Bergenbier – “Ia una, a doua poți s-o câștigi”

Daca ai peste 18 ani, cumpara cel putin o doza de bere Bergenbier din orice magazin in care gasesti insemnele promotiei (din judetele Cluj, Botosani, Bacau, Ialomita, Calarasi, Bistrita Nasaud, Timis) si vei primi un tichet razuibil. Daca descoperi mesajul “Ai castigat o doza Bergenbier”, preda-l vanzatorului si iti vei primi premiul pe loc.

Premii instant: 82.000 x doza de bere Bergenbier de 0,5l.

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

”Ia una, a doua poti s-o castigi”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniei promotionale „Ia una, a doua poti s-o castigi”  (in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. InBev Romania S.A. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1,sector 2 înmatriculata la Registrul  Comertului sub nr. J40/209/1999, C.U.I. 6608725, atribut fiscal R, având IBAN RO98ABNA4100264100062800, deschis la ABN AMRO BANK Romania, reprezentantata legal de dl. Ferodin Abibula in calitate de Director Trade Marketing, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2699.

Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.infopromotii.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durata a Campaniei, trimitand o scrisoare la sediul S.C. InBev România SA, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1,  sector 2 , Bucuresti –  “Organizatorul”.

Campania se va derula sub imperiul prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu înainte de a anunta modificarea pe site-ul  www.infopromotii.ro

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se desfasoara in magazine selectate care comercializeaza produsele participante la Campanie din judetele Cluj Napoca, Botosani, Bacau, Ialomita, Calarasi, Bistrita Nasaud, Timis mai putin magazinele de tip cash&carry. Magazinele participante vor fi identificate prin materiale promotionale expuse in locuri vizibile, avand  mentiunea „Ia Una a doua poti s-o castigi”.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE

Campania va incepe la 09.03.2009 si se va incheia la 23.03.2009.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale (09.03.2009), avand domiciliul/resedinta in Romania. Nu vor putea participa la aceasta campanie angajatii S.C. InBev Romania S.A.,sotii si rudele de gradul I ale acestora cat si angajatii locatiilor implicate in prezenta campanie.

Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PRODUSE  PARTICIPANTE

Produsul participant la aceasta Campanie Promotionala este berea „Bergenbier” imbuteliata in ambalaj de tip CAN 0.5L, comercializata in magazinele participante la Campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Categorie Numar total de premii Tip Premiu Val. unitara
(TVA inclus)
lei
Valoare
totala
(TVA inclus)
lei
I 82000 Bere “Bergenbier
can 0,5L
1.69 76.373,5
Total = 138580

 

Valoare totala premii – 138580 Lei (inclusiv TVA).

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE

Locatiile participante sunt semnalizate cu materialele promotionale plasate in locuri vizibile, care anunta inscrierea magazinului in promotia “ Ia una, a doua poti s-o castigi”. La achizitionarea fiecarei beri „Bergenbier” CAN 0,5L, vanzatorul va oferi participantului un tichet razuibil. Acesta poate contine unul dintre cele 2 mesaje:

MESAJE CASTIGATOARE:

1.         “AI CASTIGAT O DOZA BERGENBIER”  Participantii care vor gasi acest mesaj vor arata tichetul vanzatoarei din locatia de unde a fost achizitionat produsul, care, in schimbul acestuia, ii va acorda pe loc premiul constand in o bere “Bergenbier” Can 0,5L.

MESAJE NECASTIGATOARE:

1.         “Mai incearca” Acest mesaj nu da dreptul castigarii nici unui premiu din cele acordate in cadrul acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Participantii care gasesc pe tichetul razuibil mesajul “Ai castigat o doza BERGENBIER” vor revendica si ridica premiul pe loc, predand tichetul castigator vanzatorului din locatia participanta la campanie.

Premiile pot fi revendicate pana la data de 06.04.2009 (inclusiv). Castigatorul va face dovada achizitionarii produsului din respectiva locatie cu bonul de casa si va primi premiul in schimbul predarii tichetului castigator.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a acestora sau schimbarea lor cu alte bunuri/servicii.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei, tarifelor de transport in vederea validarii/inmanarii premiilor.

Premiile,  nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra tichetelor participante la Campania Promotionala. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Vor fi luate in considerare numai tichetele promotionale, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de alta natura, S.C. InBev Romania S.A. este exonerat de orice raspundere.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

SECTIUNEA 14. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.infopromotii.ro data de 03 Martie 2009, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant prin apel la infoline: (021)599.51.55 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la sediul social al organizatorului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1,sector 2, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale cu informarea prealabila a publicului.