Cea mai tare gașcă – Jacobs 3in1

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic aflat in interiorul ambalajului si initiala gastii pe care o sustii, pe www.ceamaitaregasca.ro sau prin SMS la 1830 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote).

Premii instant: 496 de premii, in functie de gasca in care te-ai inscris.
Premii prin tragere la sorti: Marele premiu: 1 x 10.000 EUR; 3 trofee de etapa personalizate pentru gasca invingatoare; 96 x card de cumparaturi in valoare de 1950 RON fiecare, valabil in magazinele partenere.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Cea mai tare gasca – JACOBS 3in1”
organizata de S.C. Kraft Foods Romania S.A.
(perioada: 15 septembrie – 15 noiembrie  2011)

Art. 1 – Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Cea mai tare gasca-Jacobs 3in1” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Kraft Foods Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 5,228,992 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, avand numar de operator de date personale 50.
Campania se deruleaza prin intermediul Mediapost Hit Mail, cu sediul in Bucuresti, Str. Pictor Iosif Iser nr. 19, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, Cod Unic de Inregistrare RO13351917, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, tragerile la sorti, gestionarea si integrarea canalelor campaniei (sms, web si e-mail), contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentie”.
1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.
1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1.Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2.Promotia va incepe pe data de 15 septembrie 2011, ora 00:00:01 si va dura pana la 15 noiembrie  2011, ora 23:59:59.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    in format electronic, prin accesarea website-ului www.ceamaitaregasca.ro,
·    in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Cladirea Novo Park, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, etaj 2, la adresa de e-mail consumator@krafteurope.com sau la sediul Agentiei, S.C. Mediapost Hit Mail S.A., Bucuresti, Str. Pictor Iosif Iser, Nr 19, Sector 1.
3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 2075830 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.ceamaitaregasca.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 14 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    anga­jatii companiei Kraft Foods Romania S.A. si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii Agentiei
·    angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei (Cohn&Jansen JWT, Starcom si Mediapost Hit Mail Romania SA, Trust Vision SRL).
·    rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante
5.1. Prin Produse Participante se va intelege: produse promotionale comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, marcate in interiorul ambalajului cu un cod unic ce participa la Promotie. Produsele participante sunt:
·    Jacobs 3 in 1 Classic, e12 g
·    Jacobs 3 in 1 aroma de Alune de padure, e12 g
·    Jacobs 3 in 1 Latte,  e13,5 g
·    Jacobs 3 in 1 Intense,  e13,5 g
5.2. Codul unic aflat in interiorul produselor promotionale este format dintr-un sir de 8 caractere alfanumerice. Acesta se afla in interiorul ambalajelor promotionale.
5.3. Ambalajul promotional (format din ambalajul produsului Jacobs 3in1 participant la promotie si detaliat mai sus) in original trebuie pastrat pentru validarea premiilor.
5.4. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.5. Plicurile de Jacobs 3 in 1 participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
In cadrul promotiei se vor institui un numar de 4 gasti denumite astfel:
•    Hi-Tech Armada (gasca celor pasionati de tehnologie si gadgeturi);
•    Boom-Blastin’ Maniacs (gasca celor pasionati de muzica, concerte si festivaluri);
•    Galatic Players (gasca celor pasionati de activitati sportive);
•    Mondo Runners (gasca celor pasionati de excursii si calatorii)
Participantii se vor putea inscrie, prin intermediul codurilor interioare din ambalajele promotionale, in una, doua, trei sau in toate cele 4 gasti. Prin inscriere intr-o gasca se intelege introducerea a cel putin unui cod promotional in baza unei gasti. Acelasi cod nu poate fi inscris in mai mult de 1 gasca.;
Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
b) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor Coduri de pe Produsele Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 6.2. de mai jos;
c)    Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 2;
d)    Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.
f) Un Participant poate inscrie in concurs maxim 24 coduri unice intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 24 coduri unice transmise intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
g)  Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere (prin site sau SMS) transmise in urmatoarele conditii:
·    Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
·    Daca Participantii transmit Coduri care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare (in afara initialei unei gasti) care ne impiedica sa validam codul sau care au mai fost transmise anterior;
·    Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.ceamaitaregasca.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate;
·    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
·    Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alt caracter suplimentar (in afara initialei unei gasti) sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un sms  de raspuns sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului 6.3.
Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarul de telefon (021)2075830  (tarif normal ), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale).
In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 24h de la incheierea apelului telefonic.
Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.
6.2. Mecanism promotie
6.2.1.Campania promotionala  „Cea mai tare gasca-Jacobs3in 1” se va desfasura pe parcursul a 9 saptamani, timp in care participantii se pot inscrie prin una dintre modalitatiile descrise mai jos la art. 6.3 si pot opta in baza inscrierii unui cod unic promotional pentru sustinerea unei gasti dupa preferintele personale. Participantul poate sustine una sau mai multe gasti in confruntarea lor, prin expedierea a cate unui cod unic promotional pentru fiecare gasca sustinuta in parte. Participantul nu poate sa se inscrie cu acelasi cod unic promotional in sustinerea a cel putin 2 gasti. Mai multe coduri unice promotionale expediate, mai multe sanse de castig pentru participant la promotie, cat si pentru gasca/gastile pe care o/le sustine.
6.2.2.Cele 4 gasti predefinite la art. 6.1. vor acumula puncte prin codurile unice promotionale inscrise de participanti si se vor afla in competitie in functie de graficul detaliat mai jos:
Desfasurarea promotiei va incepe pe 15 septembrie ora 00:00:01, codurile vor putea fi inscrise de la aceasta data si ora, urmand a participa la tragerea la sorti pentru premiile saptamanale si la castigarea premiilor zilnice prin momente castigatoare.
Etapa 1:
•    Perioada de defasurare 22 septembrie – 05 octombrie 2011
•    Se vor confrunta gastile Hi-Tech Armada si Mondo Runners
•    Se va desemna ca si gasca castigatoare, aceea care la data de 05 octombrie 2011, ora 23:59:59 a acumulat cel mai mare numar de sustinatori, respectiv numar de coduri unice promotionale expediate cu initiala gastii in cauza.
•    In cazul in care, la data si ora predefinite mai sus, cele 2 gasti aflate in competitie se vor afla la egalitate, perioada de confruntare a gastilor se va prelungi cu 24h, respectiv pina la 06 octombrie 2011, ora 23:59:59.
•    In data de 07 octombrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 05 octombrie 2011, respectiv 06 octombrie 2011 ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in   etapa 1. Premiul oferit este descris la art 7.1.4, in functie de gasca desemnata castigatoare in aceasta etapa.

