Campania aniversară 10 ani – Pizza Ristorante

Cumpara cel putin un produs participant si trimite numarul bonului/ facturii prin SMS la 1774 (tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) ori pe www.ristorante.ro. Pastreaza bonul si ambalajul produsului pentru validare.

Prin tragere la sorti: 10 x croaziera pe Marea Mediterana pentru 2 persoane; 72 x rama foto digitala LG.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante”

SECTIUNEA 1. Organizatorul campaniei promotionale
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. DR. OETKER RO S.R.L., cu sediul in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita in continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker ROMANIA S.R.L.”
1.2.    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

SECTIUNEA 2. Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
2.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei iar la aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania.
2.2. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 20 septembrie 2010 – 30 noiembrie 2010. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la sectiunea 8 din Regulamentul oficial.
2.3. Campania promotionala “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” este denimita in cele ce urmeaza in Regulamentul oficial “Campania”.

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE
3.1.   Produsele participante la Campanie sunt produsele marca  Pizza Ristorante ce prezinta ambalaj promotional “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” prezente intr-unul din urmatoarele sortimente: Mozzarella, Capricciosa, Tonno, Pollo, Salame, Pepperoni Salame Piccante, Prosciutto, Quattro Formaggi, Speciale.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a cumparat pe un bon de casa/ factura fiscala, in perioada promotiei mentionata la sectiunea 2, art.2.2, cel putin un produs participant la promotia “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante”.conform sectiunii 3 a Regulamentului oficial.
4.2. Nu pot participa la aceasta Campanie:
4.2.1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
4.2.2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei SMS,
4.2.3. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei de implementare,
4.2.6. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele.de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
4.4.  Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
4.5. Participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal de cumparare al produsului sau factura in original, pentru ca, in cazul contactarii ca potential castigator sa poata prezenta reprezentantului Organizatorului bonul sau factura de cumparare, pentru validare, conform prevederilor prezentului Regulament si ambalajul promotional al produsului participant la prezenta Campanie promotionala.
4.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1.    Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant conform sectiunii 3 a Regulamentului oficial si sa se inscrie in Campanie trimitand un mesaj de participare continand numarul bonului/facturii fiscale prin SMS la numarul 1774, numar cu tarif normal in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange,Cosmote si Zapp sau sa efectueze inscrierea in Campanie pe website-ul www.ristorante.ro, in perioada 20 septembrie  2010 – 30 noiembrie 2010, inclusiv. Fiecare serie de pe un  bon/factura fiscala poate fi inscrisa in Campanie o singura data de pe acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea de inscriere aleasa de un participant la Campanie. Un bon fiscal poate fi folosit o singura data pe durata Campaniei, pentru trimiterea unui singur SMS sau incrierea pe website-ul www.ristorante.ro.
5.2.    Pentru a fi valid bonul sau factura fiscala cu care un participant se inscrie in Campanie trebuie sa aibe inscrisa data calendaristica cuprinsa in perioada Campaniei, respectiv 20 septembrie  2010 – 30 noiembrie 2010, inclusiv.
5.3.    Inscrierea in Campanie se realizeaza prin 2 modalitati:

a)    Trimiterea unui SMS la numarul de telefon 1774 (numar cu tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) in intervalul 20 septembrie  2010 ora 00:00  – 30 noiembrie 2010 ora 23:59:59 inclusiv, a unui mesaj de participare

