Cântă de dragul premiilor Ardealul

Cumpara orice produs Ardealul participant la promotie. Daca desfaci cutia si incepe sa cante, iar in interiorul ei gasesti un talon cu indiciul corespunzator premiului si codul unic de 6 caractere, suna la 021-407.80.88 pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 5 x autoturism Dacia Logan Break; Premii instant: 1000 x rucsac pentru picnic.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Canta de dragul premiilor Ardealul!”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1               Organizatorul campaniei promotionale „Canta de dragul premiilor Ardealul!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania SC PRODUCTIE ARDEALUL SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str Copilului nr. 14-18 sector 1, Romania, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2               Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3               Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 14 mai 2007 – 12 august 2007 inclusiv, cu sprijinul S.C. Advertigo S.R.L., cu sediul in Str. Dimitrie Draghiescu nr. 10, cod 050579, sector 5, Bucuresti, si S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1                  Produsele participante la Campanie sunt cele marca Ardealul  (marca inregistrata apartinand SC PRODUCTIE ARDEALUL SRL) cu marcaj promotional, gamele pate porc (100g si 200g), pate pui (100g si 200g) si pate picant (100g si 200g), (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), design nou, comercializate in mod individual in cutii cu gramaje diferite.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1               La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora). 

3.2               In cazul in care unul dintre castigatori este minor, parintele/reprezentantul legal al minorului isi va da acordul scris pentru prelucrarea datelor personale ale acestuia, in conditiile prezentului Regulament, facand dovada calitatii sale de parinte/reprezentant legal.

3.3               Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4               Participantii trebuie sa pastreze cutiile produselor castigatoare astfel incat, conform Regulamentului, sa le poata trimite pentru validare, conform art. 6.1. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.             Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 14 mai 2007 – 12 august 2007 (inclusiv) cel putin un produs participant asa cum sunt ele prezentate la Sectiunea 2 din prezentul regulament oficial.

4.2.             In perioada Campaniei participantii au posibilitatea descoperirii unui indiciu vizavi de castigarea unui premiu din cele 1005 premii acordate in cadrul prezentei Campanii (premii detaliate la Sectiunea 5 – Premiile) in timpul deschiderii unuia din produsele participante.

4.3.             Indiciile vizavi de castigarea premiilor se gasesc in interiorul cutiilor produselor participante (indicii insemnand un mecanisn care canta si anunta castigarea unuia din cele 1005 premii ale campaniei, precum si un talon pe care este inscris un cod unic numeric format din 6 caractere si imaginea premiului castigat, iar cutiile care contin indicii vizavi de castigarea unui premiu din cele 1005 ale Campanie nu contin produsul care este indicat pe ambalaj si se diferentiaza printr-un mecanism muzical care anunta respectivul castig.

4.4.             In total, in cadrul acestei Campanii, se vor regasi in magazinele de pe intreg teritoriul Romaniei un numar de 1005 de cutii care contin indicii vizavi de castigarea unuia din premiile prezentei Campanii, iar respectivele cutii vor avea acelasi gramaj ca si cele care contin in mod normal produsul specificat pe cutie.

4.5.             Daca un participat la Campanie a achizionat un produs din cele participante si a descoperit in momentul deschiderii lui un indiciu referitor la castigarea unui premiu, va trebuie sa comunice premiul castigat, precum si codul unic gasit pe talonul din interiorul cutiei la Infoline-ul Campaniei, la numarul de telefon 021/407 80 88 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom), in perioada 14 mai – 15 august 2007 inclusiv, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00, impreuna cu urmatoarele date personale: nume, prenume, data nasterii, adresa completa, telefon, seria si numarul de pe CI/BI si codul numeric personal.

4.6.             In momentul apelarii numarului de mai sus va exista un mesaj de intampinare prin care participantii sunt informati ca, prin continuarea apelului isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele personale comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului, operata  de SC netWing International SRL, in vederea desemnarii castigatorilor Campaniei si validarii acestora conform prezentului Regulament.

4.7.             In cazul in care un participant va apela numarul de telefon in afara zilelor si a orelor de program mentionate la art. 4.5. pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, ii va raspunde un robot telefonic, care ii va indica zilele si intervalul orar in care este disponibil numarul Infoline alocat acestei Campanii.

4.8.             Pentru ca un participant care a achizitionat unul din produsele participante si a descoperit in momentul deschiderii un indiciu referitor la castigarea unui premiu sa fie declarat castigator final, trebuie sa respecte prevederile art. 4.5, precum si procedura de validare, asa cum este aceasta descrisa la Sectiunea 6. de mai jos. Pana la indeplinirea procedurii de validare, acesta este considerat potential castigator.