Etapa 2:
•    Perioada de defasurare  06 octombrie – 19 octombrie 2011
•    Se vor confrunta gastile Galactic Players si Boom- Blastin’ Maniacs
•    Se va desemna ca si gasca castigatoare, aceea care la data 19 octombrie 2011, ora 23:59:59 a acumulat cel mai mare numar de sustinatori, respectiv numar de coduri unice promotionale expediate cu initiala gastii in cauza.
•    In cazul in care, la data si ora predefinite mai sus, cele 2 gasti aflate in competitie se vor afla la egalitate, perioada de confruntare a gastilor se va prelungi cu 24h, respectiv pina la 20 octombrie, ora 23:59:59.
•    In data de 21 octombrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 19 octombrie 2011, respectiv 20 octombrie ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in etapa 2. Premiul oferit este descris la art 7.1.4, in functie de gasca desemnata castigatoare in aceasta etapa.

Etapa 3:
•    Perioada de defasurare 20 octombrie- 02 noiembrie 2011
•    Se vor confrunta gastile care nu au castigat in cadrul etapelor 1 si 2
•    Se va desemna ca si gasca castigatoare, aceea care la data 02 noiembrie 2011, ora 23:59:59 a acumulat cel mai mare numar de sustinatori, respectiv numar de coduri unice promotionale expediate cu initiala gastii in cauza.
•    In cazul in care, la data si ora predefinite mai sus, cele 2 gasti aflate in competitie se vor afla la egalitate, perioada de confruntare a gastilor se va prelungi cu 24h, respectiv pina la 03 noiembrie, ora 23:59:59.
•    In data de 04 noiembrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 02 noiembrie 2011, respectiv 03 noiembrie 2011 ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in etapa 3. Premiul oferit este descris la art 7.1.4, in functie de gasca desemnata castigatoare in aceasta etapa.

Etapa 4:
•    Perioada de defasurare 03 noiembrie – 15 noiembrie 2011
•    Se vor confrunta gastile care au castigat in cadrul etapelor 1 si 2
•    Se va desemna ca si gasca castigatoare, aceea care la data 15 noiembrie 2011, ora 23:59:59 a acumulat cel mai mare numar de sustinatori, respectiv numar de coduri unice promotionale expediate cu initiala gastii in cauza.
•    In data de 17 noiembrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011 ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in etapa 4. Premiul oferit este descris la art 7.1.4.
•    In cazul in care, la data si ora predefinite mai sus, cele 2 gasti aflate in competitie se vor afla la egalitate, gasca castigatoare a celei de a patra etape se va desemna prin tragere la sorti organizata in data de 17 noiembrie 2011.

6.2.3. Participantii inscrisi la promotie pot castiga atat premii zilnice instant, cat si premii saptaminale respectiv premii de etapa si marele premiu conform descrierii de la art 7.

