CÂȘTIGĂ RELAXAT O PĂLĂRIE DE BANI

Cumpără produse promoționale Ciucaș și trimite codul unic alfanumeric de 7 (șapte) caractere, descoperit în interiorul capacului/ cheiței, printr-un mesaj text scris (“SMS”), la numărul 1774 (tarif standard 0,05 Euro + TVA per SMS în rețelele din Romania: Digi Mobil, Orange, Telekom Mobile și Vodafone) sau pe www.bereciucas.ro.

61 de premii zilnice, fiecare constând din două componente:
(a) o pălărie din fetru, maro, mărime 58 si
(b) o sumă netă în bani în valoare de 3.000 lei.
Premii sub capac/ cheiță: 2.000.000 x doză Ciucaș de 500 ml.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CIUCAȘ
“CÂȘTIGĂ RELAXAT O PĂLĂRIE DE BANI”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Campania publicitară “CÂȘTIGĂ RELAXAT O PĂLĂRIE DE BANI” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Ursus Breweries (denumita in continuare “Organizatorul”), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, 014254, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de inregistrare RO 199095, inregistrata la Autoritatea Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865.
1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3.    Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul [bannerid:466]. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la Infoline 021.528.1774 – tarif standard national per minut, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin trimiterea unei solicitari la adresa de email promotii@bereciucas.ro, sau (iii) prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.5.    Redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial, mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P: 12320, denumita in continuare “Agentia Digitala”.
1.6.    Website-ul Campaniei va fi realizat si operat de S.C. Proximity S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Str. Iordache Golescu 17, et. 2, cam 1-3, sector 1 avand cod unic de inregistrare atribut fiscal RO 14525515, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2203/2002, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 20362 denumita in continuare “Agentia Online”.
1.7.    Agentia Digitala, Agentia Online vor fi numite in continuare impreuna “societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.    Campania se va desfasura in perioada: 01 septembrie 2017, ora 00:00 – 01 decembrie 2017 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) si va fi impartita in doua etape:
a.    Etapa de Inscriere a codurilor Promotionale – 01 septembrie – 31 octombrie 2017
b.    Etapa de revendicare a Premiilor sub capac sau cheita – 01 septembrie – 01 decembrie 2017
3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE

4.1.    Produsele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt produsele bere Ciucas, în urmatoarele ambalaje: Ciucas – sticla nereturnabila 330ml, Ciucas – sticla returnabila 500ml, Ciucas doza 500ml, Ciucas Lemon – doza 500 ml, Ciucas – sticla PET 1L, si Ciucas – PET 2,5L, toate cu ambalaj promotional.
4.2.     Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin urmatoarele elemente definitorii:
•    Capacele
o    Capacele sticlelor de 330ml si 500 ml au capacul galben cu rosu, cu inscriptia “PROMO” si “Ciucas” pe partea exterioara, iar pe partea interioara un cod alfanumeric de 7 caractere sau mentiunea “DOZA”.
Spre exemplificare, capacul promotional va arata astfel pe partea exterioara:

o    Capacele sticlelor de tip PET au capacul galben cu ROSU, cu inscriptia “PROMO” si “Ciucas” pe partea exterioara, iar pe partea interioara un cod alfanumeric de 7 caractere sau mentiunea “DOZA”.
Spre exemplificare, capacul promotional va arata astfel pe partea exterioara:

