Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!

Cumpara cel putin un pachet Bounty participant si trimite codul unic descoperit in interiorul ambalajului prin SMS la 1830 (tarif normal, in retelele Vodafone, Orange si Cosmote). Pastreaza ambalajul cu codul pentru validare.

3 x vacanta pentru doua persoane in Coconut Island, Thailanda, in valoare unitara de 5211.33 EURO + TVA.

Regulamentul Oficial al promotiei
“Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Promotia “Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!” este o loterie publicitara organizata de Mars Romania SRL (denumit in continuare “Organizatorul”) in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Persoanele care doresc sa participe la aceasta promotie sunt obligate sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Art. 2. Produse participante
La promotia “Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!” participa numai produsele Bounty.
Participa la promotie numai acele pachete care au autocolantul special de promotie avand inscriptionat in interior codul unic pentru inscrierea in promotie. Codurile promotiei vor avea formatul LLCCCCLL, unde L – litera si C – cifra.

Art. 3. Durata promotiei
Promotia va fi lansata la data de 30.01.2011 si va dura pana la data de 26.03.2011, desfasurandu-se in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial.

Art. 4. Drept de participare
La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice avand o varsta minima de paisprezece (14) ani. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie (SC Graffiti/BBDO SRL, SC Mediapost Hit Mail SA si Proximity Bucuresti), precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

O persoana se poate inscrie in aceasta promotie folosind un numar nelimitat de coduri, prin cod intelegand insiruirea de caractere alfanumerice inscrise in interiorul autocolantului atasat pe fiecare pachet promotional participant la promotie.

Art. 5. Procedura promotiei

5.1 Procedura

Pentru a participa la acesta promotie persoanele interesate trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

(i)    sa cumpere un pachet participant la promotie;
(ii)    sa se inscrie in promotie prin trimiterea codului unic din interiorul autocolantului atasat pe fiecare pachet promotional prin intermediul unui SMS
(iii)    sa pastreze ambalajul inscriptionat cu codul unic folosit la efectuarea inscrierii;
(iv)    castigatori au obligatia de a obtine validarea premiului conform regulamentului;

5.2 Inscrierea prin SMS

Persoanele interesate se pot inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la 1830 (numar disponibil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal) continand numai codul unic inscris in interiorul autocolantului atasat pe fiecare ambalaj promotional participant la promotia “Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!”
.
Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

Mesaj valid:
“Felicitari, te-ai inscris cu succes la tragerea la sorti finala din data de 31 martie 2011. Pastreaza autocolantul cu codul unic pentru validare. “

Mesaj eroare DUPLICAT (pentru cei care trimit un cod unic de mai multe ori):
“Codul unic a mai fost folosit pentru efectuarea unei inscrieri. Pentru o noua inscriere in concurs cumpara pachetele participante si trimite un nou cod unic.”

Mesaj eroare FARA NR. DE COD (pt. cei care trimit SMS fara nici un cod – minim 1 cifra):
„Mesaj incorect. Pentru a participa la promotie cumpara pachetele participante si trimite NUMAI codul unic din interior.”

Participantii la promotie sunt obligati sa pastreze ambalajul inscriptionat cu codul unic in baza caruia s-a realizat inregistrarea si care face dovada cumpararii produselor participante la promotie. In cazul in care un participant ce a trimis un mesaj de inscriere este declarat castigator in urma tragerii la sorti si acesta nu poate face dovada posesiei autocolantului inscriptionat cu codul unic trimis prin respectivul mesaj, premiul nu va fi validat.

Participantii desemnati castigatori au obligatia sa obtina validarea premiilor in conformitate cu dispozitiile Art.6 din prezentul Regulament Oficial.

Art. 6. Tragerea la sorti si validarea premiilor

6.1 Conditii de validitate pentru SMS-uri

Pentru ca un participant sa poata participa cu un cod in cadrul tragerii la sorti trebuie sa:

Indeplineasca dreptul de participare prevazut in Art.4 din prezentul Regulament Oficial;
Sa se inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la numarul 1830 (valabil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal) in perioada promotiei, 30.01.2011 – 26.03.2011
Mesajul de inscriere trebuie sa cuprinda NUMAI codul unic din interiorul autocolantului atasat pe fiecare ambalaj promotional al produselor participante la promotie. Mesajul nu va fi considerat valid daca contine si alte litere sau cifre in afara de codul unic.
Codul unic trimis prin SMS trebuie sa fie identic cu numarul codului unic din interiorul pachetului detinut de catre participant.
Pentru a putea participa la promotie cu mai multe coduri unice persoanele interesate sunt obligate sa se inscrie cu fiecare cod printr-un SMS. Un mesaj continand un cod va fi considerat o unica intrare in promotie.
Nu vor fi luate in considerare SMS-urile primite de pe internet.

6.2 Tragerea la sorti si descrierea premiilor

In data de 31 martie 2011 va avea loc tragerea la sorti in cadrul careia se vor acorda cele 3 premii ale promotiei si anume 3 vacante pentru doua persoane in Coconut Island, Thailanda, in valoare unitara de 5211.33 EURO plus TVA.
Valoarea totala a premiilor este de 15634 EURO plus TVA.