6.3    Modalitatile de inscriere in Promotie
6.3.1.Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 15 septembrie 2011 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 noiembrie 2011 (ora 23:59:59).
6.3.2.Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) Prin expedierea, in perioada 15 septembrie 2011 – 15 noiembrie 2011, a unui SMS la 1830 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continand codul unic din interiorul ambalajului promotional si initiala gastii din care doreste sa faca parte (fara spatiu intre codul unic si initiala gastii, spre ex: 1234abcdM – unde ultima litera corespunde initialei gastii Mondo Runners).
(2) Online, prin creare unui cont ce consta in completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.ceamaitaregasca.ro. Participantii vor accesa site-ul www.ceamaitaregasca.ro in perioada Campaniei si isi vor crea un cont prin completarea formularului de inscriere cu urmatoarele date:
·    Adresa de email
·    Parola
·    Repeta parola
·    Nume
·    Prenume
·    Numar de telefon
·    Localitate
·    Data nasterii (zi, luna, an)
Inscrierea codului unic se va face accesand site-ul www.ceamaitaregasca.ro, sectiunea Introdu codul prin selectarea gastii (HiTech Armada, Mondo Runners, Galactic Players si Boom Blastin Maniacs) si introducerea codului unic participant la promotie.
Indiferent de modalitatea de inscriere (WEB sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul sau ambajalele promotionale continand codul unic, in original, pentru validarea ulterioara a premiului pana la incheierea campaniei.

Inscrierea in campania promotionala prin SMS sau WEB continand codul promotional si initiala gastii alese
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie;
b. sa descopere codul unic din interiorul ambalajului  promotional (detaliat la Art.5.2);
c. pentru inscrierea prin sms: sa trimita intre 15 septembrie –  15 noiembrie 2011, un SMS la numarul 1830 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) care sa contina codul unic din interiorul ambalajului promotional impreuna cu initiala gastii din care doreste sa faca parte (detaliat in dreptul Art.6.2.2). In cazul in care codul unic trimis este valid, dar nu este insotit si de initiala gastii pentru care opteaza/initiala gasca gresita, inscrierera sa va fi alocata aleatoriu, in mod egal intre cele 4 gasti;
d) pentru inscrierea online: sa intre pe www.ceamaitaregasca.ro si sa isi creeze un cont prin completare forumularului de inscriere in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011.  Inscrierea codului unic se face in sectiunea  Introdu codul  prin selectarea gastii si introducerea codului unic
(2) In urma inscrierii codului in campania promotionala, Participantul va primi unul dintre mesajele de raspuns de mai jos corespunzator situatiei in care se afla:

(a)    Pentru fiecare SMS trimis sau inscriere online pana la 15 septembrie 2011, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

„Competitia celor mai tari gasti e intre 15.09 si 15.11.2011. Trimite codul tau incepand cu data de 15.09.2011.Ramai alaturi de preferatii tai si Jacobs3in1!”

(b) Daca un cod promotional corect este inscris in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
– in cazul in care trimite prin sms codul promotional + initiala gastii la care adera:
„Felicitari, ai intrat cu un nou bilet in competitia gastilor Jacobs3in1! Pastreaza ambalajul pentru validare si introdu noi coduri, pentru noi sanse!

– in cazul in care trimite prin sms doar codul promotional, fara initiala gastii la care adera:
“Felicitari, ai intrat in cursa! Dar deoarece nu ne-ai spus initiala gastii preferate (H, M, G sau B), esti inscris aleatoriu. N-o uita la urmatorul cod trimis!

– in cazul in care trimite prin sms codul promotional si un text:
“Felicitari, ai intrat in cursa!Deoarece ai trimis prea multe initiale esti inscris aleatoriu. Data viitoare trimite:cod si initiala gastii preferate (H,M,G,B)!”

– in cazul in care inscrie online codul promotional corect:
“Bun venit in competitia gastilor JACOBS3in1! Tocmai ai primit un nou bilet de intrare in cea mai tare gasca. Pastreaza ambalajul pentru validare, dar introdu si alte coduri, pentru cat mai multe sanse pentru surpriza de 10.000 € si sutele de alte trofee ale competitiei!”

