BIC Music

Completeaza integral si corect formularul de inregistrare de pe www.mybiclighter.com si parcurge toate cele 10 niveluri ale jocului, obtinand un timp cat mai bun. In fiecare luna vor fi premiati primii 4 participanti cu cele mai bune rezultate.

Premii lunare (total campanie): 6 premii 1, constand fiecare intr-un MP3 player Samsung YP P3 de 8GB; 6 premii 2, constand fiecare intr-un MP3 player Samsung YP Q2 de 8GB; 12 premii 3 si 4, constand fiecare intr-un mini MP3 player Samsung YP-S2 de 2GB.

NOTA: pentru mai multe detalii despre posibilitatea de participare, consultati actul aditional publicat la rubrica “documente conexe” de mai sus.

 

REGULAMENT COMPETITIE BIC MUSIC

Articolul 1       Organizator/ Perioada Competitiei

Compania BIC Romania Marketing & Distribution SRL – denumita in continuare Organizator, este înregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J/40/16366/94, având codul de înregistrare fiscala R 6151649 si are sediul în Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1. Organizatorul organizeaza o competitie  libera  (cu intrare libera, fara obligatia de a cumpara) cu titlul “BIC Music” accesibila la urmatoarea  urmatoarea adresa de website: www.mybiclighter.com.

Competitia este promovata pe website-ul www.mybiclighter.com, prin intermediul standurilor si afiselor in magazine si pe www.infopromotii.ro

Competitia se va derula timp de sase luni si va avea loc în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2009 miezul noptii inclusiv.

Articolul 2       Accesul la Competitie

Participarea la Competitie este deschisa pentru:

– O singura intrare per gospodarie (o gospodarie este definita ca toate persoanele care locuiesc sub acelasi acoperis  – acelasi nume, aceeasi adresa) ;

– Participarea la Competitie este deschisa tuturor cetatenilor romani, care au domiciliul in Romania si varsta peste 18 ani. Minorii pot participa numai cu acordul unui parinte/tutore. Daca participa un minor se presupune ca a primit incuviintarea necesara.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice minor care nu poate dovedi ca a primit permisiunea de participare.

Nu este permis accesul oricarei persoane care nu îndeplineste conditiile de mai sus, cât si reprezentantilor corporatiei si angajatilor Organizatorului sau ai oricarei societati pe care o controleaza, care îl controleaza sau care se afla sub control comun cu acesta sau orice persoana care este implicata în implementarea competitiei si orice membri ai familiilor respective (ascendenti sau descendenti).

Organizatorul îsi rezerva dreptul sa solicite participantilor sa faca dovada eligibilitatii lor pentru a participa la competitie. Persoanele care nu îndeplinesc aceste conditii sau care refuza sa-si  dovedeasca eligibilitatea de a participa, vor fi automat excluse din competitie si nu vor fi eligibile sa solicite vreun premiu.

Trebuie sa se remarce ca o persoana este identificata cu numele, prenumele, data nasterii, adresa postala si adresa e-mail pe care le furnizeaza. În cazul unei dispute, singurele date furnizate de participant în momentul înregistrarii si înregistrate pe website vor fi considerate autentice.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a întreprinde cercetari necesare în mod rezonabil în cadrul aplicatiei acestui articol.

Orice înregistrare inexacta, incompleta, eronata sau falsificata sau orice înregistrare care contravine prezentelor reguli nu va fi luata în considerare si va face participarea neavenita. Aceeasi sanctiune va fi aplicata în cazul mai multor înregistrari.

Înregistrarea la competitie se poate face numai electronic. În aceasta privinta înregistrarile prin  telefon, fax, posta sau e-mail nu pot fi acceptate sau luate în consideratie.

Articolul 3       Principiul Competitiei « BIC Music »

Pentru înregistrare în aceasta competitie, toate partile interesate vor avea nevoie de acces la o conexiune de internet si la o adresa de e-mail.

Aceasta competitie are acces liber (nu este necesara achizitia). Orice persoana care îndeplineste conditiile mentionate mai sus poate accesa website-ul www.mybiclighter.com pentru a participa.