•    Cheitele produselor 500ml  au culoarea arginitie si pe partea interioara prezinta un cod alfanumeric de 7 caractere sau mentiunea “DOZA”.
•    Etichetele ambalajelor mentioneaza cele 2 tipuri de premii oferite (“Castiga relaxat o palarie de bani 3.000 de lei pe zi!” si “+ una dintre cele 2 milioane de beri”).
4.3.    “Ciucas” este marca inregistrata a societatii Ursus Breweries S.A.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.    Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale si cei ai Agentiei Online;
c.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
d.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
e.    membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
f.    persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Definitii Termeni:
6.1.    Numarul de SMS: 1774 (tarif standard 0,05 Euro + TVA per SMS in retelele din Romania: Digi Mobil, Orange, Telekom Mobile si Vodafone).
6.2.    WEBSITE: [bannerid:466]. Site-ul este dedicat persoanelor peste 18 ani, asadar la accesarea acestuia, participantilor le este solicitata introducerea datei de nastere (zi-luna-an), respectand articolul 5.2. punctul f.
6.3.    Numarul de INFOLINE: 021.528.1774 (apel cu tarif standard national per minut), disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.
6.4.    Cod alfanumeric: codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si cifre care se afla in interiorul capacului sau sub cheitele produselor promotionale.
6.5.    Participant: Un participant se identifica in mecanismul automat al Campaniei in Etapa de Inscriere a codurilor promotionale numai prin numarul de telefon mobil, indiferent de modalitatea de inscriere.
6.6.    Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, si
A.    In etapa de Inscriere a codurilor promotionale – 01 septembrie – 31 octombrie 2017, sa identifice codul alfanumeric in interiorul capacului/cheitei Produsului Promotional si sa-l inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, folosind una dintre urmatoarele 2 modalitati: (a) prin SMS, conform procedurii descrise la art. 6.7. sau (b) prin WEBSITE, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe WEBSITE conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, conform art. 6.8..
B.    Pe tot parcursul etapei de revendicare a Premiilor sub capac sau cheita – 01 septembrie – 01 decembrie 2017, sa indentifice cuvantului „DOZA” sub capacul/cheita produselor participante in cadrul acestei Campanii. Procedura de revendicare si intrare in posesie a premiului sub capac este descrisa la SECTIUNEA 8.

A.    Etapa de Inscriere a codurilor Promotionale – 01 septembrie – 31 octombrie 2017

6.7.    Participarea prin SMS:
6.7.1.    Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, consumatorii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, codul unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului/cheitei Produsului Promotional, printr-un mesaj text scris (“SMS”), la numarul scurt de SMS: 1774
6.7.2.    Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru Campanie daca este format exclusiv din codul alfanumeric (asa cum apare acesta in interiorul capacului/sub cheita Produsului Promotional), scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii. Pentru incurajarea participarii, sistemul automat folosit in Campanie poate interpreta in scopul validarii, inscrierile in Campanie reprezentand primele 7 (sapte) caractere din fiecare SMS, exceptand spatiile si caracterele speciale. De exemplu, in cazul in care un participant inscrie doua sau mai multe coduri in acelasi mesaj (sau alte informatii de tipul numelui si/sau prenumelui, etc.), sistemul va lua in considerare doar primele sase sau sapte caractere, interpretand (daca este posibil) aceste caractere ca un cod transmis in cadrul Campaniei; in cazul in care aceste caractere de la inceputul mesajului pot fi interpretate ca un cod valid acesta va fi inscris in Campanie, participantul primind mesaj de instiintare corespunzator codului inscris. In acest caz insa participantul, daca doreste sa inscrie si celelalte coduri, trebuie  sa trimita cate un mesaj separat pentru fiecare dintre celelalte coduri pe care doreste sa le inscrie in Campanie.
6.7.3.    Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 6.1. de mai sus.

6.8.    Participarea prin WEBSITE:
6.8.1    Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, sunt necesare urmatoarele actiuni:
i.    accesarea WEBSITE-ului asa cum este definit la art. 6.2.
ii.    completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:
a.    Pasul 1:
–    campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
–    campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric gasit sub capac sau sub cheita;
–    apasarea butonului “Valideaza Codul”. Aceasta etapa este doar de verificare a valididatii codului si nu se considera inscriere in campanie.
b.    Pasul 2:
–    Campul obligatoriu corespunzator numelui si prenumelui participantului;
–    campul obligatoriu corespunzator adresei de email a participantului;
–    campul obligatoriu corespunzator orasului de resedinta a participantului;
–    campul obligatoriu de bifat, participantul atestand ca a citit si inteles pe deplin prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale;
–    campul facultativ de bifat reprezentand acordul participantului de a primi comunicari de marketing din partea Organizatorului si partenerilor sai
–    apasarea butonului “Vezi daca ai castigat”. Doar la incheierea ambilor pasi, dupa apasarea butonului “Vezi daca ai castigat” se considera o participare si se efectueaza inscrierea acesteia.
6.8.2    Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
6.8.3    Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, bannere interactive etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

6.9.    Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la sorti:
6.9.1.    Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.
6.9.2.    Fiecare cod alfanumeric inscris de un participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.
6.9.3.    Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:
a.    Inscrierea contine un cod valid castigator;
b.    Inscrierea contine un cod valid necastigator;
c.    Inscrierea nu contine un cod valid;
d.    Inscrierea contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie;
i.    De acelasi participant
ii.    De alt participant
e.    Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar;
f.    Participantul a fost blocat temporar;
g.    Participantul este in perioada de blocare temporara;
h.    Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat definitiv;
i.    Participantul a fost blocat definitiv
j.    Participantul este in perioada de blocare definitiva;