Tragerea la sorti se va efectua din toate intrarile valide primite in perioada promotiei, 30.01.2011-26.03.2011. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii se vor extrage si 6 rezerve.

Premiul consta in 3 excursii pentru doua persoane fiecare. Costul unei excursii include:
– cazare pentru 7 nopti in hotel de minim 4 stele
– transport cu avionul dus-intors, (toate taxele incluse)
– transfer aeroport – hotel, hotel – aeroport
– toate cele 3 mese pe zi (mic dejun, pranz, cina)
– pachet de primire Welcome drink & welcome starter for complimentary la sosire
– toate apartamentele au inclus serviciul de curatenie zilnica
– vedere la mare 100%
– excursie zilnica catre Rang Yai Island

Excursia se va oferi in perioada 15 – 22 aprilie 2011. Premiul este nominal si nu se acorda contravaloarea acestuia in bani.

6.3 Procedura de validare a premiilor

Pentru a intra in posesia premiului participantul desemnat castigator trebuie:

A.   Sa pastreze autocolantul de pe pachetul participant la promotie inscriptionat cu codul unic folosit la inscrierea prin sms
B.   Sa faca dovada posesiei autocolantului atasat la pachetul promotional.
C.   Castigatorii vor fi contactati telefonic in maxim 3 zile lucratoare de la tragerea la sorti.
D.   Sa declare atunci cand sunt contactati telefonic codul unic – convorbirea va fi inregistrata.
E.   In momentul contactarii, participantului i se va aduce la cunostinta faptul ca este potentialul castigator al unei excursii in Coconut Island in perioada 15 – 22 aprilie 2011. Castigatorul are la dipozitie 2 (doua) zile din momentul contactarii telefonice pentru a trimite prin email la adresa indicata de Organizator un scan al autocolantului pe care se vede inscriptionat codul unic desemnat castigator, datele necesare, copie de pe actul de identitate al castigatorului si al insotitorului precum si o declaratie trimisa de catre Organizator, in care va mentiona numele insotitorului. Premiul este nominal. In cazul in care din motive independete de organizator, castigatorul nu poate intra in posesia premiului (are interdictie de parasire a teritoriului Romaniei, nu poate pleca in perioada excursiei, nu are actele necesare etc.) acesta va fi acordat rezervei. Castigatorul premiului are la dispozitie 2 (doua) zile din momentul contactarii telefonice sa anunte Organizatorul daca refuza premiul. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termen de 2 (doua) zile din momentul primei incercari de contactare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a contacta rezerva.
Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente necesare pentru efectuarea excursiei sunt in sarcina castigatorilor. Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorii premiilor si pe insotitorii acestora daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv.

In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termen de 2 (doua) zile Organizatorul isi rezerva dreptul de a contacta rezerva.

In cazul in care premiul nu este validat de catre Organizator, premiul se acorda rezervelor extrase in cadrul tragerii la sorti in ordinea extragerii. In cazul unul sau mai multe premii nu se pot acorda nici potentialilor castigatori si nici rezervelor, din motive independete de Organizator, atunci premiul se va anula.
In cazul in care un participant castigator considera incorecta decizia Organizatorului de a nu valida premiul este obligat sa trimita Organizatorului o contestatie in scrisa in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data comunicarii deciziei.

Art. 7. Alternative ale premiilor
Nu este permisa preschimbarea premiilor in lei sau in alte obiecte si nici a parametrilor acestora.

Art. 8. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 9. Regulamentul promotiei
Regulamentul promotiei poate fi obtinut gratuit, accesand pagina de web www.infopromotii.ro.

Art. 10. Incetarea promotiei
Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 26.03.2011 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Diverse
Organizatorul este obligat sa publice pe siteul www.infopromotii.ro numele castigatorilor si premiul acordat acestora.
Numele si imaginea castigatorilor pot fi facute publice si folosite in scopuri publicitare fara alte obligatii sau plati numai in cazul in care acestia isi dau acordul scris.

Prin inscrierea in promotie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale (inclusiv adresa de pe plic) sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorul si partenerilor sai. Organizatorului se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Mars Romania, Calea Floreasca nr. 169 Floreasca Business Park, corp A, Bucuresti, sector 1. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al  Organizatorului.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Mars Romania, Calea Floreasca nr. 169 A, Floreasca Business Park, corp A, Bucuresti, sector 1, Organizatorului se obliga:

(i)    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
(ii)    sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
(iii)    sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Plicurile primite devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

(i)    SMS-urile primite inainte de 30.01.2011 si dupa data de 26.03.2011
(ii)   SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1830 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote cu tarif normal)
(iii)  SMS-urile ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul produsului expediat.
(iv)  SMS-urile trimise de Organizator dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice
(v)   Ambalajele deteriorate care nu mai permit citirea codului unic sau pentru ambalajele pierdute.

Prin inscrierea in promotia “Castiga una din cele 3 vacante exotice in paradisul Bounty!” , participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie prezentate pe site-ul www.infopromotii.ro.