Mecanismul Competitiei:

Participantul poate accesa website-ul www.mybiclighter.com de la 1 iulie 2009 pâna în 31 decembrie 2009 miezul noptii.

Participantul trebuie sa completeze un formular de înregistrare cu urmatoarele detalii:

         Nume

         Prenume

         Data nasterii

         Adresa de e-mail

         Confirmarea adresei de e-mail

         Parola

         Confirmarea parolei

         Adresa

         Orasul

         Codul postal

         Alegerea rezidentei dintr-o lista de tari (Meniu Drop-down),

         Citirea si acceptarea acestor reguli.

Imaginile brichetei din colectia Music Series sunt prezentate pe o pagina si fiecarei brichete i se asociaza un sunet diferit. La începutul jocului, calculatorul va reda o secventa de sunete si în acelasi timp vor fi afisate imagini muzicale ale brichetei. Participantul trebuie atunci sa reproduca corect aceeasi secventa în ordinea corecta cât mai repede posibil. În total exista zece (10) niveluri, fiecare nivel superior este caracterizat de o secventa mai lunga si un ritm mai rapid decât nivelul precedent. Odata ce sunetele au fost identificate corect, jucatorul poate accesa apoi nivelul urmator. În fiecare luna va exista un set nou de secvente. Acestea vor fi depuse la administratorul mentionat în articolul 10 din acest regulament.

Câstigatori lunari:

O serie de 4 câstigatori va fi stabilita în fiecare luna. Acesti câstigatori vor fi cei 4 (patru) jucatori care au completat formularul de înregistrare si au obtinut cele mai bune rezultate.

Performanta participantilor va fi clasificata pe baza urmatoarelor:

         participantul trebuie sa atinga cel mai inalt nivel al jocului;

         clasificarea participantilor care au atins cel mai inalt nivel depinde de rapiditatea acestora in reproducerea diferitelor secvente de sunet (timpul total acumulat pentru toate nivelurile).

Lista câstigatorilor:

La sfârsitul fiecarei luni va fi publicata o lista a câstigatorilor  pe web-site-ul www.mybiclighter.com. Câstigatorii autorizeaza organizatorul acestui website sa utilizeze numele, prenumele, tara, orasul si codul postal al acestora. Utilizarea acestor detalii nu va îndreptati participantul sa solicite orice alt drept decât premiul (în cazul în care este câstigator) alocat acestuia.

Articolul 4       Descrierea premiilor

Castigatorilor le vor fi alocate urmatoarele 24 de premii dupa cum urmeaza:

Premii Lunare:

–           Premiile lunare 1: MP3 player Samsung YP P3

            Caracteristici

                        – Dimensiuni: (WxHxD) 52.7 X 102 X 9.9 mm

                        – Memorie: 8 GB

             Pret unitar : 770 RON  (TVA inclus)

–           Premiile  lunare 2: MP3 player Samsung YP Q2

             Caracteristici:

                        – Dimensiuni: (WxHxD) 49 X 101 X 9.9 mm

                        – 8 GB

Pret unitar: 426 RON (TVA inclus)

–           Premiile lunare 3-4: Mini MP3 player Samsung YP-S2

            Caracteristici:

            – Dimensiuni: (WxHxD) 41.2 X 42.4 X 16.7 mm

            – Memorie: 2 GB

         Pret unitar: 172 RON (TVA inclus)

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestui concurs este de 9,240 RON (TVA inclus).

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori (unde este cazul) in conformitate cu legea 571/ 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Articolul 5       Alocarea premiilor

În fiecare luna câstigatorii vor fi contactati prin e-mail pentru a li se verifica detaliile.

Detaliile introduse la înregistrare trebuie sa fie identice cu cele care vor fi folosite pentru trimiterea premiului.

Daca câstigatorul nu raspunde la e-mail în 4 (patru) saptamâni, premiul acestuia nu va fi acordat.