6.9.4.    Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 10 ori intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod alfanumeric diferit si corect. Incepand cu a 11-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
6.9.5.    Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.
6.9.6.    O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.
6.9.7.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
6.9.8.    In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric este gresit, incomplet sau incorect, etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:
a.    Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/cheitei pe care figureaza codul alfanumeric revendicat. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului/cheitei continand codul alfanumeric promotional prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea <pentru Campania promotionala “CASTIGA RELAXAT O PALARIE DE BANI”>
b.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Promotional si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului/cheitei pe care a fost descoperit codul alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului/cheitei continand codul alfanumeric promotional in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea <pentru Campania promotionala “CASTIGA RELAXAT O PALARIE DE BANI”> pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea codului alfanumeric descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.
c.    Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a facilita si a grabi tot procedeul. In acest sens Organizatorul poate solicita initial dovada detinerii ambalajului original in forma electronica, respectiv fotocopii fata verso ale capacului/cheitei Produsului Promotional care cuprinde codul promotional in discutie.
d.    In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza nemotivat prezentarea dovezii detinerii capacului/cheitei Produsului Promotional cu codul alfanumeric descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat/inscris prin prezentarea fizica a capacului/cheitei.
e.    In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si modalitatea de acordare a premiului/premiilor permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la Campanie pana la data primirii efective a doveziilor solicitate.
f.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de finalizarea campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima zi a campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
g.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat sau se va incerca solutionarea pe cale electronica – email/fax, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In aceasta din urma situatie, validarea participarii (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii capacului/cheitei, continand codul declarat, prin prezentarea fizica a capacului/cheitei in cauza.
6.10.9    In scopul revendicarii, prevalidarii si validarii premiilor, sau a solutionarii eventualelor situatii referitoare la codul alfanumeric, participantii trebuie sa pastreze capacele/cheitele Produselor Promotionale continand codurile inscrise in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca participanti sau potentiali castigatori, sa poata confirma codul alfanumeric reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta in copie (poza) sau original capacul/cheita continand codul alfanumeric pentru validare in calitatea eventuala de castigator. In cazul in care un potential castigator nu poate face dovada detinerii capacului/cheitei ce contine codul alfanumeric desemnat castigator,  premiul sau castigul acestuia va fi invalidat, conform prezentului Regulament.

B.    Etapa de revendicare a Premiilor sub capac sau cheita – 01 septembrie – 01 decembrie 2017

6.10.10     Pe tot parcursul etapei de revendicare a Premiilor sub capac sau cheita – 01 septembrie – 01 decembrie 2017 participantii care identifica cuvantul „DOZA” sub capacul/cheita produselor participante in cadrul acestei Campanii trebuie sa urmeze procedura de revendicare si intrare in posesie a premiului sub capac, astfel cum este descrisa la SECTIUNEA 8.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
7.1.    Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
I.    Premii zinice: In cadrul Campaniei se vor acorda, prin momente norocoase, in total 61 premii zilnice, fiecare constand in doua componente
(a)    dintr-o palarie din fetru, culoare maro, marime fixa nr. 58,  in valoare  neta de 59,35 lei TVA inclus si
(b)    o suma neta in bani in valoare de 3.000 lei.
Valoarea totala a premiilor zilnice acordate in cadrul Campaniei este de 186.620,35 lei.
II.    Premii sub capac sau cheita: 2.000.000 de premii ce constau in Doze Ciucas de 500 ml. Valoarea unitara neta a unui Premiu sub capac este de 2,23 lei (TVA inclus).
Valoarea totala  neta a premiilor sub capac sau cheita acordate in cadrul Campaniei este de 4.460.000,00 lei, TVA inclus.
III.    Valoarea  neta totala a tuturor premiilor este de 4.646.620,35 lei.
IV.    Valoarea premiilor inclusa in materialele de comunicare reprezinta o valoare estimativa.