b)    Inscrierea pe website-ul Campaniei www.ristorante.ro in intervalul 20 septembrie  2010 ora 00:00  – 30 noiembrie 2010 ora 23:59:59 inclusiv, prin completarea cu date corecte si complete campurile aferente formularului de inscriere. Completarea numarului de telefon mobil in campul de inscriere in Campanie pe website-ul www.ristorante.ro este obligatorie.
5.4.    Inscrierea  trebuie sa cuprinda numarul facturii sau a bonului fiscal de cumparare (exemplu de SMS: ABCD1234) pe care se afla achizitionat  cel putin unui produs participant, conform sectiunii 3 a Regulamentului oficial. Inscrierea trebuie sa contina numai numarul bonului/facturii fiscale, fara spatii sau alte caractere.
5.5.    De pe acelasi numar de telefon, in aceeasi zi, se pot efectua maxim 10 inscrieri  aferente unor bonuri/facturi diferite pe care se afla achizitionat  cel putin un produs participant, indiferent de ce modalitate de inscriere este folosita in vederea efectuarii inscrierii in campanie. Inscrierile efectuate prin SMS si inscrierile efectuate pe website-ul www.ristorante.ro aferente aceluiasi numar de telefon mobil se cumuleaza.
5.6.    In cazul in care sunt cumparate mai multe produse participante pe acelasi bon/ factura fiscala se accepta un singur mesaj pentru un bon/ factura fiscala, indiferent de cate produse participante au fost cumparate pe bonul/factura fiscala respectiva.
5.7.    Pentru ca o inscriere efectuata pe website-ul www.ristorante.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
5.7.1.    inscrerea trebuie sa contina numai numarul bonului/facturii fiscale de achizitie a produsului participant la Campanie;
5.7.2.    inscrierea trebuie sa contina un numar de telefon mobil valid;
5.7.3.    inscrierea sa fie efectuata in perioada 20 septembrie  2010 ora 00:00 – 30 noiembrie 2010 ora 23:59:59 inclusiv;
5.7.4.    inscrierea trebuie sa contina numarul unui bon/factura fiscala care indeplineste conditiile de participare specificate in Regulamentul oficial.
5.8.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
5.8.1.    sa contina numai numarul facturii sau a bonului fiscal de achizitie a produsului participant la Campanie;
5.8.2.    SMS-ul sa fie primit la numarul 1774 in perioada 20 septembrie  2010 ora 00:00 – 30 noiembrie 2010 ora 23:59:59 inclusiv;
5.8.3.    SMS-ul sa contina numarul unui bon fiscal care indeplineste conditiile de participare specificate in Regulamentul oficial.
5.9.    Fiecare inscriere efectuata prin SMS si fiecare inscriere efectuata pe website-ul www.ristorante.ro este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1774 sau pentru fiecare inscriere efectuata pe website-ul www.ristorante.ro, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS la numarul de telefon mobil de pe care s-a efectuat inscrierea sau pe care l-a completat in formularul de inscriere pe website-ul www.ristorante.ro, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla:
5.9.1.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si este prima inscriere in Campanie de pe un numar de telefon, participantul va primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.2.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta dar nu este prima inscriere in Campanie de pe un numar de telefon, participantul va primi primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.3.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si este al 10-lea mesaj inscris in Campanie de pe acelasi numar de telefon si in aceeasi zi, participantul va primi primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.4.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta dar pe acel numar de telefon a fost deja atinsa limita de 10 inscrieri vailde in aceeasi zi , participantul va primi pentru celelalte inscrieri in campanie primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.5.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta insa a fost deja inscris de pe acelasi numar de telefon va primi primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.6.    daca mesajul este trimis inainte de data de incepere a campaniei, participantul va primi primi un mesaj corespunzator acestei situatii;
5.9.7.    daca mesajul este trimis dupa data de sfarsit a campaniei, participantul va primi primi un mesaj corespunzator acestei situatii.
5.9.8.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