 

 

SETIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1                  In cadrul prezentei Campanii se vor acorda in total 1005 premii, in valoare comerciala totala de 251080 RON, reprezentand cate 1000 premii constand in rucsaci pentru picnic, la care se adauga 5 masini Dacia Logan, model Break.  

5.2               Premiile constand in cei 1000 de rucsaci au o valoare comerciala totala de 78.72 RON fiecare, iar cele constand in cele 5 masini Dacia Logan, model Break au o valoare comerciala de 34472 RON fiecare. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.3               Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator / castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1               Pentru a intra in posesia premiului si pentru a fi declarati castigatori, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

A. Pentru premiile constand in cei 1000 de rucsaci:

                      sa confirme telefonic la numarul Infoline al Campaniei pana la data de 15 august 2007 cel tarziu indiciul referitor la castigarea acestui premiu, conform art.4.5. de mai sus si faptul ca se afla in posesia acestuia, precum si codul unic aflat in interiorul cutiei produsului participant la Campanie.

                      sa trimita la CP 20, OP 5, Bucuresti, in maxim 10 de zile lucratoare de la validarea telefonica, talonul inscriptionat cu cod unic din interiorul cutiei castigatoare, precum si cutia in care a descoperit acest talon si o declaratie de acord a prelucrarii datelor cu caracter personal impreuna cu urmatoarele date personale:  nume, prenume, data nasterii, adresa completa, numar telefon, seria si numarul CI/BI si codul numeric personal, data si semnatura.

 

In cazul potentialilor castigatori minori, plicul va contine o declaratie de acord pentru prelucrarea datelor personale semnata de parintele/reprezentantul legal al minorului, o copie a actului de identitate si dovada calitatii acestuia de parinte/reprezentant legal al minorului desemnat potential castigator. Aceasta dovada poate fi copia certificatului de nastere al minorului, copia deciziei de instituire a tutelei sau copia hotararii judecatoresti prin care minorul este incredintat unui parinte (in caz de divort).

Dupa primirea plicurilor, se va verifica concordanta dintre ceea ce s-a comunicat telefonic de catre potentialul castigator, cu indicul primit in plic prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este declarat Castigator si va intra in posesia premiului.

 

B. Pentru premiile constand in cele 5 masini Dacia Logan Break:

                      sa confirme telefonic la numarul Infoline al Campaniei pana la data de 15 august 2007 cel tarziu indiciul referitor la castigarea acestui premiu, conform art.4.5. de mai sus si faptul ca se afla in posesia acestuia, precum si codul unic aflat in interiorul cutiei produsului participant la Campanie.

                      sa se prezinte la sediul Organizatorului, la o data anunta de catre acesta, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2007, cu talonul inscriptionat cu cod unic din interiorul cutiei castigatoare, cu cutia in care a descoperit acest talon si cu BI/CI. In momentul prezentarii la sediul Organizatorului, castigatorii vor completa si o  declaratie de acord a prelucrarii datelor cu caracter personal impreuna cu urmatoarele date personale:  nume, prenume, data nasterii, adresa completa, numar telefon, seria si numarul CI/BI si codul numeric personal, data si semnatura.

6.2               Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.1. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, expediate la CP 20 OP 5 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art. 6.1. de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii premiilor constand in rucsaci nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorului pentru plicurile expediate la CP 20 OP 5.

6.3               Premiile constand in rucsaci vor fi expediate castigatorilor prin posta, pe adresa comunicata de acestia prin plic la OP 5 CP 20,  in termen de 15 zile lucratoare de la data validarii finale.

6.4               Premiile constand in masini Dacia Logan, model Break vor fi inmanate castigatorilor la sediul Organizatorului, impreuna cu copie dupa factura de achizitie, cartea de identitate, cartea tehnica pe baza unui proces verbal de predare-primire, la sfarsitul Campaniei, la o data care va fi comunicata castigatorilor de catre Organizator, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2007. Prin procesul-verbal castigatorul isi va da acordul ca numele si imaginea sa sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare audio si/sau video  (de exemplu spoturi TV) aferente si/sau in legatura cu Campania, fara alte plati din partea Organizatorului.

6.5               Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro, dupa data de data de 30 septembrie 2007.

 

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

 

7.1.             Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.             Prin comunicarea datelor personale in termenii prezentului Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea validarii si atribuirii premiilor Campaniei.

7.3.             La cererea expresa a acestora, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa: Bucuresti, Str Copilului nr. 14-18 sector 1, Romania, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 14 mai 2007 si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la Infoline 021.4078088 (numar cu tarif normal) sau solicitare scrisa la CP 20 OP 5 Bucuresti.