(c) Daca codul promotional inscris in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011 este incorect, Participantul va primi unul dintre mesaje cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis):
Pentru primul cod gresit inscris prin sms sau online: Codul incercat e incorect. Ai deja 1 cod gresit introdus. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a evita blocarea inscrierii. Gasca se bazeaza pe tine!
Intre 2 – 9 coduri incorecte inscris prin sms sau online: Codul incercat e incorect. Ai deja X coduri gresit introduse. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a evita blocarea inscrierii. Gasca se bazeaza pe tine!
Pentru al 10-lea cod incorect trimis prin sms: Ne pare rau, ai introdus ultimul cod gresit permis. Inscrierea ta a fost blocata. Dar nu abandona – suna la 021.207.58.30 (tarif normal) pentru detalii.
Pentru al 10-lea cod incorect inscris online: Ne pare rau, ai introdus ultimul cod gresit permis. Inscrierea ta a fost blocata. Dar nu abandona – suna la 021.207.58.30 (tarif normal) pentru detalii.
Incepand cu al 11-lea cod incorect trimis prin sms: Ne pare rau, contul tau este blocat.Dar nu abandona – suna la 021.207.58.30 (tarif normal) pentru detalii.
Incepand cu al 11-lea cod incorect inscris online: Ne pare rau, contul tau este blocat.Dar nu abandona – te invitam la infoline 021.207.58.30 (tarif normal), sa-ti dam detalii si sfaturi despre cum poti sa te inscrii in cea mai tare competitie a anului.
(d)    Daca un cod promotional este inscris in promotie de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon / cont sau de pe telefoane diferite / conturi diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie):
“ Ai mai introdus acest cod. Si nu poti sa-l inscrii in competitie decat o singura data. Hai, antreneaza-te cu un cod nou pentru surpriza de 10.000 €!”
(e) Daca un participant castiga un premiu instant, acesta va primi urmatorul mesaj, in functie de tipul de premiu instant castigat:
Felicitari, ai castigat una dintre primele de joc ale zilei: …………. .! Pastreaza ambalajul, te vom contacta pentru validare.
Primele de joc sunt detaliate la punctul 7.1.1.

(f)) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 25-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 24 coduri in promotie:
„Ne bucuram ca-ti place asa mult competitia, dar ai introdus deja numarul maxim admis de coduri pe zi (24 de coduri). Poti folosi din nou acest cod in alta zi „

(g)    Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei:
Competitia celor mai tari gasti s-a incheiat pe 15.11.2011. Jacobs3in1 si gastile iti multumesc pentru interes. Continua sa fii alaturi de noi!
Pentru participarea la promotie prin expedierea unui sms la numarul 1830 continand codul promotional si initiala gastii sau inscrierea codului promotional online pe site-ul www.ceamaitaregasca.ro, premiile se castiga fie instant, fie  prin tragerea la sorti, aleatorie. Pentru fiecare inscriere a unui cod unic (pentru care poate face dovada cu ambalajul pastrat), in perioada promotiei, un Participant are cate o sansa la tragerea la sorti aferenta. Mai multe coduri inscrise, mai multe sanse de castig.
Unui Participant la campania promotionala “Cea mai tare gasca-JACOBS3in1!” i se poate atribui, un maximum de cate 2 premii instant indiferent de categorie, 1 premiu saptamanal prin tragere la sorti si 1 premiu de etapa prin tragere la sorti pe toata durata campaniei promotionale. In cazul in care un participant la campania promotionala, castiga un premiu   de etapa, acesta nu se mai poate califica si pentru tragerea la sorti de acordare a marelui premiu.

Art. 7 – Premiile Promotiei
7.1.  In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

7.1.1.Premii instant (zilnice) conform tabelului de mai jos:
Zilnic, intre 15 septembrie 2011 – 15 noiembrie 2011, Participantii pot castiga instant 8 premii, in functie de gasca pentru care au optat la inscrierea in promotie, cate 2 premii zilnice pentru fiecare gasca.

Premii Gasca Boom Blastin’ Maniacs

Cantitate

Valoare per bucata fara TVA (RON)

Valoare totala fara

TVA (RON)

Casti Philips O’Neill

10

207.00

2,070.00

Boxe Philips 5.1-SPA2602

40

230.00

9,200.00

iPod Shuffle 2GB

10

182.00

1,820.00

Player Philips GoGear4GB

40

251.00

10,040.00

Sistem audio Philips AZ1837/12

24

251.00

6,024.00

Cantitatea totala premii zilnice aferenta gastii Boom Blastin’ Maniacs este de 124 premii, in valoare totala de  29,154 RON  fara TVA.

Premii Gasca Mondo Runners

Cantitate

Valoare per bucata fara TVA (RON)

Valoare totala fara TVA (RON)

Camera foto Olympus X-940

50

233.00

11,650.00

Rama foto Philips SPF4328

15

273.00

4,095.00

GPS NorthCross HD ES550

25

263.00

6,575.00

Camera video Toshiba P20

10

261.00

2,610.00

DVDplayer portabil E-Boda Fun Travel 55usb

24

278.00

6,672.00

Cantitatea totala premii zilnice aferenta gastii Mondo Runners este de 124 premii, in valoare totala de 31,602 RON fara TVA.