7.2.    Procedura de acordare a premiilor Campaniei:
I.    Premiile zilnice: se vor acorda pe baza de momente norocoase, astfel:

a.    Premiile zilnice vor fi acordate pe baza de momente norocoase, astfel incat se va acorda cate 1 (un) premiu pe zi, pentru fiecare zi calendaristica din perioada campaniei.
b.     Momentele norocoase vor fi desemnate inainte de data inceperii promotiei, in prezenta unui notar public prin tragere la sorti aleatoare utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.
c.    Pentru fiecare zi calendaristica din perioada campaniei se va desemna cate 1 (un) moment orar (definit sub forma: data, ora, minut, secunda) alaturi de un numar de ordine asociat fiecarui moment orar (un numar intreg intre 1 si 30) denumit in continuare unitar “moment norocos”.
d.    Premiul se va acorda primei inscrieri valide, conform celor specificate in prezentul Regulament Oficial, inregistrata in Promotie dupa momentul norocos, indiferent de situatia in care pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare respectand atat data, ora, minutul, secunda, cat si numarul de ordine, conform art. 7.2. I. a. De asemenea, urmatoarele 3 inscrieri valide (inscrierile valide 2-4 dupa momentul norocos) vor fi considerate rezerve.
e.    Daca intre doua momente norocoase nu s-a inregistrat nici un cod valid in Promotie, si exista participari valide dupa cel de-al doilea moment, desemnarea castigatorului aferent primului moment se va face dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru cel de-al doilea moment.
f.    Daca doua momente norocoase coincid, spre exemplu:
•    daca un moment norocos (M1) este ora 14:00:00/ numar de ordine 29 (respectiv cel de-al 29-lea cod valid inscris in promotie dupa ora 14:00:00)
•    si urmatorul moment norocos (M2) este 16:06:45/ numar de ordine 6 (respectiv cel de-al 6-lea cod valid inscris in promotie dupa ora 16:06:45),
•    iar intre cele 2 momente au fost inregistrate doar 23 de coduri valide, atunci
•    al 6(sase)lea cod valid inregistrat dupa 16:06:45 (care reprezinta si al 29lea cod introdus dupa ora 14:00:00) va fi desemnat castigator pentru premiul alocat momentului M2 de la ora 16:06:45/6 si urmatoarele 3 inscrieri valide vor fi considerate rezerve
•    iar ulterior, al 6 lea cod cod valid inregistrat dupa ultima rezerva alocata momentului M2, va fi desemnat castigator pentru momentul M1.

II.    Premii sub capac sau cheita:
(a)    Acordarea Premiilor sub capac sau cheita poate fi facuta pana la data de 01 decembrie 2017, exclusiv din centrele de premiere afisate pe site-ul [bannerid:466] pe baza capacului sau cheitei ce mentioneaza cuvantul “DOZA” .
(b)    Acordarea Premiilor sub capac sau cheita se va efectua prin intermediul centrelor de premiere si in functie de stocurile acestora.
(c)    Organizatorul rezerva dreptul centrelor de premiere de a nu acorda mai mult de 5 premii intr-o singura zi aceluiasi participant.

7.2.1.    Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/ nu participa niciun participant ori se inscriu/ participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
7.2.2.    O data inscris si declarat castigator, un cod alfanumeric utilizat la inscrierea in Campanie nu va mai putea fi reinscris si nici nu se va putea castiga un alt premiu in baza aceluiasi cod.
7.2.3.    O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/ sau aceleasi date personale utilizand numere de telefon diferite, poate castiga 1 (un) singur premiu zilnic.
7.2.4.    Numele castigatorilor premiilor acordate prin momente norocoase, localitatea si judetul de resedinta, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe WEBSITE pe masura ce premiile sunt revendicate, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite, respectand art 7.2.3., indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
7.2.5.    Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
8.1.    Pana la validarea finala un participant ce a fost desemnat drept castigator al unui premiu zilnic va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare, prevalidare electronica si validare finala.

