Bucură-te de Sărbători alături de Maggi

Maggi iti rasplateste fidelitatea. Intra acum in contul tau de pe www.maggi.ro si poti castiga una dintre cele 100 de sacose Maggi. Daca nu esti inca membru, creeaza-ti un cont, completand integral formularul de inscriere in Clubul Maggi.

Premii prin tragere la sorti: 100 x sacosa Maggi, din material textil.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Bucura-te de Sarbatori alaturi de Maggi”

17.12.2009 – 16.01.2010

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

1.1.      Organizatorul campaniei promotionale “Bucura-te de Sarbatori alaturi de Maggi” (numita in cele ce urmeaza “Campania” sau “Promotia”)  este compania S.C. NESTLÉ ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2168 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” sau “Nestlé Romania”.

1.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul“), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.3.      Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1114/1997, Cod unic de inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.      Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2.      Campania incepe pe data de 17 decembrie 2009, ora 00:00:00 (ora Romaniei) si se incheie la data de 16 ianuarie 2010 ora 16:59:59 (ora Romaniei).

2.3.      Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.maggi.ro – sectiunea Clubul Maggi, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti” sau „Consumatori”).

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.      Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé Romania SRL, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé Romania SRL, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2.      La aceasta Campanie pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

3.3.      Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1.      Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.maggi.ro – sectiunea Clubul Maggi.

4.2.      La Campanie participa toti cei care au un cont activ in Clubul Maggi, la data inceperii Campaniei si toti cei care respecta prevederile Sectiunii 3 din prezentul Regulament.

 Pentru a participa la Campanie, persoanele care nu au un cont in Clubul Maggi trebuie sa se inscrie pe site-ul www.maggi.ro – sectiunea Clubul Maggi, cu urmatoarele date personale:

•           Nume, Prenume

•           Data Nasterii

•           Sex

•           Adresa: Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament

•           Judet/Sector, Oras

•           E-mail

•           Telefon Mobil

•           Prefer comunicari ulterioare prin urmatoarele mijloace: []Email, []Posta, []SMS, []Apel telefonic

4.3.      Debifarea campului corespunzator acordului expres si neechivoc pentru preluarea datelor cu caracter personal duce la imposibilitatea inscrierii in Clubul Maggi si implicit imposibilitatea de a participa la Campanie.

4.4.      Pentru a finaliza inscrierea in Clubul Maggi, dupa terminarea completarii formularului de inregistrare, Participantii trebuie sa dea click pe butonul „Trimite”. Pentru activarea contului, Participantii trebuie sa dea click pe link-ul de activare care este trimis pe adresa de e-mail cu care s-au inregistrat in Clubul Maggi. Este permisa o singura inregistrare in Campanie (conform articolului 4.2) pentru fiecare persoana. Persoanele care isi fac mai multe conturi folosind adrese diferite de email vor fi excluse din promotie, inclusiv in cazul in care persoana respectiva este desemnata castigator.

4.5.      Promotia se adreseaza tuturor consumatorilor care nu au fost desemnati castigatori ai unui premiu in Campania „Clubul Maggi” pana in momentul tragerii la sorti (20.01.2010) si care au minim 5 si maxim 50 (inclusiv) de vizite punctate, in zile calendaristice diferite, pe site-ul www.maggi.ro de la inceputul Campaniei „Clubul Maggi” pana la sfarsitul incheierii prezentei Campanii.

4.6.      Participantii care cumuleaza aceste conditii vor fi inscrisi automat in tragerea la sorti pentru 100 de sacose Maggi.

4.7.      Participarea la promotia „Bucura-te de Sarbatori alaturi de Maggi” nu afecteaza si nu modifica prevederile din actuala campanie desfasurata in Clubul Maggi – „Clubul Maggi”, iar cei care doresc sa participe si la campania ”Clubul Maggi” o pot face respectand prevederile acesteia.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1.      Premiile atribuite in cadrul prezentei Campanii constau in:

–           100 de sacose (material textil: culoare galbena, personalizat Maggi; dimensiune: 48*52 cm) in valoare de  9,053 RON fara TVA fiecare;

Valoarea totala comerciala neta a premiilor mentionate  mai sus este de 905,3 RON fara TVA.

