Câștigă zilnic cu Canon o bicicletă Pegas

Cumpara produse participante din magazinele partenere si trimite, in cel mult 5 zile de la data achizitiei, o copie a facturii/ bonului fiscal si datele personale de identificare la adresa canon@marathonservices.ro. Pastreaza bonul sau factura pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 30 x bicicleta Pegas Strada.

Regulamentul campaniei promotionale
„CASTIGA ZILNIC CU CANON O BICICLETA PEGAS”
Perioada: 1-30.09.2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1. Campania promotionala ” CASTIGA ZILNIC CU CANON O BICICLETA PEGAS” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, (denumita in continuare “Organizator” sau “Canon CEE Reprezentanta Bucuresti”) cu sprijinul SC Field Content SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/4118/2011, CUI 283020334, denumita in continuare “Agentia”.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, conform art. 2.2 din prezentul regulament.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania incepe in data de 1.09.2012 si se incheie la data de 30.09.2012.
2.2. Campania este organizata si se desfasoara in Bucuresti si in tara in toate magazinele partenere Canon, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.3. Promotia este valabila la toti partenerii autorizati Canon.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, angajatii magazinelor participante la campanie si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes în societatile comerciale mentionate anterior, indiferent de natura acestuia.
3.2. Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
Camerele foto digitale din seria Power-Shot si Ixus, marca Canon.
La Campanie participa doar produsele mai sus mentionate care sunt comercializate in magazinele precizate la art. 2 din prezentul regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Pentru a participa la promotie, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante un aparat foto digital compact Canon din seria Power-Shot sau Ixus, in perioada 1-30.09.2012.
5.2. Achizitionarea unui aparat foto digital Canon din seria seria Power-Shot sau Ixus ofera participantilor posibilitatea de a intra in tragerea la sorti zilnica pentru una din cele 30 de biciclete Pegas oferite premiu.
5.3. Validarea clientilor de catre organizator se face astfel: se trimite de catre client un mesaj electronic (e-mail) la adresa canon@marathonservices.ro in termen de 5 zile lucratoare de la achizitia aparatului foto digital Ixus sau Power-Shot, mesaj care sa contina urmatoarele date/informatii: factura fiscala scanata sau o fotografie a acesteia, bonul fiscal scanat sau fotografie a acestuia, certificatul de garantie emis de Canon Romania, un nume complet, un numar de telefon, o adresa corecta si completa de corespondenta. Dupa verificarea facturii si a bonului fiscal, clientul va fi validat si intra in tragerea la sorti zilnica pentru premiul campaniei, cate 1 bicicleta Pegas pe zi. Un client poate participa la o singura tragere la sorti, in ziua in care a trimis mesajul electronic. Tragerile la sorti au loc in fiecare zi si participa clientii care au trimis mesajul cu dovada achizitiei din ziua respectiva. Clientii catre au trimis mesajul electronic cu dovada achizitiei in zilele de sambata si duminica vor particpa la tragerea la sorti in prima zi de luni, zi in care se vor face 3 extrageri. Pentru zilele in care nu vor exista participanti validati la tragerea la sorti si pentru clinetii care trimit dovada achizitiei in intervalul 30 septembrie – 05 octombrie 2012 vor exista trageri la sorti in zilele de 2, 3, 4, 5 octombrie 2012. Premiile neacordate raman in posesia organizatorului.
5.4. Daca participantul refuza sa trimita documentele solicitate de organizator nu va fi validat si nu va participa la tragerea zilnica la sorti.
5.5. Castigatorii campaniei vor putea sa-si aleaga una din cele 4 variante de culoare ale bicicletei Pegas, modelul Strada cu 1 viteza. Castigatorii campaniei vor fi prezentati pe pagina de Facebook a Canon Romania.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI:
6.1. Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt 30 de biciclete Pegas modelul Strada cu 1 viteza  oferite prin tragere la sorti zilnica, cate 1 bucata bicicleta pe zi. Premiile castigate prin tragere la sorti sunt cu valoarea bruta de 33.000 RON cu TVA inclus.
6.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitie a produselor Canon participante in Campanie).
6.3. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.
6.4. Premiile se acorda în limita stocului disponibil de catre Organizator.
6.5. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE
7.1. Pentru a intra în tragerile zilnice la sorti, Participantii trebuie sa respecte urmatoarele conditii, in mod cumulativ:
a) Sa achizitioneze un aparat foto digital Canon seria IXUS sau Power-Shot în intervalul 1-30.09.2012
b) Sa trimita la adresa de e-mail canon@marathonservices.ro un scan al facturii fiscale, un scan al bonului fiscal, numele complet si o adresa de corespondenta corecta si completa pentru expedierea premiului, in termen de 5 zile de la achizitia produsului
c) Achizitia trebuie facuta de la magazinele partenerilor autorizati Canon.
d) Sa poata dovedi achizitionarea produselor marca Canon participante la Campanie in cantitate de minim 1 bucata.
7.2. Bonul fiscal sau factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis de catre magazinele mentionate in Regulament. De asemenea, bonul fiscal trebuie sa fie emis in zilele derularii Campaniei in magazinul respectiv. Certificatul de garantie trebuie emis de Canon Romania.

SECTIUNEA 8. DOCUMENTE NECORESPUNZATOARE
8.1. Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 3, 4 si 5 ale prezentului Regulament Oficial in limita stocului disponibil. Premiile se vor acorda prin tragere zilnica la sorti, cate 1 bicicleta pe zi, in limita stocului disponibil numai persoanelor care fac dovada detinerii facturilor fiscale si a bonurilor fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care au fost emise in zilele desfasurarii acesteia.
8.2. Bonurile fiscale si facturile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate in promotie nu isi asuma nici o raspundere pentru facturile si bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate), certificate de garantie care nu sunt emise de Canon Romania sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale si bonuri fiscale care nu respecta toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial pentru validare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui participant care a luat parte la Campanie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si in limita stocului disponibil de premii.
9.2. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
9.3. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia si a perioadei valabilitatii acesteia vor fi anuntate public de Organizator prin afisarea actului aditional la regulament la adresa www.infopromotii.ro
9.4. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si de asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal sau aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul participant care face dovada facturii / bonului fiscal in original continand produsele participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.
9.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.
9.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1. Primirea premiilor prin tragere la sorti (bicicletele Pegas) implica retinerea de impozit pe premii de agentia SC FieldContent SRL in conformitate cu prevederile titlului III din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal in masura in care premiul acordat unui castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 RON). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revin in exclusivitate castigatorului.
10.2. In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Canon achizitionate si participante în Campanie.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1. Agentia organizatoare, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor.
11.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite agentiei pe adresa str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in  forma scrisa, datata si semnata.
11.3. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
12.1. Prezenta Campanie va inceta la data de 30.09.2012.
12.2. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

SECTIUNEA 13. LITIGII
13.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.
13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data acordarii premiilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa www.infopromotii.ro.
14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modifiari sa fie facute publice la data autentificarii actului aditional.
14.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, publicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat astazi 01.09.2012.