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR ZILNICE:

PASUL 1 – REVENDICAREA
8.2.    Dupa momentul norocos, potentialul castigator va fi contactat de catre Organizator prin imputernicit, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in vederea revendicarii, prevalidarii si validarii premiului castigat. Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numarul de INFOLINE, la intervale orare de timp diferite, in perioada mentionata. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, nu poate confirma inscrierea efectuata sau confirma faptul ca nu mai detine capacul/cheita in original ce contine codul extras castigator, ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor.
8.3.    La apelarea potentialilor castigatori, pentru revendicarea telefonica, acestora li se va solicita confirmarea detinerii capacului/cheitei in original ce contine codul extras castigator in baza caruia s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare, acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre potentialii castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul acestui apel telefonic, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, data de nastere, varsta, telefonul, numarul de cont bancar si numele bancii respective, si vor confirma adresa de livrare.
8.4.    Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

PASUL 2 – PREVALIDAREA ELECTRONICA
8.5.    Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise reprezentantului Organizatorului, la adresa de e-mail sau numarul de fax mentionate in timpul procesului de revendicare de catre reprezentantul Organizatorului, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului castigat, dupa cum urmeaza:
i.    o fotografie sau o copie scanata cat mai lizibila a cheitei/capacului ce contine codul alfanumeric extras castigator pe baza caruia s-a efectuat inscrierea in Campanie
ii.    o copie a actului de identitate
iii.    o copie a unui extras de cont in RON pe nume propriu semnat si stampilat de catre banca.
iv.    o declaratie de castigator, format tip, furnizata de Organizator.

PASUL 3 – VALIDAREA FINALA
8.6.    In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii capacului/cheitei ce contine codul alfanumeric extras castigator in baza caruia s-a efectuat inscrierea, Organizatorul prin imputernicit va trimite un curier in termen de 30 de zile lucratoare de la data prevalidarii, pentru a prelua capacul/cheita ce contine codul alfanumeric extras castigator si declaratia de castigator in original si pentru a preda partial premiul zilnic, si anume palaria.
8.7.    Preluarea capacului/cheitei se face prin intermediul firmei de curierat in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de prevalidare, in baza unui proces-verbal de predare-primire.
8.8.    Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin imputernicit, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator (inclusiv CNP pentru indeplinirea obligatiilor fiscale)  si cu codul unic extras castigator descoperit in ambalajul Produsului Participant. Daca aceste date corespund, ambalajul va fi preluat de curier, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau ambalajul promotional prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, , ambalajul promotional solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.
8.9.    Dupa ce curierul  intra in posesia ambalajului in original ce contine codul declarat castigator si il returneaza la Agentia Digitala, aceasta din urma va reconfirma informatiile si, daca toate conditiile impuse de prezentul regulament au fost respectate, potentialul castigator poate deveni castigator validat si are dreptul de a intra si in posesia componentei in bani a premiului zilnic.
8.10.    A doua componenta a premiului zilnic, respectiv suma neta in bani, va fi transferata in contul castigatorului in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la validare.
8.11.    Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR SUB CAPAC SAU CHEITA:

8.12.    Acordarea Premiilor sub capac sau cheita se va efectua exclusiv prin intermediul magazinelor ce vor avea afisate insemnele Campaniei, denumite centre de premiere, si in functie de stocurile acestora pe baza capacului/cheitei ce contine inscriptionat exclusiv cuvantul “DOZA”
8.13.    Centrele de premiere sunt detaliate pe [bannerid:466].
8.14.    Lista cu centrele de premiere se poate modifica / actualiza, fara a aduce la cunostinta publicului modificarile in mod expres, acesta putand gasi mereu varianta actualizata cu centrele de premiere pe site
8.15.    Pentru fiecare capac/cheita ce contine exclusiv cuvantul „DOZA” participantul poate revendica un singur premiu.
8.16.    Pentru revendicarea si intrarea in posesie a unui premiu sub capac, castigatorul trebuie sa se prezinte la un centru de revendicare si sa predea capacul sau cheita in original ce contine mesajul „DOZA”, primind la schimb premiul.
8.17.    La momentul revendicarii premiului si primirii acestuia, castigatorii sunt obligati sa semneze procesul verbal colectiv (borderoul promotiei) de predare-primire a premiului, ce se intocmeste in fiecare centru de revendicare si inmanare premii. Aceste procese verbale vor cuprinde numele tuturor castigatorilor de premii sub capac sau cheita care s-au prezentat la centrele de premiere, care au indeplinit toate formalitatile de mai sus si care au intrat in posesia premiului. Castigatorii au obligatia de a completa datele lor si de a semna  in dreptul numelui lor.
8.18.    Organizatorul rezerva dreptul centrelor de premiere de a nu acorda mai mult de 5 premii intr-o singura zi aceluiasi participant.