Câstigatorii nu pot solicita echivalentul în numerar sau o înlocuire a premiului în schimbul premiului primit.

Daca un premiu este returnat prin curier, din orice motiv, sau un câstigator nu a solicitat un premiu trimis prin livrare înregistrata, câstigatorul nu poate sa-l solicite, iar premiul va fi retras si nu va fi reutilizat.

Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru emailuri de notificare ce nu pot fi trimise. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru emailuri de la participanti ce nu pot fi primite.

Castigatorul este responsabil pentru trimiterea corecta si completa a adresei de domiciliu. Organizatorul nu poate raspunde de expedierea incorecta a premiului, nici pentru probleme si/ sau daune aparute în timpul transportului sau expedierii premiului. În acest caz, reclamatiile câstigatorului vor fi trimise direct la transportator si nu va fi facuta nicio reclamatie contra Organizatorului.

In cazul in care Organizatorul se afla in imposibilitatea de a oferi premiul, datorita unor terti si din motive pe care Organizatorul nu le poate controla (lipsa stoc, incetarea productiei, etc), acesta îsi rezerva dreptul de a înlocui premiile stabilite cu premii alternative cu aceeasi valoare. Câstigatorii sunt de acord ca Organizatorul nu poate raspunde pentru aceasta substituire.

Câstigatorii îsi vor primi premiile în 6 (sase) saptamâni dupa ce acestia îsi confirma adresa.

Orice premii care nu sunt acordate, datorita unei lipse a participantilor sau câstigatorilor, vor fi retinute si ne-reutilizate.

Articolul 6       Proprietatea Intelectuala

Reproducerea, reprezentarea sau utilizarea tuturor sau unei parti din elementele competitiei (grafice, etc.) si a website-ului competitiei sunt strict interzise. Toate marcile simple, abstracte si semi-abstracte si denumirile produselor mentionate sunt înregistrate de proprietarii respectivi.

Utilizarea completa a acestor elemente, indiferent de mijloacele de utilizare, trebuie sa respecte legile de protectie a proprietatii intelectuale.

Articolul 7       Date personale

Pentru a participa la Competitie, participantii trebuie sa-si prezinte datele personale (numele, prenumele, data nasterii, adresa si e-mailul). Aceste date vor fi înregistrate si salvate într-un fisier electronic pe perioada necesara organizarii competitiei. Prelucrarea acestor date este necesara pentru a lua în consideratie participarea la competitie, pentru a stabili câstigatorii, pentru a aloca si trimite premiile. Aceste date vor fi utilizate de Organizator si pot fi transmise furnizorilor de servicii numai pentru scopul acestei competitii. Datele personale nu vor fi utilizate pentru scop de marketing direct. Furnizorii de servicii pot fi acele persoane juridice responsabile cu expedirea premiilor campaniei catre castigatori si pentru acest scop le pot fi dezvaluite datele personale, dar numai ale castigatorilor si numai cele necesare expedierii premiului (nume, prenume si adresa).

In conformitate cu prevederile legii numarul 677/2001 referitoare la protectia vietii private si la prelucrarea datelor cu caracter personal participantii au dreptul sa acceseze, sa rectifice sau sa-si stearga datele cu caracter personal.

Participantilor care au completat datele personale, nu li se va permite sa participe la promotie daca nu au bifat ca sunt de acord cu prelucrarea datelor lor in scopurile precizate pt aceasta campanie si nu au bifat ca au citit si cunosc regulamentul campaniei.

Ei îsi pot exercita drepturile facând o solicitare în scris trimisa prin posta Organizatorului la adresa mentionata în Articolul 10 din acest regulament (costurile postale vor fi rambursate la cerere la cursul neurgent standard)

Articolul 8       Responsabilitate

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula, modifica, scurta sau prelungi prezentul concurs in cazul in care o impun circumstantele independente de controlul sau, in consecinta Organizatorul neasumandu-si nicio raspundere.

Organizatorul nu are nicio responsabilitate în caz de incident tehnic care împiedica participantul sa se conecteze la website sau care atrage dupa sine pierderea, întârzierea, trimiterea la o adresa incorecta sau înregistrarea incompleta a datelor în e-mail-ul participantului.

