.4. Reprezentantul Agentiei va efectua de doua ori incercarea de a contacta un potential castigator, intr-un interval de doua zile de la data extragerii. In cazul in care persoana in cauza nu raspunde la nici unul dintre apeluri, apelul/mesajul castigator va fi invalidat. In cazul in care persoana raspunde la telefon, dar nu se afla in apropierea produsului si etichetei, atunci se va fixa o ora in ziua respectiva pana in 22.00 la care sa fie apelat telefonic pentru validare.

6.5. Dupa ce au fost validati, castigatorii vor asculta un mesaj prin care li se comunica faptul ca prin continuarea convorbirii isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, prelucrata de S.C BrandsOn Marketing S.R.L, in vederea primirii premiilor Campaniei la adresa astfel comunicata. Dupa terminarea acestui mesaj, castigatorii vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume si adresa completa. Necomunicarea acestor date, refuzul expres si neechivoc al persoanei in cauza de a comunica datele sale personale, indicarea unor date eronate sau incomplete, precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului si la reportarea premiului pentru urmatoarea extragere.

6.6. Numele castigatorilor desemnati la tragerile la sorti ale Campaniei si premiile castigate vor fi anuntate pe site-ul www.infopromotii.ro  

Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite, asa cum acestea sunt detaliate la art.4.1. de mai sus, si nici nu pot ceda drepturile asupra bonului valoric castigat unei alte persoane.

6.7. Castigatorii vor primi bonul valoric in termen de maximum 2 (doua) saptamani de cand au fost validati si au comunicat datele personale conform art.6.5 de mai sus, bon valoric ce va purta stampila Unilever si pe care se afla imprimat un cod numeric unic de individualizare. Un reprezentant autorizat al S.C BrandsOn Marketing S.R.L se va deplasa la domiciliul castigatorului, comunicat telefonic conform art.6.6 de mai sus, unde ii va inmana bonul valoric, pe baza de proces-verbal de predare-primire, dupa prezentarea de catre castigator a actului sau de identitate, a etichetei promotionale cu codul unic desemnat castigator si a ambalajului produsului participant. Procesul-verbal de predare-primire se va semna de ambele parti si se va completa cu numele, prenumele, adresa completa si CNP-ul castigatorului, si acordul sau expres si neechivoc ca datele personale comunicate prin intermediul acestuia sa intre in baza de date a USCE, operata prin intermediul SC BrandsOn Marketing SRL, in vederea predarii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

6.8. Organizatorul poate solicita oricarui castigator desemnat acordul pentru a fi filmat/fotografiat in interiorul magazinului Domo, in timp ce alege obiectele pe care le va achita utilizand bonul valoric castigat. Spotul video/fotografiile vor fi proprietatea Organizatorului, care le va putea utiliza in scop de reclama, marketing si publicitate, prin difuzare in mass-media. Refuzul unui castigator de a participa la sedinta foto/de filmare nu duce la invalidarea lui. In cazul in care accepta, castigatorul isi va da acordul expres ca numele si imaginea sa sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare audio si/sau video (de exemplu spoturi TV) aferente si/sau in legatura cu Campania.

6.9. In cazul in care reprezentantul autorizat al S.C BrandsOn Marketing S.R.L constata, cu ocazia intocmirii procesului-verbal de predare-primire a bonului valoric, existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic (datele personale ale castigatorului, codul unic de pe eticheta promotionala si codul de bare de pe ambalajul produsului) si cele prezentate, castigatorul pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.10. Procesul-verbal de predare-primire a premiului, respectiv a bonului valoric, va mai cuprinde pe langa datele de identificare complete ale castigatorului (inclusiv codul numeric personal), premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia. De asemenea prin procesul-verbal de validare incheiat cu fiecare castigator se stipuleaza ca prin validarea ca si castigatori acestia pot fi de acord ca numele si imaginea lor sa sa fie utilizate de catre Organizator in diverse materiale publicitare foto, audio si/sau video ce vor fi realizate cu ocazia si in legatura cu desfasurarea Campaniei, materiale ce vor fi comunicate public de catre Organizator in timpul Campaniei si/sau ulterior desfasurarii acesteia. Refuzul unui castigator de a-si da acordul mentionat in prezentul articol nu duce la invalidarea acestuia.

6.11. Fiecare castigator va avea la dispozitie o perioada de maxim 4 (patru) saptamani  (inscrisa pe bon de catre reprezentantul autorizat al Organizatorului) din momentul primirii bonului valoric pe baza procesului-verbal, pentru a se prezenta la unul din magazinele Domo indicate de Organizator, cu documentul de identitate si bonul valoric in original si pentru a face comanda pentru aparatura electrocasnica. Bonul valoric va fi valorificat de castigator intr-un singur magazin Domo, care ii va livra bunurile comandate in maximum sase saptamani de la data efectuarii comenzii. Reprezentantii S.C BrandsOn Marketing S.R.L vor incheia cu fiecare dintre castigatori  si un proces-verbal de predare-primire a obiectelor achizitionate in baza bonului valoric de la magazinul Domo.

 

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La Campanie pot participa persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante pe durata Campaniei si in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai altor furnizori si societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

 

SECTIUNEA 8. DIVERSE

 

8.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatea aratata in prezentul Regulament, castigatorii sunt de acord ca acestea sa intre in baza de date a Organizatorului (cu notificarea nr.2220), prelucrata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L in vederea efectuarii tragerilor la sorti, atribuirii premiilor, si respectiv intrarii in posesia premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

8.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normele emise in aplicarea acestei legi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia vor înainta USCE pe adresa Ploiesti, Bd. Republicii Nr. 291, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.

8.4. Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la numarul de telefon  021 2003063, in zilele de luni-vineri intre orele 10.00-17.00, pe durata Campaniei. De asemenea, regulamentul de participare este disponibil gratuit si pe site-ul www.infopromotii.ro .