5.9.9.    pentru inscrierile incomplete, inexacte, dublate sau incorecte trimise la numarul de telefon 1774 sau pe website-ul www.ristorante.ro, precum si pentru inscrierile efectuate inainte de inceperea campaniei sau dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon sau pe un alt website;
5.9.10.    pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie prin SMS sau pe website-ul www.ristorante.ro generate de retelele de telefonie mobila, conexiunilor la internet sau de oricare alte defectiuni tehnice sau probleme determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
5.9.11.    daca  numarul de telefon de pe care este efectuata  o inscriere in Campanie nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie si nici nu il va putea contacta ulterior;
5.9.12.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila, drept urmare a unei erori de retea sau aceeasi inscriere pe website-ul www.ristorante.ro este efectuata de mai multe ori datorita conexiunii la internet In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a efectuat mai multe inscrieri sau daca reteaua a trimis aceeasi inscriere de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit in cazul inscrierilor prin SMS si va afisa mesaje de validare preliminara pentru fiecare inscriere efectuata pe www.ristorante.ro.;
5.9.13.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila,intreruperile conexiunilor de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioade de trafic intens.
5.9.14.    situatiile in care numarul de telefon de pe care este efectuata o inscriere sau care este introdus in momentul efectuarii unei inscrieri de participare la Campanie care a fost extras castigator nu poate fi apelat  timp de 3 zile lucratoare, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
5.9.15.    situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/factura  pentru produsul Pizza Ristorante participant aferent inscrierii in Campanie desemnate castigator al premiului campaniei ; Conform prezentului regulament premiul va fi acordat primului participant care a trimis SMS-ul respectiv sau care a efectuat inscrierea in Campanie pe website-ul www.ristorante.ro si poate face dovada achizitionarii produsului pe bonul fiscal/factura cu numarul inscris in Campanie.
5.9.16.    eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au efectuat inscrierile la numarul scurt 1774 sau pe website-ul www.ristorante.ro.
5.10.    Ordinea receptionarii mesajelor SMS sau a inscrierilor pe website-ul www.ristorante.ro este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora conform sistemului electronic, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor. Dovada inscrierilor de expediere a SMS-urilor de inscriere si a incrierilor efectuate pe website-ul www.ristorante.ro de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora.
5.11.    Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de inscriere sau inscrierile efectuate pe website-ul www.ristorante.ro care contin informatii false ori vadit eronate, care contin alte informatii decat seria sau numarul bonului/ facturii fiscale si care nu indeplinesc conditiile de validare.
5.12.    Dupa data limita de primire a mesajelor (30 noiembrie 2010, ora 23:59:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei sau cu inscrierile efectuate pe website-ul www.ristorante.ro.
5.13.    Achizitionarea unui produs participant confera posibilitatea consumatorilor de a se inscrie o singura data in Campanie, indiferent ca expediaza SMS-ul de inscriere de pe acelasi numar de telefon, de pe numere diferite sau daca efectueaza inscrierea pe website-ul www.ristorante.ro.
5.14.    Organizatorul isi rezerva dreptul de intreprinde verificari in baza de date a campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de inscrieri, posesorul numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inscrieri va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada bonurilor/facturilor de achizitie a produselor participante in termen de 72 de ore de la momentul contactarii In cazul in care participantul nu face dovada bonurilor/facturilor de achizitie a produselor participante pe baza carora s-a inscris in Campanie in termenul solicitat in Regulamentul oficial, acestuia i se va bloca accesul in cadrul Campaniei si i se vor anula inscrierile anterioare, acesta ne mai avand dreptul sa participe in cadrul prezentei Campanii.