Organizatorul nu are nicio responsabilitate în legatura cu informarea incorecta sau inexacta care ar putea fi cauzata fie de utilizatori website sau de orice echipament sau program conectat cu organizarea acestei competitii.

Organizatorul îsi mai declina orice responsabilitate în cazul în care website-ul ar putea sa fie indisponibil pe perioada competitiei sau în cazul în care adresele comunicate de participanti urmau sa fie distruse din motive neimputabile acestuia.

Organizatorul îsi declina orice responsabilitate în cazul unui incident legat de utilizarea echipamentului de calcul al participantului, accesul la internet sau orice alt incident tehnic.

Participarea la competitie implica cunoasterea si acceptarea caracteristicilor si limitelor internetului, în special cu privire la performanta tehnica, timpul de raspuns pentru consultare, cautare sau transfer de informatii, riscuri de întrerupere si mai general, riscurile inerente în orice conexiune si transmisie pe internet, absenta protectiei anumitor date contra eventualei utilizari inadecvate si riscului de virusare care ar putea circula pe retea.

Fiecare participant are obligatia sa ia masuri corespunzatoare pentru a-si proteja propriile date si/ sau software-ul stocate pe calculatorul lor contra oricarui atac sau violare.

În acelasi fel, Organizatorul nu poate fi raspunzator daca, ca urmare a incidentului care afecteaza liniile telefonice, participantii au fost înlaturati sau participarea lor nu a fost luata în consideratie.

Articolul 9       Descalificarea participantilor

Organizatorul îsi rezerva dreptul în orice moment, si fara notificare, sa descalifice orice persoana (fie permanent fie temporar) care nu se comporta cinstit cu privire la aceasta competitie si derularea acesteia sau afecteaza bunul mers al competitiei prin înselaciune.

Organizatorul poate de asemenea anula înregistrarea sau înregistrarile oricarui jucator care nu a respectat aceste Reguli. Anularea poate avea loc în orice moment fara notificare. Organizatorul este îndrituit de asemenea sa anuleze orice formular de înregistrare care prezinta erori evidente cu privire la identitatea participantului. Anularea poate avea loc în orice moment fara notificare.

Articolul 10     Acceptare – Garantarea – Modificarea Regulamentului

Prin participarea lor, se considera ca concurentii accepta acest regulament si decizia Organizatorului vizavi de orice contestatie care poate surveni referitor la interpretarea si aplicarea regulamentului.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.mybiclighter.com si www.infopromotii.ro sau va fi trimis gratuit oricarei persoane care solicita o copie a acestui regulament.

Regulamentul poate fi cerut la tel: 021 312 61 50, pe fax: 021 312 61 91 sau in scris la urmatoarea adresa:

BIC Romania Marketing & Distribution SRL

Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1, Bucuresti, România

În cazul unor circumstante exceptionale (imposibilitatea acordarii unui premiu din motive ce tin de furnizori externi, etc), Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica partial sau integral regulamentul, în orice moment, urmând ca participantii sa fie informati printr-un anunt pe website.

Articolul 11     Reclamatii

Toate reclamatiile referitoare la competitie trebuie facute în scris în termen de o (1) luna calendaristica de la închiderea sesiunii (lunii) în discutie.

Daca detaliile furnizate de participant nu permit acestuia sa fie informat despre câstig, sau sa-si ridice premiul, acesta va pierde statutul de câstigator si nu mai poate face reclamatii.

Articolul 12     Legislatia aplicabila si contestatii

Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

Se vor întreprinde eforturi pentru solutionarea în afara instantei a oricarei dispute survenite în cadrul concursului.

În caz ca nu se ajunge la nicio întelegere, aceasta va fi înaintata instantei competente în jurisdictia careia se afla sediul Organizatorului, daca aceasta nu contravine unui ordin public existent.

La o luna calendaristica dupa închiderea concursului, nu se vor mai admite contestatii.