Premii Gasca Galactic Players

Cantitate

Valoare per bucata fara TVA (RON)

Valoare totala fara TVA (RON)

Camera video Kodak ZX1 HD

25

180.00

4,500.00

Ceas sportiv Oregon Scientific RA126

25

187.00

4675.00

Role Firefly

29

246.15

7,138.35

Cos baschet mobil Kipsta

10

345.40

3,454.00

Echipament sportiv Adidas

35

296.86

10,390.1

Cantitatea totala premii zilnice aferenta gastii Galactic Players este de 124 premii, in valoare totala de 30,157.45 RON fara TVA.

Premii Gasca Hi-Tech Armada

Cantitate

Valoare per bucata fara TVA (RON)

Valoare totala fara TVA (RON)

Media player TV HD WesternDigital BABG0000NBK

25

266.00

6,650.00

Casti Philips O’Neill

25

207.00

5,175.00

Mouse optic Zalman FSP-GUN

15

181.00

2,715.00

eBook reader Prestigio Libretto

35

250.00

8,750

HDD extern Western Digital 320 GB

24

241.9

5,805.6

Cantitatea totala premii zilnice aferenta gastii Hi-Tech Armada este de 124 premii, in valoare totala de 29,095.6 RON fara TVA.
Tipul de premiu se va acorda in functie de gasca in care castigatorul s-a inscris si din cadrul careia a fost desemnat castigator, conform tabelului de mai sus.
Aceste premii zilnice vor fi acordate aleator pentru fiecare castigator in parte in functie de gasca in cadrul careia s-a inscris. Valoarea totala a premiilor zilnice pentru toate cele 4 gasti este de 120,009.05 RON fara TVA, 148,811.22 RON cu TVA. Orice neconformitati ale premiilor nu sunt in sarcina organizatorului, ci in sarcina prestatorului de servicii.

7.1.3.Premii saptamanale conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Gasca

Cantitate / saptamana

Cantitate

Total valoare

Valoare totala  bruta

totala

(fara tva)

(premiu fizic + cash)

 

 

[buc / sapt]

[buc]

[RON]

[RON]

Card de cumparaturi in valoare de 1572.6  fara TVA (sau 1950 RON cu TVA) in magazinele partenere

Boom-Blastin’

3

24

116,129

52.970,40

Maniacs

Galactic Players

3

24

52.970,40

Mondo Runners

3

24

52.970,40

Hi-Tech Armada

3

24

52.970,40

TOTAL

 

12

96

211.881,60

Prin tragere la sorti, vor fi acordate 12 de premii in fiecare saptamana, cate 3 premii pentru fiecare gasca, in total 96 de premii saptamanale acordate prin tragere la sorti.  Valoarea totala a acestor carduri de cumparaturi este de 116,129 RON fara TVA, 144,000 RON cu TVA.In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna cate 3 castigatorii de fiecare gasca, 3 castigatori pentru gasca Galactic Players, 3 castigatori pentru gasca HiTech Armada, 3 castigatori pentru gasca Mondo Runners si 3 castigatorii pentru gasca Bomm Blastin Maniacs. Se vor extrage si cate 12 rezerve aferente fiecarei gasti.
Premiile saptamanale constand intr-un card de cumparaturi avand o valoare individuala de 1572,6 RON fara TVA, vor putea fi utilizate ca mijloc de plata pentru achizitia de produse in cadrul magazinelor partenere in limita sumei inscrise pe ele. Lista cu magazinele partenere se regaseste in Anexa 1 la prezentul Regulament.
Produsele achizitionate pot avea o valoare totala maxima de 1950 RON (include TVA), diferenta ce depaseste suma acoperita de cardul de cumparaturi va fi achitata de castigator.
Valoarea inscrisa pe voucherul de cumparaturi se consuma la o singura tranzactie. Voucherele de cumparaturi nu pot fi schimbate contra numerar sau vouchere cadou, iar valoarea inscrisa pe acestea nu poate fi transferata in nici un cont. Voucherul trebuie utilizat pana la data de 31.12.2011. Se poate utiliza ca mijloc de plata in magazinele partenere. Prin urmare, neefectuarea de catre castigator a cumparaturilor in valoarea inscrisa pe voucherul de cumparaturi pana la aceasta data in magazinele partenere, conduce la imposibilitatea castigatorului de a-si valorifica premiul, Organizatorul neputand fi facut raspunzator in niciun mod in legatura cu o astfel de situatie. Orice neconformitati ale premiilor nu sunt in sarcina organizatorului, ci in sarcina prestatorului de servicii.