SETIUNEA 6. PREMIILE
6.1.    In cadrul Campaniei se vor acorda prin trageri la sorti urmatoarele premii:
6.1.1.    premii zilnice – 72 de rame foto digitale LG . O rama foto digitala LG  are urmatoarea descriere: code F7010S; panel : LED 4:3; diagonala inch 7″; rezolutie 800 x 600; luminozitate 250 cd/m2; contrast 500: 1; format continut acceptat: JPEG, BMP, GIF, PNG, JPEG RAW; card de memorie SD, MMC, xD, MS, MS-Pro; memorie interna 2gb; interfata : usb/miniusb; telecomanda.. Valoarea totala a 72 de rame foto digitale LG este de 17.856 lei.
6.1.2.    premii finale – 10 croaziere pe Marea Mediterana pentru 2 persoane (castigator + un insotitor).. O croaziera pe Marea Mediterana consta in 7 nopti pe vasul MSC Fantasia, intr-o cabina exterioara cu balcon, in regim pensiune completa (mese principale si gustari), transport avion Bucuresti-Budapesta-Milano-Milano-Budapesta-Bucuresti, plecare in data de 07 mai 2011. Specificul si particularitatile fiecarui premiu vor fi detaliate prin procesele-verbale de predare-primire intocmite de Organizator cu fiecare castigator in parte. Valoarea totala a 10 croaziere este de 21,464.4 euro.
6.1.3.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii, nu se poate primi contravaloarea acestora in bani si nu sunt transmisibile. In cazul refuzului unui potential castigator de a beneficia de premiu  sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament oficial sau in cazul in care nu va putea fi contactat in termenul stabilit in art. 7 mai jos, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, care se va acorda rezervelor, in ordinea in care au fost extrase.
6.2.    Prin refuzul unui castigator se intelege ca respectivul castigator exprima clar ca nu doreste sa intre in posesia premiului, acest lucru fiind exprimat in scris sau verbal prin intermediul telefonului.
6.3.    Mai multe produse achizitionate pe bonuri diferite si inscrierea in Campanie cu mai multe SMS-uri unice diferite sau mai multe inscrieri unice diferite pe website-ul www.ristorante.ro inseamna mai multe sanse de castig.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
A.    Revendicarea, validarea si acordarea premiilor zilnice
7.1.    Se vor efectua 11 extrageri electronice saptamanale in fata unui notar in cadrul carora se va desemna cate un castigator si 10 rezerve pentru fiecare zi calendaristica a saptamanii din perioada Campaniei. In total in cadrul fiecarei extrageri saptamnale desemnandu-se 7 castigatori, cate unul pentru fiecare zi calendaristica a saptamanii din perioada Campaniei. Fiecare extragere saptamala se va realiza in fiecare zi de luni in intervalul orar 10:00-17:00 la un birou notarial si vor participa inscrierile din saptamana anterioara.
7.2.    Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile zilnice potentialii castigatori vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului si vor fi anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor zilnice in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie al premiului castigat.
7.3.    Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor Campaniei, acestora li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliul, telefonul, varsta. De asemenea, in vederea validarii preliminare,, potentialii castigatori trebuie sa comunice operatorului numarul bonului fiscal/ numarul facturii care dovedeste achizitia unui produs participant la Campanie care a fost inscris in campanie si i se va solicita confirmarea ca bonul fiscal/ factura se afla in posesia sa.
7.4.    Participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.5.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator si partenerii acestuia, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei, nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.6.    In cazul in care participantul a efectuat mai multe inscrieri in acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea inscrierii extrase castigatoare. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic numarul bonului fiscal/ numarul facturii fiscale extras castigator, constatarea unor neconcordante intre numarul bonului fiscal/ numarul facturii fiscale comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul persoanei desemnate potential castigatoar, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale in vederea atribuirii premiului duce la considerarea acestuia ca nevalid.
7.7.    Pentru validarea preliminara, Organizatorul va solicita castigatorilor sa prezinte in termen de 72 de ore de la momentul convorbirii telefonice, prin posta, fax sau e-mail, o copie a actului de indentitate precum si o copie lizibila a numarul bonului fiscal/ numarul facturii fiscale desemnat castigator.
7.8.    In vederea validarii finale potentialii castigatori au obligatia de a trimite in termen de 120 de ore de la instiintarea de catre Organizator la adresa Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 50, jud. Arges bonul fiscal/ factura fiscala cu numarul inscris in Campanie si extras castigator impreuna cu copia dupa CI/ BI.
7.9.    In cazul in care un potential castigator face dovada detinerii bonului fiscal/facturii fiscale cu numarul inscris in Campanie extras castigator prin expedierea acestuia catre Organizator in termenul relatat in prezentul Regulament se va proceda la validarea finala a castigatorului.
7.10.    Imposibilitatea unui potential castigator de a face dovada detinerii bonului fiscal/facturii fiscale extras castigator impreuna cu detinerea ambalajului promotional, constatarea unor neconcordante intre bonului fiscal/facturii fiscale a carei copie a fost trimisa si cel extras castigator sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror bon fiscal/factura fiscala inscrisa in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament.
7.11.    In cazul in care niciunul din cei 10 participanti ale caror inscrieri valide au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu zilnic nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.12.    Premiile zilnice vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii finale, prin curier.
7.13.    Toate premiile zilnice neacordate pe durata campaniei din motive independente de vointa Organizatorului (de exemplu, dar fara a sa limita la aprecierea ca nevalid a numarul bonului fiscal/ numarul facturii fiscale unui potential castigator al unui premiu zilnic) raman la dispozitia Organizatorului.
7.14.    Odata extrasa castigatoare o inscriere aferenta unui numar de  bonului fiscal/ numar de factura fiscala va fi reintrodus in baza de date dar nu va mai participa la extragerile pentru categoria de premii zilnice insa va participa la categoria de premii finale.
7.15.     O inscriere valida extrasa castigatoare pentru categoria de premii zilnice, poate fi extras castigator si pentru categoria de premii finale.

