Câștigă biletul spre paradisul Bounty!

Cumpara cel putin un produs Bounty cu card promotional atasat ambalajului, descopera codul unic si trimite-l prin SMS la 1830. Pastreaza cardul cu codul unic pentru validare.

Premiu prin tragere la sorti: 1 x vacanta de vis pentru 2 persoane (transport dus-intors cu avionul, 10 nopti cazare la hotelul The Village Coconut Island si demipensiune incluse) in valoare de 8.485 EUR cu TVA.

Regulamentul Oficial al promotiei

“Castiga biletul spre paradisul Bounty!”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Promotia “Castiga biletul spre paradisul Bounty!” este o loterie publicitara organizata de Mars Romania SRL (denumit in continuare “Organizatorul”) in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Persoanele care doresc sa participe la aceasta promotie sunt obligate sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Art. 2. Produse participante

1.1 La promotia “Castiga biletul spre paradisul Bounty!” participa numai produsele Bounty.

1.2 Participa la promotie numai acele produse care au ambalajul special de promotie avand inscriptionat in interior codurile unice pentru identificarea produselor participante. Codurile promotiei vor avea formatul LLCCCCLL.

Art. 3. Durata promotiei

Promotia va fi lansata la data de 2.11.2009, si va dura pana la data de 26.12.2009, desfasurandu-se in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial.

Art. 4. Drept de participare

4.1 La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice avand o varsta minima de optsprezece (18) ani. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie (SC Graffiti/BBDO SRL, SC Mediapost Hit Mail SA si Proximity Bucuresti), precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

4.2 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.3 O persoana se poate inscrie in aceasta promotie folosind un numar nelimitat de coduri, prin cod intelegand numarul unic inscris in interiorul ambalajului fiecarui produs participant la promotie.

Art. 5. Procedura promotiei

5.1 Pentru a participa la acesta promotie persoanele interesate trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

(i)                  sa cumpere un produs participant la promotie care contine cardul promotional atasat pachetelor;

(ii)                sa se inscrie in promotie prin trimiterea codului unic de pe verso card promotional prin intermediul unui SMS

(iii)               sa pastreze cardul inscriptionat cu codul unic folosit la efectuarea inscrierii;

(iv)              participantii care au primit in urma inscrierii mesajul castigator au obligatia de a obtine validarea premiilor;

5.2 Inscrierea prin SMS

Persoanele interesate se pot inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la 1830 (numar disponibil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal) continand numai codul unic inscris in interiorul ambalajului unui produs participant la promotia “Castiga biletul spre paradisul Bounty!”

.

Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

Mesaj valid:

“Codul tau a fost inregistrat. Insula Coconut isi asteapta turistii. Poti fi chiar tu castigatorul la marea tragere la sorti. Pastreaza cardul pentru validare”

Mesaj eroare DUPLICAT (pentru cei care trimit un cod unic de mai multe ori):

“Codul unic a mai fost folosit pentru efectuarea unei inscrieri. Pentru o  noua inscriere in concurs cumpara batoanele participante si trimite un nou cod unic.”

Mesaj eroare FARA NR. DE COD (pt. cei care trimit SMS fara nici un cod – minim 1 cifra):

„Mesaj incorect. Pentru a participa la promotie cumpara batoanele participante si trimite NUMAI codul unic din interior.”

5.3 Participantii la promotie sunt obligati sa pastreze cardul inscriptionat cu codul unic in baza caruia s-a realizat inregistrarea si care face dovada cumpararii produselor participante la promotie. In cazul in care un participant ce a trimis un mesaj de inscriere declarat castigator in urma tragerii la sorti nu poate face dovada posesiei cardului inscriptionat cu codul unic trimis prin respectivul mesaj, premiul nu va fi validat.

5.4 Participantii desemnati castigatori au obligatia sa obtina validarea premiilor in conformitate cu dispozitiile Art.6 din prezentul Regulament Oficial.

Art. 6. Tragerea la sorti si validarea premiilor

6.1 Conditii de validitate pentru SMS-uri

6.1.1 Pentru ca un participant sa poata participa cu un cod in cadrul tragerii la sorti trebuie sa

A.                 Participantul sa îndeplineasca dreptul de participare prevazut in Art.4 din prezentul Regulament Oficial;

B.                 Participantul sa se inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la numarul 1830 (valabil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal) in perioada promotiei, 2.11.2009 – 26.12.2009

C.                 Mesajul de inscriere trebuie sa cuprinda NUMAI codul unic de pe verso card promotional atasat produselor participante la promotie. Mesajul nu va fi considerat valid daca contine si alte litere sau cifre in afara de codul unic.

D.                 Codul unic trimis prin SMS trebuie sa fie identic cu numarul codului unic de pe verso card atasat pachetului detinut de catre participant.

6.1.2 Pentru a putea participa la promotie cu mai multe coduri unice, persoanele interesate sunt obligate sa se inscrie cu fiecare cod printr-un SMS. Un mesaj continand un cod va fi considerat o unica intrare in promotie.