7.1.4.Premii de etapa conform tabelului de mai jos:

Etapa

Premiu

Cantitate

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

Valoare totala bruta (premiu fizic + cash)

1 – Hi-Tech Armada vs. Mondo Runners

Gasca Hi-Tech Armada: TV Samsung LED 3D 81cm + consola Xbox (2 controllere + modul Kinect) + tableta Samsung Galaxy 10.1” P7500, 16GB

1

5,806.4 RON

7,200 RON

8.475,1 RON

Gasca Mondo Runners: excursie intr-o destinatie aleasa de castigator pentru 2 persoane.

1

5,806.4 RON

7,200 RON

8.475,1 RON

2 – Galactic Players vs. Boom Blastin’Maniacs

Gasca Galactic Players: excursie cu tematica sportiva

1

5,806.4 RON

7,200 RON

8.475,1 RON

Gasca Boom Blastin’ Maniacs: Sistem Karaoke Champion-RV cu 2 microfoane wireless + 3 discuri cu piese + tableta Samsung Galaxy 10.1” P7500, 16GB

1

5,806.4 RON

7,200 RON

8.475,1 RON

3 – Gasca pierzatoare din etapa 1 vs. Gasca pierzatoare din etapa 2

Pentru Gasca invingatoare in etapa 3 se va acorda acelasi premiu aferent gastii din etapele 1&2.

1

5,806.4 RON

7,200 RON

8.475,1 RON

4 – Gasca invingatoare din etapa 1 vs. Gasca invingatoare din etapa 2

Premiul mare – „Surpriza de 10,000 EUR”, premiu fizic in valoare de 10,000 EUR (premiu stabilit de Organizator)

1

34,274.4 RON

42.500 RON

50.481 RON

Premiile constand in excursii se vor oferi sub forma de vouchere de calatorie de catre agentia Best Business Travel.  Castigatorul va putea opta pentru o perioada pe care o doreste si respectiv pentru o destinatie existenta in oferta agentiei de turism (croaziera pentru castigatorul echipei Mondo Runners  si excursie cu tematica sportiva pentru castigatorul  echipei Galatic Players), incepand cu 10 ianuarie 2012 pana la data de 31.12.2012, in valoarea stabilita a premiului.
In cazul in care excursia aleasa depaste  suma stabilita de organizator castigatorului ii revine  dreptul de a achita diferenta.
Prin excursie  in cuprinsul prezentului regulament, se intelege achizitia de bunuri si/sau servicii accesibile, disponibile pe teritoriul Europei, realizabile, in suma maxima de 7200 RON (suma bruta, TVA inclus)* per castigator si care sunt morale, legale, nu pun in pericol sanatatea si/sau integritatea fizica a castigatorilor sau a altor persoane si care respecta obiectivul si criteriile acestei promotii conform regulilor stabilite de Organizator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza excursiile alese de castigator care, la discretia sa, sunt considerate ca neindeplinind criteriile mentionate in prezentul regulament.
·    valoarea impozitulului pe profit (24% – conform prevederilor Codului Fiscal) va fi platita de catre Organizator si nu este inclusa in costul total al premiilor.
Cheltuielile ce sunt incluse in valoare premiului sunt de cazare, transport & masa. Orice alte servicii care depasesc valoarea se suporta de castigator. Cheltuielile castigatorului si/sau celorlalte persoane care il insotesc nu sunt incluse in valoarea premiului.
In ultima etapa, la tragerea la sorti pentru Marele Premiu, vor participa toate codurile unice valide inscrise in gasca castigatoare in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011, primite prin SMS sau inscrise online, dar care nu au fost castigatoare la nici una din tragerile la sorti ulterioare.
Valoarea totala a premiilor oferite in campanie este de 322,661 RON fara TVA iar valoarea totala cu TVA este de 400,099 RON  (sau 436,538.1 RON, incluzand valoarea impozitului pe premii datorat potrivit Codului Fiscal de catre Castigator, ce va fi retinut la sursa).
Valoarea impozitului pe premii in cazul in care este datorat conform prevederilor Codului Fiscal (16% impozit pe premii asupra venitului net realizat de Castigator mai putin valoarea de 600 RON neimpozabila) este inclusa în valoarea premiilor (sub forma de bani cash adaugata premiului). Impozitul va fi suportat de catre Castigator prin retinerea sumei adaugate sub forma de bani cash.
7.3.Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 8 – Conditii de validare a inscrierilor
(1) Pentru ca un SMS sa fie considerat inscris in concurs, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
·    Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4;
·    Codul  trimis prin SMS sa fie un cod promotional valid, real, sa fie netrimis anterior prin SMS sau online, pe www.ceamaitaregasca.ro;
·    Codul sa fie primit la numarul 1830 pe perioada desfasurarii campaniei;
·    Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor de catre Organizator.
·    Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a ambalajului promotional.
·    Daca un cod este inscris in promotie, apoi acelasi cod va fi inscris in aceasta promotie de catre un alt user/numar de telefon mobil, va fi validat codul pentru care se face dovada detinerii ambalajului promotional, la cererea Organizatorului.
·    SMS-ul transmis sa contina codul inscris in interiorul ambalajului promotional si initiala gastii. In cazul in care codul unic trimis este valid, dar nu este insotit si de initiala gastii pentru care opteaza, inscrierera s-a va fi alocata aleatoriu, in mod egal intre cele 4 gasti,