B.    Revendicarea, validarea si acordarea premiilor finale
7.16.    In cadrul extragerii electronice finale se va desemna cate un castigator si 10 rezerve pentru fiecare premiu in parte constand in cate o croaziera pe Marea Mediterana. La fiecare extragere vor participa toate inscrierile efectuate in perioada de derulare a Campaniei.
7.17.    Ulterior extragerii pentru premiile finale, potentialii castigatari vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului si vor fi anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor finale in vederea inceperii procedurilor de validare si punere in posesie al premiului castigat.
7.18.    Un potential castigator are obligatia ca in termen de 24 de ore de la anuntarea castigului sa confirme aceptul sau refuzul de primire al premiului.
7.19.    Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile zilnice potentialii castigatori vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului si vor fi anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor zilnice in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie al premiului castigat.
7.20.    Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.21.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea rezulatului dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.22.    In cazul in care participantul a efectuat mai multe inscrieri in acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea inscrierii extrase castigatoare. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic numarul bonului fiscal/ numarul facturii extras castigator, constatarea unor neconcordante intre numarul bonului fiscal/ numarul facturii comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul persoanei desemnate potential castigatoar, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor
7.23.     In vederea validarii preliminare, Organizatorul va solicita castigatorilor sa prezinte in termen de 72 de ore de la momentul convorbirii telefonice in care au fost anuntati potentiali castigatori, prin fax sau e-mail, o copie a actului de indentitate precum si o copie lizibila a bonului fiscal/ numarul facturii in baza carora s-au inscris si au fost desemnati castigatori.
7.24.    In vederea validarii finale potentialii castigatori au obligatia de a trimite in termen de 120 de ore de la momentul instiintarii de catre Organizator la adresa Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 50, jud. Arges in original bonul fiscal/ factura fiscala cu numarul inscris in Campanie si extras castigator impreuna cu copia dupa CI/ BI..
7.25.     La momentul la care reprezentantul Organizatorului receptioneaza plicurile ce contin bonurile/facturile fiscale in original in baza carora participantii s-au inscris si au fost  desemnati castigatori acestia vor fi contactati de catre Organizator comunicandu-li-se ca au fost validati final si ca au dreptul sa intre in posesia premiului. Din acest moment castigatorii au obligatia ca in termen de maxim 72 de ore sa comunice Organizatorului numele persoanei si datele personale precum adresa, varsta, serie si numar BI/CI si CNP ai persoanei insotitoare. Pentru a calatori castigatorii premiilor constand in croaziere pe Marea Mediterana, precum si insotitorii acestora, au obligatia de a detine un pasaport valabil pentru o perioada de cel putin 6 luni de la data 07 mai 2011.
7.26.    Castigatorii premiilor finale au obligatia de a se informa referitor la obligatiile ce le apartin in vederea exploatarii premiului castigat.
7.27.    In cazul in care unul din insotitorii desemnati de catre un castigator al unei  croaziere pe Marea Mediterana este o persoana minora, lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta poate beneficia de premiul constand intr-o croaziera pe Marea Mediterana numai in situatia in care castigatorul are acordul legal al reprezentantulul legal al minorului sau a persoanei lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu castigatorul purtand toata responsabilitatea asupra minorului..
7.28.    In cazul in care unul din potentialii insotitorii desemnati de catre un castigator al unei croaziere pe Marea Mediterana nu este o persoana cu cetatenie roamana, acesta poarta singur responsabilitatea detinerii tuturor documentelor necesare in vederea deplasarii in croaziera pe Marea Mediterana, ca de exemplu dar fara a se limita la pasaport, vize, taxe de vize, asigurari, etc.
7.29.    Imposibilitatea unui potential castigator de a face dovada detinerii bonului fiscal/facturii fiscale extras castigator impreuna cu detinerea ambalajului promotional, constatarea unor neconcordante intre bonului fiscal/facturii fiscale a carei copie a fost trimisa si cel extras castigator sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror bon fiscal/factura fiscala inscrisa in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament.
7.30.    In cazul in care niciunul din cei 10 participanti ale caror inscrieri valide au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu final nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.31.    Premiile finale vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale.