6.1.3 Nu vor fi luate in considerare SMS-urile primite de pe internet.

6.2 Tragerea la sorti si descrierea premiilor

In data de 5 ianuarie 2010, va avea loc tragerea la sorti, in cadrul careia se va acorda marele premiu al promotie, premiu ce consta intr-o vacanta pentru doua persoane in Coconut Island, in valoare de 8485 EURO cu TVA

Valoarea totala a premiilor este de 8485 EURO cu TVA

Tragerea la sorti se va efectua din toate intrarile valide primite in perioada promotiei, 2.11.2009-26.12.2009. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unei comisii formate din reprezentatii companiilor implicare si se va desfasura in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii se vor extrage si 6 rezerve.

Premiul este pentru doua persoane. Premiu include urmatoarele facilitati:

         cazare pentru 10 nopti in hotelul The Village Coconut Island

         demipensiune

         transport cu avionul dus-intors

         transfer aeroport – hotel, hotel-aeroport

Excursia se va oferi in perioada 22 ianuarie 2010 – 3 februarie 2010.

Organizatorul nu este responsabil cu obtinerea actelor necesare efectuarii excursiei. Agentia de turism, se va ocupa de obtinerea vizelor necesare. In cazul in care din motive independente de organizator, agentia de turism nu reuseste sa obtina vizele pentru castigator si insotitorul acestuia, Organizatorul este de acord sa acorde castigatorului valoarea premiului in bani.

In cazul in care castigatorul are interdictia de a parasi tara, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda premiul urmatoarei rezerve extrase in cadrul tragerii la sorti.

Premiul este nominal si nu se acorda altei persoane sau contravaloarea acestuia in bani, decat in situatiile descrise mai sus.

6.3 Procedura de validare a premiilor

6.3.1 Pentru a intra in posesia premiilor i participantii desemnati castigatori trebuie:

A.                 Sa pastreze cardul atasat ambalajului produsului participant la promotie inscriptionat cu codul unic inserat in mesajul de inscriere

B.                 Sa faca dovada posesiei ambalajului si a cardului promotional.

C.                 Sa declare atunci cand sunt contactati telefonic numarul codului unic – convorbirea va fi inregistrata

D.                 In momentul contactarii, castigatorului i se va aduce la cunostinta faptul ca este potentialul castigator al unei excursii in Coconut Island in perioada 22 ianuarie 2010 – 3 februarie 2010. Castigatorul are la dipozitie 2 (doua) zile pentru a trimite datele necesare, copie de pe actul de identitate al castigatorului si al insotitorului precum si o declaratie trimisa de catre Organizator, in care va mentiona numele insotitorului. Premiul este nominal. In cazul in care din motive independete de organizator, considerate cazuri de forta majora castigatorul nu poate intra in posesia premiului (are interdictie de parasire a teritoriului Romaniei, nu poate pleca in perioada excursiei, nu are actele necesare, nu poate primii viza pentru Thailanda sau exista cazuri de imbolnavire inainte de plecarea din tara etc.) va primi contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul premiului are la dispozitie 2 (doua) zile sa anunte Organizatorul daca refuza premiul.

Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente necesare pentru efectuarea excursiei sunt in sarcina castigatorilor. Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorii premiilor si pe insotitorii acestora daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv.

In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termen de 2 (doua), Organizatorul isi rezerva dreptul de a contacta rezerva

6.3.2 In cazul in care premiul nu este validat de catre Organizator, premiul se acorda rezerve extrase in cadrul tragerii la sorti in ordinea extragerii. In cazul in care premiul nu se pot acorda nici potentialilor castigatori si nici rezervelor, din motive independete de Organizator, atunci premiul se va anula.

6.3.3 In cazul in care un participant castigator considera incorecta decizia Organizatorului de a nu valida un premiul sau este obligat sa trimita Organizatorului o contestatie in scrisa in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data comunicarii deciziei.

Art. 7. Alternative ale premiilor

Nu este permisa preschimbarea premiilor in lei sau in alte obiecte si nici a parametrilor acestora decat in cazurile de forta majora enumerate mai sus.

Art. 8. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 9. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei poate fi obtinut gratuit, accesand pagina de web www.infopromotii.ro sau poate fi solicitat la numarul de telefon 021 407 71 52 (Tarif normal in reteaua Romtelecom).

Art. 10. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 26.12.2009 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Diverse

13.1 Organizatorul este obligat sa publice pe situl www.infopromotii.ro numele castigatorilor si premiul acordat acestora.

13.2 In cazul în care participanti vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati numai daca acestia sunt de acord.

13.3 Prin inscrierea in promotie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale (inclusiv adresa de pe plic) sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorul si partenerilor sai. Organizatorului se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Mars Romania, Calea Floreasca nr. 169 Floreasca Business Park, corp A, Bucuresti, sector 1. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al  Organizatorului.

13.4 La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Mars Romania, Calea Floreasca nr. 169 Floreasca Business Park, corp A, Bucuresti, sector 1, Organizatorului se obliga:

(i)                  sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

(ii)                sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

(iii)               sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

13.5 Plicurile primite devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

13.6 Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

(i)                  SMS-urile primite inainte de 2.11.2009 si dupa data de 26.12.2009

(ii)                SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1830 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote cu tarif normal)

(iii)               SMS-urile ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul produsului expediat.

(iv)              SMS-urile trimise de Organizator dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice

(v)                Cardurile de pe ambalajele care sunt deteriorate si nu mai permit citirea codului unic sau pentru cardurile si ambalajele pierdute.

13.8 Prin inscrierea in promotia “Castiga biletul spre paradisul Bounty!”,

participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

13.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari intr-un ziar cotidian de larga circulatie.