(2) Pentru ca o inscriere on-line sa fie luata in considerare in concurs, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
·    Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4;
·    Sa fie realizata in perioada promotiei pe site-ul www.ceamaitaregasca.ro
·    Codul  inscris pe site sa fie un cod promotional valid, real, sa fie neinscris anterior pe www.ceamaitarecgasca.ro  si sa fie netrimis anterior prin SMS;
·    Contul creat de participant sa fie corect (cu numar de telefon si adresa e-mail valide);
·    Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a ambalajului promotional.
·    Daca un cod este inscris in promotie, apoi acelasi cod va fi inscris in aceasta promotie de catre un alt user/alt numar de telefon mobil, va fi validat codul pentru care se face dovada detinerii ambalajului promotional, la cererea Organizatorului.

(3) Validarea  castigatorilor
Fiecare castigator al unuia din premiile promotiei va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii care au coduri castigatoare trebuie:
·    Sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul articolului 6.2 2 si dreptul de participare de la art. 4
·    Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in promotie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori;
·    Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori;
·    In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa;
·    Sa trimita, la cerere in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la numarul de fax sau la adresa de e-mail indicate in urma contactarii telefonice, ambalajul promotional care sa ateste achizitionarea in perioada promotiei a unui produs participant si copia buletinului sau cartii de identitate;
·    Daca un Castigator nu va face dovada existentei fizice a ambalajului promotional pentru codul castigator, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintraind in posesia premiului respectiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica orice cod inscris la un moment dat.

Art. 9 – Desemnarea castigatorilor
Pe intreaga durata a promotiei vor fi organizate 12 (douasprezece) extrageri, dupa cum urmeaza:
(1)Pentru premiile saptamanale vor fi organizate 8 (opt) extrageri la sorti  in cadrul carora se vor acorda 96 de premii constand in carduri de cumparaturi cu o valoare unitara de 1950 RON (cu TVA).
Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, la sediul Agentiei, in prezenta unui notar public, dupa cum urmeaza:
–    in data de 23 septembrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 21 septembrie 2011;
–    in data de 30 septembrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 28 septembrie 2011;
–    in data de 7 octombrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 5 octombrie 2011;
–    in data de 14 octombrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 12 octombrie 2011;
–    in data de 21 octombrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 19 octombrie 2011;
–    in data de 28 octombrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 26 octombrie 2011;
–    in data de 4 noiembrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 2 noiembrie 2011;
–    in data de 11 noiembrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 9 noiembrie 2011;
–    in data de 17 noiembrie 2011 din toate inscrierile valide realizate in perioada 15 septembrie 2011 – 15 noiembrie 2011;