5.2       Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Din momentul primirii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

5.3.      Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, incluzand dar fara a se limita la: alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie.

5.4.      Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.5.      Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. Un Castigator isi poate exprima refuzul printr-o solicitare scrisa, semnata si datata trimisa Organizatorului pe adresa Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti Romania, in atentia „Serviciul Consumatorului”. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

5.6.      Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la raspunsurile care nu se pot stoca in baza de date din cauza intreruperilor conexiunii la internet).

5.7.      Nu se poate acorda contravaloarea in bani pentru premiul specificat la Sectiunea 5.1. a prezentului Regulament.

5.8.      Un Participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR

6.1.      Castigatorii vor fi desemnati printr-o tragere la sorti pe data de 20.01.2010, in urma careia vor fi desemnati 100 de castigatori si 100 de rezerve, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si a unui notar public.

6.2.      Se va apela la rezerve in cazul in care Participantul extras castigator este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.

6.3.      Pentru acordarea premiului, Participantul trebuie sa:

–           respecte prevederile prezentului Regulament;

–           sa fie inscris in Clubul Maggi si sa completeze toate campurile obligatorii din formularul de inregistrare cu date personale valide;

–           sa nu fie desemnat castigator al unui premiu in Campania „Clubul Maggi” pana in momentul tragerii la sorti (20.01.2010);

–           sa aiba minim 5 vizite punctate pe site-ul www.maggi.ro in zile calendaristice diferite de la inceputul Campaniei „Clubul Maggi” pana la incheierea prezentei Campanii.

–           sa aiba maxim 50 (inclusiv) de vizite punctate pe site-ul www.maggi.ro in zile calendaristice diferite de la inceputul Campaniei „Clubul Maggi” pana la incheierea prezentei Campanii.

6.4.      Un castigator va fi validat daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

6.5.      Premiile Campaniei, constand in sacose Maggi, vor fi expediate prin posta catre castigatori fara o notificare telefonica prealabila, in cel mult 30 de zile lucratoare de la validare. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie sau ajung deteriorate din cauza functionarii defectuoase a serviciilor postale.

6.6.      Pentru toti castigatorii, orice schimbare de adresa, necomunicata Organizatorului in termen de 2 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor validati pe www.maggi.ro, www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro, www.konkurs.ro si care face imposibila livrarea premiului, nu atrage raspunderea Organizatorului, castigatorul fiind invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

6.7.      Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat premiul si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

7.1.      Numele si prenumele castigatorilor validati conform prevederilor Regulamentului, precum si premiul castigat in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008. Lista tuturor castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat va fi publicata pe site-ul www.maggi.ro, www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro si www.konkurs.ro in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data tragerii la sorti.

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1.      Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru orice fel de prejudicii suferite de catre castigator indiferent de natura acestora, din momentul predarii premiului.

8.2.      Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 9. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

9.1.      La Campanie nu au dreptul sa participe persoanele minore (cu varsta sub 18 ani). Intrarile apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani (impliniti la data inceperii Campaniei) vor fi eliminate din lista de castigatori.

9.2.      In cazul in care castigatorul premiului acordat in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

10.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA Nestlé Romania.”

10.3.    Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd.. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.4.    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

10.5.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10.6.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul in Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 – 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului.

10.7.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1.    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA  12.  LITIGII SI FRAUDE

12.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

12.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti Romania, in atentia „Serviciul Consumatorului”, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie vreo contestatie.

12.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

12.4.    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

13.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant la adresele mentionate la art. 12.2.

13.2.    Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor care apeleaza la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila doar din reteaua Romtelecom), de luni pana vineri intre orele 9h00 – 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale)) si solicita acest regulament, prin e-mail la contact.nestle@ro.nestle.com sau printr-o solicitare scrisa la OP 6, CP 55, Bucuresti. Regulamentul Oficial al campaniei va fi publicat pe site-ul www.maggi.ro, www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro si www.konkurs.ro.

13.3.    Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, si a fost semnat  si autentificat  in prezenta unui Notar Public in 5 exemplare originale, in data de 15.12.2009.