Alte dispozitii:
8.19.    Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si formularele electronice ce se vor derula intre Organizator prin Imputernicit si participanti, potentialii castigatori sau castigatorii (in orice stadiu) vor fi inregistrate si arhivate.
8.20.    In situatia in care unul sau mai multi participanti, potentiali castigatori sau castigatori (in orice stadiu) isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Organizatorul prin imputernicit va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau o adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, iar in caz contrar premiul va fi invalidat.
8.21.    Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator adresei de livrare a premiului sau a numarului de cont bancar.
8.22.    Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.
8.23.    In situatiile in care:
a.    un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
b.    un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
c.    un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d.    un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial,
premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
8.24.    In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul urmatorului participant extras ca si rezerva, in ordinea in care s-a facut alocarea in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
8.25.    In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de catre Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.
8.26.    Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.27.    Premiile tip palarii, parte integranta din premiile zilnice, acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani.
8.28.    In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE/ CHEITE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE
9.1.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/cheite care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    Organizatorul, Agentia Digitala, Agentia Online si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele/cheitele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
10.1.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor /cheitelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor /cheitelor Produselor Promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
10.2.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
10.3.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu autorii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
10.4.    Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
•    Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS);
•    Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin WEBSITE;
•    Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
•    Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
•    Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;
•    Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
•    Expedierea capacelor/cheitelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);
•    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
•    Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
•    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:
a)    detine capacul/cheita in original continand codul care a stat la baza alocarii premiului; si
b)    este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere si, atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile exclusiv prin SMS, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;
•    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
•    Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
•    Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
•    Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
10.5.    Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
10.6.    Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Promotionale, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.
10.7.    Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre mecanismul promotional.
10.8.    Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
10.9.    Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS din acest Regulament Oficial. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care se vor inscrie online.
10.10.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
10.11.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.12.    Prin participarea la Campanie, participantul major declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a.    Participantul este/ singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.    Participantul declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c.    Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d.    Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
10.13.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.    nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
b.    nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap.VIII.Venituri din premii si din jocuri de noroc, prin intermediul Agentiei Digitale.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.    Prin participarea la campania “CASTIGA RELAXAT O PALARIE DE BANI” si prin furnizarea in mod direct, liber, informat si sub semnatura a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora in baza de date activa a Operatorului URSUS BREWERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea ?i transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate ?i statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.
12.2.    Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei, descrise individual la articolele 1.5. si 1.6 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A. La randul sau imputernicitii sunt inregistrati ca Operatori de date cu caracter personal astfel:
12.2.1.    S.C. Syscom Digital S.R.L. – numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P: 12320
12.2.2.    S.C. Proximity S.R.L. – numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P: 20362

12.3.    Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
•    pentru participanti: data nasterii, adresa e-mail, numarul de telefon mobil si acordurile in ceea ce priveste Regulamentul Oficial si comunicarile de Marketing. Scopurile utilizarii bazei de date sunt: alocarea premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse în baza de date a operatorului S.C. URSUS BREWERIES S.A prin diverse mijloace de comunicare (inclusiv posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni de marketing desfasurate în viitor de catre Operator.
•    pentru ca?tigatori: nume ?i prenume, data nasterii, adresa, numarul de telefon, cod numeric personal/serie ?i numar act de identitate,CNP, cont bancar in nume propriu si numele bancii, premiul ob?inut, potrivit codului fiscal ?i fotografie sau alte materiale informative legate de promo?ie ?i de acordarea premiului, cu acordul liber ?i informat al câ?tigatorilor.
12.4.    Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei.
12.5.    Participantilor la campania promotionala “CASTIGA RELAXAT O PALARIE DE BANI” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
– dreptul de acces la date;
– dreptul de interventie asupra datelor;
– dreptul de opozitie.in mod gratuit si facil, fara nicio justificare
– dreptul la informare;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
12.6.    Aceste drepturi pot fi exercitatela cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Organizatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un raspuns, prin care sa:
•    confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
•    rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
•    inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrarii.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
13.1.    Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe WEBSITE-ul Campaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1.    Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
15.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
15.3.    In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
–    pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;
–    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
–    erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
–    tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
–    orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
15.4.    Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. SESIZARI
16.1.    In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de promotii@bereciucas.ro sau telefonic, la numarul de Infoline 021.528.1774 – tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
17.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
17.2.    Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul [bannerid:466]. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la Infoline 021.528.1774 – tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la promotii@bereciucas.ro sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
17.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
17.4.    Numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.
17.5.    Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.
Organizator Ursus Breweries SA,
prin imputernicit Syscom Digital