C.    Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
7.32.    In cazul in care castigatorul unuia din premiile campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai prin intermediul  reprezentantului sau legal.
7.33.    Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” vor fi expediate castigatiorilor doar pe teritoriul Romaniei.
7.34.    Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL
8.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
8.2.    Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apelarea numarului 0248.507.005, numar cu tarif normal, apelabil din toate retelele de telefonie, pe internet la adresa www.ristorante.ro sau prin solicitare scrisa trimisa prin posta la adresa Organizatorului.
8.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la sectiunea 8, alin. (2).

SECTIUNEA 9. Date personale
9.1.    Prin participarea la campania promotionala “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a S.C. DR. OETKER RO S.R.L, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 2298/2005, in vederea participarii la acest concurs si validarii finale a castigatorilor, atribuirii premiilor, si posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele Pizza Ristorante si cele ale partnerilor sai. Baza de date va fi operata prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr 139B, et 3, camera 1.
9.2.    Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public.  Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si localitatea de resedinta vor fi facute publice potrivit legislatiei in vigoare. Castigatorii isi pot da si acordul ca numele lor sa poata fi folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizator pentru intreaga perioada de protectie a acestora. Castigatoriii vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator. Semnarea acestei declaratii este facultativa, nesemnarea ei neinterferand cu acordarea premiilor catre castigatori.
9.3.    Participantilor la campania promotionala “Campania aniversara 10 ani – Pizza Ristorante” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
9.4.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. DR. OETKER RO S.R.L . Imputernicitul SC SYSCOM DIGITAL SRL are doar calitatea de intermediar intre Organizator si participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Cererile participantilor vor fi solutionate de catre Organizator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii.
9.5.    Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia reprezentantului imputernicitului SC SYSCOM DIGITAL SRL.
9.6.    Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa prin care sa solicite delistarea din baza de date la adresa S.C. DR. OETKER RO S.R.L.

SECTIUNEA 10. Taxe si impozite
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. Incetarea inainte de termen a Campaniei
11.1.    Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului
.
SECTIUNEA 12. Litigiile si legea aplicabila
12.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.
12.2.    Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 13. Exemplarele Regulamentului oficial
Regulamentul oficial a fost redactat in 4 exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 exemplare originale.