. La fiecare extragere se vor desemna cate 3 (trei) castigatori pentru fiecare gasca, urmand a fi supusi procesului de validare a castigurilor si  cate 4 rezerve pentru fiecare castigator, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.
(2)Pentru premiile de etapa se vor acorda in total 3 premii prin extragere la sorti electronica:
·     In prima etapa  vor fi luate in considerare inscrierile valide ale  celor 2 gasti Hi-Tech Armada si Mondo Runners realizate in perioada 15 septembrie – 05 octombrie 2011.  In data de 07 octombrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 05 octombrie 2011 ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in   etapa 1. Premiul oferit este descris la art 7.1.4, in functie de gasca desemnata castigatoare in aceasta etapa.
·    In a doua etapa se vor confrunta inscrierile valide ale celor  2 gasti, Galactic Players si  Boom Blastin’ Maniacs realizate  in perioada 15 septembrie – 19 octombrie 2011.  In data de 21 octombrie 2011, prin tragere la sorti, se va desemna un castigator si 3 rezerve aferente din inscrierile valide facute in perioada 15 septembrie – 19 octombrie 2011 ce au sustinut gasca reiesita castigatoare in etapa 2. Premiul oferit este descris la art 7.1.4, in functie de gasca desemnata castigatoare in aceasta etapa.
·    In a treia etapa vor intra in tragere la sorti toate codurile valide inscrise in gastile participante in etapa a 3a si care nu au fost castigatoare pana atunci, in perioada 15 septembrie – 02 noiembrie 2011. Extragerea va avea loc in data de 04 noiembrie 2011.
(3)Pentru Marele Premiu vor intra in tragere la sorti toate codurile valide inscrise in cele 2 gasti participante in etapa 4 si care nu au fost castigatoare pana atunci in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2011. Extragerea va avea loc in data de 17 noiembrie 2011.
Premii instant (zilnice) se vor acorda dupa cum urmeaza:
Pentru fiecare premiu instant (zilnic) se va desemna inaintea inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definite sub forma: zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti in data de 8 septembrie 2011, din intervalul corespunzator perioadei Promotiei si, respectiv, din intervalul orar 00:00:01 – 23:59:59.
Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.
Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un cod valid dupa un moment castigator. (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm:ss.  Va castiga Participantul care a introdus primul dupa momentul hh:mm:ss in Contul sau un Cod valid). De asemenea, urmatorii 4 Participanti consecutivi vor fi desemnati rezerve.
Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pt momentul castigator antecendent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00:00 si urmatorul este 12:07:32, iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, primul cod valid introdus dupa 12:07:32 (care reprezinta si primul cod introdus dupa ora 10:00:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00:00, urmatoarele 4 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentr ora 12:07:32, iar urmatoarele 4 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).
Un Participant poate castiga cel mult 2 premii instant, zilnic, pe toata perioada desfasurarii promotiei, indiferent de tipul de premiu instant castigat.
In cazul in care niciuna dintre cele 4 rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.ceamaitaregasca.ro in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul www.ceamaitaregasca.ro pana la data de 15.12.2011.

Art. 11 – Intrarea in posesia premiilor 
Premiile vor fi expediate castigatorilor de catre Agentie, la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid (premiile instant, premiile saptamanale si premiile de etapa), ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.ceamaitaregasca.ro, (sectiunea “Castigatori”).
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
Premiile Promotiei pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia in RON, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Castigatorul va trebui sa inmaneze curierului ambalajul si eticheta promotionala pe care se afla insciptionat codul cu care a castigat. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Art. 12 – Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 13 – Limitarea raspunderii
(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
(3)  Ambalajele cu codurile castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau online) devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.
(4) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
(5) Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
(6) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    lipsa codului promotional din interiorul ambalajelor  participante;
3.    SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1830, inscrierea online pe un alt site decat www.ceamaitaregasca.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
4.    SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional;
5.    SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6.    SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;
7.    SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8.    Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (e-mail, nume, prenume, numar telefon, data nasterii si cod valid – codul promotional);
9.    Alocarea codurilor promotionale unei gasti, in cazul in care Participantul a trimis codul promotional + un sir de caractere
10.    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
11.    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online sau prin e-mail;
12.    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe www.ceamaitaregasca.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
13.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
14.    Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
15.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
16.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
17.    Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
18.    Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional sau la codul unic (ex: ambalaje fara insemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
19.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
20.    Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
21.    Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
22.    Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
23.    Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
24.    Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
25.    Desfasurarea excursiilor/croazierelor oferite ca premii intra in totalitate in raspunderea agentiilor de turism contractate de catre Organizator si definite ca prestator de servicii.
Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 14 – Prelucrarea datelor personale 
(1) Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Kraft Foods Romania S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Kraft Foods Romania S.A. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Kraft Foods Romania S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 158 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
(2) Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, municipiul Bucuresti, sector 2, cod postal 020335, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Kraft Foods Romania S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Kraft Foods Romania S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
(3) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
(4) Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:
– Pentru participanti care introduc codurile prin SMS sau participantii care intorduc coduri prin intermediul site-ului de promotie, insa fara a-si face cont de utilizator, descris in cadrul art 7.2.3 (3): numarul de telefon mobil
– Pentru participantii care isi fac cont de utilizator pe site-ul promotiei: nume, prenume, , data nasterii , numar de telefon mobil
– Pentru castigatorii premiilor mari: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI, contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata, adresa la care doreste sa ii fie livrat voucherul pentru excursie
– Pentru castigatorii premiilor instant si garantate: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa la care doresc sa le fie livrat premiul.
– Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(g)     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
(h)    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
(i)    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 15 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
(1) Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
(3) Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Art. 16 – Imposibilitatea ridicarii premiilor
(1) In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 17 – Litigii
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 18 – Alte Clauze
(1) Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

 

Anexa 1 la Regulament – Magazine partenere:

*    INTERSPORT
*    DECATHLON
*    http://www.u-man.ro
*    www.eMAG.ro
*    DIVERTA si www.dol.ro
*    www.f64.ro
*    www.clockwise.ro